SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

September 20, 2013 15:38 ET

SEMAFO: Siou lägger 769 300 uns med 4,94 g/t Au till Manas guldreserver, Upp 28 % till 2,4 miljoner uns

Manas gruvplan indikerar ökning av produktionen, minskad total kontantkostnad

SEMAFO håller konferenssamtal idag klockan 11:00 (EDT)

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Sep 20, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag Manas mineralreserv- och resursuppskattning i och med 30 juni 2013. Tack vare Sious bevisade och sannolika reserver på 4 842 900 ton med en genomsnittlig utspädd kvalitet på 4,94 g/t Au med 769 300 uns ökade Manas guldreserver med 28% till 2,4 miljoner uns, uttarmningsnetto. Manas uppmätta och indikerae resurser uppgår till 2,4 miljoner uns med en genomsnittlig kvalitet på 2,12 g/t AU. Siou fortsätter att uppvisa sin potential med beräknade resurser på 6 227 600 ton med 3,97 g/t Au, vilket ger 795 300 uns i och med 30 juni 2013. Mineraliseringen i Siou förblir öppen lateralt och på djup. Reserverna och resurserna har beräknats med ett guldpris på 1 100 dollar respektive 1 400 dollar per uns. Alla summor i dillar är i US-dollar om inte annat anges.

"Vi är stolta över att SEMAFO planerar att föra in den högkvalitativa Sioufyndigheten i produktion inom två år av att den upptäcktes. Vi är på god väg mot att påbörja produktionen vid Siou och gruvdriften förväntas inledas under den andra halvan av år 2014." säger Benoi Desormeaux, SEMAFO:s president och chief executive officer. "Sioufyndigheten tillför kvalitetsuns till Manareserverna genom att höja den genomsnittliga huvudkvalitetetn vid förädlingsanläggningen, vilket, i enlighet med vår företagsstrategi, slutligen ökar produktionen och minskar vår totala kontantkostnad per uns."

Reserver och resurser – en överblick


-- Sious bevisade och sannolika mineralreserver, på ett djup av cirka
  180 meter, uppgår till 769 300 uns med 4,94 g/t Au 
-- Sious beräknade mineralresurser uppgår till 795 300 uns med 3,97 g/t Au 
-- Manas bevisade och troliga reserver uppgår till 2 389 300 uns. 
-- Manas uppmätta och indikerade resurser uppgår till 2 446 300 uns. 
-- En ökning på 20% av Manas mineralreservers genomsnittliga kvalitet till 2,77 g/t Au
-- Gruvdrift och produktion vid Siou förväntas nu inledas under
  den andra halvan år 2014

MANAEGENDOMEN - MINERALRESERVER OCH -RESURSER (i och med 30 juni 2013)(1, 2, 3)


----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                              BEVISADE RESERVER
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                     Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                   9 151 800   2,25  661 600
Nyafe                      262 600   5,85   49 400
Fofina                    1 742 300   2,53  141 600
Siou                     3 394 400   5,55  605 500
ROM Pad                     131 000   1,83   7 700
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA RESERVER MANA             14 682 100   3,11 1 465 800
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                             SANNOLIKA RESERVER
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                     Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                   9 680 400   2,13  662 900
Nyafe                       4 100   5,02    700
Fofina                    1 014 800   2,94   96 100
Siou                     1 448 500   3,52  163 800
ROM Pad                        -     -     -
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA RESERVER MANA             12 147 800   2,36  923 500
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                             TOTALA RESERVER(i)
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                      Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                  18 832 200   2,19 1 324 500
Nyafe                      266 700   5,84   50 100
Fofina                    2 757 100   2,68  237 700
Siou                     4 842 900   4,94  769 300
ROM Pad                     131 000   1,83   7 700
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA RESERVER MANA             26 829 900   2,77 2 389 300
----------------------------------------------------------------------------

(i)Se bilaga 1 för mer information om parametrarna som användes för att uppskatta Manas mineralreserver.


----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                                  UPPMÄTTA
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                      Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                    939 500   2,63   79 400
Nyafe                      300 200   5,60   54 100
Fofina                     519 400   1,92   32 000
Yaho                     4 654 400   1,05  157 200
Filon 67                     26 100   2,72   2 300
Fobiri                     468 900   1,80   27 100
Siou                      241 200   1,22   9 500
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA UoB MANA                7 149 700   1,57  361 600
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                                 INDIKERADE
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                      Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                  16 111 300   2,90 1 499 900
Nyafe                      229 500   5,84   43 100
Fofina                     555 700   4,04   72 200
Yaho                     9 895 200   0,99  316 200
Filon 67                     8 900   3,59   1 000
Fobiri                     114 200   1,52   5 600
Siou                     1 832 100   2,49  146 700
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA UoB MANA               28 746 900   2,26 2 084 700
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                               TOTALA RESURSER
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                      Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                  17 050 800   2,88 1 579 300
Nyafe                      529 700   5,71   97 200
Fofina                    1 075 100   3,01  104 200
Yaho                     14 549 600   1,01  473 400
Filon 67                     35 000   2,93   3 300
Fobiri                     583 100   1,74   32 700
Siou                     2 073 300   2,34  156 200
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA UoB MANA               35 896 600   2,12 2 446 300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                30 juni 2013
                      ---------------------------------
                                  BERÄKNADE
                             Kvalitet      
FYNDIGHET                      Ton  (g/t Au)    Uns
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                   4 470 800   2,79  401 200
Nyafe                      150 800   5,86   28 400
Fofina                     210 500   5,36   36 300
Yaho                      470 800   1,45   22 000
Filion 67                     5 500   6,32   1 100
Fobiri                     577 600   1,39   25 800
Maoula                    2 628 200   1,62  137 100
Siou                     6 227 600   3,97  795 300
----------------------------------------------------------------------------
TOTALA BERÄKNADE MANA            14 741 800   3,05 1 447 200
----------------------------------------------------------------------------

1. Företaget äger indirekt 90% av SEMAFO Burkina, vilket har direkt
  ägarandel i Managruvans reserver och resurser. 
2. Mineralreserverna och -resurserna uppskattades med ett guldpris på
  1 100 dollar respektive 1 400 dollar per uns. 
3. Att runda av siffrorna till närmaste hundra ton kan innebära små
  skillnader i siffrorna som motsvarar de omfattade unsen.

Gruvplan

Följande simulerings av gruvans liv är baserad på en teknisk rapport som har förberetts i enlighet med National Instrument 43-101, vilket måste inlämnas inom 45 dagar av denna pressrelease. Produktionen i Siou förväntas gradvis inledas under den andra halvan år 2014 och nå full produktion under 2015, då Manas konsoliderade produktion förväntas genomgå en betydande ökning. Produktion från Fofinafyndigheten är planerad att inledas år 2016. Ytterligare information finns i följande tabell.

SIMULERING AV GRUVLIV


----------------------------------------------------------------------------
                        År 1   År 2   År 3
----------------------------------------------------------------------------
Siou                                    
----------------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 2 766 000 11 942 000 14 250 000
----------------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)         2 925 000  9 416 000  3 411 000
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)              187 000   807 000   962 000
----------------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               4,75    6,56    5,45
----------------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                  96%     96%     96%
----------------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              27 429   163 457   161 774
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) ($)        46     47     56
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) ($)       364     282     383
----------------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning ($)       3 752 000 14 804 000  4 424 000
----------------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                              
----------------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                                  
----------------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 20 524 000 11 800 000 12 054 000
----------------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)        10 753 000  5 000 000  4 433 000
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             2 332 000  1 611 000  1 097 000
----------------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               2,09    1,96    2,10
----------------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                  82%     81%     81%
----------------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              128 723   82 124   60 194
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) ($)        45     43     42
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) ($)       866     895     821
----------------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning ($)      19 758 000  9 794 000  7 780 000
----------------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                              
----------------------------------------------------------------------------
Fofina                                   
----------------------------------------------------------------------------
Spill (t)                     -      -  2 170 000
----------------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)             -      -   597 000
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)                 -      -   424 000
----------------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)                -      -    3,55
----------------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                   -      -     91%
----------------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)                 -      -   43 812
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) ($)        -      -     29
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) ($)        -      -     331
----------------------------------------------------------------------------
Kostnad före dagbrytning ($)            -      -   731 000
----------------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                              
----------------------------------------------------------------------------
Andra (Nyafe + ROM Pad)                          
----------------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld                   -    3 000    3 000
----------------------------------------------------------------------------
Mana konsoliderat                              
----------------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 23 290 000 23 742 000 28 474 000
----------------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)        13 678 000 14 416 000  8 441 000
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             2 519 000  2 485 000  2 547 000
----------------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               2,29    3,45    3,60
----------------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                  84%     90%     91%
----------------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              156 152   248 581   268 780
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) (dollar)     45     44     45
----------------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) (dollar)     778     490     476
----------------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning (t)      23 510 000 24 598 000 12 935 000
----------------------------------------------------------------------------
Stödkapital (dollar)           15 000 000 15 000 000 15 000 000
----------------------------------------------------------------------------
Totala stödkostnader(3)(dollar/oz)       1 025     649     580
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
                     Kvarvarande  Total LOM(4) 
                     Gruvliv     (1-10 år)
--------------------------------------------------------------------
Siou                                
--------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 28 709 000   57 667 000
--------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)         17 657 000   33 409 000
--------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             2 887 000   4 843 000
--------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               4,33      4,94
--------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                   96%      96%
--------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              385 856    738 516
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) (dollar)      50       50
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) (dollar)     421      380
--------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning (t)       32 939 000   55 919 000
--------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                     18,8
--------------------------------------------------------------------
Wona-Kona                              
--------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 106 473 000  150 851 000
--------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)         31 788 000   51 974 000
--------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             13 792 000   18 832 000
--------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               2,24      2,19
--------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                   81%      81%
--------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              808 294   1 079 335
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) (dollar)      44       44
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) (dollar)     795      813
--------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning (t)       58 191 000   95 523 000
--------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                     10,8
--------------------------------------------------------------------
Fofina                               
--------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 18 224 000   20 394 000
--------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)         3 123 000   3 720 000
--------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             2 334 000   2 758 000
--------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               2,52      2,68
--------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                   87%      88%
--------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)              164 674    208 486
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) (dollar)      33       32
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) (dollar)     518      478
--------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning (t)       3 824 000   4 555 000
--------------------------------------------------------------------
Total dagbrytningsratio                     8,7
--------------------------------------------------------------------
Andra (Nyafe + ROM Pad)                      
--------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)               24 000     30 000
--------------------------------------------------------------------
Mana konsoliderat                          
--------------------------------------------------------------------
Spill (t)                 156 768 000  232 275 000
--------------------------------------------------------------------
Spill före dagbrytning (t)         52 568 000   89 103 000
--------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (t)             19 279 000   26 830 000
--------------------------------------------------------------------
Huvudkvalitet (g/t)               2,64      2,77
--------------------------------------------------------------------
Utvinning (%)                   84%      86%
--------------------------------------------------------------------
Utvunnet guld (oz)             1 382 824   2 056 337
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per ton(1) (dollar)      43       44
--------------------------------------------------------------------
Total kontantkostnad per uns(2) (dollar)     655      621
--------------------------------------------------------------------
Kostnader före dagbrytning (t)       94 954 000  155 997 000
--------------------------------------------------------------------
Stödkapital (dollar)            94 157 830  139 157 830
--------------------------------------------------------------------
Totala stödkostnader(3)(dollar/oz)        792      765
--------------------------------------------------------------------

1. (2) Kontant verksamhetskostnad per ton är ett resultatmått utanför IFRS utan en
  vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt
  antalet bearbetade ton. 
2. (2) Total kontantkostnad per uns är ett resultatmått utanför IFRS utan en
  vedertagen definition enligt IFRS och beräknas enligt
  verksamhetskostnader och statliga royalties per sålt uns. 
3. Totala stödkostnader är ett finansiellt resultatmått utanför IFRS utan en
  vedertagen definition enligt IFRS och motsvarar de totala kontantkostnaderna
  plus stödkapitalsutgifter of kostnader före dagbrytning per uns.
4. LOM: Life of Mine (gruvliv)

Summering av Sious kapitalutgifter

Tack vare Sious närhet till förädlingsanläggningen i Mana hålls kapitalutgifterna till ett minimum då det inte finns något behov av att bygga en anläggning, slaggdam, ett läger eller liknande extraanläggningar. Sious uppskattade kapitalutgifter för 2014 på 25 miljoner dollar omfattar mindre infrastruktur, gruvdrift och extrautrustning, skördeersättning och vägbyggningskostnader. Produktionssimuleringarna tar även hänsyn till att använda lokala entreprenörer för att transportera malm till Mana från Siou och Fofina över avstånd på cirka 15 respektive 17 kilometer.

Under det fjärde kvartalet 2013 planeras fyra till fem kärnborrar att användas för prospektering i Sious omgivning.

Databasen för uppskattning av reserver och resurser omfattar sammanlagt 898 600 borrmeter (6 470 kärn- och RC-borrhåll) och 667 000 analyser.

SEMAFO:s företagsledning kommer att hålla ett konferenssamtal för att diskutera resultaten av Manas uppdaterade reserv- och resursuppskattning samt gruvplan.


Konferenssamtal: Datum:         	 Torsdagen 19 september 2013
         Tid:          	 11:00 AM (EDT)       
         Tel. lokalt och utomlands:   +1 (416) 981 9000      
         Tel. Nordamerika:  		 1 (800) 760 5095      

Konferenssamtalet kommer att arkiveras för återuppspelning tills 9 oktober 2013. För att spela upp det arkiverade konferenssamtalet, ring 1 (800) 558-5253 och ange koden 21674000 följt av fyrkrant (#).

En direktwebbsändning av konferensen kan nås via SEMAFO:s hemsida på www.semafo.com. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i 30 dagar.

Mineralreserverna och -resurserna uppskattades i och med 30 juni 2013 i enlighet med definitionerna antagna av Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleums och införlivade i National Instrument 41-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Uppskattningarna av mineralreserverna och -resurserna för Managruvan utfördees internt under överseende av Michel Crevier P. Geo MScA, Vice-President Exploration and Mine Geology och SEMAFO:s Qualified Person som har granskat denna pressrelease i riktighets- och efterlevnadssyfte.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett samvetsfullt sätt genom att på ett ansvarsfullt sätt utveckla Manaegendomens stora potential. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Vi avråder därmed till otillbörlig tillit till framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller ord och uttryck såsom "indikera", "öka", "planera", "framsteg", "förväntad", "strategi", "kommer", "uppskattad", "ansvar", "utveckla","bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig markant från nuvarande förväntningar som uttrycks eller antyds av dessa framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att öka produktionen och minska den totala kontantkostnaden, förmågan att föra in Sioufyndigheten i produktion inom tv år av att den upptäcktes, förmågan att inleda gruvdrift vid Siou under den andra halvan av år 2014, förmågan att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld och driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerheter i beräkningen av mineralreserver och mineralresurser, förseningar, den politiska och sociala stabiliteten i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker som beskrivs i dokumenten som SEMAFO lämnat in till de Kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Du kan hitta ytterligare information om dessa och andra risker i SEMAFO:s lednings årliga diskussion och analys (MD&A) 2012, uppdaterad första kvartalet 2013 och andra kvartalet 2013, och andra dokument som har lämnats in till de kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper, vilka finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Figur 1: http://media3.marketwire.com/docs/899258.pdf.

Bilaga 1


          Parametrar för optimering av reservgruvhål         
              (i och med 30 juni 2013)              

----------------------------------------------------------------------------
ZON/PARAMETER         WONA KONA    NYAFE   FOFINA    SIOU 
----------------------------------------------------------------------------
Max. Lutning Vinkel Oxid    34 grader  36 grader  36 grader 34 grader  
----------------------------------------------------------------------------
Max. Lutning Vinkel                              
 Övergående          34 grader      -  36 grader 34 grader  
----------------------------------------------------------------------------
Max. Lutning Vinkel Sulfid   52 grader  52 grader  52 grader 52 grader  
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Malm Oxid (dollar/t)   1,51   4,50(i)   4,50(i)   5,76(i) 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Malm Övergående                           
 (dollar/t)             2,08   5,06(i)   5,06(i)   6,27(i) 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Malm Sulfid (dollar/t)  2,59   5,53(i)   5,53(i)   6,74(i) 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Spill Oxid (dollar/t)   1,43    1,22    1,22    1,28 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Spill Övergående                          
 (dollar/t)             1,96    1,84    1,84    1,77 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Spill Sulfid (dollar/t)  2,48    2,35    2,35    2,35 
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Utspädning Oxid      10%     15%     15%     10%
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Utspädning Övergående   10%     -     20%     10%
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Utspädning Sulfid     10%     15%     20%     10%
----------------------------------------------------------------------------
Gruvdrift Metall Utvinning     97,5%    97,5%    97,5%    97,5%
----------------------------------------------------------------------------
Allmänt och administrering-
på plats                          
 (Genomsnitt) (dollar/t)      3,92    3,92    3,92    3,92 
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetning Metall Utvinning                          
 Oxid                94%     87%     92%     96%
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetning Metall Utvinning                          
 Övergående             87%     -     74%     96%
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetning Metall Utvinning                          
 Sulfid               81%     29%     26%     96%
----------------------------------------------------------------------------
Kvalitetskontroll (dollar/t)    0,25    0,75    0,75    0,75 
----------------------------------------------------------------------------
Återhämtning (dollar/t)       0,10    0,10    0,10    0,10 
----------------------------------------------------------------------------
Malning Malm Oxid (dollar/t)    13,82    13,82    13,82    13,82 
----------------------------------------------------------------------------
Malning Malm Övergående                          
 (dollar/t)            16,05    16,05    16,05    16,05 
----------------------------------------------------------------------------
Malning Malm Sulfid (dollar/t)   17,52    17,52    17,52    17,52 
----------------------------------------------------------------------------
Alla summor är i US-dollar.                         
(i)Inkluderar transportkostnad till anläggningen.                                     

Contact Information