SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

October 15, 2014 00:57 ET

SEMAFO tillkännager starka resultat från tredje kvartalets produktion

Tillhandahåller produktionsvägledning för år 2014

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Oct 15, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF) (OMX: SMF) meddelade idag starkt rörelseresultat för tredje kvartalet. Under det tredje kvartalet bearbetade vi 64 700 uns hos bruket i Mana för en total kontantkostnad (1) på mellan 555 USD och 565 USD per uns. Alla belopp står i USD om inte annat anges.


                      3 månads period 9 månads period
                        som slutade   som slutade
                        30 sep 2014   30 sep 2014
----------------------------------------------------------------------------
Bearbetad malm (ton)                750 300    1 601 800
Huvudkvalitet (g/t)                  2,91       2,77
Återhämtning (%)                     92        91
Uns producerat guld
                           64 700     172 500

Total kontantkostnad (per såld uns)(1)      555 - 565    670 - 675

Förbättrad vägledning för år 2014

Till följd av utförandet vid nyligt upprampade Siou och Fofina-avlagringar och tredje kvartalets resultat, ökar SEMAFO produktionsvägledningen för år 2014 från mellan 200 000 och 225 000 uns till mellan 230 000 och 235 uns guld, vilket utgör en 9 % ökning vid mittpunkten.

Med tanke på den reviderade produktionsnivån för bruket i Mana, har vi sänkt årets vägledning från en total kontantkostnad(1,2) på mellan 695 USD och 745 till en kontantkostnad på mellan 660 USD och 675 USD per uns. Dessutom har investeringar på grund av ökningen i produktionsvägledning för år 2014 reviderats upp från 48,5 miljoner USD till 55,5 miljoner USD, vilket huvudsakligen reflekterar högre kapitaliserade brytningskostnader.

Stark balansräkning

Per 30 september 2014 hade vi en stark balansräkning med drygt 112 miljoner USD i likvida medel och inga långfristiga skulder.

Alla siffror är preliminära och kan komma att justeras.

(1) Totala kontantkostnaden är ett icke-IFRS-finansiellt prestandamått som saknar en standarddefinition enligt IFRS och representerar gruvdriftens utgifter och statliga royaltyer per såld uns.

(2) Antaganden som använts för att förutse totala kontantkostnaden för år 2014 inkluderar 1 200 USD per uns guld, en bränslekostnad på 1,43 USD per liter, en valutakurs på 0,89 USD per CAD, och en valutakurs på 1,26 USD per EUR.

Tredje kvartalets konferenssamtal

Bolagets resultat för tredje kvartalet år 2014 kommer att tillkännages 11 november 2014 innan TSX-öppning.

SEMAFOs koncernredovisning och ledningens diskussion och analys och annat relevant finansiellt material kommer att finnas tillgängliga i delen Investor Relations på företagets webbplats www.semafo.com och på webbplatsen www.sedar.com, som hanteras av regulatorn Canadian Securities.

SEMAFOs ledande befattningshavare kommer att hålla ett konferenssamtal 11 november kl. 16.00 svensk tid för att diskutera tredje kvartalets finansiella och driftsmässiga resultat, samt för att ge en uppdatering på företagets aktiviteter. Investerare uppmuntras att ringa följande telefonnummer för att delta i konferenssamtalet:

Lokalt och internationellt telefonnummer: +1 (647) 788-4922

Telefonnummer inom Nordamerika: 1 (877) 223-4471

Konferenssamtalet arkiveras för uppspelning fram till 2 december 2014. För att lyssna på det arkiverade konferenssamtalet, vänligen ring +1 (800) 585-8367 och ange 8882112 som lösenkod.

Direktsänd webbströmning av konferensen finns tillgänglig genom SEMAFOs webbsida på www.semafo.com. Webbströmningen kommer att vara tillgänglig för uppspelning i 30 dagar.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett Kanada-baserat gruvdriftsföretag med guldproduktion och utforskningsaktiviteter i Västafrika. Företaget äger och bryter för närvarande i Managruvan i Burkina Faso, som inkluderar höggradig Siou- Fofinsatellitavlagringar. SEMAFO strävar efter att utvecklas på ett samvetsgrant sätt genom ansvarsfull utveckling av Mana-marken. SEMAFOs strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dessa befintliga tillgångar, såväl som att driva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

FÖRSIKTIGHET MED AVSEENDE PÅ FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden involverar kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därför kan egentliga resultat och framtida händelser avsevärt skilja sig från de som beskrivs eller antas i sådana uttalanden. Du varnas härmed om att inte ha olämpligt mycket förtroende i dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och uttryck såsom "förväntad", "mål", "väntad", "upp till", "kommer att", "gör goda framsteg", "beslut att", "utvecklande", "bedriver", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som skulle kunna göra så att framtida resultat eller händelser skiljer sig avsevärt från nuvarande förväntningar som beskrivs eller antas i de framåtblickande uttalanden inkluderar förmågan att uppnå vårt produktionsmål för 2014 på mellan 230 000 och 235 000 oz guld och vårt kontantkostnadsmål för år 2014 på mellan 660 och 675 dollar per oz, förmågan att uppfylla vår reviderade vägledning för kapitalutgifter på 58,5 miljoner USD, exaktheten i våra vägledningsantaganden, de slutliga justeringarna till vår guldproduktion för tredje kvartalet och totala kontantkostnad, förmågan att verkställa vår strategiska fokus, ändringar i valutakurser, guld- eller rörelsekostnader, gruvdriftsindustrins risker, osäkerheter med avseende på beräkning av mineralreserver och -resurser, förseningar, politisk och samhällsmässig instabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra som beskrivs i dokumentationen som finns registrerad hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper. Vidare information om dessa risker och andra risker i SEMAFOs MD&A 2013 och andra registreringar som gjorts hos kanadensiska tillsynsmyndigheterna för värdepapper finns tillgänglig på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO avsäger sig från allt ansvar för att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom till den mån som krävs enligt gällande lagar.

Ovan information har offentliggjorts i enlighet med svenska lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice vd, bolagskommunikation och investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  Robert.Lavalliere@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation och investerarrelationer
  Ruth.Hanna@semafo.com

  Lokalt och internationellt telefonnummer: +1 (514) 744 4408
  Nordamerika, gratisnummer: 1 (888) 744 4408
  www.semafo.com