SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 19, 2013 09:23 ET

SEMAFO: Uppdatering om exploateringen av Siou

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 19, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) har glädjen att tillkännage att byggandet har påbörjats av den 16 km långa vägen som ska leda till dess höggradigaSioufyndighet. Efter att tillståndet om att börja exploatering i Sioumottogs i november (Se Semafo pressrelease från den 13 november 2013) har betalning av skördekompensation genomförts full ut.

Byggandet av ytinfrastrukturer som anläggningskontor, underhållsverkstad, stängsel och bränsledepåer har inletts av underentreprenörer.

Bolaget har även nöjet att meddela att förarbetet för dagbrottet redan har inletts, vilket borde leda till att produktionen vid Siou kan börja under K2, 2014.

Vår topprioritering förblir, som en del av vår värdeskapande strategi,accelererad utvinning av kvalitetsunsvid Siou- ochFofinafyndigheterna.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada som arbetar med guldproduktion och guldprospekteringi Västafrika.Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Managruvan iBurkina Faso och Kinierogruvani Guinea. SEMAFO har för avsikt att utvecklas samvetsgrant genom ansvarsfull exploatering av dess högpotentiella Manaegendom. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera delägarvärdet genom att utnyttja existerande tillgångar effektivt, samtidigt som organiska och strategiska tillväxtmöjligheter följs upp.

VARNING ANGÅENDE FRAMTIDSINRIKTANDE UTTALANDEN

Denna pressrelease innehåller framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig i betydande grad från de som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du varnas härmed för att sätta otillbörlig tilltro till framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden innehåller ord som "kommer", "borde", "strategi", "accelererad", "inriktad", "utveckla", "bli", "eftersträva", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan påverka framtida resultat eller händelser att skilja sig i betydande grad från aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds av de framtidsinriktade uttalandena inkluderar möjligheten att inleda Siouproduktionen under kvartal 2, 2014, fluktuationer i valutakurser, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vad det gäller uppskattningen av mineraltillgångar och -resurser, förseningar, politisk och social instabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att behålla och förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s handlingar som inlämnats vid Kanadas regleringsorgan för värdepapper. Du hittar mer information avseende dessa och andra risker i SEMAFO:s 2012 årliga MD&A, såsom uppdaterad i SEMAFO's 2013 första kvartals MD&A,2013 andra kvartal och 2013 tredje kvartals MD&A, och annat material som ingetts vid Kanadas regleringsorgan för värdepapper och som finns att tillgå vid www.sedar.com. Dessa handlingar finns även tillgängliga på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig varje skyldighet att uppdatera eller ändra dessa framtidsinriktade uttalanden, förutom i enlighet med vad som krävs av gällande lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om svenska värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information