SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

August 28, 2013 04:42 ET

SEMAFO upphör med sin verksamhet vid gruvan Samira Hill

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Aug 28, 2013) - SEMAFO Inc. (TSX: SMF)(OMX: SMF) meddelade idag att verksamheten har avbrutits vid gruvan i Samira Hill i Niger. Koncernens beslut att avbryta verksamheten beskrevs i maj 2013 med kommentaren att gruvan skulle dras ner till enbart skötsel och underhåll före årets slut.

De nigerianska myndigheterna har underrättats och procedurer har påbörjats med anställda och fackliga avseende uppsägning. Anställda kommer att finnas kvar på plats vid Samira Hill för underhållssyften fram till 30 september 2013 i avvaktan på försäljningen av gruvan (jfr SEMAFO:s pressmeddelande daterat 17 juli 2013).

Upphörandet av verksamheten vid denna tidpunkt garanterar en tillräcklig mängd av förnödenheter för att kunna återgå till normal verksamhet om affären genomförs.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensisk-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Mana-gruvan i Burkina Faso och Kiniero-gruvan i Guinea. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett ansvarsmedvetet sätt för att bli en stor aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska inriktning är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera de befintliga tillgångarna samt bedriva organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttryck som "säkra", "möjliggöra", "uppnå", "riktlinjer", "fortsatt", "potential", "bygga", "mål", ”framtid”, ”vilja”, ”uppnå”, ”utveckla”, ”hängiven”, ”förändra”, ”bli”, ”uppnå”, ”tillväxt”, ”möjligheter” och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan göra att framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar uttrycks eller antyds i den framåtblickande informationen inbegriper förmågan att avsluta försäljningen av gruvan, förmågan att säkerställa tillräckliga förnödenheter för att återuppta normal aktiviteter, förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priser på valutor, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vad gäller beräkning av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår möjlighet att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s handlingar som har lämnats in till tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFO:s 2012 års årliga MD&A uppdaterad i SEMAFO:s 2013 års första och andra kvartals MD&A och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Contact Information • Kontakt:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice-President, Investor Relations (Vice ordförande för investerarrelationer)
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications & Investor Relations (Kommunikation & investerarrelationer)
  Lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Nordamerikanskt avgiftsfritt: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com
  www.semafo.com

  Maria Bang
  Brunswick Group Stockholm
  +46 (8) 410 32 189
  mbang@brunswickgroup.com