SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

June 20, 2012 10:18 ET

SEMAFO Upptäcker Ny Horisont vid Samira Hill i Niger

Inklusive värden på uppemot 1.48 g/t Au över 43 meter, 1.41 g/t Au över 32 meter och 1.89 g/t Au över 22 meter

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Jun 20, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) annonserade idag upptäckten av en ny mineraliserad trend vid Samira Hill i Niger, Västafrika. Tonde Boubangou horisonten ("TBH") ligger 20 kilometer norr om Samira Hill-anläggningen och har spårats på en sträcka av 10 kilometer längs fyndet. Resultaten av undersökningar till dags dato har visat värden på upp till 1,48 g/t Au över 43 meter. Nyligen utförd kärnborrning och geologiska observationer tyder på att TBH skulle kunna ha en geologisk miljö liknande den huvudsakliga Samira Horisonten ("SH"), som är värd för alla de kända guldfyndigheterna hittills brutna på godset.

Undersökning på TBH inleddes i juni 2011 efter en sammanställning av historiskt tidigt prospekteringsarbete på detta område som avslöjade förekomsten av en 10 kilometer lång geofysisk trend i samband med sporadiska geokemiska oregelbundenheter i samband med skruvborrning. Historiskt arbete inkluderade också några diken och minimal omvändcirkulations-borrning, som hade visat värden på upp till 1,3 g/t Au över 7 meter. Sedan juni 2011 har totalt 10,350 meter luftkärne-, 15,667 meter RC- och 1,518 meter kärnborrning genomförts. Resultat kvarstår i väntan på 57% av RC- och all kärnborrning.


       Höjdpunkter bland Tonde Boubangou borresultat
   ------------------------------------------------------------------
   DDH No.        Från (m)     Till (m)    Au / Längd(i)
   ------------------------------------------------------------------
   11AC269           41       50    2.15 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11AC302           33       42    1.21 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11AC322           20       29    1.47 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11AC323           13       17    1.09 g/t/ 4 m
   ------------------------------------------------------------------
   11AC444           7       50    1.48 g/t/ 43 m
   ------------------------------------------------------------------
   11AC448           37       41    1.01 g/t/ 4 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC539          135      143    1.36 g/t/ 8 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC541           47       56    1.29 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC551           53       58    1.27 g/t/ 5 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC551           61       69    1.03 g/t/ 8 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC555           32       54    1.89 g/t/ 22 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC558           92       98    1.02 g/t/ 6 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC559           93      100    1.04 g/t/ 7 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC560           33       65    1.41 g/t/ 32 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC561           26       30    1.45 g/t/ 4 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC562           69       72    2.74 g/t/ 3 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC564           68       74    1.23 g/t/ 6 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC567          104      113    1.17 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC571          134      138    1.14 g/t/ 4 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC573           35       42    1.07 g/t/ 7 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC573           54       63    1.33 g/t/ 9 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC576          100      105    1.06 g/t/ 5 m
   ------------------------------------------------------------------
   11RC578           4       15    1.07 g/t/ 11 m
   ------------------------------------------------------------------
   12RC001           50       55    1.55 g/t/ 5 m
   ------------------------------------------------------------------
   12RC002           79       84    1.26 g/t/ 5 m
   ------------------------------------------------------------------
   12RC040           10       21    1.42 g/t/ 11 m
   ------------------------------------------------------------------
(i) Alla längder mäts längs hålets axel, ytterligare information 
  behövs för att avgöra faktiska bredder. 

TBH-mineraliseringen liknar den som observerats i några av de utgrävda SH-fyndigheterna. Hittills, har TBH-guldmineraliseringen observerats inom kiselbehandlade grafitiska sediment (t.ex. Boulon Jounga och Samira Main), som förknippas med kvartsådring (t.ex. Libdorado NW) och i quartzo-feldspathic-vallar (t.ex. Boundary). Horisonten är intensivt föränderlig i sericit, fuchsite och kiseldioxid och mineralisering utgjord av disseminerad pyrit och arsenikkis, som inträffar vid gränsytan mellan basalter och sedimentära formationer (konglomerat, Wackes och skiffer och grafitiska sediment).

Såsom visas i figur 1, kunde mineralisering påträffas längs hela längden av den sedimentära enheten, som är öppen i alla riktningar. Mineraliseringens bredder är lika betydelsefulla. Som observerats i SH, kan strukturella fällor få stor betydelse, där svullnad och ökade grader kan förekomma. Detaljerad geologisk kartläggning, RC-uppföljning och kärnborrning förväntas öka vår förståelse för kontrollerna och samtidigt etablera kontinuiteten och geometrin hos de identifierade mineraliserade zonerna inom den 10 kilometer långa horisonten.

"Upptäckten och uppföljningsarbetet med TBH är ett exempel på vårt teams beslutsamhet att identifiera ny guldmineralisering inom ett relativt moget projekt", sade Michel Crevier, vice ordförande på Exploration and Mine Geology och SEMAFOs kvalificerade person. "Tillämpning av förvärvad geologisk kunskap från de olika malmzonerna som brutits hittills till den regionala modellen ger SEMAFO en annan syn på godsets potential."

SEMAFOs nuvarande program för TBH inkluderar uppföljande RC-borrning samt kärnborrning längs de viktigaste mineraliseringszonerna som har observerats hittills. Ytterligare arbete kommer att utföras på grundval av resultaten från det pågående programmet.

Michel Crevier, P. Geo MSCA vice ordförande på Exploration and Mine Geology och SEMAFOs kvalificerade person har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enskilda prover utgör ungefär en meter långa stenflisor som är homogeniserade och räfflade till ett cirka två kilograms delprov som skickas för beredning och guldanalys på ALS Minerals Lab eller SGS laboratorier i Ouagadougou, Burkina Faso. Varje prov brandanalyseras för guldinnehåll på ett 50-grams delprov på samma ALS Minerals Lab. Förutom ALS Minerals Lab egen kvalitetssäkrings/kvalitetskontrolls-("QA/QC") program finns ett internt QA/QC-program på plats under hela provtagningsprogrammet vilket använder blindduplikat, ämnen och erkända industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och uttryck som "föreslå", "kunde", "kan", "förväntas", "potential", "kommer", "pågående", "engagerad", "utvecklas", "bli", "bedriver", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från nuvarande förväntningar vilka har uttryckts eller antytts i de framåtblickande uttalanden inklusive förmågan hos TBH att ha en geologisk miljö som kan jämföras med huvud-SH, förmågan till detaljerad geologisk kartläggning, RC-uppföljning och kärnborrning för att öka vår förståelse för kontrollerna och etablera kontinuitet och geometri av identifierade mineraliserade zoner inom den 10-kilometer långa horisonten, förmågan att utöva vårt strategiska fokus, fluktuationer i priset på valutor, guld-eller driftskostnader , gruvindustrirelaterade risker, osäkerhet vad gäller beräkningen av malmreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO-handlingar som givits till kanadensiska tillsynsmyndigheter för värdepapper. Du hittar mer information om dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års MD&A och 2011 års årliga informationsformulär, som uppdaterats i SEMAFOs 2012 års MD&A för första kvartalet, samt andra registreringar som gjorts hos de kanadensiska finanstillsynsmyndigheterna och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

För att se figur 1, besök följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/semafomap0619.pdf

Contact Information