SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

May 31, 2012 11:24 ET

SEMAFO utökar Wona-Kona fyndigheten i Mana ytterligare

Inklusive värden upp till 6.06 g/t Au över 40 m och i en parallell zon, 4.09 g/t Au över 17 m

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - May 31, 2012) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag borresultaten från Wona-Kona fyndigheten i sin egen Mana-gruva i Burkina Faso, som visade konsekventa breda zoner av mineralisering och utvidgning av guldmalmsforar. Dessa imponerande resultat stöder bolagets beslut att återkomma till utvinningssituationen och göra en bedömning av möjliga förbättringar av Wona-Kona projektets totala ekonomi. Nyligen utförda borrningar fortsätter att visa stor mineralisering inom både Wona SW-sektorn och Kona-sektorn där grunt störtande malmforar har spårats nedåt till mer än 400 vertikalmeter.

Sedan SEMAFO:s pressmeddelande den 18 oktober, 2011, har 125 diamantborrhål (52 494 m) slutförts längs Wona-Kona fyndigheten, och bolaget har tagit emot alla analysresultat för det resterande diamantborrarbetet i 2011 samt för 2012 års borrhål upp till och inklusive WDC494. Bolagets nuvarande handläggningstid för diamantborresultaten uppgår till mindre än en månad, vilket är en betydande förbättring jämfört med 2011. SEMAFOs geologigrupp ges således mer flexibilitet för att möjliggöra omedelbara reaktioner på inkommande resultat för att optimera processer och kostnader.

Höjdpunkter bland Wona-Konas borresultat


  --------------------------------------------------------------------
  DDH Nr.  Zon Sektion (N)  Från   Till    Au(i) / Längd(ii)
  --------------------------------------------------------------------
  WDC335  Wona    16650  277.0  292.0     2.97 g/t/ 15.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC340  Kona    18450  241.0  266.0     2.62 g/y/ 25.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC348  Wona    16675  496.3  509.9    5.51 g/t / 13.6 m
                        (5,99 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
  WDC355  Wona    16350  305.0  315.5     3.89 g/t/ 10.5 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC358  Wona    15400  191.2  214.0     2.09 g/t/ 22.8 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC363  Wona    15950  217.7  228.0     1.87 g/t/ 10.3 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC374  Wona    15975  398.0  410.0     2.03 g/t/ 12.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC388  Kona    17375  84.0  96.0     3.92 g/t/ 12.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC389  Kona    17425  92.0  103.0     2.13 g/t/ 11.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC392  Kona    17425  54.0  70.0     4.03 g/t/ 16.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC393  Kona    17475  48.0  72.0     2.16 g/t/ 24.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC395  Kona    17575  103.0  116.0     3.88 g/t/ 13.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC397  Kona    17525  80.0  104.0    4.81 g/t / 24.0 m
                        (4,95 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
  WDC403  Kona    17325  724.0  734.0     2.88 g/t/ 10.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC408  Wona    15650  408.0  448.0     6.06 g/t/ 40.0 m
                        (8,87 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
  WDC410  Wona    15250  259.0  296.0     3.56 g/t/ 37.0 m
                        (3,92 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
  WDC411  Wona    16525  785.0  797.0     1.35 g/t/ 12.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC413  Wona    15550  253.0  271.0     2.55 g/t/ 18.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC419  Wona    16175  378.0  388.3     3.33 g/t/ 10.3 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC440  Wona    15500  359.0  395.0     3.38 g/t/ 36.0 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC467  Kona    19100  393.7  406.6     1.77 g/t/ 12.9 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC484  Wona    15800  473.2  485.0     2.62 g/t/ 11.8 m
  --------------------------------------------------------------------
  WDC487  Wona    15700  480.6  499.0     3.53 g/t/ 18.4 m
                        (4,13 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
  WDC492  Wona    16275  589.1  606.5     3.27 g/t/ 17.4 m
                        (5,95 g/t rå)     
  --------------------------------------------------------------------
(I) Alla individuella prover skärs vid 15 g/t enligt proceduren för Wona 
  fyndigheten.
(ii)Alla längder mäts längs hålets axel, ytterligare information 
  behövs för att avgöra faktiska bredder.                     

Borrhålskorsningar som noterats i tabellen ovan presenteras på den bifogade longitudinella kartan över Wona-Kona (figur 1), som visar den konturerade kvalitet/tjockleksprodukten. En heltäckande tabell med alla de senaste borresultaten finns i bilaga 1.

Höjdpunkter bland borresultaten i den parallella zonen (proximalt i förhållande till huvudzoner)


 ------------------------------------------------------------------------
 DDH Nr.    Zon Sektion (N)  Från   Till    Au(i) / Längd(ii)
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC329  Para Wona    15450  353.0  369.0     3.31 g/t/ 16.0 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC350  Para Kona    18275  158.0  177.0     3.70 g/t/ 19.0 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC362  Para Wona    15400  356.0  371.0     2.61 g/t/ 15.0 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC369  Para Wona    15950  418.2  430.0     2.81 g/t/ 11.8 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC409  Para Wona    15300  272.0  284.0     1.72 g/t/ 12.0 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC411  Para Wona    16525  803.0  820.0     4.09 g/t/ 17.0 m
                         (4,83 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC411  Para Wona    16525  825.5  861.0     3.14 g/t/ 35.5 m
                         (3,46 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC413  Para Wona    15550  332.0  353.0     3.81 g/t/ 21.0 m
                         (4,41 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC425  Para Wona    15150  253.0  268.0     3.27 g/t/ 15.0 m
                         (4,15 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC484  Para Wona    15800  495.6  523.5     2.75 g/t/ 27.9 m
                         (2,92 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC492  Para Wona    16275  612.7  623.4     2.56 g/t/ 10.7 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC492  Para Wona    16275  655.0  668.0     2.39 g/t/ 13.0 m
 ------------------------------------------------------------------------
 WDC492  Para Wona    16275  677.6  701.0     4.02 g/t/ 23.4 m
                         (4,15 g/t rå)     
 ------------------------------------------------------------------------
(I) Alla individuella prover skärs vid 15 g / t per wonâ Deposit 
  förfaranden.
(ii)Alla längder mäts längs hålets axel, ytterligare information 
  behövs för att avgöra sanna bredder.                     

Parallella zonkorsningar presenteras inte på den longitudinell kartan över Wona-Kona (figur 1) eftersom de avser olika mineraliserade linser som löper längs med huvudzonen.

Ytterligare omfattande mineralisering påträffades, såsom i hål WDC408 och WDC484, som har ökat storleken på åderns bottenkurva som ligger mellan 15200N och 16000N. Dessutom, så har hål WDC492 och WDC411 båda lagt till nya förlängningar till en parallell malmåder som ligger på 600 vertikalmeter inom sektion 16500N. Djupets omfattning av denna parallella breda zon är fortfarande oprövad. Även om den inte är lika bred, så tyder hål WDC422 inom sektionen 16850N (2,43 g/t Au över 9 m) på en möjlig fortsättning av denna mineralisering i norrgående riktning.

På Kona, stötte man på nya nedåtgående förlängningar på djupet vilket framgår av hål WDC340 och WDC467, tillsammans med andra närliggande korsningar såsom hål WDC336 (4,61 g/t Au över 7 m), WDC474 (6,91 g/t Au över 7 m) och WDC483 (5,39 g/t Au över 8,3 m). Dessutom ökar hålet WDC494 (5,04 g/t Au över 7 m, sektion 18000N) signifikant potentialen under den södra halvan av Kona sektorn. Detta hål kan också representera den nedåtgående förlängningen av den stora malmådern i Wona.

"Nyligen utförd borrning visar på betydande kontinuitet av den bredare mineraliseringen på djupet och returnerade ofta guldförande parallella zoner", sade Michel Crevier, vice ordförande Exploration and Mine Geology och SEMAFO:s kvalitetsansvarig. "Dessa resultat underbygger vårt beslut att se över våra scenarier för gruvdrift i Wona-Kona med potentialen att förbättra den övergripande projektekonomin."

Ytterligare diamantborrning vid Mana kommer att fortsätta för att utforska förlängningar av malmådern följt av borrning med närmare radavstånd inom fyndigheten. Urval av prioriterade områden och hålavstånd kommer att anpassas till de olika gruvscenarierna som beaktas.

Michel Crevier, P. Geo, MScA, vice ordförande, Exploration and Mine Geology och SEMAFOs kvalitetsansvarig har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Alla enskilda prover består av ungefär en längdmeter kärna, som sågats i två halvor. Hälften av kärnan förvaras på området för referens och dess motsvarighet skickas för beredning och guldanalys som utförs på ALS Chemex laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller på SEMAFOs Mana Mine Laboratory, som använder särskild provberedningsutrustning exklusivt för prospekteringsprover. Varje prov analyseras med hjälp av probering för guldinnehåll på ett 50-grams sub-prov. Förutom ALS Chemex eget QA/QC (kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) program och Mana Laboratory eget QA/QC program, finns en intern kvalitetskontroll och kvalitetssäkring på plats som gör det hela provtagningsprogrammet med hjälp av blindduplikat, ämnen och erkända industristandarder.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord och uttryck som "potential", "förbättringar", "tyder på", "ökar", "vilja", "engagerad", "utvecklas", "blir", "eftersträvar", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat eller händelser att skilja sig väsentligt från nuvarande förväntningar, uttryckt eller antytt i de framåtblickande uttalanden inkluderar möjligheten att förbättra den totala projektekonomin i Wona/Kona, potentialen av hål WDC422 inom sektion 16850N som antyder en möjlig förlängning av mineraliseringen i norrgående riktning, potentialen av hål WDC494 att öka potentialen under den södra halvan av Kona-sektorn eller representera nedåtgående malmåder som del av den stora malmkroppen i Wona, förmågan att genomföra vår strategiska inriktning, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftskostnader, risker inom gruvnäringen, osäkerhet om beräkning av malmreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker enligt beskrivning i SEMAFOs handlingar som inlämnats till kanadensiska finanstillsynsmyndigheter. Du hittar mer information om dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års MD&A och 2011 års årliga informationsformulär, som uppdaterats i SEMAFOs 2012 års MD&A för första kvartalet, samt andra registreringar som gjorts hos de kanadensiska finanstillsynsmyndigheterna och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns också på vår webbplats på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig all skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Bilaga 1 och figur 1 finns på följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/SEMAFO_Appendix1_Fig1.pdf.

Contact Information