SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

December 10, 2013 08:43 ET

SEMAFO's 2013 Markprovtagningsprogram identifierar nya prioriterade borrmål inom Kokoi-skjuvzonen

Nytt Pompoi North-tillstånd beviljats på Mana

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 10, 2013) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) delgav idag en uppdatering om dess pågående markprovningsprogram vid Mana, Burkina Faso, vilket har identifierat en stark och kontinuerlig norr-tenderandekorridor inom Kokoi-skjuvzonen som är mer än 14 kilometer lång och uppemot 4 kilometer bred.Anomalin ligger uppskattningsvis åtta kilometer norr om Siou-fyndigheten. Flertaliga individuella prov från det anomala området återgav avsevärda värden, där några av de återgivna värdena var så höga som 10000 ppb Au.

Ett 7100-markprovningsprogram genomfördes över områden där skruvborrning är svårt på grund av oländig terräng och i dagen kommande berggrunden. Prover togs främst från Mana West, Kokoi Southwest Block och Bouna East Block-området, längsradavstånd på 400 meter med provpunkter var 25:e meter (figur 1).

Programmet för Bouna East Block (Figur 2) har utformats för att förlänga den befintliga undersökningen mot söder, längs Kokoi skjuvzonen, för att spåra en befintlig geokemisk anomali längre söderut nära kontakten mellan Sious påträngande granodiorit och dess värdar som är vulkaniska bergarter. 2013 års markstickprovsundersökning av Bouna East Block nästan fördubblade slaglängden hos den avvikande trenden, som nu mäter cirka 14 kilometer. Dessutom ökar bredden på korridoren kraftigt mot söder, sammanfallande med den riktade geologiska kontakten. Huvuddelen av de höggradigamarkprovresultatenfinns vid kontakten mellan Sious massiva påträngande granodiorit och vulkan-sedimentära bergarter. Med tanke på den allmänna nord-syd förskiffringen, tros denprospektiva norra delen av påträngaren, som kallas North Apex, vara belägen inom ett tryckskuggeområde, och kan därmed potentiellt generera gynnsamma spänningsstrukturer i flera riktningar och skjuvzoner släppliga för hydrotermiska vätskor.

Nytt Pompoi North-tillstånd

Bolaget rapporterade också att regeringen i Burkina Faso har beviljat prospekteringsrättigheter till det nya Pompoi North-tillståndetbeläget öst om Mana East-tillståndet (ref. figur 1), värd för Siou-fyndigheten. Pompoi North-tillståndet täcker en yta av 61 kvadratkilometer, inklusive den östra kontakten av Siou-påträngaren, och bör vara prospektiv för guldmineralisering med tanke på dess liknande geologi och strukturella likheter med Siou-fyndighetsmiljön. Markprover och skruvborrning kommer att påbörjas i början av december på Pompoi North.

Michel Crevier, P. Geo MSCA, vice ordförande för Exploration and Mine Geology och SEMAFO s Kvalificerad Person, har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett kanadensisk-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande två guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt genom en ansvarsfull utveckling av den högt potentiellafyndigheten Mana. SEMAFO: s strategiska inriktning är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera dess befintliga tillgångar samt bedriva ekologiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING RÖRANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och antaganden och därmed kan faktiska resultat och framtida händelser skilja sig väsentligt ifrån sådana som uttrycks eller antyds i sådana uttalanden. Du bör alltså vara aktsam med att förlita dig på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "bör", "engagerad", "utvecklas", "bli", "driva", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan orsaka framtida resultat och händelser skiljer sig väsentligt från aktuella förväntningar som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden vilket inkluderar möjligheten att driva igenom vår strategiska inriktning, förmågansom Pompoi North har ifråga omatt vara prospektiv för guldmineralisering, fluktuationer i priset på valutor, guld eller driftskostnader, risker kopplade till gruvindustrin, osäkerhet gällande uppskattningen av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser och tillstånd) och andra risker som beskrivs i SEMAFO:s dokument arkiveradehos kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna. Du kan hitta ytterligare information med avseende till dessa och andra risker i SEMAFO:s 2012 års MD &A, som uppdaterades i SEMAFO:s 2013 års första kvartals MD & A, 2013 års andra kvartals och 2013 års tredje kvartals MD & A, och andra registreringar som gjorts hos kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheterna och finns på www.sedar.com. Dessa dokument finns även tillgängliga på vår webbsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig någon skyldighet att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom efter behov av applicerbar lag.

Ovan information har offentliggjorts i enlighet med svenska värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Figurer 1 är 2 är tillgängliga på följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/SEMAFO_1209_Fig1_2.pdf

Contact Information