SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

September 30, 2011 09:04 ET

SEMAFOs noteringsprospekt för Stockholm godkänt

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Sep 30, 2011) - SEMAFO (TSX: SMF) meddelade idag att företagets noteringsprospekt för Stockholm har blivit godkänt och registrerat hos Finansinspektionen.

Noteringsprospektet finns tillgänglig under sektionen Investor Relations (investerarrelationer) på företagets webbplats www.semafo.com.

Kopior av prospektet kan också erhållas från SEMAFOs finansiella rådgivare och likviditetsgarant, Erik Penser Bankaktiebolag, i samband med listningen www.penser.se eller genom att ringa +46 8 463 80 00.

Prospektet har upprättats med hänsyn till ansökan om upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande och i prospektet utgör inte ett erbjudande att sälja eller uppmaning att köpa värdepapper i SEMAFO i någon jurisdiktion.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.

Contact Information • Kontakter:
  SEMAFO
  Benoit La Salle, FCA
  VD & Koncernchef
  514-744-4408
  Avgiftsfritt:1-888-744-4408
  blasalle@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Communications
  514-744-4408
  Avgiftsfritt:1-888-744-4408
  sstlaurent@semafo.com