SOURCE: SEMAFO Inc.

SEMAFO Inc.

February 21, 2014 08:31 ET

SEMAFOs Pompoi Nord-tillstånduppvisar en lovande 15-kilometersgeokemisk anomali-trend

Malning av malmfrån den högkvalitativa Siou-fyndigheten har inletts

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 21, 2014) - SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag att pågåendeaugerborrning under det nyligen förvärvade Pompoi Nord-tillståndetuppvisat geokemiska guldanomalier längs med östra gränsen mot Siou-intrusionen. Dessa nya anomalier, som överlappar North Apex jordanomalier, visar på en obruten linjär trend över mer än 15 kilometer, som är fortsatt öppen i båda riktningar.

Augerborrning under Pompoi Nord-tillståndet inleddes för att utforska Siou-intrusionens uttydda östra kontakt (Bild 1). Det pågående augerprogrammet, som innefattar cirka 40 000 meter borrning över både Pompoi Nord- och Bara-tillstånden, förväntas fullbordas under första halvan av 2014. På Pompoi Nord når augerborrningen saproliten, vanligtvis belägen mellan fem och 20 meter under marken. Som visas i Bild 2 verkar anomalierna följa intrusionens östra kontakt. Den ligger parallellt med Kokois sprickzon, som rymmer Siou-fyndigheten. Pågående geologisk kartläggning längs med den östra kontakten har visat både sprickbildning och förändringar i sericiten liknande dem som observerats i Siou. Provresultat från individuella augerborrningar når upp till 1 020 ppb, och även om det är viktigt med högre värden gör kontinuiteten och fyndighetens strykningslängd trenden till ett högprioriterat mål för uppföljande RC-borrning under 2014.

Malning av malmfrån Siou har inletts

SEMAFO tillkännagav också att malningen av malm från den högkvalitativa Siou-fyndigheten har inletts. Fyra grävare, en grävlastare och 15 lastbilar är för tillfället verksamma på den första pallen i Sious dagbrott. Sedan slutet av december 2013 har ungefär tre miljoner ton rester och 30 000 ton malm flyttats. Bolaget räknar med att uppnå full brytningstakt från Siou under andra kvartalet av 2014. Den 17 kilometer långa vägen från Siou till förädlingsanläggningen är nästan i färdigt skick, med endast ett fåtal kulvertar som fortfarande måste färdigställas.

Michel Crevier, P.Geo MScA, vice ordförande förprospektering och gruvgeologi, är SEMAFOs Qualified Person som har granskat detta pressmeddelande för riktighet och efterlevnad av National Instrument 43-101.

Om SEMAFO

SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande Mana-gruvan i Burkina Faso, vilken innefattar de högkvalitativa satellitfyndigheterna Siou och Fofina. SEMAFO har åtagit sig att utvecklas på ett samvetsfullt sätt genom en ansvarsfullutveckling av Manaegendomen. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera befintliga tillgångar samt sträva efter organiska och strategiska tillväxtmöjligheter.

VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Du varnas härmed för att överdrivet förlita dig på framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som ”förväntad”, ”förbunden”, ”utveckla”, ”bli”, ”fortsätter”, ”utveckling”, ”möjligheter” och andra liknande ord och uttryck. Faktorer som kan orsaka att framtida resultat eller händelser skiljer sig betydligt från nuvarande förväntningar uttryckta eller underförstådda i de framåtblickande uttalandena inkluderar möjligheterna att fullfölja augerprogrammet inom Pompoi Nord- och Bara-tillstånden under första halvan av 2014, möjligheten att uppnå full brytningstakt under andra kvartalet av 2014, möjligheten att genomföra vårt strategiska fokus, fluktuationer i valuta- och guldpriser samt driftskostnader, risker inom gruvindustrin, osäkerhet avseende beräkningar av mineralreserver och resurser, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (vilket innefattar våra möjligheter att behålla och förnya licenser och tillstånd) samt andra risker beskrivna i SEMAFOs dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2012 års årliga MD & A, uppdaterad I SEMAFOs 2013 års första kvartals MD & A, 2013 års andra kvartals MD & A, 2013 års tredje kvartals MD & A och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.

Bilderna finns tillgängliga på följande adress: http://media3.marketwire.com/docs/928610_SEMAFO_Maps.pdf

Contact Information • Kontaktuppgifter:
  SEMAFO
  Robert LaValliere
  Vice ordförande för investerarrelationer
  Mobil: +1 (514) 240 2780
  robert.lavalliere@semafo.com

  Sofia St Laurent
  Kommunikation & investerarrelationer
  Telefon, lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Avgiftsfritt inom Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  sofia.stlaurent@semafo.com

  Ruth Hanna
  Kommunikation & investerarrelationer
  Telefon, lokala och utländska: +1 (514) 744 4408
  Avgiftsfritt inom Nordamerika: 1 (888) 744 4408
  Ruth.Hanna@semafo.com
  www.semafo.com