SOURCE: Teekay Corporation

Teekay Corporation

August 21, 2013 02:53 ET

Teekay Corporation rapporterer resultater for andre kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Aug 21, 2013) - Teekay Corporation (NYSE: TK) -

Høydepunkter


-- Total kontantstrøm 2013 andre kvartal fra fartøysdrift av 183,6 dollar
  million 
-- Justert netto tap 2013 andre kvartal som kan tilskrives aksjonærer i
  Teekay, av 33,3 millioner dollar, eller 0,47 dollar pr. aksje 
  (unntatt spesielle poster som økte GAAP nettoinntekten med 44,7 millioner 
  dollar, eller 0,63 dollar pr. aksje). 
-- Justert netto tap, andre kvartal 2013, er inkludert tap på 0,11 dollar pr. 
  aksje knyttet til midlertidige driftsmessige forhold på Voyageur Spirit og
  Foinaven FPSO-enheter, som ventes tilbake til full produksjon henholdsvis 
  i august og november. 
-- Gjennomført salg av Voyageur Spirit FPSO til Teekay Offshore for 540 
  millioner dollar i mai 2013 og TeekayParents 50 prosent eierandel i Cidade
  de Itajai FPSO til Teekay Offshore for 204 millioner dollar i juni 2013, 
  noe som bidro til en reduksjon i Teekay Parents nettogjeld med 334 
  millioner dollar. 
-- Totalt konsolidert likviditet på ca 1,5 milliarder dollar pr. 30. juni
  2013, pro forma for Teekay Offshores gjeldsrefinansiering som ble
  gjennomført i juli 2013, og Teekay LNG sin emisjon, gjennomført 
  i juli 2013. 


Teekay Corporation (Teekay Offshore eller selskapet) (NYSE: TK) rapporterte i dag et justert nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer (1) på 33,3 millioner dollar, eller 0,47 dollar pr. aksje for kvartalet som endte 30. juni 2013, sammenlignet med en justert nettotap tilskrevet aksjonærer i Teekay på 17,0 millioner dollar, eller 0,25 dollar pr. aksje, i samme periode året før. Justert netto tilskrevet Teekays aksjonærer er unntatt en rekke spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på økende GAAP nettoinntekt av 44,7 millioner dollar, eller 0,63 dollar pr. aksje, for de tre månedene som endte 30. juni 2013, og økende GAAP nettotap av 30,2 millioner dollar, eller 0,43 dollar pr. aksje, i samme periode året før, som beskrevet i vedlegg A til denne utsendelsen. Inkludert disse artiklene, rapporterte selskapet et nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer på 11,4 millioner dollar, eller 0,16 dollar pr. aksje for kvartalet som endte 30. juni 2013, sammenlignet med en justert nettotap tilskrevet aksjonærer i Teekay på 47,3 millioner dollar, eller 0,68 dollar pr. aksje, i samme periode året før. Nettoinntekter (2) for andre kvartal 2013 var 404,6 millioner dollar sammenlignet med 447,6 millioner dollarfor samme periode året før.

For de seks månedene som endte 30.juni 2013, rapporterte selskapet et justert nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer (1) på 45,0 millioner dollar, eller 0,63 dollar pr. aksje, sammenlignet med en justert nettotap tilskrevet aksjonærer i Teekay på 37,8 millioner dollar, eller 0,55 dollar pr. aksje, i samme periode året før. Justert nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer er unntatt en rekke spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på økende GAAP nettoinntekt av 50,2 millioner dollar, eller 0,71 dollar pr. aksje, for de tre månedene som endte 30. juni 2013, og økende GAAP nettotap av 8,4 millioner dollar, eller 0,12 dollar pr. aksje, i samme periode året før, som beskrevet i vedlegg A til denne utsendelsen. Inkludert disse artiklene, rapporterte selskapet på GAAP basis, en nettoinntekt tilskrevet Teekays aksjonærer på 5,2 millioner dollar, eller 0,07 dollar pr. aksje for de seks månedene som endte 30. juni 2013, sammenlignet med en justert nettotap tilskrevet aksjonærer i Teekay på 46,2 millioner dollar, eller 0,67 dollar pr. aksje, i samme periode året før. Nettoinntekter (2) for de seks månedene som endte 30. juni 2013, var 829,3 millioner dollar sammenlignet med 910,1 millioner dollar for samme periode året før.

Den 5. juli 2013, erklærte selskapet et kontantutbytte på 0,31625 dollar pr. enhet for kvartalet som endte 30. juni 2013. Kontantutbyttet ble utbetalt 31. juli 2013 til alle registrerte andelseiere den 16. juli 2013.


1. Justert nettoinntekt (tap) tilskrevet aksjonærene i Teekay er et
  non-GAAP finanstiltak. Vennligst se vedlegg A til denne utsendelsen
  for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket som brukt i denne 
  utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare finanstiltak under de 
  generelt aksepterte, amerikanske regnskapsprinsippene (generally 
  accepted accounting principles) (GAAP), og for informasjon om 
  spesifikke artikler som påvirker nettoinntekt (tap) som typisk 
  blir unntatt av verdipapiranalytikere, i deres publiserte estimater 
  av selskapets finansielle resultater. 
2. Nettofortjeneste er et non-GAAP økonomisk tiltak, brukt av enkelte 
  investorer for å måle rederienes finansielle yteevne. Vennligst se
  vedlegg E til denne utgivelsen, for en avstemming av dette non-GAAP 
  tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte 
  sammenlignbare finansielle tiltaket under GAAP. 


"Andre kvartal 2013 var et utfordrende kvartal i operativ drift for vårt FPSO segment, på grunn av spørsmål ved den kortsiktige produksjonen som påvirket inntektsbidraget fra Voyageur Spirit og Foinaven FPSO-enhetene negativt," kommenterte Peter Evensen, som er president og øverstkommanderende i Teekay Corporation. "På begge enhetene, ble produksjonen redusert av problemstillinger knyttet til gasskompressorer. Det å løse disse problemene har vært øverste prioritet, og våre FPSO drift team har jobbet hardt med å få disse enhetene tilbake i full produksjon så snart som mulig. Som en del av Voyageur Spirit salgs-og kjøpsavtale, har Teekay Parent blitt enige om å sikre Teekay Offshore på grunn av den forsinkede aksepten fra befrakter. Selv om det at Voyageur Spirit har vært uten sysselsetting har medført en reduksjon på ca. 0,05 dollar pr. aksje til Teekay Corporation for andre kvartals justerte driftsresultat, vil erstatningen i seg selv behandles effektivt som en reduksjon til den 540 millioner dollar høye salgsprisen til Teekay Offshore, og vil ikke påvirke Teekay Corporation inntjening eller kontantstrømmen fra driften. Salgsprisen på 540 millioner dollar, betalt av Teekay Offshore var ca. 75 millioner dollar høyere enn Teekay Parent kostnad ved å anskaffe og oppgradere denne enheten. Siden 13. april 2013, har Voyageur Spirit FPSO drevet med delvis produksjonsnivå og ventes å nå fullt kapasitetsnivåer innen utgangen av august 2013 etter gjennomføring av reparasjoner og testing."

"Vi fortsetter å utvikle vår strategi om å selge eiendeler inn i våre børsnoterte datterselskap og støtte deres vekst gjennom direkte oppkjøp og nybyggleveranser på datterselskapsnivå," fortsatte Evensen. "I løpet av andre kvartal fullførte vi salget av Voyageur Spirit FPSO og en 50 prosent eierandel i Cidade de Itajai FPSO til Teekay Offshore, som bidro til en reduksjon i Teekay Parents nettogjeld med 334 millioner amerikanske dollar. I tillegg fikk Teekay Offshore levert sine første to nybygde skytteltankere som skal operere under tiårige kontrakter for BG Teekay i Brasil, og Teekay Tankers fikk levert det 50 prosent eide VLCC konvensjonelle tankskipet i juni, som startet en femårig tidsbefraktningskontrakt for en stor kinesisk befrakter. De siste månedene har Teekay LNG og Teekay Offshore blitt tildelt nye kontrakter henholdsvis i LNG og FSO segmentet, og Teekay LNG kjøpte ytterligere LNG og LPG nybygg, noe som vil gi ytterligere kort- og langsiktig vekst."

Evensen la til: "Ser vi fremover, fortsetter vi å utvikle nye muligheter og bygge videre på den sterke eksisterende porteføljen av synlige vekstprosjekter i hver av våre virksomheter. Så langt i 2013 har vi sett en sterk grad av anbudsaktiviteter for nye prosjekter, spesielt i gass og offshore virksomhetene våre. I mens Teekay Offshore og Teekay LNG vokser, blir pengestrømmen fra våre generelle partnerskapsinteresser i disse enhetene en stadig viktigere del av Teekay Parents samlede kontantstrøm."

Driftsresultater

Tabellene nedenfor markerer visse finansielle opplysninger for hver av Teekays fire offentlig-børsnoterte selskaper: Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore) (NYSE: TOO), Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG) (NYSE: TGP), Teekay Tankers Ltd. (Teekay tankskip) (NYSE: TNK) og Teekay Parent (som ekskluderer resultatene som tilskrives Teekay Offshore Teekay LNG og Teekay Tankers). En kort beskrivelse av hver enhet og en analyse av deres respektive økonomiske resultater i tabellene nedenfor. Det vises for øvrig til "Fleet List" nedenfor og vedlegg B til denne utgivelsen for ytterligere detaljer.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
              Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013              
        ------------------------------------------------------------
                     (Urevidert)            
          Teekay  Teekay                     
         Offshore    LNG  Teekay              Teekay
(I tusen av   Partneres Partneres tankskip Teekay Consolidation Corporation
 am. dollar)      LP    LP   Ltd. Parent  Justeringer  samlepost
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

nettofortjeneste 206 629  95 395 41 043 97 094    (35 608)   404 553

Fartøysdrift                              
 utgifter     87 825  24 814 24 832 58 507       -   195 978
Tidsbefraktning                                
 Leieutgifter   14 093    -  1 951 46 447    (35 947)   26 544
Avskrivning og                              
 Amortisering   50 662  25 156 11 921 22 030       -   109 769
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

CFVO -                                   
 Konsolidert(1)                              
 (2)(3)      90 215  65 473 10 658(35 560)      -   130 786
CFVO - egenkapital                                
 Investeringer(4)  1 311  47 162   23 4 347       -    52 842
CFVO - Totalt   91 526 112 635 10 681(31 213)      -   183 629
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012       
        ------------------------------------------------------------
                     (Urevidert)            
          Teekay  Teekay                     
         Offshore    LNG  Teekay              Teekay
(I tusen av   Partneres Partneres tankskip Teekay Consolidation Corporation
 am. dollar)      LP    LP   Ltd. Parent  Justeringer  samlepost
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettofortjeneste 213 351  96 112 50 933136 173    (48 964)   447 605

Fartøysdrift                              
 utgifter     79 407  22 177 23 002 67 187       -   191 773
Tidsbefraktning                                
 Leieutgifter   12 969    -   644 68 059    (50 181)   31 491
Avskrivning og                              
 Amortisering   50 003  24 673 18 047 22 345       -   115 068
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

CFVO -                                   
 Konsolidert(1)                              
 (2)(3)      109 812  70 999 15 448(24 445)      -   171 814
CFVO - egenkapital                                
 Investeringer(4)    -  38 035    - (1 441)      -    36 594
CFVO - Totalt   109 812 109 034 15 448(25 886)      -   208 408
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


1. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av
  inntektskontrakter som er i gang, fartøysnedskrivinger, gevinster og tap 
  på salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell leie på kontantbasis,
  og urealiserte gevinster og tap relatert til derivater, men omfatter også 
  realiserte gevinster og tap ved oppgjør av terminkontrakter utenlandsk 
  valuta. CFVO - Konsolidert representerer CFVO fra fartøy som konsolideres
  i selskapets regnskaper. Kontantstrøm fra fartøysdrift er et non-GAAP 
  økonomisk tiltak, brukt av enkelte investorer for å måle rederienes 
  finansielle yteevne. Vennligst se vedlegg C og vedlegg E til denne 
  utgivelsen for en for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket, som 
  brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare økonomiske 
  GAAP tiltakene. 
2. Utelukker CFVO knyttet til overtatte eiendeler fra Teekay Parent for
  periodene før ervervelse av henholdsvis Teekay Offshore, Teekay LNG og
  Teekay skytteltankere, da disse resultatene inngår i de historiske 
  resultatene for Teekay Parent. 
3. I tillegg til CFVO fra direkteeide skip, mottar Teekay Parent også
  mottar kontantutbytte og utdelinger fra datterselskapets offentlige
  selskaper. For de tre månedene som endte 30. juni 2013, og 2012, mottok 
  Teekay Parent utbytte og utdelinger fra Teekay LNG, Teekay Offshore 
  og Teekay Tankers på totalt henholdsvis 39,8 og 39,2 millioner dollar. 
  Utbytte og utdelinger mottatt av Teekay Parent inkluderer blant annet 
  det som er produsert med hensyn til deres komplementars interesser i 
  Teekay Offshore og Teekay LNG. Vennligst se vedlegg D til denne 
  utgivelsen for ytterligere detaljer. 
4. CFVO - Egenkapitalsinvesteringer representerer selskapets andel av 
  CFVO fra sine fartøyer som er bokført som egenkapital og andre 
  investeringer. Vennligst se vedlegg E til denne utgivelsen, for en 
  avstemming av dette non-GAAP tiltaket som er brukt i denne meldingen 
  for de mest sammenlignbare GAAP finanstiltakene. 


Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore er en internasjonal leverandør av skipstransport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustrien, gjennom sin flåte på 36 skytteltankere (inkludert fire innleide skip og to skip under bygging), fem flytende produksjons-, lagrings- og losse (FPSO) enheter, seks flytende lagrings- og avtaks- (FSO) enheter (inkludert en FSO-enhet under ombygging) og fem konvensjonelle oljetankere med interesser som spenner fra 50 til 100 prosent. Teekay Offshore har også rett til å delta i bestemte andre FPSO og fartøysmuligheter. Teekay Parent eier i dag 29,9 prosent andel av Teekay Offshore (inkludert 2 prosentinteressen som eneste ansvarlige deltager).

For andre kvartal 2013, var Teekay Offshores kvartalsvise fordeling på 0,5253 dollar pr. felles enhet. Kontantfordelingen Teekay Parent mottar, er basert på deres beregningsenhet eierskap og generell partnerskapsinteresse i Teekay Offshore utgjorde 16,2 millioner dollar for andre kvartal 2013, som beskrevet i vedlegg D til denne utgivelsen.

Kontantstrøm fra fartøysdrift, fra Teekay Offshore ble redusert til 91,5 millioner dollar i andre kvartal 2013 fra 109,8 millioner dollar i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i hovedsak opplagsristorno av Navion Torinita og Navion Clipper skytteltankere ved utløpet av deres tidsbefraktningskontrakter i henholdsvis andre og fjerde kvartal i 2012, salgene av Navion Fennia og Navion Savonita skytteltankere i tredje og fjerde kvartal 2012, salg av fem konvensjonelle tankskip i løpet av de siste 12 månedene, økte vedlikeholdskostnader og høyere mannskapslønn fra FPSO-enheter og høyere vedlikeholdskostnader for Dampier Spirit. Denne reduksjonen ble delvis motvirket av oppkjøpet av 50 prosent eierandel i Cidade de Itajai FPSO i juni 2013, og høyere skytteltankerinntekter grunnet økte priser på både tidsbefraktning og fraktavtalekontrakter, samt nye kontrakter.

2. mai 2013, fullførte Teekay Offshore erverv av Voyageur Spirit FPSO-enheten fra Teekay Parent for en kjøpesum på 540 millioner dollar. Voyageur Spirit FPSO-enheten har fått i oppdrag av E.ON Ruhrgas UK E & P Limited (E.ON) å drive på Huntington-feltet i Nordsjøen under en femårig tidsbefraktningskontrakt, pluss opp til 10 ettårige opsjoner. Med start fra første-olje, som var 13. april 2013, krevde charterkontrakten med E.ON Voyageur Spirit FPSO-enheten å oppnå full produksjonskapasitet, innen en angitt tidsperiode, for å få endelig godkjenning fra E.ON. På grunn av en defekt gass kompressor om bord på FPSO-enheten, var det umulig for Voyageur Spirit å oppnå endelig aksept innenfor den gitte tidsrammen, noe som resulterte i FPSO-enheten blir tatt av oppdraget av befrakter, tilbakevirkende til 13 april 2013. Under Voyageur Spirit FPSO salgs- og kjøpsavtale mellom Teekay Parent og Teekay Offshore, garanterte Teekay Parent at FPSO-enheten vil oppnå endelig aksept av befrakter og ble enige om å holde Teekay Offshore skadesløs for inntekter det ville ha fått under kontrakt med E.ON fra oppkjøpstidspunktet frem til endelig godkjenning er oppnådd, opp til et maksimumsbeløp på 54 millioner dollar. Eventuelle beløp knyttet til erstatning av Teekay Offshore fra Teekay Parent vil behandles effektivt som en reduksjon i salgspris av FPSO-enheten og vil derfor ikke ha noen innvirkning på Teekay Parents løpende kontantstrøm. For perioden fra 2. mai 2013 til 30. juni 2013, resulterte skadeserstatning effektivt i en reduksjon av Voyageur Spirit FPSO kjøpesummen på ca. 12,5 millioner dollar. Reparasjoner på Voyageur Spirit kompressoren forventes å være ferdig i midten av august 2013, og riggen forventes å nå full produksjon og oppnå endelig aksept senere i måneden. I tillegg ønsker selskapet å gå i kommersielle forhandlinger med befrakter og søke erstatning for produksjon i perioden fra 13. april 2013 til endelig godkjennelse. Kompensasjon fra befrakter i erstatningsperioden vil redusere størrelsen av Teekay Parents erstatning til Teekay Offshore.

I mai 2013 inngikk Teekay Offshore en avtale med Statoil Petroleum AS (Statoil), på vegne av feltets lisenspartnerne, for å levere en FSO-enhet for Gina Krog olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli betjent av en ny FSO-enhet som er konvertert fra den 1995-bygde skytteltankeren Randgrid. FSO konverteringsprosjektet forventes å være ferdig for en netto investeringskostnad på ca. 220 millioner dollar. Etter ferdigstillelse tidlig i 2017, vil FSO-enhet påbegynne arbeidet under en treårig fast tidsbefraktningskontrakt med Statoil, som omfatter 12 ekstra ettårige opsjoner.

I mai 2013 inngikk Teekay Offshore en avtale med Salamander Energy plc (Salamander) om å levere en FSO-enhet for en tiårig kontrakt, pluss opsjoner, i offshore Thailand. Teekay Offshore har til hensikt å konvertere sin 1993-bygde skytteltanker, Navion Clipper, til en FSO-enhet for en anslagsvis ferdigkostnad på ca. 50 millioner dollar. Enheten forventes å påbegynne sin kontrakt med Salamander i tredje kvartal 2014.

I juni 2013, fullførte Teekay Offshore erverv av en eierandel på 50 prosent i Cidade de Itajai (Itajai) FPSO-enhet, fra Teekay Parent for en kjøpesum på 204 millioner dollar. Itajai FPSO har vært i drift på Bauna og Piracaba (tidligere kalt Tiro og Sidon) feltene i Santos-bassenget, utenfor kysten av Brasil, siden februar 2013 i henhold til en ni-års fast pris tidsbefraktningskontrakt, pluss opsjoner, med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). De resterende 50 prosent eierandelene i Itajai FPSO-enheten, eies av brasilianskbaserte Odebrecht Oil & Gas SA (et medlem av Odebrecht-gruppen).

Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG leverer marine transporttjenester for flytende naturgass (LNG), flytende petroleumsgass (LPG) og råolje generelt sett under langsiktige, faste befastningskontrakter, gjennom sin nåværende flåte på 32 LNG-skip (inkludert fem nybygg under bygging), 26 LPG-skip (inkludert 10 nybygg under bygging) og 11 konvensjonelle tankskip. Teekay LNGs interesser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100 prosent. I tillegg leier Teekay LNG, gjennom sitt 50 prosent eide LPG prosjektsamarbeid med Exmar NV, LPG skip. Teekay Parent eier i dag 36,9 prosent andel av Teekay LNG (inkludert 2 prosentinteressen som eneste ansvarlige deltager).

For andre kvartal 2013, var Teekay LNGs kvartalsvise fordeling på 0,675 dollar pr. felles enhet. Kontantfordelingen Teekay Parent mottar, som er basert på deres beregningsenhetseierskap og generelle partnerskapsinteresse i Teekay LNG utgjorde 23,0 millioner dollar for andre kvartal 2013, som beskrevet i vedlegg D til denne utgivelsen.

Inkludert kontantstrømmer fra egenkapitalsførte fartøy, økte Teekay LNGs totale kontantstrøm fra fartøysdrift til 112,6 millioner dollar i andre kvartal 2013, fra 109,0 millioner dollar i samme periode året før. Økningen skyldes i hovedsak kjøpet av 50 prosent eierandel i Exmar LPG BVBA i februar 2013 , Teekay LNG sitt LPG prosjektsamarbeid med Exmar NV, høyere priser på kontrakter inngått i 2012 for enkelte LNG-skip i Teekay LNG er 52 prosent eid prosjektsamarbeid med Marubeni Corporation, og den planlagte tørrdokkingen av Hispania Spirit i andre kvartal året før. Denne økningen ble delvis utliknet av effekten av endringer i to av Teekay LNG Suezmax-tankskipkontrakter som midlertidig reduserte den daglige utleiesatsen for hvert fartøy fra oktober 2012 til september 2014, den planlagte tørrdokkingen av European Spirit i andre kvartal 2013, og høyere fartøysdriftsutgifter på grunn av de planlagte tørrdokkingene av det første LNG skipet i Tangguh prosjektet og Catalunya Spirit i løpet av andre kvartal 2013, og forberedelsene til tørrdokkinger av det andre LNG skipet i Tangguh prosjektet so er planlagt i fjerde kvartal 2013 .

I juni 2013 ble Teekay LNG tildelt femårige tidsbefraktningskontrakter med Cheniere Marketing LLC (Cheniere) for de to 173 400 kubikkmeter (cbm) store, flytende naturgass (LNG) fraktskipnybyggene som ble bestilt i desember 2012. LNG-fraktskipnybyggene er for tiden under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, (DSME) i Sør-Korea og er planlagt levert i første halvdel av 2016. Disse skipsnybyggene utstyres med M-type, elektroniske styrte injeksjons (MEGI) twin-motorer, som forventes å være betydelig mer drivstoff-effektive og har lavere utslipp enn andre motorer som nå benyttes i LNG shipping.

I juli 2013 anvendte Teekay LNG en del av sine eksisterende opsjoner med DSME og bestilte to ekstra 173 400 kubikk LNG nybygg, som også bygges med Megi twinmotorer. Selskapet har til hensikt å sikre langsiktig kontraktsysselsetting for begge fartøyene før de leveres i 2016. I forbindelse med bruk av disse to nybyggopsjonene, sikret partnerskapet ytterligere opsjoner med DSME for opptil fem ekstra LNG nybygg. I tillegg brukte Exmar LPG BVBA, sine muligheter til å bestille ytterligere to mellomstore gassfraktskip (MGC) nybygg, som vil bli bygget av Hanjin Heavy Industries & Construction Co, Ltd (Hanjin) og er planlagt for levering i 2017.

I august 2013 avtalte Teekay LNG å kjøpe et 155 900 kubikk LNG fraktskipnybygg fra Awilco LNG ASA (Awilco) basert i Norge, som er under bygging ved DSME i Sør-Korea. Fartøyet forventes levert i tredje kvartal 2013, da Awilco vil selge skipet til Teekay LNG og bareboat chartrer fartøyet tilbake på en femårige fraktkontrakt til fast pris (med ett års utvidelsesmulighet) med forpliktede kjøp til fast pris ved utgangen av første termin (og opsjonsperioden). Netto kjøpesum for fartøyet på 155 millioner dollar er netto av en forskuddsbetaling på 50 millioner dollar av charterleie fra Awilco, som kommer i tillegg til den daglige bareboat charterprisen. Som en del av transaksjonen, har Awilco mulighet til å selge og bareboat charter-back et 155 900 cbm LNG fraktskipnybygg til fra Teekay LNG, som for tiden er under bygging ved DSME, under lignende forhold. Det andre LNG-nybygget ventes å levert i slutten av 2013 eller tidlig i 2014.

Teekay Tankers Ltd.

Teekay Tankers eier i dag en flåte på 32 skip, hvorav 11 Aframax tankskip, 10 suezmax tankskip, syv Long Range 2 (LR2) produkttankere (inkludert fire nybygg som er under bygging), tre MR produkt tankere, og en 50 prosent eierandel i en VLCC. I tillegg har Teekay Tankers nå tidsbefraktning med ett Aframax tankskip og investert 115 millioner dollar i førsteprioritet boliglån sikret med to 2010-bygde VLCCer. Av de 28 skip som er i drift, er 13 i drift på tidsbefraktning til fast pris, som regel alt fra ett til tre år i innledende varighet, med de resterende skipene handlende i tankskipspotmarkeder. Basert på dagens eierskap av klasse A ordinære aksjer og eierskapet til 100 prosent av utestående Teekay Tankers klasse B lager, eier Teekay Parent i dag en 25,1 prosent økonomisk interesse i og har bestemmende innflytelse på Teekay Tankers.

8. juli 2013, erklærte Teekay Tankers en fast utbytte for andre 2013 på 0,03 dollar pr. aksje, som ble utbetalt 31. juli 2013 til alle aksjonærene i posten 19. juli 2013. Basert på sitt eierskap i Teekay Tankers A-og B-aksjer, er totalt utbytte til Teekay Parent 0,6 millioner dollar for andre kvartal 2013.

I andre kvartal 2013, var Teekay Tankers genererte kontantstrøm fra fartøysdrift på 10,7 millioner dollar, en nedgang fra 15,4 millioner dollar i samme periode året før, som i hovedsak skyldes tilsvarende lavere tidsbefraktningspriser tjent med spotflåten og utløpet av visse tidsbefraktningskontrakter, og den påfølgende omplasseringen av visse skip på tidsbefraktningskontrakter til lavere priser i løpet av 2012 og tidlig 2013, delvis motvirket av bidrag fra 13 fartøy ervervet fra Teekay Corporation i juni 2012.

I begynnelsen av april 2013 bestilte Teekay Tankers fire drivstoffeffektive LR2 produkttankere, på 113 000 tonn dødvekt, fra STX Offshore & Shipbuilding Co, Ltd (STX) pluss opsjoner til å bestille flere skip. Betaling av det første avdraget til verftet, fra Teekay Tankers til STX, er betinget av Teekay Tankers får akseptable refunderingsgarantier for verftsavdrag betalinger. I slutten av mai 2013 startet STX et frivillig finansiell restrukturering med sine långivere, der STX refusjonsgarantisøknadene ble midlertidig suspendert. 31. juli 2013 annonserte STX at de hadde fullført sin finansielle restruktureringsprosess. STX har signalisert at visse endringer, i vilkårene i kontraktene med Teekay Tankers, kan være nødvendig for å sikre utstedelse av refunderingsgarantier. Teekay Tankers har ikke avtalt noen slik endring. Til dags dato har Teekay Tankers ikke betalt noen avdrag til STX for de fire LR2 fartøynybyggene, og før de mottar de refunderingsgarantier har Teekay Tankers rett til å kansellere de nybyggingsordre etter eget skjønn.

I juli 2010 investerte Teekay Tankers 115 millioner dollar i to lån, som modnes i juli 2013, og sikret med førsteprioritets pantelån registrert på to 2010-bygde VLCC nybygg. Låntakere har misligholdt sine rentebetalingsbetingelser siden januar 2013. Som et resultat har Teekay Tankers inngått forhandlinger med lånetakerne og de andre prioriterte panthaverene av fartøyene for å realisere sikkerheten for lånene, og i mai 2013 overtok driften av skipene.

Teekay Parent

I tillegg til sin egenkapitaleierandel i Teekay Offshore, Teekay LNG og Teekay Tankers, eier Teekay Parent direkte flere fartøy, inkludert fire konvensjonelle Suezmax tankskip og fire FPSO-enheter. I tillegg eier Teekay Parent i dag en nybygg-FPSO-enhet under bygging. Pr. 1. august 2013, hadde Teekay Parent også åtte innleide i konvensjonelle tankskip (inkludert to Aframax tankskip eid av Teekay Offshore), to chartrede i LNG-skip som eies av Teekay LNG, og to chartrede skytteltankere og to chartrede i FSOer som eies av Teekay Offshore.

For andre kvartal 2013, genererte Teekay Parent negativ kontantstrøm fra fartøysdrift av 31,2 millioner dollar, sammenlignet med negativ kontantstrøm fra fartøysdrift på 25,9 millioner dollar i samme periode året før. Nedgangen i kontantstrømmen skyldes salget av de 13 konvensjonelle tankskip til Teekay Tankers i juni 2012, ferdigstillelsen av Petrojarl I FPSO tidsbefraktningen i april 2013, og lavere produksjon på Foinaven FPSO, delvis motvirket av lavere timecharter leieregninger som følge av tilbakelevering av tidsbefraktning innen fartøy i løpet av det siste året, blant annet lavere oppsigelsesavgifter knyttet til tidsbefraktning på fartøy.

Fra fjerde kvartal 2012 til andre kvartal 2013, oppnådde Foinaven FPSO lavere produksjon enn budsjettert, på grunn av utstyrsrelaterte operasjonelle problemer. I midten av juli 2013 avtalte Teekay Parent og tidsbefrakteren å stoppe produksjonen og reparere FPSO enhetens gasskompresjonkjede (som er avgitt av Teekay Parent) og reparere subseasystemet (som er ansvaret til befrakter). Den første kompressoren forventes å bli reparert innen midten av august 2013, og enheten kan gjenoppta driften. Den andre kompressoren forventes å bli reparert i november 2013, når Foinaven FPSO er forventet å nå full produksjon. Under charterkontrakten, vil Teekay Parent får lavere kvartalsvise inntekter og redusert årsproduksjonstariff, typisk regnskapsført i fjerde kvartal hvert år, på grunn av lavere forventet produksjon i 2013. Teekay Parent opplevde en reduksjon av inntektene på ca 4 millioner dollar, eller 0,06 pr. aksje, i andre kvartal 2013, knyttet til lavere oljeproduksjon fra Foinaven FPSO.

Fleet List

Følgende tabell oppsummerer Teekaya konsoliderte flåte på 174 skip pr. 1. august 2013, inkludert innleide skip og skip under bygging men eksklusive fartøy som forvaltes for tredjeparter:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                        Antall fartøy(1)      
                 -------------------------------------------
                 -------------------------------------------
                   Eide   Innleide    Nybygg /    
                  Fartøy    Fartøy    Ombygde Totalt
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Parent flåte(2)(3)                          
 Aframax tankskip (4)         -      5       -   5
 Suezmax tankskip           4      -       -   4
 MR Produkttanker           -      1       -   1
 FPSO Enheter             4      -       1   5
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
 Total Teekay Parent flåte       8      6       1   15
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Offshore flåte         45      4       3   52

Teekay LNG flåte            54      5       15   74

Teekay Tankers flåte          28      1       4   33

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total Teekay konsolidert flåte    135      16       23  174
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Eierskapsinteresser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100
  prosent. Utelukker fartøy forvaltet på vegne av tredjeparter. 
2. Ekskluderer to LNG-skip chartret fra Teekay LNG. 
3. Ekskluderer to skytteltankere og to FSO-chartret fra Teekay
  Offshore. 
4. Ekskluderer to Aframax tankskip chartret fra Teekay Offshore. 

Likviditet og investeringskostnader

Pr.30. juni 2013 hadde selskapet konsolidert likviditet på 1,3 milliarder dollar (bestående av 540,2 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og 725,4 millioner dollar av ubenyttede trekkfasiliteter), hvorav 461,1 millioner dollar av likviditet (som består av 241,1 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og 220,0 millioner dollar i ubenyttede trekkfasiliteter) skyldes Teekay Parent. Inkludert Teekay Offshores200 millioner dollar trekkfasilitet knyttet til Varg FPSO ferdigstilt i juli 2013, og de 40 millioner dollar av inntektene fra Teekay LNG ordinære aksjeemisjon gjennomført i juli 2013 Teekay hadde pr. forma konsernets samlede likviditet på ca 1,5 milliarder dollar pr. 30. juni 2013.

Tabellen nedenfor gir selskapets gjenværende kapital forpliktelser knyttet til sin andel av oppkjøp og nybygg per 30. juni 2013, inkludert de siste transaksjonene annonsert etter 30. juni 2013:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(I millioner)              2013 2014 2015 2016 2017 Totalt
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Offshore (1)           $ 221 $ 69 $ 92 $ 73   - $ 455
----------------------------------------------------------------------------
Teekay LNG(2)              $ 207 $ 144 $ 135 $ 578 $ 35 $1 099
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Tankers (3)           $ 17 $  9 $ 89 $ 64   - $ 179
----------------------------------------------------------------------------
Teekay Parent (4)            $ 32 $ 343   -   -   - $ 375
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total Teekay Corporation konsolidert  $ 477 $ 565 $ 316 $ 715 $ 35 $2 108
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Inkluderer investeringer relatert til to nybygde skytteltankskip, to FSO 
  enheter, konvertert fra eksisterende skytteltankskip og Teekay Offshore 
  erverv av en dynamisk posisjonerings HiLoad enhet i august 2013. 
2. Inkluderer kapitalutgifter relatert til fire nybygde LNG befraktere,
  Teekay LNG sin eierandel på 50 prosent i de ti nybygde LPG skipene
  som bygges for Exmar LPG BVBA prosjektsamarbeidet og Teekay LNG sitt
  erverv av et LNG-nybygg fra Awilco. 
3. Inkluderer kapitalutgifter relatert til fire nybygde LR2 produkttankskip. 
4. Inkluderer gjenværende kapitalkostnader knyttet til Petrojarl Knarr
  FPSO nybygg. 
 

Telefonkonferanse

Partnerskapet planlegger å avholde en telefonkonferanse torsdag 8. august 2013 kl. 11.00 (ET) for å diskutere resultatene for andre kvartal 2013. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay hjemmeside www.teekay.com før oppstart. Alle andelseiere og interesserte parter inviteres til å lytte til live telefonkonferansen ved å velge fra følgende alternativer:


-- Ved å ringe (800) 820-0231 eller (416) 640-5926 hvis man er utenfor 
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 5729978. 
-- Ved å gå inn på webcast, som vil være tilgjengelig på Teekays nettside 
  på www.teekay.com (arkivet vil forbli 
  på nettsiden i en periode på 30 dager). 


Konferansen vil bli tatt opp og gjøres tilgjengelig til torsdag 15. august 2013. Tilgang til livecallopptaket fås ved å ringe (888) 203-1112 eller, (647) 436-0148 hvis man er utenfor Nord-Amerika, og oppgi kode 5729978.

Om Teekay

Teekay Corporation er en operativ leder og prosjektutvikler i det marine mellomsjiktet. Gjennom sine generelle partnerskapsinteresser i to master kommandittselskaper, Teekay LNG Partners L.P. (NYSE: TGP) og Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO), sitt kontrollerende eierskap over Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK), og deres flåte av egeneide skip, er Teekay ansvarlig for administrasjon og drift av konsernets eiendeler på over11 milliarder dollar, består av over 170 flytende gass-, offshore- og konvensjonelle tankskipenheter. Med kontorer i 15 land og ca 6400 sjøfolk og landbaserte ansatte, leverer Teekay et omfattende sett med marine tjenester til verdens ledende olje- og gasselskaper, og deres rykte for sikkerhet, kvalitet og innovasjon har vunnet dem en stilling hos deres kunder som det marine midtstrømsselskapet.

Teekay stamaksjer er notert på New York børsen, hvor det handles under symbolet "TK".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
OPPSUMMERING LOVPÅLAGTE UTTALELSER OM INNTEKT (TAP)                   
(I tusen am. dollar, unntatt aksje og pr. aksjeinformasjon)    
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Tre måneder avsluttet     Seks måneder avsluttet    
        ------------------------------------------------------------
         30. juni,  31. mars,  30. juni,  30. juni,  30. juni, 
        ------------------------------------------------------------
            2013    2013    2012    2013    2012 
        ------------------------------------------------------------
        (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) 
----------------------------------------------------------------------------

OMSETNING                                  
 (1)(2)(3)     430 707   451 037   486 781   881 744   987 887 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS                                  
 UTGIFTER                                  
Reiseutgifter                               
 (2)         26 154   26 315   39 176   52 469   77 813 
Fartøysdrift                              
 utgifter                                  
 (1)(2)(3)     195 978   187 464   191 773   383 442   379 527 
Tidsbefraktning                                 
 Leieutgifter    26 544   27 452   31 491   53 996   75 470 
Avskrivning og                              
 nedskrivning    109 769   102 494   115 068   212 263   229 682 
Generelt og                                 
 administrativt                               
 (2)(3)       35 395   39 271   36 230   74 666   74 592 
Aktiva                                    
 svekkelser,                                
 netto (gevinst)                               
 tap ved salg av                              
 fartøy og                                
 utstyr        5 701    3 197    3 269    8 898    3 072 
Omstrukturering                                
 omkostninger     1 789    2 054    1 525    3 843    1 525 
----------------------------------------------------------------------------
          401 330   388 247   418 532   789 577   841 681 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                
 Fartøys                                   
 drift        29 377   62 790   68 249   92 167   146 206 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE POSTER                                
Rentekostnader                              
 (2)        (44 687)  (42 510)  (42 707)  (87 197)  (85 007)
Renteinntekter                               
 (2)         2 018    1 018    1 645    3 036    3 691 
Realisert og                                
 urealisert gevinst                               
 (tap) på                                 
 derivasjons                                 
 instrumenter (2)  56 035   (13 789)  (94 598)   42 246   (89 783)
Egenkapitalsinntekt                                
 (4)         47 372   27 315    5 291   74 687   22 935 
Inntektsskatt                                 
 (kostnader)                                 
 innkreving     (1 873)   (2 500)   1 849   (4 373)   5 417 
Valutamarkedet                              
 gevinst        678    2 191   17 835    2 867    2 011 
Annet (tap)                                
 nettoinntekt    (1 386)   5 240     89    3 856    2 432 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                                  
 (tap)        87 534   39 755   (42 347)  127 289    7 902 
Minus: Nettoinntekt                              
 tilskrives                              
 ikke-kontrollerende                              
 interesser     (76 167)  (45 891)   (4 927)  (122 058)  (54 110)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Nettoinntekt                                  
 (tap)                                   
 tilskrives                              
 aksjonærer i                              
 Teekay                                   
 Corporation     11 367   (6 136)  (47 274)   5 231   (46 208)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap)                               
 pr. ordinære                                 
 aksje i Teekay                              
 - Grunnleggende $   0,16 $  (0,09) $  (0,68) $   0,07 $  (0,67)
 - Utledet    $   0,16 $  (0,09) $  (0,68) $   0,07 $  (0,67)

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Vektet gjennomsnitts                              
 antall                                 
 ordinære aksjer                               
 utestående                                
 - Grunnleggende 70 393 531 69 888 279 69 231 419 70 142 301 69 043 639 
 - Utledet    71 314 629 69 888 279 69 231 419 71 142 363 69 043 639 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Kostnadene for næringsutvikling og ingeniørstudier knyttet til Nordsjø 
  FPSO og FSO prosjekter som selskapet forfølger er vesentlig refusjon fra 
  kunder ved ferdigstillelse. Som et resultat av det, ble 2,8 millioner 
  dollar av inntekten og 2,6 millioner dollar av kostnadene ble ført i
  første kvartal 2013, ved gjennomføring av en Nordsjø FPSO studien.

2. Realiserte og urealiserte gevinster (tap) knyttet til derivater som ikke 
  er utpekt som regnskapsmessig sikring er inkludert som en egen linje i 
  resultatregnskapet (tap). De realiserte (tapene) fortjenestene relaterer 
  til summene selskapet faktisk har mottatt eller faktisk betalte for å 
  avgjøre derivater og urealiserte gevinster (tap), knyttet til endring i 
  virkelig verdi av slike derivative instrumenter, som beskrevet i 
  tabellen under: 


               Tre måneder avsluttet  Seks måneder avsluttet 
               ----------------------------------------------
              30. juni, 31. mars, 30. juni, 30. juni, 30. juni 
               ----------------------------------------------
                 2013   2013   2012   2013   2012 
               ----------------------------------------------
Realiserte (tap) gevinster                           
 knyttet til:                                
 Renteinntektsendringer    (30 899) (30 352) (29 669) (61 251) (60 085)
 Terminering av rente                       
  endringsavtalen i Voyageur                        
  VIE             (4 187)    -    -  (4 187)    - 
 Valuta videre                         
  kontrakter          (1 873)   421   147  (1 452)  1 384 
 Foinaven innebygd derivat     -     -    -    -  11 452 
               ----------------------------------------------
                (36 959) (29 931) (29 522) (66 890) (47 249)
               ----------------------------------------------
Urealiserte gevinster (tap)                          
 knyttet til:                                
 Renteinntektsendringer    96 912  19 204 (58 425) 116 116 (41 290)
 Valuta videre                         
  kontrakter          (3 918)  (3 062) (6 651) (6 980)  2 141 
 Foinaven innebygd derivat     -     -    -    -  (3 385)
               ----------------------------------------------
                92 994  16 142 (65 076) 109 136 (42 534)
               ----------------------------------------------
 Totalt realiserte og                            
  urealiserte gevinster (tap)                        
  på ikke-utpekte                            
  derivative instrumenter   56 035  (13 789) (94 598) 42 246 (89 783)
               ----------------------------------------------
               ----------------------------------------------

3. For i større grad å samle selskapets presentasjon til mange av sine 
  likemenn, er kostnaden av skipsledelsesaktiviteter knyttet til selskapets 
  flåte og til tjenester levert tredjepart på henholdsvis 19,1 millioner 
  dollar og 38,6 millioner dollar for de seks måneder som endte 30. juni 
  2013, og 19 millioner dollar for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 
  er presentert i driftskostnadene for skipene. Inntektene fra skipsledelses
  aktiviteter levert til tredjeparter på 7,3 millioner dollar og 13,8 
  millioner dollar for de seks måneder som endte 30. juni 2013, og 19 
  millioner dollar for de tre månedene som endte 31. mars 2013, er vist
  under omsetting. Før 2013, inkludert selskapet disse beløpene i generelle 
  og administrative utgifter. Alle slike kostnader som påløper i 
  sammenlignbare perioder reklassifiseres fra generelle og administrative 
  kostnader til fartøysdriftsutgifter for å samsvare med presentasjonen 
  som ble vedtatt i inneværende periode. Beløpene reklassifisert fra 
  generelle og administrative kostnader til fartøy driftskostnader var 
  19,4 millioner og 40,0 millioner dollar for de tre og seks måneder 
  avsluttet 30. juni 2012. Beløpene reklassifisert fra generelle og 
  administrative kostnader til inntekt var var 4,9 millioner dollar og 
  10,4 millioner dollar for henholdsvis de tre og seks månedene som endte 
  den 30. juni, 2012.

4. Selskapets andel av elementer innenfor egenkapitalsinntekt som
  identifisert i vedlegg A i denne utgivelsen, er som beskrevet i tabellen
  nedenfor. Ved å utelukke disse elementene fra egenkapitalsinntekt, er 
  den resulterende verdijusterte egenkapitalsinntekten et normalisert 
  beløp som kan brukes til å vurdere de økonomiske resultatene av 
  selskapets egenkapitalførte Investeringer.                Tre måneder avsluttet  Seks måneder avsluttet 
               ----------------------------------------------
               30. juni, 31. mars, 30. juni, 30. juni, 30. juni
               ----------------------------------------------
                  2013   2013   2012   2013   2012
               ----------------------------------------------

Egenkaptialsinntekt       47 372  27 315  5 291  74 687  22 935
Forholdsmessig andel av                           
 Urealiserte (gevinster) tap på                        
 derivative instrumenter    (17 176)  (5 373) 10 428 (22 549)  3 508
               ----------------------------------------------
Egenkapitalsinntekt korrigert for                         
 elementer i vedlegg A      30 196  21 942  15 719  52 138  26 443
               ----------------------------------------------
               ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
OPPSUMMERING AV KONSOLIDERT BALANSE                     
(I tusen US dollar)                                              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                        Pr.     Pr.     Pr.
                      30. juni,  31. mars, 31. desember,
                    ----------- ----------- ------------
                        2013    2013     2012
                    ----------- ----------- ------------
                    (urevidert) (urevidert) (urevidert)
                    ----------- ----------- ------------
AKTIVA                                   
Kontanter og kontantekvivalenter      540 206   479 647   639 491
Andre gjeldende aktiva           626 499   753 411   692 389
Bundne midler - nåværende          37 357   39 709    39 390
Bundne midler - langsiktige         495 714   494 979   494 429
Fartøy holdt for salg             6 800      -    22 364
Fartøy og utstyr totalt          6 742 642  6 572 749  6 628 383
Forskudd på nybyggingskontrakter      706 965   741 637   692 675
Derivative aktiva              119 989   144 665   180 250
Investering i egenkapitalsførte investorer 621 484   642 598   480 043
Investeringer i terminlån          188 895   183 018   185 934
Investering i direktefinansierte leaser   430 414   433 315   436 601
Andre aktiva                317 450   258 959   217 401
Uhåndgripelige aktiva            116 633   121 376   126 136
Goodwill                  166 539   166 539   166 539
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva              11 117 587 11 032 602  11 002 025
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL                           
Leverandørgjeld og påløpte forpliktelser  532 003   438 320   478 756
Gjeldende andel av langsiktig gjeld    1 103 248   837 323   867 683
Langsiktig gjeld             5 272 585  5 267 800  5 099 246
Langsiktig gjeld - flytende rente                     
 enhet(1)                    -   230 324   230 359
Derivativ gjeld               529 558   630 859   644 021
Inntektskontrakter under fremstilling    208 266   222 871   241 591
Annen langsiktig gjeld           209 479   224 076   220 080
Innløselige ikke-kontrollerende interesser  28 357   28 383    28 815
Egenkapital:                                   
 Ikke-kontrollerende interesser     1 982 676  1 861 882  1 876 085
 Aksjonærer i Teekay           1 251 415  1 290 764  1 315 389
----------------------------------------------------------------------------
Total gjeld og egenkapital        11 117 587 11 032 602  11 002 025
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Regnskapsmessig er Voyageur Spirit FPSO-enheten en variabel
  renteenhet (VIE), der Teekay er den primært begunstigede. Som
  resultat, har selskapet befestet VIE som 1. desember 2011,
  selv om selskapet ikke ervervet Voyageur Spirit FPSO-enheten
  før 2. mai 2013, som er datoen selskapet solgte Voyageur Spirit
  FPSO enheten til Teekay Offshore. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
OPPSUMMERING LOVPÅLAGTE UTTALELSER OM KONTANTFLYT              
(I tusen US dollar)                       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                           Seks måneder avsluttet    
                          ------------------------
                              30. juni     
                          ------------------------
                              2013    2012 
                          ------------------------
                          (Urevidert) (Urevidert) 
                          ------------------------
Kontanter og likvide midler bevilget fra (brukt til)             
VIRKSOMHETEN                            
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra drift               66 634   139 484 
----------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER                             
Netto proveny fra langsiktig gjeld          1 163 917   816 296 
Nedbetalingsstruktur langsiktig gjeld         (234 187)  (159 293)
Forskuddsbetaling av langsiktig gjeld         (703 816)  (487 548)
Økning i bundne midler                   465   (31 641)
Netto proveny fra offentlige tilbud fra Teekay LNG    4 819      - 
Netto proveny fra offentlige tilbud fra Teekay               
 Offshore                        207 772      - 
Netto proveny fra offentlige tilbud fra Teekay Tankers    -   65 854 
Egenkapitalbidrag fra prosjektsamarbeidspartner      1 684      - 
Kontantdistribusjoner utbetalt             (45 282)  (44 956)
Utbetaling fra datterselskap til ikke-kontrollerende              
 interesser                      (125 728)  (121 109)
Andre                          16 582    3 494 
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra finans              286 226   41 097 
----------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER                            
Utgifter til fartøy og utstyr             (320 018)  (205 186)
Proveny ved salg av skip og utstyr            39 551   205 096 
Proveny ved salg av verdipapirer               -    1 063 
Forskudd til prosjektsamarbeider og prosjektsamarbeids-                
 partnere                        (41 452)  (58 916)
Investeringer i prosjektsamarbeid           (136 413)  (161 209)
Direkte finansiering, mottatt leie og annet        6 187   12 181 
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm fra investeringer          (452 145)  (206 971)
----------------------------------------------------------------------------

Reduksjon i kontanter og kontantekvivalenter      (99 285)  (26 390)
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 fra begynnelsen av perioden              639 491   692 127 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 fra slutten av perioden                540 206   665 737 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

TEEKAY CORPORATION

TILLEGG A - SPESIFIKKE ELEMENTER SOM PÅVIRKER NETTOINNTEKTEN

(I tusen am. dollar, unntatt aksje pr. aksjeinformasjon)

Nedenfor følger en avstemming av selskapets reviderte nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer, et non-GAAP økonomisk tiltak, til netto inntekt tilskrevet aksjonærer i Teekay, som bestemmes i samsvar med GAAP. Selskapet tror at i tillegg til vanlige tiltak, fremstilt i samsvar med GAAP, bruker visse investorer denne informasjonen til å vurdere selskapets økonomiske resultat. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater for selskapets økonomiske resultater. Justert nettotap som tilskrives Teekays aksjonærer, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder    Seks måneder
                     avsluttet     avsluttet  
                  ----------------------------------------
                    30. juni 2013    30. juni 2013  
                  ----------------------------------------
                    (Urevidert)     (Urevidert)   
                       Pr. dollar     Pr. dollar 
                     aksjedollar(1)   aksjedollar(1) 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt - GAAP basis       87 534       127 289      
Juster for: Netto inntekt som tilskrives                    
 ikke-kontrollerende interesser    (76 167)      (122 058)     
                  ----------------------------------------
Netto inntekt som tilskrives                         
 Teekays aksjonærer          11 367   0,16   5 231   0,07 
Legg til (trekk fra) spesifikke elementer                        
 som påvirker nettoinntekt:                           
 Realisert gevinst fra derivative                     
  instrumenter (2)         (106 244)  (1,49) (127 065)  (1,79)
 Valutagevinst (3)           (447)  (0,01)   (114)    - 
 Omstruktureringskostn (4)       1 789   0,03   3 843   0,05 
 Nedskrivning av aktiva, nettotap                      
 (Gevinst) ved salg av skip og
 utstyr (5)              5 701   0,07   8 898   0,13 
 Andre (6)              4 899   0,07   7 302   0,10 
 Ikke-kontrollerende interesseandel                     
  i punktene ovenfor (7)       49 611   0,70  56 898   0,80 
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer          (44 691)  (0,63) (50 238)  (0,71)
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt som kan tilskrives                      
 Teekays aksjonærer         (33 324)  (0,47) (45 007)  (0,63)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Full fortjeneste pr. aksjemengde. 
2. Reflekterer de urealiserte gevinster eller tap knyttet til endring i
  markedsverdien av derivative instrumenter som ikke kan tilskrives
  som regnskapsmessig sikring, inkludert de som inngår i 
  egenkapitalinntekter fra samarbeidsprosjekter, og den ineffektive delen 
  av utenlandske terminkontrakter utpekt som regnskapsmessig sikring.
3. Valutagevinster og tap i første rekke knyttet til
  selskapets gjeld i euro og norske kroner i tillegg til
  de urealiserte gevinster og tap på valutaskifter brukt til sikring av
  hovedstol og renter på obligasjoner i norske kroner. Nesten alle
  selskapets valutakursgevinster og tap er urealisert.
4. Omstruktureringskostnader først og fremst knyttet til omorganiseringen av
  Selskapets marine operasjoner. 
5. Relatert til kvoter gitt mot investeringer i kortsiktige lån, gevinst
  ved salg av utstyr, og tap ved salg av et konvensjonelt tankskip. 
6. Annet er i hovedsak relatert til anerkjennelse av urealisert tap ved salg 
  av omsettelige verdipapirer, avslutning av pensjonskasse, og realiserte 
  tap på valutaterminkontrakter knyttet til visse 
  kapitalforpliktelsesutgifter. 
7. Elementer som påvirker nettoinntekt (tap) inkluderer elementer fra 
  selskapets heleide datterselskaper, dets konsoliderte ikke-heleide
  datterselskaper og deres forholdsmessige andel av elementer fra 
  egenkapitaloppførte investeringer. Spesifikke artikler som påvirker 
  nettoinntekt (tap) som blir analysert, for å bestemme hvorvidt noen av 
  de beløp som stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap. 
  Hver beløp som stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap 
  multipliseres med minoritetsinteressens prosentvise andel i dette 
  datterselskapet for å komme til den ikke-kontrollerende andelen av 
  beløpet. Beløpet identifisert som "ikke-kontrollerende andel av punktene 
  ovenfor", i tabellen over, er den kumulative mengden av den ikke-
  kontrollerende forholdsmessige andelen av elementer som er oppført 
  i tabellen. 


TEEKAY CORPORATION

TILLEGG A - SPESIFIKKE ELEMENTER SOM PÅVIRKER NETTOINNTEKTEN

(I tusen am. dollar, unntatt aksje pr. aksjeinformasjon)

Nedenfor følger en avstemming av selskapets reviderte nettotap tilskrevet Teekays aksjonærer, et non-GAAP økonomisk tiltak, til netto inntekt tilskrevet aksjonærer i Teekay, som, uttalt i samsvar med GAAP. Selskapet tror at i tillegg til vanlige tiltak, fremstilt i samsvar med GAAP, bruker visse investorer denne informasjonen til å vurdere selskapets økonomiske resultat. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater for selskapets økonomiske resultater. Justert nettotap som tilskrives Teekays aksjonærer, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                    Tre måneder     Seks måneder
                     avsluttet      avsluttet  
                  ----------------------------------------
                    30. juni 2012    30. juni 2012  
                  ----------------------------------------
                    (Urevidert)     (Urevidert)   
                       Pr. dollar     Pr. dollar 
                     aksjedollar(1)   aksjedollar(1) 
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt - GAAP basis   (42 347)       7 902      
Juster for: Netto inntekt som tilskrives                     
 ikke-kontrollerende interesser    (4 927)      (54 110)     
                  ----------------------------------------
Netto inntekt som tilskrives                          
 Teekays aksjonærer          (47 274)  (0,68) (46 208)  (0,67)
Legg til (trekk fra) spesifikke elementer                        
 som påvirker nettotap:                            
 Urealiserte tap fra derivative                     
  instrumenter (2)          75 811   1,09  46 367   0,67 
 Valutagevinster                      
  (3)                (18 567)  (0,27)  (3 736)  (0,05)
 Tap ved salg av eiendeler / aktiva                      
  forringelser             3 269   0,05   3 072   0,04 
 Engangskostnader justeringer i                     
  avsetning til skatt         (2 700)  (0,04)  (8 006)  (0,12)
 Omstruktureringskostn.(4)       1 525   0,02   1 525   0,02 
 Realisert gevinst ved oppgjør av                     
  innlagte derivater            -     -  (11 452)  (0,16)
 Annen netto (5)            1 308   0,02   (490)  (0,01)
 Ikke-kontrollerende interesseandel                     
 i punktene ovenfor (6)       (30 404)  (0,44) (18 906)  (0,27)
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer           30 242   0,43   8 374   0,12 
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt som kan tilskrives                     
 Teekays aksjonærer          (17 032)  (0,25) (37 834)  (0,55)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Full fortjeneste pr. aksjemengde. 
2. Reflekterer de urealiserte gevinster eller tap knyttet til endring i
  markedsverdien av derivative instrumenter som ikke kan tilskrives
  som regnskapsmessig sikring, inkludert de som inngår i 
  egenkapitalinntekter fra samarbeidsprosjekter, og den ineffektive 
  delen av utenlandske terminkontrakter utpekt som regnskapsmessig sikring.
3. Valutagevinster og tap i første rekke knyttet til selskapets gjeld i 
  euro og norske kroner, og skatteplikt denominert i norske kroner. 
  En betydelig andel av selskapets valutakursgevinster og tap er urealisert.
4. Omstruktureringskostnader knyttet til reorganisering av selskapets marine
  drift. 
5. Annet inkluderer transaksjonen og oppstartskostnader forbundet med
  salg av 13 konvensjonelle tankskip fra Teekay Parent til Teekay Tankers
  og oppkjøpet av de MALT LNG-fraktskipene og gevinst ved salg av andre
  aktiva. 
6. Elementer som påvirker nettoinntekt (tap) inkluderer elementer fra 
  selskapets heleide datterselskaper, dets konsoliderte ikke-heleide
  datterselskaper og deres forholdsmessige andel av elementer fra 
  egenkapitaloppførte investeringer. Spesifikke artikler som påvirker 
  nettoinntekt (tap) som blir analysert, for å bestemme hvorvidt noen av 
  de beløp som stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap. 
  Hver beløp som stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap 
  multipliseres med minoritetsinteressens prosentvise andel i dette 
  datterselskapet for å komme til den ikke-kontrollerende andelen av 
  beløpet. Beløpet identifisert som "ikke-kontrollerende andel av 
  punktene ovenfor", i tabellen over, er den kumulative mengden av den 
  ikke-kontrollerende forholdsmessige andelen av elementer som er 
  oppført i tabellen. 
 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
VEDLEGG B - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK               
SAMMENDRAG BALANSEREGNSKAP PR. 30. juni 2013                  
(I tusen US dollar)                                            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Urevidert)                                 

                      Teekay    Teekay    Teekay
                     Offshore      LNG   Tankers
                    -------------------------------------
AKTIVA                                   
Kontanter og kontantekvivalenter     163 744    97 621    37 708
Andre gjeldende aktiva          206 650    22 545    23 191
Bundne midler                  -    528 180      -
Fartøy holdt for salg            6 800       -      -
Fartøy og utstyr            2 935 389   1 887 753   867 035
Forskudd på nybyggingskontrakter      82 499    39 097      -
Derivative aktiva              9 944    107 991      -
Investering i tilknyttede                      
 investeringer               32 932    542 693    7 289
Investering i direktefinansierte leaser  30 262    400 153      -
Investeringer i terminlån            -       -   122 841
Andre aktiva                76 780    125 361    12 788
Forskudd til tilslutning          35 570     3 421    20 981
Egenkapitalsinvesteringer i datterselskaper   -       -      -
Ikke målbare aktiva og goodwill      140 065    138 695      -
                    -------------------------------------

TOTALE AKTIVA              3 720 635   3 893 510  1 091 833
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

GJELD OG EGENKAPITAL                           
Leverandørgjeld og påløpte                       
 forpliktelser              177 768    53 870    17 943
Forskudd til tilknytninger         92 123    17 739    22 375
Gjeldende andel av langsiktig gjeld    288 690    247 363    25 246
Langsiktig gjeld            1 895 628   1 950 296   704 968
Derivativ gjeld              227 110    229 223    26 724
Inntektskontrakter under arbeid      107 753     5 329      -
Annen langsiktig gjeld           37 071    105 370    4 902
Innløselige ikke-kontrollerende interesser 28 357       -      -
Egenkapital:                                   
 Ikke-kontrollerende interesser (1)    50 924    47 317      -
 Egenkapital tilført aksjonærer/                   
  andelseiere i offentlig-børsnoterte                      
  enheter                815 211   1 237 003   289 675
                    -------------------------------------

TOTAL GJELD OG EGENKAPITAL       3 720 635   3 893 510  1 091 833
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

NETTO GJELD (2)             2 020 574   1 571 858   692 506
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
VEDLEGG B - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK               
SAMMENDRAG BALANSEREGNSKAP PR. 30. juni 2013                  
(I tusen US dollar)                                              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Urevidert)                                 

                      Teekay Konsoliderings-       
                     Parente  justeringer   Totalt
                    -------------------------------------
AKTIVA                                   
Kontanter og kontantekvivalenter     241 133       -   540 206
Andre gjeldende aktiva          374 113       -   626 499
Bundne midler                4 891       -   533 071
Fartøy holdt for salg              -       -    6 800
Fartøy og utstyr            1 052 465       -  6 742 642
Forskudd på nybyggingskontrakter     585 369       -   706 965
Derivative aktiva              2 054       -   119 989
Investering i tilknyttede                       
 investeringer               48 270    (9 700)   621 484
Investering i direktefinansierte leaser    (1)      -   430 414
Investeringer i terminlån         66 054       -   188 895
Andre aktiva               102 521       -   317 450
Forskudd til tilknytninger        (59 972)      -      -
Egenkapitalsinvesteringer i 
 datterselskaper             450 163   (450 163)      -
Fartøy og utstyr              4 412       -   283 172
                    -------------------------------------

TOTALE AKTIVA              2 871 472   (459 863) 11 117 587
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

GJELD OG EGENKAPITAL                           
Leverandørgjeld og påløpte                        
 forpliktelser              282 422       -   532 003
Forskudd fra tilknytninger        (132 237)      -      -
Gjeldende andel av langsiktig gjeld    541 949       -  1 103 248
Langsiktig gjeld             721 693       -  5 272 585
Derivative forpliktelser          46 501       -   529 558
Inntektskontrakter under arbeid      95 184       -   208 266
Annen langsiktig gjeld           62 136       -   209 479
Innløselige ikke-kontrollerende interesser   -       -    28 357
Egenkapital:                                  
 Ikke-kontrollerende interesser(1)     2 409   1 882 026  1 982 676
 Egenkapital tilført aksjonærer/                   
  andelseiere i offentlig-børsnoterte                      
  enheter               1 251 415  (2 341 889)  1 251 415
                    -------------------------------------

TOTAL GJELD OG EGENKAPITAL       2 871 472   (459 863) 11 117 587
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

NETTO GJELD (2)             1 017 618       -  5 302 556
                    -------------------------------------
                    -------------------------------------

1. Ikke-kontrollerende interesser i Teekay Offshore og Teekay LNG kolonner
  representerer prosjektsammarbeidspartneres andel av prosjektsamarbeidets 
  netto eiendeler. Ikke-kontrollerende interesse i kolonnen for 
  konsolideringsjusteringer representerer den offentlige andelen av netto 
  eiendeler på Teekays børsnoterte datterselskaper. 
2. Netto gjeld representerer kortsiktig og langsiktig gjeld fratrukket 
  kontanter og, hvis aktuelt, kortsiktige og langsiktige bundne midler. 
 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
VEDLEGG B - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK               
RESULTAT I SAMMENDRAG (TAP) FOR DE TRE MÅNEDENE SOM ENDTE 30 JUNI 2013 
(I tusen US dollar)                                           
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Urevidert)                                 

          Teekay  Teekay  Teekay  Teekay Konsoliderings-     
         Offshore   LNG Tankers  Parent  justeringer Totalt 
         -----------------------------------------------------------

Inntekter     229 862  96 619  43 492  97 604    (36 870) 430 707 
         -----------------------------------------------------------

Reiseutgifter   23 233  1 224  2 449   510    (1 262) 26 154 
Fartøysdrift                              
 utgifter     87 825  24 814  24 832  58 507       - 195 978 
Tidsbefraktningsleie                              
 utgifter     14 093    -  1 951  46 447    (35 947) 26 544 
Avskrivning og                              
 amortisering   50 662  25 156  11 921  22 030       - 109 769 
Generelle og                                 
 administrativt  10 763  4 744  3 362  16 187      339  35 395 
Aktiva                                    
 Forringelse/netto                              
 (tap) gevinst på                               
 fartøysalg (1)  7 782    -  4 511  (6 592)      -  5 701 
Omstrukturering                                
 kostnader     1 149    -    -   640       -  1 789 
         -----------------------------------------------------------
Samlede drifts                               
 utgifter     195 507  55 938  49 026 137 729    (36 870) 401 330 
         -----------------------------------------------------------

Inntekt (tap)                                
 fra fartøys                                
 drift       34 355  40 681  (5 534) (40 125)      -  29 377 
         -----------------------------------------------------------

Rentekostnader  (16 071) (13 132) (2 604) (14 097)    1 217 (44 687)
Renteinntekt    1 465   782    20   968    (1 217)  2 018 
Realisert og                                
 urealiserte (gevinster)                              
 på derivat                               
 instrumenter   33 901  10 666  2 748  8 720       -  56 035 
Inntektsskatt                                 
(kostnader)                                 
 innkreving     (456)  (800)   256   (873)      -  (1 873)
Egenkapitalsinntekt                                
 (tap)       1 598  39 425   (167)  6 516       -  47 372 
Egenkapital i                                  
 inntekter                                
 datterselskap (2)   -    -    -  48 349    (48 349)    - 
Valuta                              
gevinster (tap)   3 555  (2 787)  (177)   87       -   678 
Annen netto      257   407   (266) (1 784)      -  (1 386)
         -----------------------------------------------------------
Nettoinntekt (tap) 58 604  75 242  (5 724)  7 761    (48 349) 87 534 
Minus: Netto                                  
 (inntekt) tap                               
 tilskrives                              
 ikke-kontrollerende                              
 interesser (3)  (3 273) (5 581)    -  3 606    (70 919) (76 167)
         -----------------------------------------------------------
Netto inntekt (tap)                              
 tilskrives                              
 aksjonærer /                               
 andelseiere i                               
 offentlig-børsnoterte                              
 enheter      55 331  69 661  (5 724) 11 367   (119 268) 11 367 
         -----------------------------------------------------------
         -----------------------------------------------------------
CFVO -                                   
 Konsolidert                                
 (4)(5)      90 215  65 473  10 658 (35 560)      - 130 786 
CFVO - egenkapital                                
Investeringer (6)  1 311  47 162    23  4 347       -  52 842 
CFVO - Totalt   91 526 112 635  10 681 (31 213)      - 183 629 
         -----------------------------------------------------------
         -----------------------------------------------------------

1. Teekay Offshore anerkjente en nedskrivning på 6,9 millioner dollar 
  relatert til et konvensjonelt tankskip, de tre månedene som endte 
  30. juni 2013. Teekay Parent hadde allerede anerkjent nedskrivning under
  de tre månedene som endte 31. desember 2012, og dermed reversert
  nedskrivningen ved konsolidering. Dette er delvis oppveid av en
  tapsprovisjon på en investering i et langsiktig lån. 
2. Teekay Corporations forholdsmessige andel av netto inntjening i
  sine børsnoterte datterselskaper. 
3. Netto (inntekt) tap som skyldes ikke-kontrollerende interesser i
  Teekay Offshore og Teekay LNG kolonnene, representerer prosjektsamarbeids
  partnernes andel av nettoinntekt (tap) av de respektive 
  prosjektsamarbeidene. Netto- (inntekt) tap som skyldes ikke-kontrollerende 
  interesser i konsolideringsjusteringskolonnen, representerer de offentlige 
  aksjene med nettoinntekt (tap) for Teekays børsnoterte datterselskaper. 
4. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av
  inntektskontrakter som er i gang, fartøysnedskrivinger, gevinster og tap på
  salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell leie på kontantbasis,
  og urealiserte gevinster og tap relatert til derivater, men omfatter også 
  realiserte gevinster og tap ved oppgjør av utenlandsk valuta 
  terminkontrakter utenlandsk valuta. CFVO - Konsolidert representerer CFVO 
  fra fartøy som konsolideres i selskapets regnskaper. Kontantstrøm fra
  fartøysdrift er et non-GAAP økonomisk tiltak, brukt av enkelte
  investorer for å måle rederienes finansielle yteevnen. Vennligst se vedlegg 
  C og vedlegg E til denne utgivelsen for en for en avstemming av dette 
  non-GAAP tiltaket, som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte 
  sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 
5. I tillegg til CFVO generert av direkteeide og innleide eiendeler, 
  mottar Teekay Parent også kontantutbytte og utdelinger fra sine 
  børsnoterte datterselskaper. For de tre månedene som endte 30. juni
  2013, mottok Teekay Parent kontantutbytte og utdelinger fra
  disse datterselskapene på totalt 39,8 millioner dollar. Utbytte og
  distribusjoner mottatt av Teekay Parent inkluderer blant annet de
  gjort med hensyn til sine ansvarlig deltakerinteresser i Teekay Offshore
  og Teekay LNG. Se vedlegg D til denne utgivelsen, for ytterligere
  detaljer. 
6. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) - Egenkapitalinvesteringer 
  representerer Teekay Parents andel av CFVO fra sine egenkapitaloppførte
  fartøy og andre investeringer. Vennligst se vedlegg C og vedlegg E til
  denne utgivelsen for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket som brukt 
  i denne meldingen, for de mest direkte sammenlignbare økonomiske 
  GAAP tiltakene. 


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY CORPORATION                             
VEDLEGG B - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK               
RESULTAT I SAMMENDRAG AV INNTEKT (TAP) FOR DE TRE MÅNEDENE 
SOM ENDTE 30. JUNI 2013  
(I tusen US dollar)                                             
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
(Urevidert)                                 

          Teekay  Teekay Teekay  Teekay Konsoliderings-           
         Offshore   LNG Tankers  Parent  justeringer  Totalt 
         -----------------------------------------------------------

Inntekter     454 283 193 726 88 445 221 565    (76 275) 881 744 
         -----------------------------------------------------------

Reiseutgifter   46 458  1 615  5 362  2 253    (3 219)  52 469 
Fartøysdrift                              
 utgifter     166 941  50 130 47 886 118 485       -  383 442 
Tidsbefraktningsleie                              
 utgifter     28 870    -  3 937  94 890    (73 701)  53 996 
Avskrivning og                              
 amortisering   96 011  49 299 23 785  43 168       -  212 263 
Generelt og                                 
 administrative  21 427  10 213  6 923  32 758     3 345  74 666 
Aktiva                                   
 Forringelse/netto                              
 (tap) gevinst på                               
 fartøysalg (1)  19 029    -  4 582 (14 713)      -   8 898 
Omstrukturering                                
 kostnader     1 808    -    -  2 035       -   3 843 
         -----------------------------------------------------------
Samlede drifts                               
 utgifter     380 544 111 257 92 475 278 876    (73 575) 789 577 
         -----------------------------------------------------------

Inntekt (tap)                                
 fra                                
 fartøysdrift   73 739  82 469 (4 030) (57 311)    (2 700)  92 167 
         -----------------------------------------------------------

Rentekostnader  (27 751) (26 380) (5 115) (29 168)    1 217  (87 197)
Renteinntekt    1 660  1 297   24  1 272    (1 217)  3 036 
Realisert og                                
 urealiserte (gevinster)                              
 på derivat                               
 instrumenter   32 824  2 381  1 982  5 059       -  42 246 
Inntektsskatt                                 
 utgifter      (222) (1 643)  (145) (2 363)      -  (4 373)
Egenkapitalsinntekt                                
 (tap)       1 598  65 849  (168)  7 408       -  74 687 
Egenkapital i                                  
 inntekter fra                                
 datterselskap (2)   -    -    -  79 051    (79 051)    - 
Valuta                              
 (tap) gevinst    (83)  5 424   58  (2 532)      -   2 867 
Annen netto    (1 191)   876  (283)  4 454       -   3 856 
         -----------------------------------------------------------
Nettoinntekt (tap) 80 574 130 273 (7 677)  5 870    (81 751) 127 289 
Minus: Nettoinntekt                              
 tilskrives                              
 ikke-kontrollerende                              
 interesser (3)   5 051) (6 167)   -   (639)   (110 201) (122 058)
         -----------------------------------------------------------
Netto inntekt (tap)                              
 tilskrives                              
 aksjonærer /                               
 andelseiere i                              
 offentlig-børsnoterte                              
 enheter      75 523 124 106 (7 677)  5 231   (191 952)  5 231 
         -----------------------------------------------------------
         -----------------------------------------------------------
CFVO -                                   
 Konsolidert                                
 (4)(5)      184 268 131 043 23 857 (54 946)    (2 700) 281 522 
CFVO - egenkapital                               
 Investeringer (6) 1 311  89 161   23  4 601       -  95 096 
CFVO - Totalt   185 579 220 204 23 880 (50 345)    (2 700) 376 618 
         -----------------------------------------------------------
         -----------------------------------------------------------

1. Teekay Offshore anerkjente en nedskrivning på 18,1 millioner dollar 
  relatert til et konvensjonelt tankskip i løpet av de seks månedene 
  som endte 30. juni 2013. Teekay Parent hadde allerede anerkjent 
  nedskrivning under de tre månedene som endte 31. desember 2012, og 
  dermed reversert nedskrivningen ved konsolidering. Dette er delvis 
  oppveid av en tapsprovisjon på en investering i et langsiktig lån. 
2. Teekay Corporations forholdsmessige andel av netto inntjening i
  sine børsnoterte datterselskaper. 
3. Netto (inntekt) tap som skyldes ikke-kontrollerende interesser i
  Teekay Offshore og Teekay LNG kolonnene, representerer 
  prosjektsamarbeids partnernes andel av nettoinntekt (tap) av de 
  respektive prosjektsamarbeidene. Netto- (inntekt) tap som skyldes 
  ikke-kontrollerende interesser i konsolideringjusterings kolonnen, 
  representerer de offentlige aksjene med nettoinntekt (tap) for 
  Teekays børsnoterte datterselskaper. 
4. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskstnader, amortisering 
  av inntektskontrakter som er i gang, fartøysnedskrivinger, gevinster 
  eller tap på salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell leie 
  på kontantbasis, og urealiserte gevinster og tap relatert til derivater, 
  men omfatter også realiserte gevinster og tap ved oppgjør av utenlandsk 
  valuta terminkontrakter utenlandsk valuta. CFVO - Konsolidert 
  representerer CFVO fra fartøy som konsolideres i selskapets regnskaper. 
  Kontantstrøm fra fartøysdrift er et non-GAAP økonomisk tiltak, brukt 
  av enkelte investorer for å måle rederienes finansielle yteevnen.
  Vennligst se selskapets hjemmeside www.teekay.com 
  for en avstemming av dette non-GAAP økonomiske tiltaket, som brukt 
  i denne utgivelsen til de mest mest direkte sammenlignbare økonomiske 
  GAAP tiltakene. 
5. I tillegg til Teekay Parent CFVO, mottar Teekay Parent også
  kontantutbytte og utdelinger fra sine børsnoterte datterselskaper. For
  de seks månedene som endte 30. juni 2013, mottok Teekay Parent
  kontantutbytte og utdelinger fra disse datterselskapene totalt 78,7 
  millioner dollar. Utbytte og utdelinger mottatt av Teekay Parent
  inkluderer blant annet det som er produsert med hensyn til deres 
  komplementars interesser i Teekay Offshore og Teekay LNG. Vennligst 
  se vedlegg D til denne utgivelsen for ytterligere detaljer. 

6. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) - Egenkapitalinvesteringer 
  representerer Teekay Parents andel av CFVO fra sine egenkapitaloppførte
  fartøy og andre investeringer. Vennligst se selskapets hjemmeside
   www.teekay.com for en avstemming 
  av dette non-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til meldingen, 
  for de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 
 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG C - SUPPLEMENTERENDE FINANSINFORMASJON

TEEKAY PARENT OPPSUMMERING AV DRIFTSRESULTATER

FOR DE TRE MÅNEDENE SOM ENDTE 30. JUNI 2013

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en avstemming av urevidert kontantstrøm fra fartøysdrift, et non-GAAP økonomisk tiltak, for tap fra fartøysdrift som fastsatt i samsvar med GAAP, for Teekay Parents primære driftssegmenter. Selskapet tror at i tillegg til vanlige tiltak, fremstilt i samsvar med GAAP, bruker visse investorer denne informasjonen til å vurdere Teekay Parent økonomiske resultat. Oppdelt kontantstrøm for Teekay Parent, som angitt nedenfor, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

               Eide    innleide          Teekay 
          Konvensjonelle Konvensjonelle          Parent 
              Tankere     Tankere  FPSOs Andre(1) Totalt 
           -------------------------------------------------------

Omsetning          4 136    16 130  57 300  20 038  97 604 

Reiseutgifter          -      430    -    80   510 
Fartøysdrift                              
 utgifter          3 810     6 448  43 968  4 281  58 507 
Tidsbefraktningsleie                              
 utgifter(2)           -    26 549  9 056  10 842  46 447 
Avskrivning og                              
 nedskrivning        2 582     (233) 20 646   (965) 22 030 
Generelt og                                
 administrativt        666     1 139  6 850  7 532  16 187 
Forringelse av aktiva/netto                            
 (gevinst) tap på                               
 salg (3)            -       -  (1 337) (5 255) (6 592)
Restruktureringskostnader    -       -    -   640   640 
           -------------------------------------------------------
Samlede                               
 driftsutgifter       7 058    34 333  79 183  17 155 137 729 
           -------------------------------------------------------

(Tap) inntekt fra                             
 fartøysdrift        (2 922)   (18 203) (21 883)  2 883 (40 125)
           -------------------------------------------------------

Avstemming av (tap) inntekt fra fartøysdrift til kontantstrøm fra   
fartøysdrift                              

(Tap) inntekt fra                             
 fartøysdrift        (2 922)   (18 203) (21 883)  2 883 (40 125)
Avskrivning og                              
 nedskrivning        2 582     (233) 20 646   (965) 22 030 
Forringelse av aktiva/netto                            
 (gevinst) tap på                               
 fartøysalg           -       -  (1 337) (5 255) (6 592)
Amortisering av                             
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre       -       - (11 184)    - (11 184)
Urealiserte tap                             
 fra endring i                             
 virkelig verdi av                               
 angitte utenlandske                             
 forhåndsavtalte valuta                              
 kontrakter           38       -    -    -    38 
Realiserte tap fra                            
 betaling av                             
 ikke-angitt                               
 valuta                              
 terminkontrakter       (78)      -   (150)    -   (228)
Kombinasjons forgjengeren                            
 Kontantstrøm(4)         -       -   501    -   501 
           -------------------------------------------------------
CFVO -                                   
 Konsolidert(5)(6)      (380)   (18 436) (13 407) (3 337) (35 560)
CFVO - egenkapital(7)    1 762       -  2 648   (63)  4 347 
CFVO - Totalt        1 382    (18 436) (10 759) (3 400) (31 213)
           -------------------------------------------------------

1. Resultatene av to innleide LNG-skip eid av Teekay LNG og en innleid 
  FSO-enhet, eid av Teekay Offshore og verdifallet på en investering 
  i terminlån. 
2. Inkluderer charter termineringsavgifter på 4,5 millioner dollar, betalt 
  til Teekay Offshore under de tre månedene som endte 30. juni 2013. 
3. Teekay Offshore anerkjente en nedskrivning på 6,9 millioner dollar
  knyttet til en konvensjonell tanker i løpet av de tre månedene som 
  endte 30. juni 2013. Teekay Parent hadde allerede anerkjent nedskrivning 
  under de tre månedene som endte 31. desember 2012, og dermed reversert
  nedskrivningen ved konsolidering. Eiendelsnedskrivninger / netto (gevinst)
  tap ved salg av skip har også en gevinst ved salg av undersjøisk utstyr.
  Dette oppveies delvis av en tapsavsetning på en investering i et
  terminlån. 
4. Representerer kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO) knyttet til eiendeler
  eid av Teekay Parent før deres opptak i Teekay Offshore. Disse historiske 
  økonomiske resultatene er nå inkludert i de historiske økonomiske 
  resultatene til Teekay Offshore og derfor ekskludert fra tapene over, 
  fra fartøysdrift for Teekay Parent. 
5. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskstnader, amortisering av
  inntektskontrakter som er i gang, fartøysnedskrivinger, gevinster og tap på
  salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell leie på kontantbasis,
  og urealiserte gevinster og tap relatert til derivater, men omfatter også 
  realiserte gevinster og tap ved oppgjør av utenlandsk valuta
  terminkontrakter utenlandsk valuta. CFVO - konsolidert representerer Teekay 
  Parent CFVO fra fartøy som konsolideres på selskapets finansielle
  uttalelser. Kontantstrøm fra fartøysdrift er et non-GAAP økonomisk
  tiltak brukt av visse investorer for å måle den økonomiske prestasjonen
  til shippingselskap. Vennligst se vedlegg E til denne utgivelsen for
  for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket, som brukt i denne utgivelsen 
  til de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 
6. I tillegg til CFVO generert av direkteeide og innleide
  eiendeler, mottar Teekay Parent også kontantutbytte og utdelinger
  fra sine børsnoterte datterselskaper. For de tre månedene som endte 
  30. juni 2013, mottok Teekay Parent kontantutbytte og utdelinger fra
  disse datterselskapene på totalt 39,8 millioner dollar. Utbytte og
  distribusjoner mottatt av Teekay Parent inkluderer blant annet de
  gjort med hensyn til sine ansvarlig deltakerinteresser i Teekay Offshore
  og Teekay LNG. Se vedlegg D til denne utgivelsen, for ytterligere
  detaljer. 
7. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) - Egenkapitalinvesteringer 
  representerer Teekay Parents andel av CFVO fra sine egenkapitaloppførte
  fartøy og andre investeringer. Vennligst se vedlegg E til denne utgivelsen 
  for for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket, som brukt i denne 
  utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG C - SUPPLEMENTERENDE FINANSINFORMASJON

TEEKAY PARENT OPPSUMMERING AV DRIFTSRESULTATER

FOR DE SEKS MÅNEDENE SOM ENDTE 30. JUNI 2013

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en avstemming av urevidert kontantstrøm fra fartøysdrift, et non-GAAP økonomisk tiltak, til tap fra fartøysdrift som fastsatt i samsvar med GAAP, for Teekay Parent primære driftssegmenter. Selskapet tror at i tillegg til vanlige tiltak, fremstilt i samsvar med GAAP, bruker visse investorer denne informasjonen til å vurdere Teekay Parent økonomiske resultat. Oppdelt kontantstrøm for Teekay Parent, som angitt nedenfor, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                Eide    innleide          Teekay 
           Konvensjonelle Konvensjonelle          Parent 
              Tankere    Tankere  FPSOs Andre(1)  Totalt 
            -----------------------------------------------------

Omsetning           8 294    35 564 140 544  37 163 221 565 

Reiseutgifter          195    1 973    -    85  2 253 
Fartøysdrift                              
 utgifter           7 126    11 427  91 797  8 136 118 485 
Tidsbefraktningsleie                              
 utgifter(2)           -    58 209  17 387  19 294  94 890 
Avskrivning og                              
 nedskrivning         5 164     (466) 39 981  (1 511) 43 168 
Generelt og                                 
 administrativt        1 278    2 399  13 153  15 928  32 758 
Forringelse av aktiva / netto                            
 (gevinst) tap på fartøy                            
 salg(3)             -      -  (1 337) (13 376) (14 713)
Restruktureringskostnader     -      -    -  2 035  2 035 
            -----------------------------------------------------
Samlede                              
 driftsutgifter       13 763    73 542 160 981  30 591 278 876 
            -----------------------------------------------------

            -----------------------------------------------------
(Tap) inntekt fra                              
 fartøysdrift        (5 469)   (37 978) (20 437)  6 572 (57 311)
            -----------------------------------------------------

Avstemming av (tap) inntekt fra fartøysdrift til kontantstrøm fra    
fartøysdrift                             

(Tap) inntekt fra                             
 fartøysdrift        (5 469)   (37 978) (20 437)  6 572 (57 311)
Avskrivning og                              
 nedskrivning         5 164     (466) 39 981  (1 511) 43 168 
Forringelse av aktiva / netto                           
 (gevinst) tap på fartøy                           
 salg               -      -  (1 337) (13 376) (14 713)
Amortisering av                             
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre       -      - (26 484)    - (26 484)
Urealiserte tap fra                           
 endringen i virkelig                             
 verdi av utpekt                            
 valuta                              
 terminkontrakter        53      -    -    -    53 
Realiserte tap fra                            
 betaling av                             
 ikke-utpekt utenlandsk                           
 forhåndsavtalte valuta                              
 kontrakter/bunkers/FFA     (29)      -   (131)    -   (160)
Kombinasjons forgjengeren                            
 Kontantstrøm(4)         -      -   501    -   501 
            -----------------------------------------------------
CFVO -                                   
 Konsolidert(5)(6)       (281)   (38 444) (7 907) (8 315) (54 946)
CFVO - egenkapita(7)     3 335      -  1 329   (63)  4 601 
CFVO - Totalt         3 054   (38 444) (6 578) (8 378) (50 345)
            -----------------------------------------------------

1. Inkluderer resultatene for to chartrede LNG-skip som eies av Teekay
  LNG og en innleid FSO-enhet eid av Teekay Offshore,
  renteinntekt mottatt fra en investering i langsiktig lån, og et engangs
  suksesshonorar på 2,7 millioner dollar innbetalt fra Teekay LNG før
  oppkjøpet av fraktskip i februar 2013. 
2. Leiekostnader for tidsbefraktning inkluderer 11,3 millioner dollar i 
  avgifter for oppsigelse av leie, betalt til Teekay Offshore. 
3. Teekay Offshore anerkjente en nedskrivning på 18,1 millioner dollar
  knyttet til en konvensjonell tanker i løpet av de seks månedene som 
  endte 30. juni 2013. Teekay Parent hadde allerede anerkjent nedskrivning 
  under de tre månedene som endte 31. desember 2012, og dermed reversert
  nedskrivningen ved konsolidering. Eiendelsnedskrivninger / netto (gevinst)
  tap ved salg av skip har også en gevinst ved salg av undersjøisk utstyr.
  Dette oppveies delvis av en tapsavsetning på en investering i et
  terminlån. 
4. Representerer kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO) knyttet til eiendeler
  eid av Teekay Parent før deres opptak i Teekay Offshore.
  Disse historiske økonomiske resultatene er nå inkludert i de historiske
  økonomiske resultatene til Teekay Offshore og derfor ekskludert fra
  tapene over, fra fartøysdrift for Teekay Parent. 
5. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskstnader, amortisering av
  inntektskontrakter som er i gang, fartøysnedskrivinger, gevinster og tap på
  salg av fartøy, justeringer for direkte finansiell leie på kontantbasis,
  og urealiserte gevinster og tap relatert til derivater, men
  omfatter også realiserte gevinster og tap ved oppgjør av utenlandske valuta
  terminkontrakter. CFVO - konsolidert representerer Teekay Parent CFVO
  fra fartøy som konsolideres på selskapets finansielle
  uttalelser. Kontantstrøm fra fartøysdrift er et non-GAAP økonomisk
  tiltak brukt av visse investorer for å måle den økonomiske prestasjonen
  til shippingselskap. Vennligst se vedlegg E til denne utgivelsen for
  for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket, som brukt i denne utgivelsen 
  til de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 
6. I tillegg til CFVO generert av direkteeide og innleide
  eiendeler, mottar Teekay Parent også kontantutbytte og utdelinger
  fra sine børsnoterte datterselskaper. For de tre månedene som endte 30. juni
  2013, mottok Teekay Parent kontantutbytte og utdelinger fra
  disse datterselskapene på totalt 39,8 millioner dollar. Utbytte og
  distribusjoner mottatt av Teekay Parent inkluderer blant annet de
  gjort med hensyn til sine ansvarlig deltakerinteresser i Teekay Offshore
  og Teekay LNG. Se vedlegg D til denne utgivelsen, for ytterligere
  detaljer. 
7. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) - Egenkapitalinvesteringer 
  representerer Teekay Parents andel av CFVO fra sine egenkapitaloppførte
  fartøy og andre investeringer. Vennligst se vedlegg E til denne utgivelsen 
  for for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket, som brukt i denne 
  utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare økonomiske GAAP tiltakene. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG D - SUPPLEMENTERENDE FINANSINFORMASJON

TEEKAY PARENT FRI KONTANTSTRØM

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning av Teekay Parents frie kontantstrøm for de tre månedene som endte 30. juni 2013, 31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, og 30. juni 2012. Selskapet definerer fri kontantstrøm, et non-GAAP økonomisk tiltak, som kontantstrøm fra fartøysdrift tillagt sine egeneide og innleide tilganger, distribusjoner som følge av eierinteresser i børsnoterte datterselskaper (Teekay LNG, Teekay Offshore og Teekay Tankers), netto rentekostnader og tørrdokkutgifter i den respektive perioden. For en avstemming av Teekay Parents kontantstrøm fra fartøysdrift for de tre månedene endte 30. juni 2013 til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP, se vedlegg C til denne utgivelsen. For en avstemming av Teekay Parent kontantstrøm fra fartøydrift til det mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltaket for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 31 desember 2012, 30. september 2012, og 30. juni 2012, se vedlegg E denne utgivelsen. Teekay Parent fri kontantstrøm, som angitt nedenfor, er ment å gi ytterligere informasjon, og bør ikke anses som en erstatning for resultatregnskap fremstilt i samsvar med GAAP.


                   Tre måneder avsluttet          
          ---------------------------------------------------------
          30. juni, 31. mars, 31. desember, 30. september, 30. juni, 
          ---------------------------------------------------------
            2013    2013     2012     2012   2012 
          ---------------------------------------------------------
Teekay Parent                            
 kontantstrøm fra fartøysdrift                             
 drift (1)                               
 Eide                                   
  Tradisjonelle                               
  tankskip       (380)    99     (563)     381  13,339 
 Innleid                               
  Tradisjonelle                               
  tankskip (2)   (18 436)  (20 008)   (11 601)   (11 813) (28 138)
 FPSO        (13 407)   5 500    16 705    (8 780) (3 205)
 Andre        (3 337)  (4 977)   (4 657)    (8 958) (6 441)
          ---------------------------------------------------------
 Totalt       (35 560)  (19 386)    (116)   (29 170) (24 445)
Datterselskap                              
 utdelinger til                              
 Teekay Parent (3)                             
 Ordinære                                  
  aksjer/enheter (4)                             
 Teekay LNG                                
  Partners      17 016   17 016    17 016    17 016  17 016 
 Teekay Offshore                              
  Partners      12 507   11 747    11 461    11 461  11 461 
 Teekay Tankers                              
  Ltd. (5)       629    629     629      420  2 307 
          ---------------------------------------------------------
 Totalt       30 152   29 392    29 106    28 897  30 784 
 Ansvarlig deltaker                              
  rente                                 
 Teekay LNG                                
  Partners      5 946   5 935    5 935     5 935  5 524 
 Teekay Offshore                              
  Partners      3 671   3 603    3 155     3 155  2 849 
          ---------------------------------------------------------
 Totalt        9 617   9 538    9 090     9 090  8 373 
Total Teekay Parent                             
 kontantstrøm fra                              
 renter og                              
 tørrdokkostnader   4 209   19 544    38 080     8 817  14 712 
Minus:                                    
 Nettorente                               
  utgifter (6)   (17 017)  (18 574)   (18 075)   (16 284) (19 269)
 Tørrdokk                                 
  kostnader        -     -      -       -   (129)
          ---------------------------------------------------------
TOTALT TEEKAY PARENT                             
 FRI KONTANTSTRØM  (12 808)    970    20 005    (7 467) (4 686)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Kontantstrømmen fra fartøysdrift (CFVO) representerer inntekt fra 
  fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, fartøy/goodwill
  nedskriving, gevinst eller tap ved salg av fartøy, justeringer for
  direkte finansiell leasing etter kontantprinsippet, og urealiserte 
  gevinster og tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster 
  og tap på oppgjør av terminkontrakter i utenlandsk valuta . CFVO er et 
  non-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den 
  økonomiske prestasjonen til shippingselskap. For ytterligere detaljer 
  for kvartalet avsluttet 30. juni 2013, inkludert en avstemming av dette 
  non-GAAP økonomiske tiltaket til de mest direkte sammenlignbare GAAP 
  økonomiske tiltakene, se vedlegg C til denne utgivelsen, for en
  avstemming av dette non-GAAP økonomiske tiltaket, mot det mest direkte
  sammenlignbare GAAP økonomiske tiltaket for kvartalene som endte 
  31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, og 30. juni 2012, 
  henvises det til vedlegg E til denne utgivelsen. 
2. Inkluderer charter termineringsavgifter på 4,5 millioner dollar, 
  6,8 millioner dollar og 14,7 millioner dollar utbetalt til Teekay 
  Offshore i løpet av de tre månedene avsluttet henholdsvis den 30. juni 
  2013, 31. mars 2013 og 30. juni 2012. 
3. Kontantutbytte og disponibel kontantstrøm vises på periodisk basis
  for utbytte og utdelinger klarert for den aktuelle perioden. 
4. Ordinær aksje/enhet utbytte/disponible kontantstrømmer til Teekay 
  Parent er basert på Teekay Parent eierskap på eks-utbytte dato for
  respektive børsnoterte datterselskap og perioden som følger: 

                  Tre måneder avsluttet                   
        ------------------------------------------------------------
                      Desember  September      
          30. juni,  31. mars,    31.,     30.,  30. juni,
        ------------------------------------------------------------
            2013    2013    2012    2012    2012
        ------------------------------------------------------------

Teekay LNG                                 
 Partners                                  
 Distribusjon                               
  pr. ordinære                                
  enhet     $   0,675 $   0,675 $   0,675 $   0,675 $   0,675
 Ordinære enheter                               
  eid av                                
  Teekay Parent 25 208 274 25 208 274 25 208 274 25 208 274 25 208 274
        ------------------------------------------------------------
 Totalt                                   
  Distribusjon $17 015 585 $17 015 585 $17 015 585 $17 015 585 $17 015,585
Teekay Offshore                               
 Partners                                  
 Distribusjon                               
  pr. ordinære                                
  enhet     $  0,5253 $  0,5253 $  0,5125 $  0,5125 $  0,5125
 Ordinære enheter                               
  eid av                                 
  Teekay Parent 23 809 468 22 362 814 22 362 814 22 362 814 22 362 814
        ------------------------------------------------------------
 Totalt                                   
  Distribusjon $12 507 114 $11 747 186 $11 460 942 $11 460 942 $11 460 942
Teekay Tankers                               
 Ltd.                                    
 Aksjeutbytte pr.                               
  aksje     $   0,03 $   0,03 $   0,03 $   0,02 $   0,11
 Aksjer eiet                               
  av Teekay                                
  Parent (5)   20 976 530 20 976 530 20 976 530 20 976 530 20 976 530
        ------------------------------------------------------------
 Total utbytte  $  629 296 $  629 296 $  629 296 $  419 531 $ 2 307 418

5. Inkluderer klasse A og klasse B aksjeposter. 
6. Netto rentekostnader er et non-GAAP økonomisk tiltak som inkluderer
  realiserte gevinster og tap på rentebytteavtaler. Vennligst se vedlegg 
  E for en avstemming av dette non-GAAP tiltaket som brukt i denne 
  utgivelsen til meldingen, for de mest direkte sammenlignbare økonomiske 
  GAAP økonomiske tiltakene. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK

KONTANTSTRØM FRA FARTØYSDRIFT - KONSOLIDERTE

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning av konsolidert kontantstrøm fra fartøysdrift for de tre månedene som endte 30. juni 2013, 31., og 30. juni 2012. Kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO), et non-GAAP økonomisk tiltak, representerer inntekter fra fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter i-prosess kontrakter, fartøy nedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle selskapers økonomiske yteevne. CVFO kreves ikke av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller noen annen indikator for selskapets yteevne som kreves av GAAP.


                 Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013     
               -----------------------------------------------
                        (Urevidert)         
               -----------------------------------------------

                Teekay  Teekay               
               Offshore   LNG Teekay        Teekay 
               Partners Partners Tankers Teekay Corporation 
                LP (1)    LP  Ltd. Parent konsolidert 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap) fra fartøy                          
 drift             34 355  40 681 (5 534)(40 125)   29 377 
Avskrivninger og amortisering 50 662  25 156 11 921 22 030   109 769 
Amortisering av løpende                         
 inntektskontrakter og annet  (3 122) (1 998)  (240)(11 184)   (16 544)
Urealiserte tap fra                         
 endringen i virkelig verdi                          
 angitt valuta                        
 terminkontrakter          -    -    -   38      38 
Realiserte gevinster (tap) fra                        
 betaling av ikke-                           
 angitt valuta                        
 terminkontrakter         218    -    -  (228)     (10)
Nedskrivninger av aktiva/netto tap                        
(gevinst) tap ved salg av skip 7 782    -  4 511 (6 592)    5 701 
Kontantstrøm fra tidsbefraktning                         
 kontrakters nettoinntekter                         
 regnskapsført som direkte                          
 finansielle leieavtaler     821  1 634    -    -    2 455 
Kombinasjons forgjenger                          
 kontantstrøm          (501)    -    -   501      - 
               -----------------------------------------------

Kontantstrøm fra fartøysdrift                            
 drift-                                
 Konsolidert (2)        90 215  65 473 10 658 (35 560)   130 786 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                 Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012       
               -----------------------------------------------
                        (Urevidert)         
               -----------------------------------------------

                Teekay  Teekay               
               Offshore   LNG Teekay        Teekay 
               Partners Partners Tankers Teekay Corporation 
                LP (1)    LP  Ltd. Parent konsolidert 
----------------------------------------------------------------------------

Inntekt (tap) fra fartøy                          
 drift             58 341  44 829  6 918 (41 839)   68 249 
Avskrivninger og amortisering 50 003  24 673 18 047 22 345   115 068 
Amortisering av løpende                         
 inntektskontrakter og andre  (3 159)    -    - (14 236)   (17 395)
Urealiserte tap fra                         
 endringen i virkelig verdi                          
 angitt valuta                        
 terminkontrakter         254    -    -   52     306 
Realiserte gevinster (tap) fra                        
 betaling av ikke-                          
 angitt valuta                        
 termin                                  
 kontrakter/bunkers/FFA      437    (6)   -  (284)     147 
Nedskrivninger av aktiva/netto tap                       
 tap ved salg av skip      3 269    -    -    -    3 269 
Kontantstrøm fra tidsbefraktning                         
 kontrakters nettoinntekter                         
 regnskapsført som                         
 for direkte finansiell leasing  667  1 503    -    -    2 170 
Kombinasjons forgjenger                         
 kontantstrøm            -    - (9 517) 9 517      - 
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift                            
 - Konsolidert (2)      109 812  70 999 15 448 (24 445)   171 814 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Resultatene for Teekay Offshore inkluderer resultatene fra både løpende
  og avviklet virksomhet. 
2. Ekskluderer kontantstrøm fra fartøysdrift knyttet til eiendeler
  ervervet fra Teekay Parent for periodene før anskaffelse
  av henholdsvis Teekay Offshore, Teekay LNG og Teekay Tankers, som
  disse resultatene er inkludert i de historiske resultater for 
  Teekay Parent. 
 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK

KONTANTSTRØM FRA FARTØYSDRIFT - FRA EGENKAPITALFØRTE FARTØY

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning av kontantstrøm fra fartøysdrift for egenkapitaloppførte fartøy for de tre månedene som endte 30. juni 2013, 30. juni 2012. Kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO), et non-GAAP økonomisk tiltak, representerer inntekter fra fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter i-prosess kontrakter, fartøy nedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO fra tilknyttede fartøyer representerer selskapets proporsjonale andel av CFVO fra egenkapitaloppførte fartøy, og andre investeringer. CFVO er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle selskapers økonomiske yteevne. CVFO kreves ikke av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller noen annen indikator for selskapets yteevne som kreves av GAAP.
                    Tre måneder     Tre måneder 
                     avsluttet      avsluttet 
                    30. juni 2013    30. juni 2012  
                  ----------------------------------------
                    (urevidert)     (urevidert)   
                  ----------------------------------------
                     På selskapets    På selskapets
                     100% andel(1)    100% andel(1) 
----------------------------------------------------------------------------

Inntekter              216 205  100 768 169 666   76 630 
Reiseutgifter             11 191   5 598  12 980   6 494 
Driftskostnadene for skipene     79 902   37 638  57 016   26 178 
Avskrivninger og amortisering     23 838   12 102  25 558   11 897 
Generelt og administrativt       6 449   2 995  5 976   2 930 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøysdrift fra                      
 egenkapitalsførte fartøy       94 825   42 435  68 136   29 131 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Rentekostnader            (17 488)  (7 960) (8 455)  (4 618)
Valutatap               (1 031)   (455)  (281)   (113)
Realisert og urealisert gevinst (tap)                    
 på derivative instrumenter      32 774   11 967 (52 738)  (18 971)
Annen nettoinntekt           2 714   1 385   512    (138)
----------------------------------------------------------------------------
Andre artikler            16 969   4 937 (60 962)  (23 840)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt / egenkapitalsinntekt fra egenkapitalførte                   
 fartøy               111 794   47 372  7 174   5 291 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøysdrift fra                      
 egenkapitalsførte fartøy       94 825   42 435  68 136   29 131 
Avskrivninger og amortisering     23 838   12 102  25 558   11 897 
Kontantstrøm fra tidsbefraktning                         
 kontrakters nettoinntekter utgjorde                     
 for direkte finansiell leasing    7 161   2 603  6 765   2 466 

Amortisering av i-prosess inntekter                     
 kontrakter og annet         (8 386)  (4 297) (15 813)  (6 900)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift fra                
 egenkapitalsførte fartøy (2)    117 438   52 843  84 646   36 594 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

1. Selskapets andel av egenkapitaloppførte fartøy og
  andre investeringer som strekker seg fra 33 prosent til 50 prosent. 
2. CFVO fra egenkapitaloppførte fartøyer representerer selskapets
  forholdsmessig andel av CFVO fra egenkapitaloppførte fartøyer og andre
  investeringer. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP TILTAK

KONTANTSTRØM FRA FARTØYVIRKSOMHET - TEEKAY PARENT

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning av Teekay Parents kontantstrøm fra fartøysdrift for de tre månedene som endte 31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, og 30. juni 2012. Kontantstrøm fra fartøysdrift (CFVO), et non-GAAP økonomisk tiltak, representerer inntekter fra fartøysdrift før avskrivninger og amortiseringskostnader, amortisering av inntektskontrakter i-prosess kontrakter, fartøy nedskrivninger, gevinst eller tap ved salg av fartøy og urealiserte gevinster eller tap knyttet til derivater, men omfatter realiserte gevinster eller tap ved oppgjør av valutaterminkontrakter. CFVO er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle selskapers økonomiske yteevne. CVFO kreves ikke av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller noen annen indikator for selskapets yteevne som kreves av GAAP.


               Tre måneder avsluttet den 31. mars 2013           
           ------------------------------------------------------
                      (urevidert)           
           ------------------------------------------------------
                Eide   Innleide           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell          Parent 
              Tankere    Tankere  FPSOs  Andre  Totalt 
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent (tap)                            
 Inntekt fra fartøy                             
 drift            (2 547)    (8 528)  1 446 (7 557) (17 186)
Avskrivning og                              
 nedskrivning         2 582     (233) 19 335  (546) 21 138 
Nedskrivninger av aktiva / netto                            
 (gevinst) tap på fartøy                           
 salg               -    (11 247)    -  3 126  (8 121)
Amortisering av                             
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre       -       - (15 300)   - (15 300)
Urealiserte tap fra                           
 endringen i virkelig                             
 verdi av utpekt                            
 Valuta                              
 terminkontrakter        15       -    -    -    15 
Realiserte gevinster fra                             
 betaling av                             
 ikke-angitt                               
 valuta                              
 terminkontrakter        49       -    19    -    68 
Kontantstrøm fra fartøysdrift                            
 virksomhet - Teekay                            
 Parent             99    (20 008)  5 500 (4 977) (19 386)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

               Tre måneder avsluttet den 31. desember 2012          
           -------------------------------------------------------
                      (Urevidert)           
           -------------------------------------------------------
                Eide   Innleide           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell          Parent 
              Tankere    Tankere  FPSOs  Andre  Totalt 
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent (tap)                            
 Inntekt fra fartøy                             
 drift           (2 723)   (11 601) 13 024 (31 640) (32 941)
Avskrivning og                              
 Nedskrivning        2 598       -  19 375   (142) 21 831 
Nedskrivninger av aktiva / netto                            
 tap ved salg av skip      -       -    -  27 125  27 125 
Amortisering av                             
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre       -       - (15 696)    - (15 696)
Urealiserte tap                             
 fra endring i                             
 virkelig verdi av                               
 angitte utenlandske                             
 forhåndsavtalt valuta                              
 kontrakter           23       -    -    -    23 
Realiserte (tap)                              
 gevinster fra                               
 betaling av ikke-                            
 angitt utenlandsk                             
 forhåndsavtalt valuta                              
 kontrakter          (461)      -    3    -   (458)
Kontantstrøm fra fartøy                           
 driftsrelatert- Teekay                             
 Parent            (563)   (11 601) 16 705  (4 657)  (116)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

              Tre måneder avsluttet den 30. september 2012         
           ------------------------------------------------------
                      (Urevidert)            
           ------------------------------------------------------
                Eide   Innleide           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell          Parent 
              Tankere    Tankere  FPSOs  Andre  Totalt 
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent tap                             
 fra fartøy                                
 drift            (1 120)   (11 813) (13 775) (9 778) (36 486)
Avskrivning og                              
 Nedskrivning         2 570       -  19 132   820  22 522 
Amortisering av                             
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre       -       - (14 208)   - (14 208)
Urealiserte tap fra                           
 endringen i virkelig                             
 verdi av utpekt                            
 valuta                              
 terminkontrakter        26       -    82    -   108 
Realiserte tap fra                            
 betaling av                             
 ikke-angitt                               
 valuta                              
 terminkontrakter      (1 095)      -   (11)   -  (1 106)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøysdrift                           
 - Teekay                            
 Parent             381    (11 813) (8 780) (8 958) (29 170)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


               Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012          
           ------------------------------------------------------
                      (Urevidert)           
           ------------------------------------------------------
                Eide   Innleide           Teekay 
           Konvensjonell Konvensjonell          Parent 
              Tankere    Tankere  FPSOs  Andre  Totalt 
----------------------------------------------------------------------------

Teekay Parent inntekt                            
 (tap) fra fartøy                            
 drift            1 716    (28 138) (8 976) (6 441) (41 839)
Avskrivning og                              
 Nedskrivning         2 566       -  19 779    -  22 345 
Amortisering av                            
 prosessinntekter                              
 kontrakter og andre      (69)      - (14 167)   - (14 236)
Urealisert (gevinst)                          
 tap fra                              
 endringen i virkelig verdi                            
 av angitt utenlandsk                           
 forhåndsavtalt valuta                              
 kontrakter           (51)      -   103    -    52 
Realiserte (tap)                              
 gevinster fra                              
 betaling av ikke-                            
 angitt utenlandsk                            
 forhåndsavtalt valuta                              
 kontrakter          (340)      -    56    -   (284)
Kombinasjons forgjengeren                            
 kontantstrøm         9 517       -    -    -  9 517 
Kontantstrøm fra fartøysdrift                           
 - Teekay                            
 Parent           13 339    (28 138) (3 205) (6 441) (24 445)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK

NETTOINNTEKTER

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en revidert beregning av nettoinntekter for de tre og seks måneder avsluttet 30. juni 2013, og 30. juni 2012. Nettoinntekter representerer inntekter minus reiseutgifter, som omfatter alle utgifter knyttet til visse reiser, inkludert bunkersoljeutgifter, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettoinntekter er inkludert fordi visse investorer bruker denne informasjonen til å måle shippingselskapenes økonomiske ytelse. Nettoinntekter kreves ikke av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller noen annen indikator for selskapets ytelse som kreves av GAAP.                                    Seks 
                                  måneder 
                                 avsluttet 
                                 30. juni, 
         Tre måneder avsluttet den 30. juni 2013        2013 
                                  ---------
                              Teekay  Teekay 
        Teekay  Teekay         Konsoli-  Aksje-  Aksje- 
       Offshore   LNG Teekay      dering selskap selskap 
       Partners Partners Tankers  Teekay  Just- Konsoli- Konsoli- 
        LP (1)    LP  Ltd.  Parent eringer  dering  dering 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter   229 862  96 619 43 492  97 604 (36 870) 430 707 881 744 
Reise                                   
 kostnad    (23 233) (1 224) (2 449)  (510)  1 262 (26 154) (52 469)
----------------------------------------------------------------------------
Net revenues  206 629  95 395 41 043  97 094 (35 608) 404 553 829 275 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                                    Seks 
                                  måneder 
                                 avsluttet 
                                 30. juni, 
         Tre måneder avsluttet den 30. juni 2012       2012 
                                  ---------
                              Teekay  Teekay 
        Teekay  Teekay         Konsoli-  Aksje-  Aksje- 
       Offshore   LNG Teekay      dering selskap selskap 
       Partners Partners Tankers  Teekay  Just- Konsoli- Konsoli- 
        LP (1)    LP  Ltd.  Parent eringer  dering  dering 
----------------------------------------------------------------------------
Revenues    251 151  96 354 51 040 137 740 (49 504) 486 781 987 887 
Voyage                                   
 expense    (37 800)  (242)  (107) (1 567)   540 (39 176) (77 813)
----------------------------------------------------------------------------
Net revenues  213 351  96 112 50 933 136 173 (48 964) 447 605 910 074 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


1. Resultatene for Teekay Offshore inkluderer resultatene fra både løpende
  og avviklet virksomhet. 

TEEKAY CORPORATION

VEDLEGG E - AVSTEMMING AV NON-GAAP FINANSIELLE TILTAK

NETTO RENTEKOSTNADER - TEEKAY PARENT

(I tusen US dollar)

(Urevidert)

Nedenfor følger en urevidert beregning av Teekay Parents netto rentekostnader for de tre månedene som endte 30. juni 2013. 31. mars 2013, 31. desember 2012, 30. september 2012, og 30. juni 2012. Netto rentekostnader er et non-GAAP økonomisk tiltak som omfatter realiserte gevinster og tap på rentebytteavtaler. Netto rentekostnader kreves ikke under de generelt aksepterte amerikanske prinsipper for god regnskapsskikk, og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller noen annen indikator for selskapets ytelse som kreves av GAAP.
                    Tre måneder avsluttet          
           -------------------------------------------------------
          30. juni, 31. mars, 31. desember, 30. september, 30. juni, 
             2013   2013     2012     2012   2012 
           -------------------------------------------------------
Rentekostnader    (44 687) (42 510)   (40 956)   (41 652) (42 707)
Renteinntekt      2 018   1 018    1 794      674  1 645 
           -------------------------------------------------------
Netto rentekostnader                            
 - konsolidert    (42 669) (41 492)   (39 162)   (40 978) (41 062)
Minus:                                    
 Non-Teekay Parent                             
  netto rente                               
  kostnad      (29 540) (26 725)   (25 802)   (28 392) (26 244)
----------------------------------------------------------------------------
Netto rentekostnader                            
 av renteinntekter -                            
 Teekay Parent    (13 129) (14 767)   (13 360)   (12 586) (14 818)
Legg til:                                    
 Teekay Parent                               
  Realiserte tap på                            
  rentesats                              
  skifter (1)     (3 888)  (3 807)   (4 715)    (3 698) (4 451)
----------------------------------------------------------------------------
Netto rentekostnader                            
 - Teekay Parent   (17 017) (18 574)   (18 075)   (16 284) (19 269)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


1.  Utelukker realisert tap på opphør av bytteavtalen før
   erverv av Voyageur FPSO-enhet i mai 2013. 
 

FREMTIDSRETTEDE UTSAGN

Denne offentliggjøringen inneholder fremtidsrettede utsagn (som definert i del 21E av verdipapirloven av 1934, som tillagt) som reflekterer ledelsens gjeldende syn med hensyn til visse fremtidige hendelser og prestasjoner, inkludert uttalelser som gjelder: de estimerte kostnadene og tidspunkt for levering av FPSO-enhet, skytteltanker, FSO-enhet, LNG, LPG skip og LR2 produkttanker nybygg / ombygginger og oppstart av forbundet tidsbefraktningskontrakter og deres virkning på selskapets fremtidige resultater, timing og sikkerhet for å sikre langsiktig beskjeftigelse for de to LNG-skipsnybyggene som ble bestilt i juli 2013, tidspunktet som Voyageur Spirit oppnår endelig aksept og starter full drift under E.ON kontrakten, størrelsen på erstatningen fra Teekay Corporation for Teekay Offshores tapte inntekter, relatert til Voyageur Spirit FPSO tid uten arbeid fra 2. mai 2013 overtakelsestidspunktet, tidspunktet for at Foinaven FPSO når full produksjon under sin charterkontrakt, timing og vissheten om Teekay LNGs kjøp av et nybygget LNG-skip og bareboat charter back til Awilco, og muligheten for Teekay LNG kjøper andre nybygde LNG-skip fra Awilco under lignende forhold, og den relative drivstoffeffektiviteten og utslippsresultatene til de nybygde LNG-skipene som er bestilt fra DSME, utstyrt med Megi motorer, timing og vissheten om Teekay Tankers får en refusjonsgaranti for de fire LR2 nybyggene, bestilt fra STX i april 2013 og muligheten for disse ordrene vil bli vesentlig endret eller kansellert, timingen, størrelsen og vissheten om potensielle fremtidige økninger i datterselskapenes kontantdistribusjoner, og timing av fremtidig størrelse på investeringsforpliktelser for Teekay Parent, Teekay LNG, Teekay Offshore og Teekay Tankers.

Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de fremtidsrettede uttalelsene, som involverer risiko og uvissheter, og som bør vurderes ved evalueringen av en slik uttalelse: endringer i produksjon av LNG og LPG enten generelt eller i spesielle regioner, høyere eller lavere nivå enn forventet på sysselsetting av tankskip nybygg, eller høyere eller lavere nivå enn forventet av tankeskipopphugging, endringer i handelsmønstre som betydelig påvirker fartøystonnasjekravene, endringer i gjeldende industrilov og bestemmelser og implementeringstiming for nye lover og bestemmelser, endringer i de typiske sesongvariasjonene i prisene for leie av tankere, endringer i offshore-produksjonen av olje eller krav til skytteltankerne, FSOer og FPSOer, nedgang i oljeproduksjonen med eller økte driftskostnader for FPSO-enheter, trender i gjeldende rater for skytteltanker og FPSO-kontrakt fornyelser, potensialet for tidlig avslutning av langsiktige kontrakter og selskapets manglende evne for å fornye eller erstatte langsiktige kontrakter eller fullføre eksisterende kontraktsforhandlinger,, manglende evne til å forhandle nye kontrakter til de to LNG-skipsnybygg bestilt i juli 2013, endringer som påvirker offshore tankmarkedet, skipsverftsproduksjon eller forsinkelser og kostnadsoverskridelser i fartøyskonverteringer, forsinkelser i oppstart av driften av FPSO og FSO enheter innen utpekte områder, endringer i selskapets utgfter, selskapets fremtidige investeringskrav og manglende evne til å sikre finansiering for slike krav, Voyageur Spirit FPSO manglende evne til å oppnå endelig aksept og komme i full drift under E.ON kontrakt, selskapets manglende evne til å reparere gasskompresjonssystemet på Foinaven FPSO, gjenoppta driften og oppnå full produksjon innen november 2013, manglende evne fra Teekay Tankers til å realisere sikkerheten for sine VLCC vilkårslån investeringer, STX kreditorsvikt for å gi en refusjonsgaranti til Teekay Tankers for sine LR2 nybyggingsordre, selskapets manglende evne til å fullføre fartøysalgstransaksjoner til sin offentlig omsatte datterselskaper eller til tredjeparter, forholdene i USAs kapitalmarkeder og andre faktorer som er diskutert i Teekay dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F for inntektsåret som endte i 31. desember 2012. Selskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å utgi offentlige oppdateringer eller revisjoner for fremtidsrettet informasjon som oppgitt her, for å gjenspeile endringer i selskapets forventninger med hensyn til dette eller endringer i hendelser, forhold eller omstendigheter hvorpå sådan informasjon er basert.

Contact Information • Kontaktpersoner:
  Teekay Corporation
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  +1 (604) 844-6654
  www.teekay.com