SOURCE: Teekay Corporation

Teekay Corporation

July 06, 2013 14:58 ET

Teekay Corporation utbetaler utbytte

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Jul 6, 2013) - Teekay Corporation (Teekay) (NYSE: TK) bekjentgjør at styret har vedtatt å utbetale et kontant utbytte på $ 0,31625 per aksje som skal utbetales den 31. juli 2013 til alle aksjonærer som er registrerte pr. 16. juli 2013.

Om Teekay Corporation

Teekay Corporation er et ledende mellomstort prosjektutviklingsselskap i det maritime miljøet. Gjennom dets generelle engasjement i to partnerskap med begrenset ansvar (MLPs), Teekay LNG Partners L.P. (NYSE: TGP) og Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) dets aksjemajoriteten i Teekay Tankers Ltd. (NYSE: TNK) og dets direkte eierskap i flåten, er Teekay ansvarlig for og opererer en samlet verdi på mer enn $11 billion, bestående av ca. 170 LNG-, off-shore- og konvensjonelle tankere. Med kontorer i 16 land og 6.400 medarbeidere på sjøen og i land, tilbyr Teekay altomfattende havgående tjenester til verdens ledende olje- og gasselskap. Selskapet er velrenommert både når det gjelder sikkerhet, kvalitet og innovasjon, noe som gjør at det fortjener sin posisjon som The Marine Midstream Company blant dets kunder.

Teekays akjer er noterte på New York Stock Exchange hvor det forhandles under ticker "TK".

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Corporation
  Kent Alekson
  Nærmere informasjoner for investorer
  +1 (604) 844-6654
  www.teekay.com