SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

April 19, 2012 07:51 ET

Teekay LNG fullfører utstedelse av norske obligasjoner

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Apr 19, 2012) - Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller Partnerskapet) (NYSE: TGP) annonserer at de har utstedt usikrede senior obligasjoner for NOK 700 millioner i det norske markedet, med forfall i mai 2017. Den totale prinsipielle verdien av obligasjonene tilsvarer omtrent 120 millioner USD og alle renter og avdrag på hovedstol vil bli vekslet til USD. Nettoutbyttet av obligasjonene, som vil være tilgjengelig for Partnerskapet ved avtale tidlig i mai 2012, forventes brukt til generelle partnerskapsformål. Teekay LNG vil søke listing for obligasjonene på Oslo Børs.

Pareto Securities opptrådte som emisjonsleder og Swedbank First Securities som medstyrer for obligasjonsutstedelsen.

Denne pressemeldingen er verken et tilbud om salg eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe noen av obligasjonene eller andre verdipapirer fra Teekay LNG. Obligasjonene er ikke, og vil ikke bli, registrert under Verdipapirloven eller annen statlig verdipapirlov. Med mindre dette er oppgitt kan ikke obligasjonene tilbys eller selges i USA, unntatt i samsvar med et unntak fra registreringskravene i Verdipapirloven og gjeldende statlige verdipapirlover.

Uttalelser i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan være langsiktige uttalelser. Disse langsiktige uttalelsene, som inkluderer uttalelser angående den prosjekterte obligasjonsutstedelsen, involverer risikoer og usikkerheter som kan forårsake at resultatet blir vesentlig annerledes. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, muligheten for at obligasjonsutstedelsen ikke blir fullført til den prosjekterte totale prinsipielle verdien, eller i det hele tatt, og de omtalt i Teekay LNGs offentlige dokumentasjon med U.S. Securities and Exchange Commission. Teekay LNG påtar seg ikke noen forpliktelse til å revidere eller oppdatere noen langsiktige uttalelser med mindre dette er påkrevd i henhold til verdipapirlover.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av LNG fartøy, og tilbyr LNG, LPG og råolje marin befraktning hovedsakelig på langsiktige kontrakter til faste avgifter med store energi og nettselskaper gjennom sine interesser i 27 LNG skip (inkludert en LNG miljøteknologisk enhet), fem LPG / multigass fartøy og 11 konvensjonelle tankskip. Selskapets interesser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners L.P. er et offentlig handlet kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som et ledd i strategien med å øke innsatsen innenfor LNG og LPG shipping.

Teekay LNG Partners' enheter omsettes på New York børsen under symbolet “TPG”.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor relaterte forespørsler
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayLNG.com