SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

August 27, 2013 04:58 ET

Teekay LNG overveier norske obligasjonsutstedelser

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Aug 27, 2013) - Teekay LNG Partners L.P. (Teekay Offshore eller partnerskapet) (NYSE: TGP) annonserer at de har til hensikt å utstede minimum 700 millioner kroner i nye usikrede senior obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet, som forfaller i september 2018 til gjeldende vekslingskurser, har en samlet hovedstol tilsvarende ca. 115 millioner dollar. Utbyttet av obligasjonene forventes å bli brukt til generelle partnerskap formål. Teekay LNG forventer å søke om notering av obligasjonslånet på Oslo Børs.

En del av obligasjonene kan bli tilbudt i USA til kvalifiserte institusjonelle investorer (eller QIBer) som definert i regel 144A i den amerikanske verdipapirloven av 1933 (Securities Act) i takt med obligasjoner som tilbys utenfor USA i henhold til bestemmelse S i verdipapirloven.

DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank First Securities er oppnevnt som tilretteleggere av de foreslåtte obligasjonslånene.

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til et tilbud om kjøp av obligasjonene eller andre verdipapirer fra Teekay LNG. Obligasjonene har ikke blitt og vil ikke bli registrert i henhold til verdipapirloven eller statlige verdipapirlover. Med mindre så registrert, kan obligasjonene ikke bli tilbys eller selges i USA bortsett fra i henhold til et unntak fra krav om registrering i Verdipapirloven og gjeldende statlige verdipapirlover.

Uttalelsene i denne pressemeldingen, som ikke er historiske fakta, kan være fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede utsagnene involverer risiko og usikkerhet som kan føre til at utfallet blir vesentlig annerledes. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, de som er omtalt i Teekay LNGs offentlige registreringer hos den amerikanske verdipapir og valutakommisjonen (Securities and Exchange Commission). Teekay LNG påtar seg ingen forpliktelser til å revidere eller oppdatere noen fremtidsrettede utsagn, med mindre pålagt å gjøre det etter verdipapirloven.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens andre største uavhengige eier og operatør av LNG-fraktskip, og leverer marin befraktning av LNG, LPG og råolje, hovedsakelig på langsiktige, faste befraktningskontrakter energi og utstyrsselskaper, gjennom sine interesser i 32 LNG-skip (inkludert en LNG-regassifiseringsenhet), 31 LPG / Multigassbefraktere og 11 konvensjonelle tankskip. Selskapets interesser i disse fartøyene varierer fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners LP er et børsnotert master kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av sin strategi om å utvide sin virksomhet i LNG og LPG shippingsektoren.

Teekay LNG Partners fellesenheter omsettes på New York Stock Exchange under symbolet "TPG".

Contact Information • Kontaktpersoner:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com