SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

January 19, 2013 12:27 ET

Teekay LNG Partners L.P. Bekjentgjør aksjeutbytte

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jan 19, 2013) - Teekay GP LLC, samrbeidpartneren til Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller partnersamarbeidet) (NYSE: TGP), har bekjentgjort et utbytte på $0,675 per aksje for kvartalet som sluttet 31. desember 2012. Kontantutbyttet vil være disponibel for utbetaling 14. februar 2013 for alle aksjonærene som er registrert per 1. februar 2013.

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør av gasstankskip, som hovedsaklig yter maritime transporttjenenester av LNG, LPG og råolje under langsiktige kontrakter med faste rater for større energibedrifter og offentlige selskap gjennom dets interesser i 27 LNG-carriers (innbefattet en LNG-enhet for regassifisering), fem LPG/Multigas-carriers og 11 konvensjonelle tankskip. Partnersamarbeidets deltagelse i disse skip varierer fra 33 til 100 prosent. Videre har Teekay LNG avtalt å ta en 50 % -andel i et nytt joint venture med EXMAR NV, som vil eie og innchartre LPG-carriers og forventer å fullføre denne transaksjonen tidlig i 2013. Partnersamarbeidet har også nylig inngått en avtale med DSM i Sør-Korea for bygging av to nybygg LNG-carriers som forventes å bli levert i 2016. Teekay LNG Partners L.P. er et MLP-selskap som forhandles på børsen og er opprettet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som del av dets strategi om å utvide dets engasjement i LNG- og LPG-shippingmarkedet.

Teekay Offshore Partners' enheter handles på New York børsen under symbolet "TGP".

Contact Information • Kontakter:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  +1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com