SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

December 06, 2012 04:48 ET

Teekay LNG Partners og Exmar gått inn i LPG Carrier Joint Venture

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Dec 6, 2012) - Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller det ansvarlige selskapet) (NYSE: TGP) og EXMAR NV (EXMAR) (EXM: BB) annonserte i dag en prinsippavtale om å skape et nytt 50/50 fellesprosjekt som vil operere i LPG tankskip segmentet med hovedfokus på mellomstore gasstankere. EXMAR og Teekay LNG har til hensikt å ekspandere fellesprosjektet ved og utnytte fordelen i den nåværende og fremtidige etterspørselen etter flytende petroleumsgass (LPG) og ammoniakk (NH3).

Transaksjonsoppsummering


-- EXMAR vil bidra med 16 egne LPG tankere til det nye fellesprosjekt-
  selskapet, som skal hete EXMAR LPG BVBA. EXMAR LPG BVBA flåten kommer 
  til å inkludere 15 egne mellomstore gasstankere (MGC), hvorav fire er 
  under bygging ved Hyundai Mipo, og én egen stor gasstanker(VLGC). EXMAR 
  LPG BVBA vil også tidsbefrakte med tre MGCer og to VLGCer, å totalbefrakte 
  i en MGC og en VLGC. 
-- Før denne transaksjonen vil EXMAR LPG BVBA overta de resterende
  50 prosentinteressene i to MGCer fra Wah Kwong , Brugge Venture og
  Touraine, som de ikke allerede eier. 
-- Teekay LNG vil da overta 50 prosent eierskap i EXMAR LPG BVBA.
  I bytte for sine 50 prosent i EXMAR LPG BVBA, vil Teekay LNG
  bidra med omtrent 140 million amerikanske dollar i egenkapital og overta
  pro rata gjeld og leieobligasjoner sikret av visse fartøy som skal eies av
  EXMAR LPG BVBA. 
-- EXMAR LPG BVBA har mottatt en forpliktelse fra visse kommersielle utlånere
  for å refinansiere flåten tidlig i 2013. 
-- EXMAR vil fortsette å operere fartøyene kommersielt og teknisk.  
-- EXMAR LPG BVBA intensjon er å fornye og øke flåten og
  forhandlinger er allerede i gang med flere verft for å sikre 
  tilleggsordre. 

"Nye gasseksportprosjekter som kommer online, kombinert med en relativt beskjeden LPG tanker ordrebok, er forventet å resultere i en sterk etterspørsel etter den nåværende globale LPG tankflåten," sa Peter Evensen, øverstbefalende i Teekay GP LLC. "I tillegg til å være en potensiell oppside fra de attraktive fundamentale forhold i LPG shipping markedet, diversifiserer denne akkretive transaksjonen Teekay LNG's kontrakt porteføljes fastavgift videre under innflytelse av EXMAR's tunge ekspertise som en ledende eier og operatør av mellomstore gasstankere."

Nicolas Saverys, øverstkommanderende i EXMAR N.V sa, "Denne transaksjonen reflekterer en lang tradisjon med partnerskap med fremragende likemenn innen shipping. EXMAR er glade for å ha Teekay LNG som partnere og stoler på deres store kunnskap innen det verdensomspennende shipping markedet for å fortsette å utvikle LPG og NH3 handelen sammen. Vi deler de samme visjoner og strategier for å utvikle gass shipping handelen og ser frem til å implementere våre ideer så snart som mulig."

Den foreslåtte transaksjonen, som er forventet og avsluttes sent i 2012 eller tidlig i 2013, er godkjent av Teekay LNG og EXMAR sine styrer, og er underlagt vanlige avslutningsvilkår, inkludert nødvendige hensyn, fartøysinspeksjon og dokumentasjon.

Tabellen under lister opp fartøyene som skal inkluderes i EXMAR LPG BVBA flåten:


--------------------------------------------------------------------------
         År                          
  Fartøy    Bygget Type   Kapasitet  Eierskap  Anvendelse   
--------------------------------------------------------------------------
1. Hyundai Mipo 2014  Hel   38,000   Eiet          N/A       
  Nr. 8121       Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
2. Hyundai Mipo 2014  Hel   38,000   Eiet          N/A       
  Nr. 8122       Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
3. Hyundai Mipo 2014  Hel   38,000   Eiet          N/A       
  Nr. 8123       Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
4. Hyundai Mipo 2014  Hel   38,000   Eiet          N/A       
  Nr. 8124       Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
5. BW Kyoto   2010  Hel   83,298   Tidsbefraktning Spot(ledet 
                                    av
  (33.33%)       Ref   dwt     in         BW Gas)     
--------------------------------------------------------------------------
6. BW Tokyo   2009  Hel   83,298   Tidsbefraktning Spot(ledet 
                                    av
  (33.33%)       Ref   dwt     in         BW Gas)     
--------------------------------------------------------------------------
7. Libramont   2006  Hel   38,455   Eiet    Tidsbefraktning   
             Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
8. Sombeke    2006  Hel   38,447   Eiet    Tidsbefraktning 
             Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
9. Antwerpen   2005  Hel   35,233   Tidsbefraktning    Spot      
             Ref   dwt     in              
--------------------------------------------------------------------------
10. Eupen     2005  Hel   38,961   Eiet    Spot / Kontrakt 
             Ref   dwt           for befraktning
--------------------------------------------------------------------------
11. Odin     2005  Hel   38,501   Tidsbefraktning   Spot / 
                                 Kontrakt 
             Ref   dwt     in     for befraktning
--------------------------------------------------------------------------
12. Berlian    2004  Hel   35,437   Tidsbefraktning  Kontrakt 
                                    for  
  Ekuator        Ref   dwt     in       Befraktning 
--------------------------------------------------------------------------
13. Bastogne   2002  Hel   35,229   Eiet    Spot / kontrakt
             Ref   dwt          for befraktning
--------------------------------------------------------------------------
14. Brugge    1997  Hel   35,418   Eiet    Tidsbefraktning 
  Venture        Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
15. Brussels   1997  Hel   35,454   Bareboat-  Tidsbefraktning 
             Ref   dwt     charter in          
--------------------------------------------------------------------------
16. Flanders   1996  Hel   84,270   Bareboat-  Tidsbefraktning   
  Tenacity       Ref   dwt     charter in          
--------------------------------------------------------------------------
17. Touraine   1996  Hel   39,270   Eiet    Tidsbefraktning   
             Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
18. Eeklo     1995  Hel   37,450   Eiet    Tidsbefraktning   
             Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
19. Kemira Gas  1995  Semi Ref 12,030   Eiet    Tidsbefraktning   
                 dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
20. Temse     1994  Hel   35,058   Eiet    Spot / Kontrakt 
             Ref   dwt           for befraktning
--------------------------------------------------------------------------
21. Flanders   1993  Hel   85,826   Eiet    Tidsbefraktning   
  Harmony        Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
22. Courcheville 1989  Hel   28,006   Eiet    Tidsbefraktning   
             Ref   dwt                   
--------------------------------------------------------------------------
23. Donau     1985  Semi Ref 30,207   Eiet     Tidsbefraktning   
                 dwt                   
--------------------------------------------------------------------------

Om Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners L.P. er et børsnotert aksjeselskap dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av strategien om å ekspandere operasjonene i LNG og LPG shipping sektorene. Teekay LNG Partners L.P. forsyner LNG, LPG og marine transporttjenester av råolje primært under langsiktige, fastrate charter kontrakter med store energi og utstyrsselskaper gjennom flåten på 27 LNG tankere (inkludert en LNG regasifikasjonsenhet), fem LPG/Multigass tankere og 11 konvensjonelle tankere. Teekay LNG Partners' interesser i disse fartøyene går fra 33 til 100 prosent. I tillegg har Teekay LNG Partners i prinsippet avtalt å overta 50 prosent av interessene i det nye fellesprosjektet med EXMAR som vil eie og in-charter LPG tankere og forventer at transaksjonen avsluttes sent i 2012 eller tidlig i 2013. Teekay LNG Partners L.P. er et børsnotert aksjeselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) som en del av strategien om å ekspandere operasjonene i LNG og LPG shipping sektorene.

Teekay LNG Partners' beregningsenheter handles på New York børsen under symbolet "TGP".

Om EXMAR NV

EXMAR NV, hovedkvarteret i Antwerpen, Belgia, er en mangfoldig og uavhengig shipping gruppe innen den internasjonale gass og olje industrien. Bortsett fra å stille med skip for transport av disse produktene, gjennomfører de også studier og tar på ledelse av kommersielle, tekniske og administrative aktiviteter for olje og gass industrien. EXMAR streber etter å skape langsiktige verdier for aksjonærene ved å balansere langsiktige og kortsiktige avtaler for å motvirke flyktighet i fraktmarkedet, kombinert med å yte skreddersydde tjenester som møter kundens behov.

EXMAR er notert på Euronext Brussels (EXM).

FREMTIDSUTTALELSER

Denne offentliggjøringen inneholder fremtidsuttalelser (som definert i del 21E av Securities Exchange Act av 1934, som forbedret) som reflekterer ledelsens gjeldende syn med hensyn til fremtidige hendelser og ytelse, inkludert uttalelser som gjelder: fartøyene EXMAR bidrar med til EXMAR LPG BVBA fellesprosjektet; timingen og vissheten om gjennomføring av EXMAR's overtakelse av 50 prosentinteressen i to MGCer, Brugge Venture og Touraine, som de ikke allerede eier; timing, beløp og vissheten om gjennomføring av Partnerskapets egenkapitals investering i EXMAR LPG BVBA fellesprosjektet , og Teekay LNG's beregning av pro rata gjeld og kapital i leieobligasjoner; timing og visshet om refinansiering av EXMAR LPG BVBA flåten; effekten av investering i EXMAR LPG BVBA på partnerskapets kontantstrøm og mangfoldigheten i deres kontraktsportefølje, og forventet sammenvoksing med partnerskapet; potensialet for EXMAR LPG BVBA for bestilling av ytterligere LPG tankernybygginger; flyktighet i spotmarkedets LPG og NH3 shipping rater; og grunnleggende LNG og LPG shipping marked, inkludert balanse i tilbud og etterspørsel av LPG shipping kapasitet og LPG shipping charter rater. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater i vesentlig grad differensieres fra fremtidsuttalelsene, som involverer risikoer og usikkerheter, og som skal vurderes slik når man evaluerer slike uttalelser: mindre omsetting enn forventet, høyere utgifter enn forventet, høyere tørrdokk kostnader enn forventet relatert til LPG tankere eiet og innleid av EXMAR LPG BVBA; forsinkelser ved skipsverft;

økte kostnader for de fire Hyundai Mipo nykonstruksjonene LPG tankere; potensielt tidlig avslutning av tidsbefraktnings kontrakter og manglende evne fra EXMAR LPG BVBA til å fornye eller erstatte tidsbefraktning kontrakter; feiling i fullføring av overtakelse fra EXMARs side av de resterende 50 prosentene i MGCs som de ikke eier allerede; feiling i å møte avslutningsbetingelsene for transaksjonen, inkludert i å hente godkjenning fra befraktere og relevante reguleringsmyndigheter; feil ved gjennomføring av refinansiering av EXMAR LPG BVBA flåten i 2013; endringer i produksjon av LNG, LPG eller NH3, enten generelt eller i spesielle regioner som vil påvirke den forventede fremtidige veksten i det globale LPG transportmarkedet og spot LPG og NH3 shipping rater; endringer i handelsmønstre eller timing av ny LNG fortetning som påvirker de totale LPG og NH3 shipping kravene betydelig; endringer i gjeldende industriregler og bestemmelser og timingen av implementering av ny lover og bestemmelser; og endringer i beløp eller proporsjon i kostnader med pålydende i fremmed valuta; eller andrefaktorer nevnt i Teekay LNG Partners tidvise dokumentasjon med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F/A for regnskapsåret som endte31. desember, 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig forpliktelser for å offentliggjøre oppdateringer eller revisjoner til noen fremtidsuttalelser som er nevnt her og som reflekterer endringer i partnerskapets forventninger med hensyn til disse eller i hendelser, betingelser eller omstendigheter som slike uttalelser er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor relaterte forespørsler
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com