SOURCE: Teekay LNG Partners L.P.

Teekay LNG Partners L.P.

June 10, 2013 09:21 ET

Teekay LNG signerer tidsbefraktningskontrakt for sine to forpliktede nybygg med Cheniere

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Jun 10, 2013) - Teekay LNG Partners L.P. (Teekay LNG eller det ansvarlige selskapet) (NYSE: TGP) annonserte i dag at de har inngått to, femårige tidsbefraktningskontrakter med Cheniere Marketing, LLC (Cheniere) for leveranse av transporttjenester for flytende naturgass (LNG).

Tidsbefraktningskontraktene med fast pris vil betjenes av to 173400 kubikkmeter store LNG nybygde fraktskip, bestilt av Teekay LNG i desember 2012. Nybyggene er under bygging ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør Korea og er forventet levert i første halvdel av 2016. Nybyggene bygges med M-type, elektronisk styrt doble gassinjeksjonsmotorer, som er utviklet for betydelig større drivstoffeffektivitet og de har lavere utslippsnivå enn andre motorer som nå brukes i LNG transport.

"Vi er glade for å levere til Cheniere, som vil føre masse fra Sabine Pass LNG eksportfasiliteten, det første LNG eksportfasilitetsprosjektet i nærområdet til USA som er godkjent for LNG eksport," kommenterte Peter Evensen, toppsjef i Teekay GP LLC. "Dette er en pionertransaksjon som kombinerer en av USAs første LNG eksportfasiliteter med de første MEGI-drevne LNG befrakterne."

Evensen fortsatte, "Med denne transaksjonen er selskapet nok en gang i stand til å gi investorene synlig vekst i den disponible kontantbeholdningen, som vi forventer å øke som følge av det sterke fundamentet i LNG transportmarkedene, som vi ser en utvikling i fra 2016. Det ansvarlige selskapet byr også på flere andre LNG og flytende regassifiseringsprosjekter."

Om Teekay LNG

Teekay LNG Partners er verdens tredje største uavhengige eier og operatør innen LNG befraktere, og leverer marine transporttjenester av LNG, LPG og råolje, primært på langsiktige fastpriskontrakter med store energi og elektrisitetsverk gjennom interesseandelene i 29 LNG befraktere (inkludert en LNG regassifiseringsenhet og to nybygg), 29 LPG/Multigassbefraktere (inkludert fem innleide LPG befraktere og åtte nybygg) og 11 konvensjonelle tankere. Det ansvarlige selskapets interesser i disse fartøyene er fra 33 til 100 prosent. Teekay LNG Partners L.P. er et børsomsatt privat kommandittselskap (MLP) dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK) er en del av deres strategi for å ekspandere driften i LNG og LPG shippingsektorene.

Teekay LNG Partners aksjeenheter handles på New York børsen under symbolet "TGP".

FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser (som definert i del 21E i verdipapirbørsloven av 1934, som tillagt) som reflekterer ledelsens gjeldende planer med hensyn til visse fremtidige begivenheter og ytelser, inkludert uttalelser som angår: den forventede tiden for levering av selskapets to LNG befrakternybygg fra verftet og oppstart av deres respektive tidsbefraktningskontrakter, den høyere drivstoffeffektiviteten og de lavere utslippsnivåene som assosieres med MEGI motorer, virkningen på selskapets disponible kontantbeholdning, den forventede oppstarten av Cheniere's Sabine Pass LNG eksportfasiliteter, den forventede økningen i etterspørselen etter LNG shipping som begynner i 2016 på grunn av nye LNG eksportprosjekter og selskapets evne til å by på nye LNG shipping og flytende regassifiseringsprosjekter med godt resultat. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at resultatet faktisk avviker vesentlig fra de fremtidsrettede uttalelsene, som involverer risikoer og uvissheter, og som bør tas hensyn til i vurderingen av slike uttalelser: større byggekostnader relatert til de to LNG befrakternybyggene, endringer i leveringsdatoene som et resultat av forsinkelser ved verftet, større kostnadsøkning i driftskostnader enn forventet, potensiell tidlig avslutning av kontraktene, MEGI motorene mislykkes i å overholde den forventede effektiviteten og utslipps spesifikasjonene, selskapet mislykkes i å sikre finansiering for leveransen av de to LNG befrakter nybyggene, endringer i produksjon av LNG, enten generelt eller i spesielle regioner som vil påvirke den forventede fremtidige veksten i den globale LNG transporten og i regassifiseringsmarkedene, og spotratene for LNG shipping, endringer i handelsmønstrene eller timing på oppstart av nye LNG flyteprosjekter, inkludert Cheniere's Sabine Pass LNG eksportfasilitetsprosjekt, som påvirker de totale LNG shippingkravene betydelig, endringer i gjeldende industrilover og bestemmelser og timingen av implementeringen av nye lover og bestemmelser, og andre faktorer som nevnes i Teekay LNG Partners dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F for for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012. Selskapet gjør det tydelig klart at de frasier seg alle forpliktelser om og offentlig oppgi noen oppdateringer eller endringer i de fremtidsrettede uttalelsene som er gitt her, for å reflektere endringer i selskapets forventninger eller noen andre hendelser, tilstander eller forhold som noen slik uttalelse er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay LNG Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  +1 (604) 609-6442
  www.teekaylng.com