SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

April 17, 2013 15:11 ET

Teekay Offshore annonserer 60 millioner dollar privat egenkapitalplassering

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Apr 17, 2013) - Teekay Offshore GP L.L.C., komplementar til Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller det ansvarlige selskapet) (NYSE: TOO), annonserte i dag at de har til hensikt å utstede omlag 2,06 millioner beregningsenheter i en privat plassering til en institusjonell investor for nettoutbytte på omtrent 60 millioner dollar (uten deres komplementarers proporsjonale kapitalbidrag). Det ansvarlige selskapet har til hensikt å bruke utbytte fra salget av beregningsenheter til delvis finansiering av sine tidligere annonserte overtagelser av fire nye skytteltankskip som skal leveres i løpet av 2013, og til generelle selskapsformål. Transaksjonen er forventet fullført innen fredag 19. april 2013.

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om et tilbud til å kjøpe verdipapirene som er beskrevet her, det skal heller ikke selges noen av disse verdipapirene i noen stater eller jurisdiksjoner der et slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig før registrering eller kvalifisering under lov om verdipapirer i noen slik jurisdiksjon. Verdipapirene som tilbys er ikke registrert under amerikansk verdipapirlov av 1933, som gjeldende, eller noen andre verdipapirlover og kan ikke tilbys eller selges i USA med fraværende registrering eller et gjeldende fritak fra registreringskravene.

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av internasjonal transport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustrien med fokus på de hurtigvoksende undervanns offshore oljeregionene i Nordsjøen og i Brasil. Teekay Offshore er strukturert som offentlig omsatt privat kommandittselskap og eier interesser i 37 skytteltankskip (inkludert fire innleide fartøy og fire forpliktede nybygg), fire flytende produksjons, lagrings og losse (FPSO) enheter, fem flytende lagre og offtake (FSO enheter og seks konvensjonelle oljetankere. Hovedvekten av Teekay Offshore's flåte er på langsiktige, stabile kontrakter. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltanker muligheter levert av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN).

Teekay Offshore's beregningsenheter omsettes på New York Stock Exchange under symbolet "TOO".

FREMTIDSRETTEDE UTSAGN

Denne meldingen inneholder fremtidsrettede utsagn (Som definer i 21E av Verdipapirbørsloven av 1934, som justert) som reflekterer ledelsens nåværende syn med henblikk på visse fremtidige hendelser og ytelse, inkludert uttalelser som gjelder det ansvarlige selskapets tilsiktede private plassering av beregningsenheter og levering og timing av visse nybygde skytteltankskip. Følgende faktorer er blant de som kan være årsak til at det faktiske resultat blir betydelig annerledes enn de i de fremtidsrettede utsagnene, som involverer risikoer og usikkerheter, og som skal tas med i betraktningen i evalueringen av alle slike uttalelser: den potensielle muligheten for ikke å kunne møte sluttbetingelsene for den private plasseringens egenkapitalfinansiering; potensiell forsinkelse i nybyggleveranser; og andre faktorer diskutert i Teekay Offshore's registre med SEC fra tid til annen, inkludert deres rapport på skjema 20-F for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012. Det ansvarlige selskapet frasier seg uttrykkelig eller påtar seg ikke å frigi noen oppdateringer eller revisjon på noen fremtidsrettede uttalelser som gis her som reflekterer endringer i det ansvarlige selskapets forventninger med hensyn på det eller noen endringer i hendelser, vilkår eller omstendigheter som noen slik uttalelse er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com