SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

May 30, 2013 09:45 ET

Teekay Offshore avtaler å overta 50 prosent eierandel i Cidade De Itajai FPSO andeler for omtrent 204 millioner dollar

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - May 30, 2013) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore or the Partnership) (NYSE: TOO) kunngjorde i dag at de har avtalt å overta 50 prosent eierandel i Cidade De Itajai (Itajai) fire flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), fra Teekay Corporation (Teekay) for en kjøpspris på rundt 204 millioner dollar. Overtakelsen skal finansieres med påtatt gjeld og nettoutbytte fra nylig fullførte private egenkapitalsplasseringer. Overtakelsen er forventet fullført 1. juni 2013, underlagt vanlige kontraktsforhold. Itajai FPSO betjener Bauna- og Piracaba-feltene (tidligere kalt Tiro og Sidon) i Santos Basin utenfor kysten av Brasil under en ni-årig fastpris tidsbefraktningskontrakt (med mulig forlengelse) med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). De resterende 50 prosent interessene i Itajai FPSO eies av Brasilbaserte Odebrecht Oil & Gas S.A.

Det ansvarlige selskapets 50 prosent eierandel i Itajai FPSO enheten, som vil regnes som egenkapital, er forventet å generere en årlig nettoinntekt fra fartøydrift (1) på omtrent 25 millioner dollar og en årlig disponibel kontantflyt (2) på omtrent 14 millioner dollar.

"Vi er glade for å kunne fullføre nok en strategisk FPSO overtakelse, vår hittil andre i 2013, som vil bringe det ansvarlige selskapets totale FPSO flåtestørrelse opp i fem enheter", sa Peter Evensen, toppsjef i Teekay Offshore GP LLC. "Itajai FPSO øker vår voksende FPSO-franchise i Brasil, hvor vi nå eier og driver to andre FPSO-enheter, og bygger videre på vårt sterke forhold til Petrobras. I tillegg vil den stabile fastpris kontantstrømmen fra Itajai FPSO bidra til å øke det ansvarlige selskapets disponible kontantbeholdning."

Styret til det ansvarlige selskapets komplementar og deres tvistekommite har godkjent transaksjonen. Tvistekommiteen engasjerte uavhengige lov- og finansrådgivere for assistanse med evaluering av transaksjonen.


1. Kontantstrøm fra fartøysdrift fra egenkapitalsregnede fartøy
  representerer inntekt fra fartøysdrift før nedskriving og 
  amortiseringsutgifter, amortisering av inntektskontrakter under 
  utarbeidelse og inkluderer justeringer for direkte finansiering av leie
  til kontantprinsipp. Kontantstrøm fra fartøysdrift fra 
  egenkapitalsregnede fartøy er inkludert fordi visse investorer bruker 
  nettoinntektene fra drift av fartøy for å måle et selskaps finansielle 
  yteevne, og for å belyse dette målet til det ansvarlige selskapets 
  egenkapitalsregnede prosjektsamarbeid. Nettoinntekt fra drift av fartøy 
  fra egenkapitalsregnede fartøy kreves ikke i USA's allment godkjente 
  kontoprinsipper (GAAP) og skal ikke vurderes som et alternativ til 
  egenkapitalsinntekt eller noen annen indikator for det ansvarlige 
  selskapets ytelseskrav fra GAAP.
2. Den disponible kontantbeholdningen representerer nettoinntekt som er 
  justert for nedskriving og amortiseringskostnader, ukontrollerte renter, 
  ikke-kontante aktiva, utbytter relatert til egenkapitalsfinansiering av 
  nybygginstallasjoner, kostnader ved overtakelse av fartøy, estimerte 
  kapitalkostnader for vedlikehold, ikke realiserte gevinster og tap fra 
  derivater, ikke-kontant inntektsskatt og ikke realiserte utenlandske 
  børsrelaterte elementer. Vedlikeholdskapital kostnader representerer de 
  kapitalkostnadene som kreves for å opprettholde den langsiktige 
  driftskapasiteten til, eller inntektsgenerert av, det ansvarlige 
  selskapets kapitaltilganger. Disponibel kontantbeholdning er en 
  kvantitativ standard som brukes i investeringsmiljøet rundt børsomsatte 
  ansvarlige selskap for å assistere vurdering av et ansvarlig selskaps 
  evne til og uføre kvartalsmessige utbetalinger av kontantutbytte. Den 
  disponible kontantbeholdningen defineres ikke av GAAP og skal ikke 
  vurderes som et alternativ til nettoinntekt eller noen annen indikator 
  for det ansvarlige selskapets ytelseskrav fra GAAP.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore er organsisert som et offentlig styrt privat kommandittselskap og har eierinteresser i 35 skytteltankskip (inkludert fire innleide fartøy og tre forpliktede nybygg), fem flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), syv flytende lagrings og losseenheter (FSO) (inkludert to forpliktede FSO-ombygginger) og fem konvensjonelle oljetankere. Majoriteten av Teekay Offshores flåte er beskjeftiget på langsiktige, stabile kontrakter. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO- og skytteltankermuligheter tilbudt av (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Børs: SEVAN).

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".

FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i paragraf 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: timingen, pålitelighet og effekten av overtakelen av 50 prosent av eierinteressene i Itajai FPSO-enheten, inkludert finansieringsformen til overtakelsen, og effekten av den potensielle overtakelsen på det ansvarlige selskapets disponible kontantstrøm. Følgende faktorer er blant dem som kan medføre at det faktiske resultatet avviker vesentlig fra de fremtidsrettede utsagnene, som involverer risikoer og uvissheter, og som bør tas hensyn til i vurderingen av slike uttalelser: potensiell stranding av den foreslåtte overtakelsen, potensiell tidlig avslutning av kontrakten mellom det ansvarlige selskapet og Petrobras, og feiling i å erstatte kontrakten, høyere driftskostnader enn forventet eller lavere oljeproduksjon enn forventet av FPSO-enheten, og andre faktorer som diskutert i Teekay Offshores dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om offentlig frigjøring av oppdateringer eller revisjoner av noen langsiktige erklæringer heri for å reflektere endring i partnerskapets forventninger hertil, eller noen endring i hendelser, forhold eller omstendigheter som slik erklæring er basert på.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler om investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com