SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

January 19, 2012 10:31 ET

Teekay Offshore fullfører norsk obligasjonsutstedelse

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jan 19, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller partnerskapet) (NYSE: TOO) annonserer at det har utstedt NOK 600 millioner i senior usikrede obligasjoner som modnes i januar 2017 på det norske obligasjonsmarkedet. Det samlede hovedbeløpet for obligasjonene tilsvarer omtrent 100 millioner U.S. dollar (USD), og alle rente- og avdragsbetalinger vil bli byttet til USD. Utbyttet av obligasjonene, som vil være tilgjengelige for partnerskapet ved oppgjør i slutten av januar 2012, forventes å brukes for generelle partnerskapsformål. Teekay Offshore vil søke om listing av obligasjonene på Oslo Børs.

DNB Markets og Nordea Markets opptrådte som arrangører av obligasjonsutstedelsen.

Denne pressemeldingen er verken et tilbud om å selge eller en forespørsel om å kjøpe noen av obligasjonene eller andre verdipapirer fra Teekay Offshore. Obligasjonene har ikke blitt og vil heller ikke bli registrert under den sentrale verdipapirlovgivningen eller tilsvarende lovgivning som gjelder for enkelte stater. Dersom de ikke er registrert, vil obligasjonene ikke bli tilbudt eller solgt i USA bortsett fra i samsvar med unntak i kravene til registrering i obligasjonslovgivningen og gjeldende lovgivning for enkeltstater.

Utsagnene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta er å regne som fremoverskuende utsagn. Disse fremoverskuende utsagnene, som inkluderer utsagn om den planlagte obligasjonsutstedelsen, innebærer risiko og usikkerheter som kan medføre at resultatet blir substansielt annerledes. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, mulighetene for at obligasjonsutstedelsen ikke blir gjennomført med det samlede kapitaliserte beløpet eller i det hele tatt, samt de som er omtalt i Teekay Offshores offentlige statutter som finnes hos det amerikanske kredittilsynet (the U.S. Securities and Exhange Commission). Teekay Offshore påtar seg ingen forpliktelser til å revidere eller oppdatere noen fremoverskuende utsagn dersom ikke obligasjonslovgivningen krever det.

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners L.P., et overliggende begrenset partnerskap som omsettes i det åpne markedet etablert av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av sjøtransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustrien. Teekay Offshore har eierinteresser i 40 shuttletankere (inkludert fire innleide fartøyer og fire planlagte nybygg), fem flytende lagrings- og avleveringsenheter (FSO), 10 konvensjonelle oljetankere, samt tre flytende enheter (FPSO) for produksjon, lagring og avlevering. Teekay Offshore har videre rettigheter til deltakelse i enkelte andre mulige FPSO- og shuttletankere fra Teekay Corporation.

Teekay Offshore Partners samlede verdipapirer noteres på New York Stock Exchange under symbolet "TOO".

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler Investor Relations
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com