SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

January 11, 2013 15:16 ET

Teekay Offshore fullfører norske obligasjonslån

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jan 11, 2013) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller selskapet (Partnership)) ( NYSE: TOO) annonserer at de har utstedt 1300 millioner norske kroner i usikrede seniorobligasjoner som modnes i januar 2016 (500 millioner NOK) og i januar 2018 (800 millioner NOK) i det norske obligasjonsmarkedet. Obligasjonenes samlede hovedstol tilsvarer omtrent 235 millioner USD og all betaling under hver av de to andelene skal veksles i en kupong etter fast US dollar valutakurs. Obligasjonenes nettoutbytte, som vil være tilgjengelig for det ansvarlige selskapet til avtalen i januar 2013, vil brukes til å betale tilbake deler av utestående beløp under det ansvarlige selskapets svingende kredit fasiliteter og generelle fellesskapshensikter. Teekay Offshore vil søke om registrering av obligasjonene på Oslo børs.

DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank First Securities har opptrådd som konsortialbanker for obligasjonslånet.

Denne pressemeldingen er hverken et tilbud om å selge eller en anmodning om et tilbud for kjøp av noen av obligasjonene eller andre verdipapirer fra Teekay Offshore. Obligasjonene har ikke vært, og vil ikke bli registrert under verdipapirloven eller noen annen statlig fondslov. Om ikke annet er registrert, kan obligasjonene ikke tilbys eller selges i De forente stater unntatt i overenstemmelse med krav til registrering i verdipapirloven og gjeldende statlige fondslover.

Uttalelsene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan være fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene involverer risiko og uvissheter som kan gjøre at utgangen blir i vesentlig grad annerledes. Disse risikoene og uvisshetene inkluderer, men er ikke begrenset til, de som er nevnt i Teekay Offshore's offentlige arkiver hos U.S Securities and Exchange Commission.. Teekay Offshore forpliktes ikke til å revidere eller oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser, om ikke verdipapirlovene krever det.

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av marin transport, olje produksjon og lagertjenester til offshore oljeindustrien og fokuserer på de raskt voksende, dyptvannoffshore oljefeltene i Nordsjøen og i Brasil. Teekay Offshore har interesser i 37 skytteltankskip (inkludert fire innleide fartøy og fire forpliktede nybygg), fem flytende lagre og avlastings (FSO) enheter, seks konvensjonelle oljetankere, og tre flytende produksjons-, lagrings- og losse (FPSO) enheter. Teekay Offshore har også rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankskip muligheter ved Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Børs: SEVAN). Det ansvarlige selskapet har nylig akseptert et tilbud fra Teekay Corporation om å overta Voyageur Spirit FPSO. Majoriteten av Teekay Offshore's flåte omsettes på langsiktige, stabile kontrakter og det er organisert som et offentlig handlet kommandittaksjeselskap (MLP).

Teekay Offshore Partners' enheter handles på New York børsen under symbolet "TOO".

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelaterte forespørsler
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com