SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

April 19, 2013 10:28 ET

Teekay Offshore kunngjør distribusjonsøking og anskaffelser i 2013 distribusjonsveiledning, mottakere tilbyr å erverve 50 % rente i Itajai FPSO

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - Apr 19, 2013) - Teekay Offshore Partners (Teekay Offshore eller det ansvarlige selskapet) (NYSE: TOO) kunngjorde i dag at styret til deres komplementar, Teekay Offshore GP LLC, har godkjent å øke interesseselskapets kontantutbytte for 2013 som skal betales den 14. mai 2013, til alle enhetseiere registrert innen 30. april 2013. Teekay Offshore vil øke første kvartals utbytte med 0,0128 dollar pr. enhet, eller omtrent 2,5 prosent, til 0,5253 dollar pr. enhet, og ledelsen har til hensikt å anbefale styret en ytterligere utbytteøking på minimum 2,5 prosent senere dette året.

Økningen i utbytte for første kvartal faller sammen med den forventede fullføringen av den tidligere annonserte ervervelsen av Voyageur Spirit FPSO enheten som begynte produksjonen 13. april 2013. Teekay Offshore vil nå påskjønne resultatene av Voyageur Spirit ervervelsen i andre kvartal av 2013, som begynner på ervervelsesdatoen som er forventet før slutten av april 2013.

I tillegg annonserte Teekay Offshore i dag at de har mottatt et tilbud fra Teekay Corporation (Teekay) om å erverve deres interesser på 50 prosent i Cidade de Itajai (Itajai) FPSO enheten til Teekay's fullt oppbygde kostnad. Itajai FPSO har operert på Bauna og Piracaba (tidligere kalt Tiro og Sidon) feltenes i Santos Basin offshore Brasil siden februar 2013 under en niårig tidsbefraktning kontrakt (med utvidelsesmuligheter) med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). Tilbudet blir nå gjennomgått av styret til interesseselskapets komplementar og deres konfliktutvalg. De resterende interessene på 50 prosent i Itajai FPSO eies av Brasilbaserte Odebrecht Oil & Gas.

"Vi er glade for at den verdiøkende ervervelsen av Voyageur Spirit FPSO, vårt største FPSO kjøp til dags dato, snart vil være fullført og vi er igjen i posisjon til å øke interesseselskapets fordeling," kommenterte Peter Evensen, konsernsjef i Teekay Offshore GP LLC. "Når vi ser framover, med flere tidsnære vekstmuligheter, inkludert fire nybygde skytteltankskip levert i 2013 på 10-årskontrakter med BG gruppen, og flere FPSO framtidig potensielt tilgjengelige tilganger for kjøp fra vår sponsor, Teekay Corporation, tror vi at vi er i en god posisjon til å fortsette å øke vår utdeling gjennom verdiøkende ervervelser."

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av internasjonal transport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustrien med fokus på de hurtigvoksende undervanns offshore oljeregionene i Nordsjøen og i Brasil. Teekay Offshore er strukturert som offentlig omsatt privat kommandittselskap og eier interesser i 37 skytteltankskip (inkludert fire innleide fartøy og fire forpliktede nybygg), fire flytende produksjons, lagrings og losse (FPSO) enheter, fem flytende lagre og offtake (FSO) enheter og seks konvensjonelle oljetankere. Hovedvekten av Teekay Offshore's flåte er på langsiktige, stabile kontrakter. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltanker muligheter levert av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN).

Teekay Offshore's beregningsenheter omsettes på New York børsen under symbolet "TOO".

FREMTIDSRETTEDE UTSAGN

Denne meldingen inneholder fremtidsrettede utsagn (Som definert i 21E av Verdipapirbørsloven av 1934, som justert) som reflekterer ledelsens nåværende syn med henblikk på visse fremtidige hendelser og ytelse, inkludert uttalelser som gjelder størrelser og timing på potensielle fremtidige utbytter som øker pr. beregningsenhet, timingen og sikkerheten til interesseselskapets ervervelser av Voyageur Spirit FPSO enhet, effekten av Voyageur Spirit FPSO ervervelsen og leveringen av fire skytteltankskip nybygg på interesseselskapets fremtidige overskudds kontantflyt, timingen og sikkerheten av interesseselskapets potensielle ervervelse av Teekay's interesser på 50 prosent i Itajai FPSO og virkningen av interesseselskapets fremtidige overskudds kontantflyt og potensiale for ytterligere oppkjøpsstrategi som fokuserer på nøkkelverdier i stedet for aksjer. Følgende faktorer er blant de som kan være årsak til at det faktiske resultat blir betydelig annerledes enn de i de fremtidsrettede utsagnene, som involverer risikoer og usikkerheter, og som skal tas med i betraktningen i evalueringen av alle slike uttalelser: skipsoperasjoner og oljeproduksjonsvolum, betydelig endring i oljepriser, variasjoner i forventet nivå på feltreparasjoner, økte driftsutgifter, annet nivå på oljeproduksjon i Nordsjøen enn forventet og offshore felter i Brasil, potensielle tidlige avslutninger av kontrakter, potensielle forsinkelser i leveranser av de fire skytteltankskip nybyggene og oppstart av deres respektive tidsbefraktningskontrakter med BG gruppen, stranding eller forsinkelse i fullføring av interesseselskapets ervervelse av Voyageur Spirit FPSO enheten, innhenting av påkrevde godkjenninger mislykkes i konfliktrådet hos Teekay Offshore komplementar, for kjøp av skip tilbudt av Teekay, inkludert Itajai, eller tredjepart, interesseselskapets evne til å stille adekvat finansiering for kjøp av ytterligere anleggsmidler, og andre faktorer diskutert i Teekay Offshore's registre med SEC fra tid til annen, inkludert deres rapport på skjema 20-F for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012. Det ansvarlige selskapet frasier seg uttrykkelig eller påtar seg ikke å frigi noen oppdateringer eller revisjon på noen fremtidsrettede uttalelser som gis her som reflekterer endringer i det ansvarlige selskapets forventninger med hensyn på det eller noen endringer i hendelser, vilkår eller omstendigheter som noen slik uttalelse er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com