SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

November 12, 2012 13:19 ET

Teekay Offshore kunngjør innvannende oppkjøp av enhet for dynamisk posisjonering

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Nov 12, 2012) - Teekay Offshore Partners (Teekay Offshore or the Partnership) (NYSE: TOO) kunngjorde i dag at de har inngått en avtale om å kjøpe en 2010-bygget HiLoad-enhet for dynamisk posisjonering (DP) fra Remora AS (Remora), et norskbasert offshore marin teknologiselskap, for en total kjøpesum på ca. 55 millioner dollar. HiLoad DP-enheten er et selvgående system for dynamisk posisjonering som monteres på og holder konvensjonelle skip i posisjon ved lasting fra offshore-installasjoner.

Under betingelsene i avtalen, som er godkjent av styret i Teekay Offshore, vil Teekay Offshore:


-- Gå til innkjøp av HiLoad DP-enheten fra Remora 
-- Gjennomføre alle modifikasjoner som kreves på HiLoad DP-enheten for å 
  betjene en ny langsiktig timecharteravtale, og 
-- Inngå en omnibus-avtale som gir førsteretten til å gå til innkjøp 
  fremtidige HiLoad DP-prosjekter som utvikles av Remora. 

Som en del av transaksjonen, har Teekay Corporation (Teekay) også blitt enige om å investere ca. 4,4 millioner dollar på å kjøpe opp en eierandel på 49,9 % på fullt utvannet basis i et rekapitalisert Remora.

Alle elementene i transaksjonen er underlagt fullførelsen av en 10-årig timecharteravtale med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) i Brasil. Oppkjøpet av HiLoad DP-enheten og investeringer i Remoras egenkapital forventes begge sluttført i desember 2012. Den oppkjøpte HiLoad DP-enheten er forventet å idriftsettes på full timecharterleie i desember 2013, så snart modifikasjoner, levering av HiLoad DP-enheten til offshore Brasil og driftsmessig testing er ferdigstilt.

«Oppkjøpet av Remora innovative HiLoad DP-enheten føyer seg sammen med Teekay Offshore sin nåværende markedsledende skytteltankerløsning, og utvider partnerskapets tilbud innen bøyelasting", sier Peter Evensen, administrerende direktør i Teekay Offshore GP LLC. "I Nordsjøen tror vi at skytteltankere vil fortsette å være den mest kostnadseffektive løsningen, men vi ser et behov for nye løsninger på andre steder som Brasil, der eksport med langtransport er på vei oppover. I stedet for omlasting av denne lasten til en landterminal eller FSO, gjør at HiLoads konvensjonelle skip kan laste og eksportere olje direkte til ethvert marked. HiLoad DP-enhetens totale kjøpesum på 55 millioner dollar, som inkluderer kostnadene for oppkjøp av enheten og gjennomføring av modifikasjoner, representerer ca. 4,5 ganger forventet årlig kontantstrøm fra driften av enheten.»

Evensen la til: «Vi tror at partnerskapets nye omnibus-avtale med Remora, kombinert med Teekay Corporation sin betydelige interesse i Remora, vil gi en annen viktig kilde til fremtidig vekst for vår offshore-virksomhet.»

Den foreslåtte transaksjonen mellom Remora og Teekay og Teekay Offshore, inkludert oppkjøpet av HiLoad DP-enheten, forblir gjenstand for forhandling av endelig dokumentasjon og standardvilkår, herunder blant annet formell godkjenning av Remora-aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling (EGM) og ferdigstillelse av charter mellom Petrobras og Teekay Offshore.

Om Remora AS

Remora er et oljeserviceselskap, med fokus på å tilby det internasjonale markedet innovative løsninger for bøyelasting av olje. Selskapet ble stiftet i 2002 og har hovedkontor i Stavanger, Norge, med et avdelingskontor i Houston, USA.

Remora er notert i over-the-counter-systemet i Norge under symbolet "REMO".

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av marin transport, oljeproduksjon og lagertjenester til marin oljeindustri og fokuserer på de hurtig voksende, dypvanns offshore oljefeltene i Nordsjøen og I Brasil. Teekay Offshore har eierinteresser i 39 skytteltankskip (inkludert fire chartrede fartøy og fire tegnede nybygg), tre flytende produksjonsenheter, lagring og lossing (FPSO) enheter, fem flytende lager og avtaks (FSO) enheter og ni konvensjonelle tankere. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta I visse andre FPSO og skytteltankskipsmuligheter levert av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN). Majoriteten av Teekay Offshore's handles på langsiktige, stabile kontrakter og er strukturert som et børsnotert kommandittselskap (MLP).

Teekay Offshore's enheter handles på New York børsen under symbolet "TOO".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             FREMTIDSRETTET INFORMASJON             
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i avsnitt 21E i Securities Exchange Act fra 1934, med endringer), som gjenspeiler ledelsens nåværende syn på bestemte fremtidige hendelser og resultater, inkludert uttalelser om: fremtidig etterspørsel etter skytteltanker og bøyelasting i regionale offshore-markeder, inkludert Nordsjøen og Brasil, faktorer som påvirker partnerskapets fremtidige vekstutsikter, inkludert tidsaspekt, sikkerhet og kjøpesummen for partnerskapets oppkjøp av Hi Load DP-enheten fra Remora AS og kontantstrømmene generert av denne enheten under sin timecharteravtale med Petrobras, kostnader, tidsaspekt og sikkerhet for å gjennomføre modifikasjoner på HiLoad DP-enheten og enheten for sin ventende kontrakt med Petrobras, tidspunkt, sikkerhet og kjøpesummen for Teekay Corporation sitt oppkjøp av 49,9 % eierandel på fullt utvannet basis i Remora AS, og potensialet for Remora AS til å tilby flere fartøy til partnerskapet under den foreslåtte omnibus-avtalen mellom Remora AS og Teekay Offshore. Følgende faktorer er blant dem som kan føre til at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra fremtidsrettede uttalelser, som involverer risiko og usikkerhet, og som bør vurderes i vurderingen av slike uttalelser: fartøyets drift og oljeproduksjonsvolum, betydelige endringer i oljeprisen, variasjoner i forventede nivåer av vedlikehold, økte driftskostnader, nivåer av oljeproduksjonen i Nordsjøen, Brasil, Vest-Afrika, Sørøst-Asia og andre regionale offshorefelt som utvikler seg annerledes enn forventet, potensiell tidlig avslutning av kontrakter, manglende evne til å møte driftsmessige krav relatert til HiLoad DP-enhet under Petrobras timecharteravtalen, potensielle forsinkelser ved idriftsettelse av HiLoad DP-avtalen med Petrobras, manglende oppfyllelse av avsluttende forhold knyttet til HiLoad DP-transaksjonen med Remora AS, svikt fra Remora AS sin side til å utvikle og tilby partnerskapet ytterligere HiLoad DP-enheter for oppkjøp, unnlatelse av å skaffe nødvendige godkjenninger av konfliktkomitéen for Teekay Offshores generelle partner for å erverve andre HiLoad DP-prosjekter som kan bli tilbudt i fremtiden av Remora AS, partnerskapets evne til å innhente tilstrekkelig finansiering for å gå til innkjøp av flere eiendeler, og andre faktorer diskutert i Teekay Offshores registreringer fra tid til annen med SEC, inkludert rapport om Form 20-F for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om offentlig frigjøring av oppdateringer eller revisjoner av noen langsiktige erklæringer heri for å reflektere endring i partnerskapets forventninger hertil, eller noen endring i hendelser, forhold eller omstendigheter som en slik erklæring er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor relaterte spørsmål
  +1 (604) 609-6442
  C: 778.938.7602
  www.teekayoffshore.com