SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

July 13, 2012 14:11 ET

Teekay Offshore kunngjør rettet emisjon av $45 millioner egenkapital

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jul 13, 2012) - Teekay Offshore GP L.L.C., ansvarlig selskap i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskap) (NYSE: TOO), kunngjorde i dag at det er utstedt 1,7 millioner vanlige enheter i en rettet emisjon mot en gruppe institusjonelle investorer for proveny på ca. $45 millioner (unntatt forholdsmessige kapitalinnskudd fra ansvarlig selskap). Selskapet har til hensikt å bruke inntektene fra salget av felles andeler til delvis finansiering av tidligere annonserte fire nybyggingskontrakter på skytteltankere, som har en planlagt leveranse i midten av 2013. De institusjonelle investorene som deltar i den rettede emisjonen er fond forvaltet av Capital Advisors, LLC, ClearBridge Advisors, LLC og Harvest Fund Advisors LLC.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller er ikke en oppfordring til et tilbud om å kjøpe verdipapirene som er beskrevet her, det skal heller ikke forekomme salg av disse papirene i stat eller jurisdiksjon der et slikt tilbud, anmodning eller salg ville være ulovlig uten registrering eller kvalifisering etter verdipapirloven. Verdipapirene som tilbys er ikke registrert under US Securities Act av 1933, eller andre verdipapirlover, og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller gjeldende unntak fra krav om registrering.

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners LP er en internasjonal tilbyder av marin transport, oljeutvinning og lagringstjenester til offshoreindustrien med fokus på de raskt voksende, dypvann offshore oljeregionene i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore har eierandeler i 40 bøyelastere (inkludert fire chartrede fartøy og fire forpliktede nybygg), tre flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings- og losseenheter (FSO) og ni konvensjonelle oljetankere. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankskip muligheter gjennom Teekay konsernet (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (OSLO: SEVAN). Majoriteten av Teekay Offshore's flåte omsettes på langsiktige, stabile kontrakter og er organisert som børsregistrert master kommandittselskap (MLP).

Teekay Offshore's common units trade on the New York Stock Exchange under the symbol "TOO".

Contact Information • Kontaktpersoner:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Henvendelser angående inverstorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com