SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

September 12, 2012 10:17 ET

Teekay Offshore Partners annonserer emisjon på 7 millioner enheter

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Sep 12, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller fellesskapet) (NYSE: TOO) annonserte i dag at de planlegger å legge ut et tilbud på 7 millioner enheter med begrensede partnerinteresser. Teekay Offshore forventer å gi assurandørene muligheten til å kjøpe opp til 1,05 millioner tilleggsenheter i en 30-dagersperiode for å dekke eventuelle overandeler.

Fellesskapet forventer å bruke nettogevinsten fra dette tilbudet til delvis å finansiere kjøpet av Voyageur Spirit FPSO-enheten som fellesskapet har ervervet seg fra Teekay Corporation (Voyageur-ervervelsen). Inntil Voyageur-ervervelsen er avsluttet, hvilket antas å finne sted i november 2012, forventer fellesskapet å bruke nettogevinsten fra tilbudet og kapitaltilskuddet fra sin hovedpartner til å betale tilbake en del av fellesskapets utestående gjeld under sine kretsende kredittressurser. Fellesskapet har til hensikt å ta opp et nytt lån under sine kretsende kredittressurser for delvis å finansiere Voyageur-ervervelsen ved avslutningen av kjøpet. Fellesskapet har til hensikt å finansiere den gjenværende kjøpesummen for Voyageur-ervervelsen gjennom (a) utsendelsen fra fellesskapet til Teekay Corporation på 40 millioner dollar av fellesskapets enheter ved avslutningen av Voyageur-ervervelsen (verdsatt til samme pris per enhet som i det allmenne tilbudet) og (b) lån under en ny bankressurs.

Teekay Offshore er et børsnotert felleskap som ble dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK), og er en internasjonal leverandør av marinetransport, -produksjon og lagringstjenester til offshore-oljeindustrien. Teekay Offshore eier for øyeblikket en flåte med 39 tankbåter (der fire av dem er chartret), tre flytende produksjons-, lagrings- og avlessingsenheter (FPSO), fem flytende lagrings- og innkjøpsenheter (FSO) og ni konvensjonelle råolje-Aframax-tankere.

Teekay Offshores enhetshandel på New York-børsen under symbolet “TOO”.

De felles kundeerververne for dette tilbudet er Citigroup, BofA Merrill Lynch og RBC Capital Markets. De overordnede lederne for tilbudet er Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities og Raymond James. Dellederne for tilbudet er ABN AMRO, ING og Natixis.

Når de blir tilgjengelige, kan kopier av prospekttillegget og det medfølgende baseprospektet relatert til dette tilbudet fås fra Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY, 11220, Tlf: (800) 831-9146, e-post: batprospectusdept@citi.com; BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10038, Attn: Prospectus Department eller ved å sende en e-post til BofA Merrill Lynch på dg.prospectus_requests@baml.com; eller RBC Capital Markets, Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 10th Floor, New York, NY 10281-8098. Over e-post på CM-USA-Prospectus@rbc.com eller tollfritt: 877-280-1299.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om salg eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe sikkerheten beskrevet heri, det kommer heller ikke til å være noe salg av disse sikkerhetene i en stat eller domsmyndighet der et slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig før registrering eller kvalifisering under sikkerhetslovene til en slik domsmyndighet. Enhetene vil bli tilbudt og solgt i samsvar med en effektiv registreringserklæring på Form F-3 som tidligere har blitt behandlet av kommisjonen for sikkerhet og verdihandel (SEC). Dette tilbudet kan kun gjøres gjennom et prospekttillegg og et medfølgende baseprospekt som vil bli behandlet av SEC.

Erklæringene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan være forutseende erklæringer. Disse forutseende erklæringene innebærer risikoer og uvissheter som kan gjøre utfallet i vesentlig grad annerledes. Disse risikoene og uvisshetene inkluderer, men er ikke begrenset til de som er diskutert i Teekay Offshores offentlige arkiv hos SEC. Teekay Offshore forplikter seg ikke til å revidere eller oppdatere de forutseende erklæringene hvis vi ikke blir pålagt dette av sikkerhetslovene.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor Relations Henvendelser
  +1 (604) 844-6654
  www.teekayoffshore.com