SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

September 13, 2012 10:06 ET

Teekay Offshore Partners annonserer pris på follow-on tilbud

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Sep 13, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) (Teekay Offshore eller det ansvarlige selskapet) annonserte i dag at de har priset sine follow-on på 7 400 000 offentlig utstedte enheter, som representerer komandittistinteresser, til 27.65 dollar pr. enhet. Teekay Offshore innvilger garantister 30 dagers forkjøpsrett på opp til 1 110 000 tilleggsenheter.

Det ansvarlige selskapet forventer å bruke nettoutbytte fra den offentlig utlagte emisjonen til del finansiering av kjøpsprisen for Voyageur Spirit FPSO enheten, som det ansvarlige selskapet besluttet å overta fra Teekay Corporation (Voyageur overtakelsen). Inntil Voyageur overtakelsen er fullført, noe som er forventet å skje i november 2012, forventer det ansvarlige selskapet å bruke nettoutbyttet fra tilbudet og det relaterte kapitalbidraget fra komplementar til nedbetaling av en del av det ansvarlige selskapets utestående gjeld til sine rullerende kredittmuligheter. Det ansvarlige selskapet har til hensikt å refinansiere under sine rullerende kredittfasiliteter for og delfinansiere Voyageur overtagelsen før avslutning. Det ansvarlige selskapet har til hensikt å finansiere den resterende kjøpesummen for Voyageur overtagelsen gjennom (a) utstedelsen gjort av det ansvarlige selskapet til Teekay Corporation med 40 million dollar av det ansvarlige selskapets enheter før avslutning av Voyageur overtagelsen (vurdert til samme enhetspris for allmenheten i tilbudet) og (b) låneopptak ved en ny bankfasilitet.

Teekay Offshore Partners L.P. er et offentlig handlet privatkommandittselskap dannet av Teekay Corporation(NYSE: TK), og er en internasjonal leverandør av marin transport, produksjon og lagringsservice for offshore olje industrien. Teekay Offshore eier nå en flåte på 39 skytteltankskip (hvorav fire innleide), tre flytende produksjonssystem, lagrings- å losse (FPSO) enheter, fem flytende lagre og avløps (FSO) enheter og konvensjonelle råolje Aframax tankere.

Teekay Offshore's alminnelige enheter omsettes på New York Stock Exchange under symbolet "TOO".

Managerene av den sammenfattede bokføringen for dette tilbudet er Citigroup, BofA Merrill Lynch og RBC Capital Markets. Senior medbestyreren av tilbudet er Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities og Raymond James. Medbestyreren for tilbudet er ABN AMRO, ING og Natixis.

Når tilgjengelig kan prospektsupplementet og tilhørende basis prospekt for dette tilbudet hentes hos Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 9. etg., Brooklyn, NY, 11220, Tlf: (800) 831-9146, e-post: batprospectusdept@citi.com; BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, 8. etg., New York, NY 10038, Attn: Prospektavdelingen eller via epost BofA Merrill Lynch ved dg.prospectus_requests@baml.com; eller RBC Capital Markets, Att.: Prospektavdelingen, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 11. etg., New York, NY 10281-8098. Via epost til CM-USA-Prospectus@rbc.com, eller tollfritt: 877-280-1299.

Denne offentliggjøringen konstituerer ikke et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe verdipapirer som her beskrevet, heller ikke skal det forekomme salg av disse verdipapir i noe land eller jurisdiksjon der et slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig før registrering eller kvalifikasjon under verdipapirloven i jurisdiksjonen. Dette tilbudet kan bare tilbys ved hjelp av et prospektsupplement og tilhørende basisprospekt, som har blitt rapportert hos Securities and Exchange Commission (SEC).

Uttalelsene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta, kan være uttalelser om framtidsutsikter. Disse fremtidsrettede uttalelsene kan involvere risiko og usikkerheter som kan være årsak til at utkomme blir vesentlig annerledes. Disse risikoene og usikkerhetene inkluderer, men er ikke begrenset til, de som er nevnt i Teekay Offshore's offentlige register hos SEC. Teekay Offshore påtar seg ikke revisjonsforpliktelser eller å oppdatere fremtidsrettede uttalelser, om det ikke er påkrevet at dette gjøres etter verdipapirloven.

Contact Information


  • Kontakter
    Teekay Offshore Partners L.P.
    Kent Alekson
    Forespørsler om investor relasjoner
    +1 (604) 844-6654