SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

May 30, 2013 10:48 ET

Teekay Offshore Partners L.P. Annonserer at de inngår forhandleravtale for en samlet sum opp til 100 millioner dollar

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - May 30, 2013) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnership) ( NYSE: TOO) annonserte i dag at de har inngitt et aksjeinbydelsesupplement hos Securities and Exchange Commission (SEC) der de fra tid til annen kan utstede beregningsenheter som representerer kommandittistinteresser med en total tilbudspris på opp til 100 millioner dollar gjennom J.P. Morgan Securities LLC (JP Morgan) som salgsagent.

Salg av aksjeenheter, hvis noen, vil gjøres gjennom vanlige meglertransaksjoner på New York-børsen til en markedspris, i blokkoverføringer, eller som på annen måte avtalt mellom Teekay Offshore og JP Morgan.

Teekay Offshore er ikke forpliktet til å utstede aksjeenheter under forhandleravtalen. Det ansvarlige selskapet har til hensikt å bruke nettoinntekten fra salget under dette programmet til generelle selskapsformål, som blant annet inkluderer tilbakebetaling eller refinansiering av all, eller deler av sin gjeld og til finansiering av fremtidige behov for arbeidskapital, kapitalutgifter, inkludert avdrag på nybygg og utgifter på kortsiktig kapital eller overtakelser.

Aksjeenhetene vil tilbys i henhold til et aksjeinbydelsesupplement, datert 29. mai 2013, til det ansvarlige selskapets basisprospekt, datert 17. mai 2013. Kopier av aksjeinbydelsesupplementet og ledsagende basisprospekt relatert til tilbudet får du på EDGAR på SEC sin nettside på www.sec.gov, eller ved å kontakte JP Morgan slik: J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Telefon: (866) 803-9204

I forbindelse med verdipapirene som tilbys under registreringserklæringen på skjema F-3, gjeldende fra 17. mai 2013, kan det ansvarlige selskapet registrere på skjema 6-K preliminært, ureviderte økonomiske resultater for hver av de fire kvartalsrapportene på skjema 6-K, og dets vanlige finansrapport ved årets slutt, registrert på skjema 20-F.

Denne nyhetsmeldingen er hverken et tilbud om salg eller en anmodning om å kjøpe noen av disse verdipapirene og skal ikke forestille et tilbud, en anmodning eller et salg i noen jurisdiksjon der et slikt tilbud, anmodning eller salg vil være ulovlig. Dette tilbudet kan bare gjøres gjennom aksjesupplement og det ledsagende basisprospektet.

Uttalelsen i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan være fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene, som inkluderer uttalelser om det foreslåtte tilbudet på aksjeenheter og bruken av inntekter fra det foreslåtte tilbudet, involverer risikoer og uvissheter som kan forårsake at utfallet eller resultatene blir vesentlig annerledes.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorforbindelser
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com