SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

July 06, 2011 14:56 ET

Teekay Offshore Partners L.P. annonserer direkte egenkapitalplassering

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jul 6, 2011) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) (NYSE: TOO) annonserte i dag at det er inngått avtale om salg av ca. 0,7 millioner beregningsenheter til en institusjonell investor for nettoinntekt, inkludert dets komplementars proporsjonale kapitalbidrag på ca. $20 millioner. Beregningsenhetene blir solgt etter innsending av en registreringserklæring som er erklært effektiv av verdipapirkommisjonen. Partnerskapet tenker å bruke inntektene fra salget av beregningsenhetene til å delvis finansiere anskaffelse av fire nybygde skytteltankskip som ved levering medio eller sent 2013 vil påbegynne drift i Brasil under tiårs fastpriskontrakter med et datterselskap av BG Group plc. Den direkte egenkapitalplasseringen forventes lukket 7. juli 2011, hvoretter Partnerskapet vil ha ca. 63,5 millioner beregningsenheter utestående.

Når tilgjengelig vil kopier av prospektet og medfølgende baseprospekt relatert til dette tilbudet kunne erverves fra SECs webside på www.sec.gov eller fra Corporate Secretary, Teekay Offshore Partners L.P., 4th Floor Belvedere Building, 69 Pitts Bay Road, Hamilton, HM 08, Bermuda.

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om salg eller en anmodning om et tilbud for å kjøpe verdipapirene beskrevet heri, ikke heller skal det foregå noe salg av disse verdipapirene i noen stat eller jurisdiksjon hvor et slikt tilbud, en slik anmodning eller et slikt salg ville vært ulovlig før registrering eller kvalifisering under verdipapirlovene for enhver slik jurisdiksjon. Dette tilbudet kan kun gis i et prospektsupplement og medfølgende et baseprospekt.

Uttalelsene i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta kan være langsiktige uttalelser. Disse langsiktige uttalelsene involverer risiko og usikkerheter som kan forårsake at utfallet blir materielt annerledes.

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners L.P., et børsnotert styrebegrenset partnerskap utviklet av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av skipstransport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustri. Teekay Offshore eier 40 skytteltankere (inkludert fem innleide fartøy og fem engasjerte nybygginger), fem Lagrings og Lossings (FPSO) enheter. Teekay Offshore har også rettigheter til å delta i bestemte andre FPSO og skytteltanker prosjekter som tilbys av dens sponsor, Teekay Corporation.

Teekay Offshore Partners' felles enheter omsettes på New York børsen under symbolet "TOO".

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investor relasjoner
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com