SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

January 20, 2012 09:11 ET

Teekay Offshore Partners L.P. erklærer distribusjon

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jan 20, 2012) - Teekay Offshore GP LLC, general partner av Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore) (NYSE: TOO), har erklært en kontantdistribusjon på $0.50 per enhet for kvartalet avsluttet 31. desember 2011. Kontantdistribusjonen kan utbetales 14. februar 2012 til alle andelseiere registrert innen 1. februar 2012.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P., et overliggende begrenset partnerskap som omsettes i det åpne markedet etablert av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av sjøtransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustrien. Teekay Offshore har eierinteresser i 40 shuttletankere (inkludert fire innleide fartøyer og fire planlagte nybygg), fem flytende lagrings- og avleveringsenheter (FSO), 10 konvensjonelle oljetankere, samt tre flytende enheter (FPSO) for produksjon, lagring og avlevering. Teekay Offshore har videre rettigheter til deltakelse i enkelte andre mulige FPSO- og shuttletankere fra Teekay Corporation.

Teekay Offshore Partners samlede verdipapirer noteres på New York Stock Exchange under symbolet "TOO".

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler Investor Relations
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com