SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

July 13, 2012 10:14 ET

Teekay Offshore Partners L.P. Erklærer utbetaling

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jul 13, 2012) - Teekay Offshore GP LLC, ansvarlig deltager i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore) (NYSE: TOO), har erklært kontant utbytte på 0.5125dollar per enhet for kvartalet som endte 30. juni 2012. Kontantutbytte utbetales 10. august 2012 til alle innehavere av registrerte enheter den 25. juli 2012.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners LP er en internasjonal tilbyder av marin transport, oljeutvinning og lagringstjenester til offshoreindustrien med fokus på de raskt voksende, dypvann offshore oljeregionene i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore har eierandeler i 40 bøyelastere (inkludert fire chartrede fartøy og fire forpliktede nybygg), tre flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings- og losseenheter (FSO) og ni konvensjonelle oljetankere. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankskip muligheter gjennom Teekay konsernet (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (OSLO: SEVAN). Majoriteten av Teekay Offshore's flåte omsettes på langsiktige, stabile kontrakter og er organisert som børsregistrert master kommandittselskap (MLP).

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".

Contact Information • Kontaktpersoner:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Henvendelser angående inverstorrelasjoner
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com