SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

May 13, 2013 10:38 ET

Teekay Offshore Partners Rapport for første kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - May 13, 2013) - Høydepunkter


-- Generert fri kontantstrøm (1) på $41,8 millioner i første
  kvartal 2013. 
-- Erklært kontantfordeling på $0,5253 pr. andel første kvartal 2013, en
  økning på 2,5 prosent fra forrige kvartal, og har til hensikt å
  kunngjøre en ytterligere økning på minimum 2,5 prosent innen
  året er omme. 
-- Fullført oppkjøp av Voyageur Spirit FPSO-enhet fra Teekay
  Corporation 2. mai 2013 med en pris på $540 millioner. 
-- Mottatt tilbud fra Teekay Corporation på å kjøpe ut sine 50 %
  interesser i FPSO-enheten Cidade de Itajai. 
-- Den første av fire nybygde skytteltankere leveres denne uken, og det
  forventes å inngå en 10-års kontrakt med BG Group i juni 2013. 
-- Fullført 10-års kontrakt med Salamander Energy plc mht. konvertering av
  en eksisterende skytteltanker til en FSO-enhet. 
-- Likviditet på ca. $560 millioner pr. 31. mars 2013, noe som gir en pro
  forma effekt til inntektene fra privat plasserte fellesaksjer
  og foretrukket aksjeemisjon i april 2013, samt oppkjøpet av Voyageur
  Spirit FPSO. 

Teekay Offshore GP LLC, generell partner av Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnership) (NYSE: TOO), rapporterte i dag partnerskapets resultater for kvartalet som endte 31. mars 2013. I løpet av første kvartal 2013 genererte partnerskapet en fri kontantstrøm (1) på $41,8 millioner, sammenlignet med $42,4 millioner samme periode året før.

Den 18. april 2013 ble det erklært en kontantfordeling på $0,5253 per fellesaksje for kvartalet som endte 31. mars 2013, en økning på $0,0128 per andel, eller 2,5 %, fra forrige kvartal. Kontantfordelingen utbetales den 14. mai 2013 til alle registrerte andelseiere pr. 30. april 2013.

"Vi er fornøyde med å ha fullført oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO forrige uke, noe som resulterer i at partnerskapets FPSO-flåte utvides fire enheter, og en økning i fri kontantstrøm med oppstart i andre kvartal", uttalte Peter Evensen, administrerende direktør i Teekay Offshore GP LLC. "Som et resultat av dette innvannende oppkjøpet har vi økt partnerskapets fordeling første kvartal med 2,5 % til $0,5253 pr. andel, som utbetales i mai 2013."

Evensen fortsatte: "Vi forventer at den økte frie kontantstrømmen som et resultat av fire nybygde BG skytteltankere, partnerskapets forventede oppkjøp av 50 % eierandel i Cidade de Itajai FPSO, og inntekter etter oppkjøpet av FPSO-enheten Voyageur Spirit, vil gjøre oss i stand til ytterligere å øke vår kvartalsvise fordeling med minst 2,5 % senere i 2013. Med den nylige fullførelsen av en varig offentlig emisjon på $150 millioner Serie A preferanseaksjer i april 2013, som representerer en ny kilde til finansiering med egenkapital som er ikke-utvannende for våre eksisterende fellesaksjeeiere, og partnerskapets siste rettede emisjon på $60 millioner i fellesaksjer, er kravet til egenkapital for Cidade de Itajai FPSO og fire BG skytteltankere nå dekket."

"I løpet av det siste året har vi sett en økning i antall nye offshoreprosjekter og Teekay Offshore byr for tiden på flere nye organiske FPSO og FSO-prosjekter", la Evensen til. "Den siste uken lyktes vi i å inngå en avtale med Salamander Energy plc for å konvertere en av våre eldre skytteltankere, Navion Clipper, til en FSO-enhet som skal operere offshore i Thailand under en ny 10-års kontrakt med oppstart tredje kvartal 2014. Prosjektets fullt oppbyggede kapitalkostnad er ca. $50 millioner, og ved oppstart av charterkontrakten antas FSO-enheten å generere ca. $6,5 millioner i årlig kontantstrøm fra driften."


1. Kontantstrøm til distribusjon er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt 
  av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for 
  partnerskapet og andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks 
  8 for en avstemming av kontantstrøm til distribusjon til det mest 
  direkte sammenlignbare finanstiltaket under USAs gode revisjonsskikk 
  (GAAP).

Oppsummering av nylige transaksjoner

Oppkjøp av Voyageur Spirit FPSO

Den 2. mai 2013 fullførte partnerskapet oppkjøpet av FPSO-enheten Voyageur Spirit fra Teekay Corporation, til en pris på $540 millioner. Voyageur Spirit FPSO opererer på Huntington-feltet i Nordsjøen under en femårskontrakt, pluss opp til 10 ettårige opsjoner, med E.ON Ruhrgas UK E&P Limited. Oppkjøpet ble finansiert av en ny $330 millioners lånefasilitet med sikkerhet i enheten, noe av inntektene fra den offentlige emisjonen som ble fullført i september 2012 og en $40 millioner fellesaksje rettet emisjon av fellesaksjer til Teekay Corporation, fullført den 2. mai 2013.

I påvente av oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO i februar 2013, foretok partnerskapet en delvis forskuddsbetaling på $150 millioner til Teekay Corporation. Partnerskapet mottok en rentesats på LIBOR pluss en margin på 4,25 % på de forhåndsbetalte midlene til Teekay Corporation før partnerskapet kjøpte opp FPSO-enheten den 2. mai 2013.

Tilbud om kjøp av 50 % eierandel i Cidade de Itajai FPSO

I april 2013 mottok partnerskapet et tilbud fra Teekay Corporation om å kjøpe ut sin eierandel på 50 % i Cidade de Itajai (Itajai) FPSO-enhet, til sin fulle kostnad. FPSO-enheten Itajai FPSO har vært i drift på Bauna- og Piracaba-feltene (tidligere kalt Tiro og Sidon) i Santos Basin offshore Brasil siden februar 2013, under en ni års tidscharterkontrakt (pluss opsjoner) med Petroleo Brasileiro SA (Petrobras). Tilbudet er for tiden oppe til vurdering i partnerskapets konfliktkomité. De resterende 50 % eierandel i FPSO-enheten Itajai eies av det brasiliansk-baserte Odebrecht Oil & Gas S.A. (medlem av Odebrecht-gruppen) (Odebrecht).

Salamander Energy FSO-kontrakt

I mai 2013 inngikk partnerskapet tiårs kontrakt, pluss opsjoner, med Salamander Energy plc (Salamander) med å levere en FSO-enhet i Asia. Partnerskapet har til hensikt å konvertere sin 1993-bygde skytteltanker, Navion Clipper, til en FSO-enhet for en estimert totalkostnad på ca. $50 millioner. Enheten forventes å starte kontrakten med Salamander tredje kvartal 2014.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr. 2. mai 2013.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                      Antall fartøy
          ---------------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------------
                              Konverting   
            Eid   Innleid   Engasjert   Kandidater    
           Fartøy    Fartøy     nybygg     (iii) Total
          ---------------------------------------------------------
          ---------------------------------------------------------
Skytteltankersegment 27(i)      4     4(ii)       1  36
FPSO-segment       4      -       -       -   4
Tradisjonell tanker 
segment          6      -       -       -   6
FSO-segment        5      -     1(iv)       -   6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total          42      4       5       1  52
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

i. Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores interesse er 50 
  prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores eierskap er 67 
  prosent.
ii. Inkluderer fire nybygde skytteltankere med forventet levering mai
  2013, juni 2013, september 2013 og november 2013, som starter drift under 
  10-års charterkontrakter med et datterselskap av BG Group plc i Brasil. 
iii.Omfatter en skytteltanker som nå er i opplag og er en kandidat for 
  konvertering til en offshore enhet. 
iv. Omfatter en skytteltanker, Navion Clipper, som for tiden blir konvertert 
  til en FSO-enhet og er ventet å starte operasjoner under en 10-års 
  charterkontrakt i midten av 2014 med Salamander Energy plc.

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en omnibus-avtale som partnerskapet inngikk i forbindelse med vår første offentlige emisjonen i desember 2006, er Teekay Corporation forpliktet til å tilby partnerskapet sin andel i visse skytteltankere, FSO-enheter og FPSO-enheter som Teekay Corporation eier eller kan komme til å kjøpe opp i fremtiden, forutsatt at fartøyene har kontrakter med en gjenstående varighet på mer enn tre år. Partnerskapet kan også erverve andre fartøy som Teekay Corporation kan tilby fra tid til annen, og har også til hensikt å følge direkte oppkjøp fra tredjeparter og nye organiske offshore-prosjekter.

Skytteltankere

I juni 2011 inngikk partnerskapet en ny langsiktig kontrakt med et datterselskap av BG for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli gjennomført av fire nybygde Suezmax skytteltankere, som blir bygget ved Samsung Heavy Industries for en anslått samlet kostnad på ca. $446 millioner (eksklusive balanseførte renter og diverse byggekostnader). Kort tid etter sine planlagte leveranser mellom mai 2013 og november 2013, vil skytteltankerne starte drift under ti års, faste tidscharterkontrakter. Kontraktene med BG inkluderer også visse utvidelsesopsjoner og kjøpsopsjoner som kan gjennomføres av befrakter. Denne uken forventer partnerskapet levering av Samba Spirit, den første av de fire nybygde skytteltankerne, som forventes å starte tidscharterkontrakt med BG i juni 2013.

I november 2012 vedtok partnerskapet å kjøpe opp en 2010-bygget HiLoad Dynamisk Posisjoneringsenhet (DP) fra Remora AS (Remora), et Norsk-basert offshore marinteknologiselskap, for en total kjøpesum på ca. $55 millioner inklusive kostnader for modifisering. Oppkjøpet av HiLoad DP-enheten, som vil operere under en ti-års timecharterkontrakt med Petrobras i Brasil, er forventet å være ferdig innen 30. juni 2013, og enheten forventes å være i drift på full tidscharterkontrakt i begynnelsen av 2014 når modifikasjoner, levering av DP-enheten til Brasil og driftsmessig testing har blitt gjennomført. I henhold til betingelsene i en avtale mellom Remora og Teekay Offshore, har partnerskapet retten til å overta eventuelle fremtidige HiLoad DP-prosjekter utviklet av Remora.

FPSO-enheter

I mai 2011 inngikk Teekay Corporation en joint venture-avtale med Odebrecht om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert selskap basert i Brasil som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og med avdelinger i over 20 land. Som en del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50 prosent partner i Cidade de Itajai FPSO-prosjektet og Teekay Corporation arbeider for tiden med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, hvis tildelt, kan resultere i at partnerskap skal kunne kjøpe opp Teekay Corporation sine interesser i slike prosjekter i henhold til omnibus-avtalen. Som tidligere nevnt, mottok partnerskapet i april 2013 et tilbud fra Teekay Corporation om å kjøpe ut sin eierandel på 50 % i FPSO-enheten Cidade de Itajai, til sin fulle kostnad. Tilbudet er for tiden oppe til vurdering i partnerskapets konfliktkomité.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2013. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til partnerskapet.

I juni 2011 inngikk Teekay Corporation til en kontrakt med BG Norge Limited som omfattet at en FPSO-enhet som kan arbeide under tøffe vær- og vindforhold skal operere i Nordsjøen. Kontrakten vil bli betjent av en FPSO-enhet som blir bygget ved Samsung Heavy Industries, for en total byggekostnad på ca. $1 milliard. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay Corporation forpliktet til å tilby partnerskapet sin andel i dette FPSO-prosjektet til Teekay Corporation sine totale byggekostnader innen et år etter begynnelsen av charteret, med forventet oppstart i løpet av første halvdel av 2014.

I november 2011 kjøpte Teekay Corporation fra Sevan Marine ASA, en Norsk-basert utvikler av sylinderformede FPSO-enheter, FPSO-enheten Hummingbird Spirit, som for tiden opererer under en kortsiktig charterkontrakt. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay Corporation forpliktet til å tilby partnerskapet FPSO-enheten Hummingbird Spirit innen omtrent ett år etter oppstart av en kontrakt med en fastsatt periode på mer enn tre års varighet.

Teekay Corporation eier ytterligere to FPSO-enheter, Petrojarl Banff FPSO og Petrojarl 1 FPSO, som også kan tilbys til partnerskapet i fremtiden i henhold til omnibus-avtalen.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne (1) på $18.9 millioner for kvartalet som endte 31. mars 2013, sammenlignet med $26,1 millioner for samme periode året før. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på økende nettoinntekt på $1,3 millioner og $26,5 millioner for kvartalene som henholdsvis endte 31. mars 2013, og 31. mars 2012, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettoinntekt som kan tilskrives partnerne på $20,2 millioner for første kvartal 2013, sammenlignet med nettoinntekt på $52,6 millioner samme periode året før. Nettoinntekter (2) var på $201,2 millioner for første kvartal 2013, sammenlignet med $202,6 millioner samme periode året før.

Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne for de tre månedene som endte 31. mars 2013 var redusert sammenlignet med samme periode i året før, hovedsakelig på grunn av salg og opplag av eldre skytteltankere og konvensjonelle tankskip i løpet av 2012, ettersom relaterte kontrakter var utløpt eller avsluttet. I tillegg var det en høyere vedlikeholdsaktivitet i FPSO-flåten i løpet av første kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i året før. Justerte nettoinntekter ventes å øke i løpet av 2013 som følge av oppkjøpet av Voyageur Spirit FPSO i mai 2013, og leveranser av de fire nybygde skytteltankere i løpet av 2013

For regnskapsformål kreves det at partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte skadeoppgaver, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter som urealiserte fortjenester eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.


1. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
  økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne 
  utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
  mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
  informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
  vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
  overslag over partnerskapets økonomiske resultater.
2. Nettoinntekter er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen i et rederi. Se Vedlegg 
  C i denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP måletallet 
  for det mest direkte sammenlignbare økonomiske måletallet i henhold 
  til GAAP. 

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire hovedsegmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg D for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
                       Tre måneder avsluttet
                ---------------------------------------------
                         31. mars 2013        
                ---------------------------------------------
                        (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                          Konvens-        
                Skyttel        jonell   FSO     
                Tankskip  FPSO   Tankskip Segment     
(i tusen U.S. dollar)      Segment Segment   Segment   (1)  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)       108,056 57,685    19,830 15,625 201,196

Fartøys driftsutgifter      37,967 29,501    3,362  8,285 79,115
Tidscharter leieutgift      14,777    -      -    - 14,777
Nedskrivning og                              
 Amortisering          27,605 12,752    2,410  2,582 45,349

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(1)            48,919 22,256    15,520  7,358 94,053
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                       Tre måneder avsluttet
                ---------------------------------------------
                         31. mars 2012        
                ---------------------------------------------
                        (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                          Konvens-        
                Skyttel        jonell   FSO     
                Tankskip  FPSO   Tankskip Segment     
(i tusen U.S. dollar)      Segment Segment   Segment   (1)  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)       117,772 57,759    12,353 14,685 202,569
Fartøys driftsutgifter      43,226 24,743    3,153  7,348 78,470
Tidscharter leieutgift      13,617    -      -    - 13,617
Nedskrivning og                              
 Amortisering          31,371 12,726    2,837  2,258 49,192

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(1)            56,768 27,589    10,240  7,486 102,083
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettoinntekter og kontantstrøm fra fartøysdrift er non-GAAP finansielle
  måletall som brukes av noen investorer for å måle den finansielle ytelsen
  hos et rederi. Se Vedlegg C og vedlegg E, i denne utgivelsen for avstemming 
  av disse ikke-GAAP måletallene for det mest direkte sammenlignbare 
  økonomiske måletallet i henhold til GAAP. 

Skytteltankersegment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra partnerskapets skytteltankersegment ble redusert til $48,9 millioner for første kvartal 2013, sammenlignet med $56,8 millioner for samme periode året før, hovedsakelig som følge av opplag av Navion Torinita og Navion Clipper ved utløpet av tidscharterkontrakt i henholdsvis andre og fjerde kvartal i 2012, og salget av Navion Savonita i fjerde kvartal 2012.

FPSO-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra partnerskapets FPSO-segment ble redusert til $22,3 millioner for første kvartal 2013, sammenlignet med $27,6 millioner i samme periode året før. Nedgangen skyldtes hovedsakelig en økning i driftskostnader tilknyttet høyere vedlikeholdskostnader for Petrojarl Varg FPSO og høyere bemanning og bemanningskostnader for FPSO-enhetene Petrojarl Varg og Piranema Spirit.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets konvensjonelle tankskipsegment økte til $15,5 millioner i første kvartal 2013, sammenlignet med $10,2 millioner for samme periode året før, hovedsakelig på grunn av et oppsigelsesgebyr $6,8 millioner som ble mottatt fra Teekay Corporation i mars 2013 for tidlig avslutning av timecharter for Poul Spirit.

FSO-segmentet

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra partnerskapets FSO-segment i første kvartal 2013 på $7,4 millioner var i overensstemmelse med $7,5 millioner generert i samme periode året før.

Likviditet

Pr. 31. mars 2013 hadde partnerskapet en total likviditet på $373,6 millioner som besto av $172,8 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, og $200,8 millioner i ubenyttede lånefasiliteter. Som følge av en rettet emisjon på $60 millioner og en foretrukket offentlig emisjon på $150 millioner som ble fullført i april 2013, og partnerskapets oppkjøp av Voyageur Spirit FPSO i mai 2013 (netto av $150 millioner forskuddsbetaling gjort i februar 2013), ville partnerskapets likviditet pr. 31. mars vært om lag $560 millioner.

Revidert regnskap for 2012

Teekay Offshore Partners L.P. innrapporterte sin årsrapport for 2012 i skjema 20-F til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den 11. april 2013. En kopi er tilgjengelig på Teekay Offshore sin hjemmeside, under "Investor Briefcase", www.teekayoffshore.com. Andelseierne kan be om en gratis utskrift av denne årsrapporten, inkludert det komplette reviderte årsregnskapet ved å kontakte Teekay Offshore sin investorkontakt.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger også å arrangere en telefonkonferanse fredag den 10. mai 2013 for å diskutere resultatene for første kvartal 2013. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe 1-866-322-8032 eller 416-640-3406, om man er utenfor 
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 2708898. 
-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay 
  Offshores webside på www.teekayoffshore.com (arkivet vil 
  forbli på websiden i 30 dager).

En tilstøtende presentasjon av inntjening i første kvartal 2013 vil også være tilgjengelig på www.teekayoffshore.com før telefonkonferansen.

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig innen fredag 17. mai 2013. Dette opptaket kan fås ved å ringe 1-888-203-1112 eller 647-436-0148, utenfor USA og ved å taste inn tilgangskode 2708898.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore er organisert som et børsnotert hovedkommandittselskap og har eierandeler i 36 skytteltankere (inkludert fire innleide fartøyer og fire planlagte nybygg), fire flytende produksjons-, lagrings og losseenheter (FPSO), seks flytende laste- og losseenheter (FSO) (inkludert én FSO-konverteringsenhet) og seks konvensjonelle oljetankere. Majoriteten av Teekay Offshores flåte er beskjeftiget på langsiktige, stabile kontrakter. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO- og skytteltankermuligheter tilbudt av (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN).

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING         
(i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata))              
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                        Tre måneder avslutt 
                   ---------------------------------------
                     31. mars 31. desember   31. mars
                       2013     2012     2012 
                   ---------------------------------------
                         (ikke-revidert)
                   ---------------------------------------
INNTEKTER                 224,422   238,303   233,477 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS                                  
 UTGIFTER
Reiseutgifter                23,226    26,881    30,908 
Fartøydrifts                              
 utgifter(1)                79,115    88,689    78,470 
Tidscharter                                
 leieutgifter                14,777    15,493    13,617 
Nedskrivning og                              
 amortisering                45,349    47,029    49,192 
Generelle og                                 
 Administrative(1)             10,665    7,743    9,178 
Nedskriving av                                
 Fartøy                   11,247    13,529      - 
Tap ved salg av                               
 fartøy                     -     778      - 
Omstrukturerings-                                
 gebyr(2)                   659    1,115      - 
----------------------------------------------------------------------------
                      185,038   201,257   181,365 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 fartøy                                   
 drift                   39,384    37,046    52,112 
                   ---------------------------------------
ANDRE ELEMENTER
Renteutgift                (11,680)   (10,892)   (12,598)
Renteinntekt                  195     493     212 
Realiserte og urealiserte                                 
(tap) fortjeneste på finansielle                                 
 kontrakter(3)               (1,077)   31,187    16,239 
Valuta-fortj(tap) 
 Inntektsskatt inkasso                                  
 (utgift)(4)                (3,640)    2,272    (2,760)
Inntektsskatt                                 
 inkasso(utgift)                234    11,041    (1,485)
Tap på tilbakekjøp av obligasjon(5)     (1,759)      -      - 
Annen inntekt -netto              313     314    1,397 
                   ---------------------------------------
Nettoinntekt fra kontinuerlig                                 
 drift                   21 970    71 461    53 117 
Nettoinntekt (tap)fra avviklet                                
drift(6)                     -    (5,759)    1,486 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekt                21,970    65,702    54,603 
----------------------------------------------------------------------------
Nettoinntekter:                         
 Minoritetsinteresser            1,777    (2,982)    1,969 
Partne                   20,193    68,684    52,634 
Kommanditt- enheters utestående:                                
 Middel ntall felles enheter                                
 utestående                                
 - Grunnleggende            80,105,408  80,105,408  70,626,554 
 - utvannet               80,106,741  80,105,408  70,626,554 
Totale enheter utestående ved                               
 periodens utløp            80,105,408  80,105,408  70,626,554 
----------------------------------------------------------------------------

1. For i større grad å sammenligne partnerskapets fremstilling med mange av 
  sine samarbeidspartnere, har kostnadene ved maritim drift på $9,2 
  millioner for de tre månedene som endte 31. mars 2013, blitt presentert 
  med fartøyenes driftskostnader. Før 2013 inkluderte selskapets disse 
  beløpene i generelle og administrative kostnader. Alle slike kostnader 
  som påløper i sammenlignbare perioder er reklassifisert fra generelle 
  kostnader og administrative kostnader for driftsutgifter for å samsvare 
  med fremstillingen som ble vedtatt i inneværende periode. Beløpene som ble 
  omklassifisert var $10 millioner og $10,1 millioner for de tre månedene 
  henholdsvis endte 31. desember 2012 og 31. mars 2012. 
2. Omstruktureringskostnader for kvartalet som endte 31. mars 2013 relateres 
  til omorganisering av partnerskapets marine operasjoner for å skape bedre
  sammenligning med skytteltanker forretningsenheten. 
  Omstruktureringskostnader for kvartalet som endte 31. desember 2012 
  relaterer seg til omorganiseringen av partnerskapets forretningsenheter 
  skytteltankere og konvensjonelle tankskip. 
3. De realiserte (tapene) gevinstene på derivater knyttet til summene som 
  partnerskapet faktisk betalte eller mottok for å gjøre opp slike derivate 
  instrumenter, og urealiserte gevinster (tap) på derivate instrumenter
  knyttet til endringen i reell verdi av slike derivate instrumenter, som 
  beskrevet i tabellen nedenfor: 

                        Tre måneder avslutte
                   ---------------------------------------
                      31 mars 31. desember   31. mars
                       2013     2012     2012 
                   ---------------------------------------
Realiserte (tap)                              
fortjenester relatert til: 
  Rentebytter               (14,623)   (14,728)   (15,007)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakt              353    1,104    1,198 
                   ---------------------------------------
                      (14,270)   (13,624)   (13,809)
                   ---------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
fortjenester relatert til: 
 Rentebytter                14,971    44,616    24,763 
 Valuta-                             
  vekslingskontrakt            (1,778)     195    5,285 
                   ---------------------------------------
                      13,193    44,811    30,048 
                   ---------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller ikke-                               
 utpekte finansielle kontra         (1,077)   31,187    16,239 
                   ---------------------------------------

4. Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester relatert til
  summene som partnerskapet mottok for å gjøre opp partnerskapets 
  ikke-utpekte kryssvalutabytter som ble inngått som en økonomisk sikkerhet 
  relatert til partnerskapets NOK-pålydende usikrede obligasjoner som 
  angitt i tabellen under. Partnerskapet utstedte NOK 600 millioner i 
  usikrede obligasjoner i 2010 med forfall i 2013, hvorav det tilbakekjøpte 
  NOK 388,5 millioner i første kvartal 2013 og oppnådde en realisert 
  gevinst på $6,8 millioner på den delvise tidlige avslutningen av en 
  valutaswap og et realisert valuta tap på $6,6 millioner ved tilbakekjøp 
  av obligasjonene. Partnerskapet utstedte også NOK 600 millioner i 
  usikrede obligasjoner i 2012 med forfall i 2017 og NOK 1300 millioner i 
  usikrede obligasjoner i 2013 med forfall i 2016 og 2018.
  Valutavekslingsfortjeneste (tap) inkluderer også urealiserte 
  fortjenester(tap) relatert til endringen i rimelig verdi for slike 
  finansielle kontrakter, delvis utlignet av urealiserte fortjenester (tap) 
  på revalueringen av NOK-obligasjonene som angitt i tabellen under:

                        Tre måneder avslutte
                   ---------------------------------------
                     31. mars 31. desember   31. mars
                       2013     2012     2012 
                   ---------------------------------------
Realisert gevinst på delvis avslutning                    
 av valutaswap                6,800      -      - 
Realisert valutatap på                      
 delvis tilbakekjøp av NOK obligasjoner   (6,573)      -      - 
Realiserte gevinster på valuta-                      
 swap                     725     668     994 
Urealiserte (tap) gevinster på valuta-                     
 swap                   (25,502)    6,835    7,880 
Urealiserte gevinster (tap) på                        
 revaluation av NOK obligasjoner      25,011    (6,038)   (9,031)

5. Tap på tilbakekjøp av obligasjoner for kvartalet som endte 31. mars 2013 
  relateres til tilbakekjøp av NOK 388,5 millioner i partnerskapets 
  eksisterende NOK 600 millioner obligasjonslån. 
6. Resultater for fire konvensjonelle tankskip (Hamane Spirit, Torben Spirit,
  Luzon Spirit og Leyte Sprit), som vi solgte eller holdt for salg i løpet 
  av 2012, har blitt inkludert i netto (tap) inntekt fra avsluttede
  operasjoner for de tre månedene som endte 31. desember 2012 og 31. mars
  2012. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
OPPSUMMERING KONSERNBALANSE          
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                              Per     Per
                          -------------------------
                            31. mars 31. desember
                              2013     2012
                          -------------------------
                             (ikke-revidert)
                          -------------------------
AKTIVA 
Kontanter og likvide midler               172,801   206,339
Kjøretøy holds for salg                    -    13,250
Andre gjeldende aktiva                 304,284   168,998
Kjøretøy og utstyr                  2,287,334  2,327,337
Forskudd på nybygg-                           
 Kontrakter                       139,628   127,286
Andre aktiva                       66,258    67,541
Immaterielle aktiva                   14,230    15,527
Goodwill                        127,113   127,113
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva                     3,111,648  3,053,391
                          -------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL
Gjeld og akkumulerte                        
 passiva                         85,865    99,569
Andre gjeldende passiva                 102,470   108,302
Gjeldende del av langfristet                        
 gjeld                         250,414   248,385
Langfristet gjeld                   1,623,410  1,521,247
Andre langfristede passiva               337,551   341,844
Innløselige ikke-kontrollerende                         
 rente                          28,383    28,815
Egenkapital:
 Ikke-kontrollerende rente               46,344    44,135
  Partners egenkapital                 637,211   661,094
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital             3,111,648  3,053,391
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING        
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                             Regnskapsåret
                         --------------------------
                            31. mars   31. mars
                              2013     2012 
                         --------------------------
                             (ikke-revidert)

Kontanter og likvide midler bevilget av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER 
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                   46,346    71,193 
----------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER 
Proveny fra langsiktig gjeld              234,986   233,202 
Fast tilbakebetaling av langfristet gjeld        (23,019)   (21,154)
Forutbetaling av langfristet gjeld           (90,352)  (188,274)
Realisert gevinst på valutaswap              6,800      - 
Gjeldsemisjonskostnader                 (5,091)   (3,913)
Kontantdistribusjoner betalt av                     
 partnerskapet                     (44,209)   (37,801)
Kontantdistribusjoner betalt av                       
 datterselskaper til ikke-kontrollerende                    
 renter                            -    (2,047)
Annet                           (158)     884 
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering             78,957   (19,103)
                         --------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER 
Forskuddsbetaling på kjøpesummen av 
Voyageur Spirit FPSO                  (150,000)      - 
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                         (23,785)   (2,199)
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                         13,250      - 
Mottatt betaling fra direkte finansiert                     
 leie                           1,694    4,917 
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering            (158,841)    2,718 
                         --------------------------

(Reduksjon) økning i kontanter og 
 kontantekvivalenter                  (33,538)   54,808 
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 i begynnelsen av perioden               206,339   179,934 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter, 
 ved slutten av perioden                172,801   234,742 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
VEDLEGG A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO INNTEKT 
(i tusen U.S. dollar) 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avslutte
                         --------------------------
                            31. mars   31. mars 
                              2013     2012 
                         --------------------------
                            (ikke-revidert)
Netto– GAAP- Basis                    21,970    54,603 
Netto inntekt                           
  som kan tilskrives ikke-kontrollerende                           
  renter                        (1,777)   (1,969)
----------------------------------------------------------------------------
Netto inntekt som kan tilskrives partnerne        20,193    52,634 
Legg til (trekk fra) spesifikke artikler                             
 som påvirker netto inntekt:                             
 Valuta- tap(1)                     4,365    3,752 
 Urealiserte gevinster på derivatinstrumenter(2)    (13,193)   (30,048)
 Oppsigelsesgebyr(3)                  (6,800)      - 
 Nedskriving av fartøy(4)                11,247      - 
 Omstruktureringskostnader og andre kostnader(5)      821     (566)
 Tap på tilbakekjøp av obligasjoner(6)          1,759      - 
 Ikke-kontrollerende renters del av artikler ovenfor
 (7)                            470     313 
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer                    (1,331)   (26,549)
----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne    18 862    26 085 
----------------------------------------------------------------------------

1. Valutatap er i primært knyttet til partnerskapets revaluering av alle 
  utenlandsk valutaposter i eiendeler og gjeld basert på gjeldende 
  valutakurs ved slutten av hver rapporteringsperiode og urealiserte 
  gevinster eller tap knyttet til partnerskapets valutaswapper, og 
  inkluderer realiserte gevinster og tap knyttet til valutaswapper for 
  fremragende norske obligasjoner i partnerskapet og tilbakekjøp av 
  obligasjoner i NOK. 
2. Reflekterer de urealiserte (gevinstene) tapene som følge av endringer i
  gjenanskaffelsesverdimodellen av renteswapper og valutaterminkontrakter
  som regnskapsmessig ikke er ansett som sikring. 
3. Det ble mottatt et oppsigelsesgebyr fra Teekay Corporation ved tidlig
  avslutning av timecharterkontrakten på det konvensjonelle tankskipet Poul
  Spirit med Teekay Corporation i mars 2013. 
4. Poul Spirit ble nedskrevet til estimert reell verdi i forbindelse med 
  avslutning av charterkontrakt i mars 2013. 
5. Andre poster for de tre månedene som endte 31. mars 2013 omfatter
  omstruktureringskostnader på $0,7 millioner knyttet til omorganiseringen 
  av partnerskapets maritime operasjoner for å skape bedre samsvar med sin
  skytteltanker forretningsenhet. Andre poster for de tre månedene som 
  endte 31. mars 2013 og 2012 inkluderer $0,1 millioner og ($0,5) millioner
  relatert til revaluering av en verdijustering av betinget ansvar 
  forbundet med kjøpet av Scott Spirit skytteltanker. 
6. Tap på tilbakekjøp av obligasjoner for de tre månedene som endte 31. mars 
  2013 relateres til tilbakekjøpet av NOK 388,5 millioner av partnerskapets
  eksisterende NOK 600 millioner obligasjonslån i januar 2013. 
7. Punkter som påvirker nettoinntekt omfatter elementer fra partnerskapets
  konsoliderte ikke-heleide datterselskaper. De spesifikke punktene som 
  påvirker nettoinntekten blir analysert for å fastslå om noen av beløpene
  stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap. Hvert beløp som 
  stammer fra et konsolidert ikke-heleid datterselskap er multiplisert med 
  de minoritetsinteressers andel i prosent i dette datterselskapet for å 
  komme frem til minoritetsandel av beløpet. Beløpet angitt som 
  "minoritetsandel av punktene over" i tabellen ovenfor er akkumulerte
  minoritetsinteressers forholdsmessige andel av punktene som er oppført i
  tabellen. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX B - RECONCILIATION OF NON-GAAP FINANCIAL MEASURE          
FRI KONTANT-
STRØM                                    
(in thousands of U.S. dollars)                       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto inntekt justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av nybygde installasjoner, fartøyervervelse, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, ikke-kontant inntektsskatt og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposisjon er en kvantitativ standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til netto inntekt for kvartalet som endte 31. mars 2013 og 31. mars 2013, respektivt.


----------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avsluttet
                         --------------------------
                            31 mars   31. mars
                              2013     2012 
                         --------------------------
                            (ikke-revidert)
----------------------------------------------------------------------------

nettoinntekt                       21,970    54,603 
Legg til (trekk fra):
 Nedskrivning av fartøy                 11,247      - 
 Avskrivning og amortisering              45,349    49,192 
 Tap på tilbakekjøp av obligasjoner           1,759      - 
 Poster i avviklet drift uten kontanteffekt(1)        -     419 
 Valuta og annet, netto                 2,598    1,144 
 Distribusjoner relatert til
 egenkapitalfinansiering av              
  nybygde installasjoner                 2,459     914 
  Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital     (24,620)   (27,673)
Urealiserte på ikke-angitte avledede              
  finansobjekter(2)                  (13,193)   (30,048)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før 
ikke-kontrollerende rente                47,569    48,551 
  Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF        (5,813)   (6,127)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon               41,756    42,424 
----------------------------------------------------------------------------

1. Inkluderer avskrivninger inkludert under avviklet virksomhet. 
2. Derivater inkluderer renteswapper og valutatermin-kontrakter. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
VEDLEGG C - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP FINANSIELT MÅLETALL - NETTOINNTEKTER   
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielt måletall - nettoinntekter

Nettoinntekter representerer inntekter minus utgifter til utfart, som omfatter alle utgifter knyttet til utfart, inkludert bunkersoljeutgifter, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettoinntekter er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen investorer for å måle den finansielle ytelsen hos et rederi, men det kreves ikke av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til inntekter eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP.


                   Tre måneder avsluttet 31. mars 2013   
                ----------------------------------------------
                       (ikke-revidert)
               ----------------------------------------------
                          Konvens-        
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter           130,350 57,685    21,247 15,140 224,422
Utgifter ved utfart 
(tilbakeføringer)        22,294    -    1,417  (485) 23,226
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste        108,056 57,685    19,830 15,625 201,196
----------------------------------------------------------------------------

                   Tre måneder avsluttet 31. mars 2012   
               ----------------------------------------------
                        (ikke-revidert)
               ----------------------------------------------
                          Konvens-        
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter           144,927 57,759    15,766 15,025 233,477
Utgifter ved utfart       27,155    -    3,413   340  30,908
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste        117,772 57,759    12,353 14,685 202,569
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
VEDLEGG D - SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON
(in thousands of U.S. dollars)                       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                  Tre måneder avsluttet 31. mars 2013   
                ---------------------------------------------
                       (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      108,056 57,685    19,830 15,625 201,196
Fartøydrifts                              
 fartøy(2)           37,967 29,501    3,362  8,285  79,115
Tidscharter leie-                              
 utgift             14,777    -      -    -  14,777
Nedskrivning og                              
 amortisering          27,605 12,752    2,410  2,582  45,349
Generelle og                                 
 Administrativt(2)        5,889  3,062     948   766  10,665
Nedskrivning av fartøy        -    -    11,247    -  11,247
Omstruktureringskostnader     659    -      -    -   659
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 Operasjoner          21,159 12,370    1,863  3,992  39,384
----------------------------------------------------------------------------

                  Tre måneder avsluttet 31. mars 2012   
                ---------------------------------------------
                        (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      117,772 57,759    12,353 14,685 202,569
Fartøydrifts                              
 Fartøy(2)           43,226 24,743    3,153  7,348  78,470
Tidscharter leie-                              
 utgift             13,617    -      -    -  13,617
Nedskrivning og                              
 amortisering          31,371 12,726    2,837  2,258  49,192
Generelle og                                 
 administrativt(2)        5,202  2,471    1,013   492  9,178
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 Operasjoner           24,356 17,819    5,350  4,587 52,112
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettoinntekter er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen 
  investorer for å måle den finansielle ytelsen i et rederi. Se Vedlegg C 
  i denne utgivelsen for en avstemming av dette ikke-GAAP måletallet for 
  det mest direkte sammenlignbare økonomiske måletallet i henhold til GAAP. 
2. For i større grad å sammenligne partnerskapets fremstilling med mange av 
  sine samarbeidspartnere, har kostnadene ved maritim drift på $9,2 
  millioner for de tre månedene som endte 31. mars 2013, blitt presentert 
  med fartøydriftens kostnader. Alle slike kostnader som har påløpt i 
  tidligere perioder har blitt omklassifisert fra generelle og 
  administrative kostnader til kostnader ved fartøydrift i samsvar med 
  presentasjonen vedtatt i inneværende periode. Beløpene som ble 
  omklassifisert var $10 millioner og $10,1 millioner for de tre månedene 
  som endte 31. desember 2012 og 31. mars 2012. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX E - RECONCILIATION OF NON-GAAP FINANCIAL MEASURE          
CASH FLOW FROM VESSEL OPERATIONS                      
(i tusen U.S. dollar))                       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP finansielle måletall - kontantstrøm fra fartøydrift

Kontantstrøm fra fartøydrift representerer inntekter fra fartøydrift før avskrivninger og amortiseringskostnader og amortisering av inntektskontrakter i pågående kontrakter og nedskrivning av fartøy, men inkluderer realisert fortjeneste (tap) ved oppgjør av valutaterminkontrakter, kontantstrøm fra videreført virksomhet og justering for direkte finansiell leasing etter kontantprinsippet. Kontantstrøm fra fartøydrift er et ikke-GAAP finansielt måletall som brukes av noen investorer for å måle den finansielle ytelsen hos et rederi. Kontantstrøm fra fartøydrift er ikke påkrevd av GAAP og bør ikke anses som et alternativ til nettoinntekt eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP.


                   Tre måneder avsluttet 31. mars 2013   
                ---------------------------------------------
                       (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøy-                             
 drift (se Vedlegg D)      21,159 12,370    1,863  3,992  39,384 
Nedskrivning og                              
 Amortisering          27,605 12,752    2,410  2,582  45,349 
Urealiserte tap fra                         
 endring i reell verdi av                          
 utpekt valutatermin-                        
 kontrakter             59    -      -    -    59 
Realiserte gevinster fra                           
 etablering av ikke-                            
 utpekte valutatermin-                        
 kontrakter             96   257      -    -   353 
Amortisering av immaterielle                         
 og andre deler som ikke er 
 kontanter av                          
 inntektskontrakter         - (3,123)      -    -  (3,123)
Nedskrivning av fartøy        -    -    11,247    -  11,247 
Inntekter fra Falcon Spirit                            
 regnskapsført som direkte                          
 finansiert leasing         -    -      - (1,339) (1,339)
Falcon Spirit kontantstrøm fra                        
 tidscharterkontrakter        -    -      -  2,123  2,123 
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøy-                            
 drift             48,919 22,256    15,520  7,358  94,053 
----------------------------------------------------------------------------

                   Tre måneder avsluttet 31. mars 2012   
                ---------------------------------------------
                        (ikke-revidert)
                ---------------------------------------------
                Skyttel        jonell       
               Tankskip  FPSO   Tankskip   FSO     
                Segment Segment   Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Inntekter fra fartøy-                             
 drift (se Vedlegg D)      24,356 17,819    5,350  4,587  52,112 
Nedskrivning og                              
 amortisering          31,371 12,726    2,837  2,258  49,192 
Urealiserte gevinster fra                          
 endring i reell verdi av                          
 utpekte valutatermin-                        
 kontrakter            (20)   -      -    -   (20)
Realiserte gevinster fra                           
 etablering av ikke-                            
 utpekte valutatermin-                        
 kontrakter           1,061   137      -    -  1,198 
Amortisering av immaterielle                         
 og andre deler som ikke er 
 kontanter av                          
 inntektskontrakter         - (3,093)      -    -  (3,093)
Inntekter fra Falcon Spirit                            
 regnskapsført som direkte                          
 finansiert leasing         -    -      - (1,463) (1,463)
Falcon Spirit kontantstrøm fra                        
 tidscharterkontrakter        -    -      -  2,104  2,104 
Kontantstrøm fra avviklet                         
 drift                -    -    2,053    -  2,053 
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm fra fartøy-                            
 drift             56,768 27,589    10,240  7,486 102,083 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
FREMTIDSRETTET INFORMASJON 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i paragraf 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: faktorer som påvirker fremtidig vekst i partnerskapets frie kontantstrøm og justert nettoinntekt, inkludert forventet inntjening fra Voyageur Spirit FPSO, de nybygde skytteltankerne med forventet levering i 2013 og partnerskapets potensielle kjøp av 50 % eierandel i Cidade de Itajai FSPO, tidspunktet og vissheten om partnerskapets kjøp av 50 % eierandel i Cidade de Itajai FPSO, tidspunktet og vissheten om partnerskapets oppkjøp av en HiLoad DP-enhet fra Remora og tidspunkt for oppstart av en 10-års-kontrakt med Petroleo Brasileiro SA, potensialet for partnerskapet å innhente fremtidige HiLoad-prosjekter utviklet av Remora, tidspunktet for og kostnadene ved konvertering av Navion Clipper til en FSO-enhet og tidspunktet for oppstart av en 10-års-kontrakt med Salamander, potensialet for Teekay Corporation å tilby ytterligere fartøy til partnerskapet og partnerskapets oppkjøp av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven, Hummingbird Spirit og en nybygget FPSO-enhet som vil betjene Knarr-feltet under kontrakt med BG Norge Limited; tidspunktet for levering av skip under bygging eller ombygging, tidspunkt, mengde og sikkerhet for fremtidige økninger til partnerskapets kvartalsvise kontantdistribusjon, inkludert hensikten å øke partnerskapets kontantdistribusjon med minst 2,5 % senere i 2013, og potensialet for partnerskapet å erverve andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay Corporation eller direkte fra tredjeparter.

Følgende faktorer er blant dem som kan føre til at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra fremtidsrettede uttalelser, som involverer risiko og usikkerhet, og som bør vurderes i vurderingen av slike uttalelser: fartøyets drift og oljeproduksjonsvolum, betydelige endringer i oljeprisen, variasjoner i forventede nivåer av vedlikehold, økte driftskostnader, nivåer av oljeproduksjonen i Nordsjøen og Brasil, potensiell tidlig avslutning av kontrakter, mulige forsinkelser på oppstart av BG skytteltanker tidscharter; at Teekay Corporation ikke kan tilby partnerskapet ytterligere fartøy, manglende evne av joint venture mellom Teekay Corporation og Odebrecht for å sikre nye FPSO-prosjekter i Brasil som kan tilbys for salg til partnerskapet, manglende evne fra Remora til å utvikle fremtidige HiLoad DP-enheter; manglende innhenting av nødvendige godkjennelser fra konfliktkomiteen av Teekay Offshores generelle partner for å godkjenne oppkjøpet av fartøy som tilbys fra Teekay Corporation, inkludert Cidade de Itajai FPSO eller tredjeparter; partnerskapets evne til å reise tilstrekkelig finansiering til å kjøpe flere eiendeler, og andre faktorer diskutert i Teekay Offshores arkiver fra tid til annen med SEC, inkludert dets rapport i skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2012. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om offentlig frigjøring av oppdateringer eller revisjoner av noen langsiktige erklæringer heri for å reflektere endring i partnerskapets forventninger hertil, eller noen endring i hendelser, forhold eller omstendigheter som slik erklæring er basert på.

Contact Information • Kontakt:Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Forespørsler om investorrelasjoner
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com