SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

August 13, 2012 12:47 ET

Teekay Offshore Partners rapporter resultater for andre kvartal og årsresultat

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Aug 13, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Genererte fri kontantflyt(1) på $54,2 millioner i andre kvartal
  2012, opp 27 prosent fra samme periode 
  forrige år. 

-- Mottok tilbud fra Teekay Corporation om å overta Voyageur Spirit
  FPSO-enhet. 

-- Treårs utvidelsesopsjon på Petrojarl Varg FPSO-enhet utøvd av
  Talisman Energy, og utvider fast kontraktsperiode til 30. juni 2016. 

-- Total likviditet på $373 millioner per 30. juni 2012, inkludert
  Partnerskapets $46 millioners egenkapital privat plassering fullført i juli
  2012. 

Teekay Offshore GP LLC, komplementar i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) (NYSE: TOO), rapporterte i dag Partnerskapets resultater for kvartalet som endte 30. juni 2012. I løpet av andre kvartal 2012 genererte Partnerskapet distribuerbar kapitalflyt(1) på $54,2 millioner, sammenlignet med $42.6 millioner i samme periode forrige år.

Den 13. juli 2012 ble en kontantdistribusjon på $0,5125 per offentlige andel erklært for kvartalet som endte 30. juni 2012. Kontantdistribusjonen er betalbar den 10. august 2012 til alle andelseiere registrerte innen 25. juli 2012.

"Partnerskapets andre kvartals distribuerbare kontantflyt gikk opp 27 prosent fra samme kvartal forrige år, primært grunnet høyere omsetning, inkludert et $14,7 millioners charteravslutningshonorar mottatt fra Teekay Corporation, og lavere drifts- og time-charter-in-kostnader, samt voksende anskaffelser fullført over det siste året,” kommenterte Peter Evensen, Teekay Offshore GP LLCs administrerende direktør. "Utvidelsen av Petrojarl Varg FPSO-enhets tidscharter for ytterligere tre år forbedrer Partnerskapets kontantstrømsstabilitets ytterligere, og med flere FPSO-aktiva snart tilgjengelig for kjøp fra Teekay Corporation, er Partnerskapet også godt plassert for synlig kontantstrømvekst over de neste årene. Dette inkluderer et tilbud fra Teekay Corporation til Partnerskapet om å kjøpe Voyageur Spirit FPSO-enheten, som ble mottatt i juni, og som for tiden blir gjennomgått av konfliktkomiteen i Partnerskapets styre."

"Videre går konstruksjon av Partnerskapets fire nybyggende skytteltankskip etter planen," la hr. Evensen til. "Utbyttet fra Partnerskapets nylig fullførte private plassering av $46 millioner i aktiva vil bli brukt for å delvis finansiere kommende skipsverftsavdrag på disse fartøyene, som forventes levert fra verftet mellom april og oktober 2013."


(1) Kontantstrøm til distrubisjon er et ikke-GAAP finansielt tiltak brukt 
  av visse investorer til å måle den finansielle ytelsen for partnerskapet 
  og andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks B for en avstemming 
  av kontantstrøm til distribusjon til det mest direkte sammenlignbare 
  finanstiltaket under GAAP. 

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr 1. august 2012.


----------------------------------------------------------------------------
                     Antall fartøy

             ---------------------------------------------------
                           Konverterings-
              Eid  Innleid Engasjert   kandidater   
             Fartøy   Fartøy   nybygg     (iii)  Total
             ---------------------------------------------------
Skytteltankersegment   30(i)     4   4(ii)       2   40
Tradisjonell tanker                             
 Segment           7     -     -       2    9
FSO-segment          5     -     -       -    5
FPSO-segment         3     -     -       -    3
----------------------------------------------------------------------------
Total            45     4     4       4   57
----------------------------------------------------------------------------

i.  Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores interesse er 50 
   prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores eierskap er 67 
   prosent.
ii. Inkluderer fire nybygde skytteltankere med forventet levering medio til 
   sent 2013 og starte drift under kontrakter med et datterselskap av BG 
   Group plc i Brasil.
iii. Inkluderer to skytteltankere og vanlige tankere som for tiden er i 
   opplag og er kandidater for konvertering til offshore aktiva. 

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en bussavtale som Teekay Offshore inngikk i forbindelse med sin opprinnelige offentlige emisjon i desember 2006, er Teekay Corporation (Teekayforpliktet til å tilby sine interesser i visse skytteltankere, flytelagre og avløpsenheter (FSO), FPSO-enheter og fellesprosjekter som Teekay eier eller kan erverve i fremtiden, gitt at fartøyene er entreprenøravtaler med mer enn tre års gjenværende varighet. Partnerskapet kan også anskaffe andre fartøyer som Teekay kan tilby fra tid til annen og tenker å satse på direkte anskaffelser fra tredjeparter og nye organiske offshore-prosjekter.

Skytteltankere

I juni 2011 inngikk partnerskapet en langsiktig kontrakt med en datterselskap av BG Group plc (BG) for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli utført av fire nybygde Suezmax skytteltankere konstrueres av Samsung Heavy Industries for en anslått total leveringskostnad på omtrent $470 millioner. Ved deres planlagte levering medio 2013 vil fartøyene starte drift under tiårige, fastprisede tidsbefraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også visse forlengelsesretter og fartøykjøpsretter.

FPSO-enheter

Som tidligere annonsert den 30. november 2011, ervervet Teekay fra Sevan Marine ASA (Sevan) Hummingbird Spirit FPSO-enhet (som for tiden opererer under en korttids charter-kontrakt), og har avtalt å erverve Voyageur Spirit FPSO-enheten ved fullføringen av enkelte oppgraderinger som er forventet ferdige i fjerde kvartal av 2012 (hvorpå enheten er forventet å starte drift under en 5-årig charter-kontrakt, pluss utvidelsesopsjoner). I juni 2012 tilbød Teekay formelt å selge Voyageur Spirit FPSO-enheten til Teekay Offshore til rimelig markedspris, og tilbudet blir nå gjennomgått av konfliktkomiteen i Partnerskapets styre. I henhold til samleavtalen er Teekay forpliktet til å tilby Hummingbird Spirit FPSO-enheten til Teekay Offshore innen omtrent et år etter oppstart av en charter-kontrakt med en fast periode lengre enn tre år.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2012. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langtidskontrakt med Petroleo Brasileiro S.A. (eller Petrobras) om å levere en FPSO enhet for Tiro- og Sidon-feltene i Santos Basin utenfor Brasil. Kontrakten Petrobras vil bli betjent med en nylig konvertert FPSO-enhet med navn Cidade de Itajai. Denne FPSO-enheten er planlagt levert fra skipsverftet i tredje kvartal av 2012, og ankomme brasiliansk farvann i fjerde kvarter av 2012, hvorpå enheten er forventet å starte drift under en niårig, fastavgifts tidscharterkontrakt med Petrobras med seks ytterligere ettårs utvidelsesopsjoner. I henhold til samleavtalen er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapets sin 50 prosents andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle sammensatte kostnad, innen omtrent et år etter start av dets charter med Petrobras.

I mai 2011 inngikk Teekay en samarbeidsavtale med Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht-gruppen) om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert Brasil-basert selskap som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og nærvær i mer enn 20 land. Som del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50-prosentspartner i Tiro Sidon FPSO-prosjektet og Teekay arbeider i øyeblikket sammen med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, om tildelt, kan resultere i det fremtidige salget av nye FPSO-enheter til partnerskapet i henhold til samarbeidsavtalen.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited for å forsyne en høyspesifikasjons FPSO-enhet for Knarrfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli betjent av den nye FPSO-enheten som vil bli konstruert av Samsung Heavy Industries for en full oppbyggingskostnad på omtrent $1 milliard. I henhold til samleavtalen er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapet dets interesse i dette FPSO-prosjektet til Teekays fullt oppbyggingskostnad, innen omtrent et år etter starten av charter, som forventes å starte i første kvartal av 2014.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne(1) (som detaljert i Appendiks A til denne utgivelsen) på $20,6 millioner for kvartalsperioden som endte 30. juni 2012, sammenlignet med $26,2 millioner for samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne inkluderer ikke et antall spesifikke punkter som hadde nettoeffekten å senke nettoinntekt med $32,8 millioner og $37,5 millioner for kvartalene som endte henholdsvis 30. juni 2012 og 30. juni 2011, som detaljert i Appendiks A. Inkludert disse punktene rapporterte Partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tilskrives partnerne på $12,1 millioner for andre kvartal 2012, sammenlignet med $11,4 millioner i samme periode forrige år. Nettofortjeneste(2) for andre kvartal 2012 økte til $213,4 millioner, sammenlignet med $201,6 millioner i samme periode for forrige år.

Partnerskapet rapportert justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne(1) (som detaljert i Appendiks A til denne utgivelsen) på $46,7 millioner for de seks månedene som endte 30. juni 2012, sammenlignet med $48,3 millioner for samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tilskrives partnerne inkluderer ikke et antall spesifikke punkter som hadde nettoeffekten å senke nettoinntekt med $6,2 millioner og $36,2 millioner for de seks månedene som endte henholdsvis 30. juni 2012 og 30. juni 2011, som detaljert i Appendiks A. Inkludert disse punktene rapporterte Partnerskapet, på en GAAP-basis, nettoinntekt som kan tilskrives partnerne på $40,5 millioner for de seks månedene som endte 30. juni 2012, sammenlignet med $12,0 millioner i samme periode av forrige år. Nettofortjeneste(2) for de seks månedene som endte 30. juni 2012 økte til $421,5 millioner, sammenlignet med $409,9 millioner i samme periode for forrige år.

For regnskapsformål må Partnerskapet anerkjenne, gjennom konsernerklæringer om (tap) inntekt, endring i handelsverdi for visse avledede finansobjekter som urealisert fortjeneste eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.


1. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP økonomisk 
  tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne utgivelsen for en 
  bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det mest direkte sammenlignbare 
  økonomiske tiltaket under GAAP og informasjon om spesifikke elementer som 
  påvirker nettoinntekt som vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i 
  deres publiserte overslag over partnerskapets økonomiske resultater.
2. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som omfatter 
  alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til bunkerolje, 
  havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettofortjeneste er et ikke-GAAP 
  økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen 
  for rederier. Vennligst se partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com 
  for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen 
  til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire hovedsegmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
                      Tre måneder avsluttet 
                        30. juni 2012         
                        (ikke-revidert)
               -----------------------------------------------
                Skyttel Konvensjonell             
(i tusen U.S.         Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO           
 dollar)            Segment    Segment Segment Segment  Total              
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      111,597    30,656 14,781 56,317 213,351

Fartøys driftsutgifter     33,341     4,366  6,519 25,854 70,080
Tidscharter leieutgift     12,969       -    -    - 12,969
Nedskrivning og                              
 Amortisering          31,944     3,331  2,001 12,727 50,003

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(2)            54,282    25,192  8,010 22,329 109,813
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                      Tre måneder avsluttet 
                        30. juni 2011         
                        (ikke-revidert)
               -----------------------------------------------
                Skyttel Konvensjonell             
(i tusen U.S.         Tankskip   Tankskip   FSO  FPSO           
 dollar)            Segment    Segment Segment Segment  Total              
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)      113,471    30,915 14,626 42,561 201,573

Fartøys driftsutgifter     42,109     6,012  7,411 19,665 75,197
Tidscharter leieutgift     18,182       -    -    - 18,182
Nedskrivning og                              
 Amortisering          28,704     5,557  2,991  8,911 46,163

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(2)            44,551    24,145  6,520 19,955 95,171
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som omfatter 
  alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til 
  bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto fortjeneste er et 
  ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den 
  finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se partnerskapets webside på 
   www.teekayoffshore.com for en bilegging av dette ikke- GAAP tiltaket som
  brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske 
  tiltakene.

2. Kontantstrøm fra fartøysoperasjoner representerer inntekt fra 
  fartøysoperasjoner før nedskrivings- og amortiseringskostnad og 
  amortisering av latent profitt og pågående inntektskontrakt, tap på salg 
  av fartøy og nedskriving av fartøy, inkludert realiserte inntekter (tap) 
  på oppgjør av valutaterminkontrakter, inkluderer ikke kontantstrøm fra 
  fartøysoperasjoner relatert til Partnerskapets variabel 
  interesseinstanser og justert for direkte finansieringsleie til en 
  kontantbasis. Kontantstrøm fra fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk 
  tiltak brukt av visse investorer til å måle den økonomiske ytelsen for 
  rederier. Vennligst se partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com 
  for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne 
  utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

Skytteltankersegment

Kontantstrøm fra fartøysoperasjoner fra Partnerskapets skytteltankersegment økte til $54,3 millioner for andre kvartal 2012 sammenlignet med $44,6 millioner for samme periode forrige år, primært grunnet minsking i fartøysdriftsutgifter og leieutgifter på tidscharter. Fartøysdriftskostnader minsket grunnet mindre reparasjons- og vedlikeholds- og mannskapskostnader, og grunnet opplag av skytteltankerne Navion Torinita og Basker Spirit som starter i henholdsvis andre kvartal 2012 og tredje kvartal 2011. Leiekostnader for tidscharter minsket grunnet tilbakelevering av et innchartret fartøy i fjerde kvartal 2011 og færre korttids innchartrede dager.

Konvensjonelt tankersegment

Kontantstrøm fra fartøysoperasjoner fra Partnerskapets konvensjonelle tankersegment økte til $25,2 millioner i andre kvartal av 2012 sammenlignet med $24,1 millioner for samme periode av forrige år. I juni 2012 solgte Partnerskapet en 1997-bygget konvensjonell Aframax-tanker til en tredjeparts kjøper for en nettoinntekt på $8,7 millioner. Som et resultat av den tidlige avslutningen av tidscharter for dette fartøyet mottok Partnerskapet et avslutningshonorar på $14,7 millioner fra Teekay, fartøyets chartrer. Dette er delvis utlignet av utløpet av tidscharterkontrakter på to konvensjonelle tankere i løpet av fjerde kvartal av 2011, som for tiden er i opplag, og salget av en konvensjonell Aframax-tanker, Scotia Spirit, i tredje kvartal av 2011.

FSO-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets FSO-segment økte til $8,0 millioner i andre kvartal av 2012, sammenlignet med $6,5 millioner for samme periode i forrige år, primært grunnet en minsking i driftskostnader for fartøy som et resultat av en minsking i forbruk og bruk av forbruksvarer.

FPSO-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra Partnerskapets FPSO-segment økte til $22,3 millioner for andre kvartal av 2012, sammenlignet med $20,0 millioner for samme periode i forrige år, primært grunnet ervervelsen av Piranema Spirit FPSO-enhet den 30. november 2011. Driftskostnader for Piranema Spirit FPSO-enheten i andre kvartal av 2012 inkluderer ytterligere vedlikeholdskostnader fra en planlagt nedstenging.

Likviditet

Per 30. juni 2012 hadde Partnerskapet total likviditet på $327,5 millioner, som besto av $179,5 millioner i kontanter og likvide midler, og $148,0 millioner i ikke-hevede løpende kredittfasiliteter. Etter den private plassering av $45,9 millioner fullført i juli 2012, hadde Partnerskapet total likviditet på $373,4 millioner.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger å ha en telefonkonferanse fredag 10. august 2012 kl 12:00 p.m. (ET) for å diskutere resultatene for andre kvartal 2012. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com før samtalens start. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:

- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406, om man er utenfor Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 4125062.

- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com (arkivet vil forbli på websiden i 30 dager).

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig til fredag 17. august 2012. Dette opptaket kan aksesseres etter livesamtalen ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, om utenfor Nord-Amerika og oppgi kode 4125062.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøren og Brasil. Teekay Offshore eier andeler i 40 skytteltankere (inkludert fire innchartrede fartøyer og fire avtalte nybygg), tre flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings og avløpsenheter (FSO) og ni konvensjonelle oljetankere. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankermuligheter tilbudt av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN). Partnerskapet har nylig mottatt et tilbud fra Teekay Corporation om å erverve Voyageur Spirit FPSO-enheten, et tilbud som for tiden blir gjennomgått av konfliktkomiteen i Partnerskapets styre. Flertallet av Teekay Offshores flåter handler på langsiktige, stabile kontrakter og det er strukturert som et offentlig kommandittselskap.

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York -børsen under symbolet "TOO".


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING
(i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata)                             
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Tre måneder som endte	 seks måneder som endte
           30. juni  31. mars  30. juni  30. juni  30. juni 
             2012    2012    2011    2012    2011 
            (ikke-   (ikke-   (ikke-   (ikke-   (ikke-
          revidert) revidert)  revidert)  revidert)  revidert)
        ------------------------------------------------------------
INNTEKTER       251,151  244,598   234,145   495,749   467,916 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS                                  
UTGIFTER                                  
Reiseutgifter     37,800   36,481   32,572   74,281   58,037 
Fartøydrifts                              
 utgifter(1)      70,080   71,007   75,197   141,087   150,327 
Tidscharter                                
 Leieutgifter     12,969   13,617   18,182   26,586   38,452 
Nedskrivning og                              
 Amortisering     50,003   49,611   46,163   99,614   91,733 
Generelle og                                 
 administrative(1)   18,689   20,136   18,157   38,825   36,887 
Tap på salg av                               
fartøyer og                                
nedskriving av                               
fartøyer        3,269     -    8,194    3,269    9,265 
Omstrukturerings-                                
 gebyr(2)          -     -      -      -    3,924 
----------------------------------------------------------------------------
           192,810  190,852   198,465   383,662   388,625 
----------------------------------------------------------------------------
inntekt
 fra fartøy
 drift         58,341   53,746   35,680   112,087   79,291 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER 
Renteutgift     (12,506)  (12,776)   (8,890)  (25,282)  (17,359)
Renteinntekt       138    212     150     350     279 
Realiserte og                                
 urealiserte                                 
 (tap) fortjeneste på                               
 finansielle                                 
 kontrakter(3)    (60,317)  16,239   (38,720)  (44,078)  (27,880)
Valuta-
 fortj (tap)(4)     888   (2,758)    367   (1,870)    (432)
Inntektsskatt
 (utgift)                                 
 gjenvinning      1,946   (1,485)   (3,037)    461   (5,690)
Annen inntekt -                               
 netto (tap)      (119)   1,425    1,159    1,306    2,469 
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt (11,629)  54,603   (13,291)   42,974   30,678 
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap)                                 
 inntekt                                   
 tillegges                                
 til: Ikke-                                   
  kontrollerende                               
  interesser      499   1,969   (1,937)   2,468   18,656 
 Partne       (12,128)  52,634   (11,354)   40,506   12,022 
Kommanditt-                                   
 enheters                              
 utestående:                                
Middel                              
 antall                                 
 felles enheter                                
 utestående                                
 - Grunnleggende 
 og Utvannet  70,626,554 70,626,554 62,800,314 70,626,554 60,000,819 
Totale enheter                                 
 utestående ved                               
 periodens utløp 70,626,554 70,626,554 62,800,314 70,626,554 62,800,314 
----------------------------------------------------------------------------

1. Partnerskapet har inngått valutavekslingskontrakter som er valutasikring 
  for visse fartøysdriftutgifter og generelle og administrative utgifter. 
  Visse av disse kontraktene er upekt som kontantstrømsikringer i henhold 
  til GAAP. Urealiserte (tap) gevinster fra kraftløs sikring fra slike
  kontrakter, inkludert kontrakter relatert til nedfallsforgjengeren 
  reflekteres i driftsutgifter for fartøy og generelle og administrative 
  utgifter i ovenstående Oppsummering samlet Erklæring av (Tap) inntekt 
  som detaljert i tabellen under:

              Tre måneder som endte	 seks måneder som endte
              30. juni  31. mars 30. juni 30. juni 30. juni 
                2012   2012   2011   2012   2011 
              -------------------------------------------------
Fartøydrifts                              
 utgifter             -     -   (83)    -   (267)
Generelle og                                 
 administrative         (254)    20    69   (234)   199 

2. Restruktureringskostnader for de seks månedene som endte 30. juni 2011 
  ble pådratt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og avslutningen av 
  charterkontrakten for en av Partnerskapets skytteltankere. 

3. Realisert (tap) fortjeneste på finansielle kontrakter relaterer til
  summene som partnerskapet faktisk betalte eller mottok for å gjøre opp slike
  finansielle kontrakter og de urealiserte (tap) fortjenester på finansielle
  kontrakter relaterer til endringen i rimelig verdi for slike finansielle
  kontrakter som beskrevet i tabellen under: 


              Tre måneder som endte	 seks måneder som endte
              30. juni  31. mars 30. juni 30. juni 30. juni 
                2012   2012   2011   2012   2011 
             --------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
 fortjenester relatert 
 til:                             
 Rentebytter        (14,338) (15,007) (13,769) (29,345) (27,471)
 Valuta-                             
  Vekslingskontrakt      437   1,198   1,204   1,635   1,622 
             --------------------------------------------------
              (13,901) (13,809) (12,565) (27,710) (25,849)
             --------------------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
 fortjenester relatert 
 til:                             
 Rentebytter        (41,842)  24,763  (26,969) (17,079)  (6,204)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakter    (4,574)  5,285    814    711   4,173 
             --------------------------------------------------
              (46,416)  30,048  (26,155) (16,368)  (2,031)
             --------------------------------------------------

             --------------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller ikke-                               
 utpekte                                 
 finansielle                                 
 kontrakter         (60,317)  16,239  (38,720) (44,078) (27,880)
             --------------------------------------------------

4. Valutabytteoverskudd (tap) inkluderer realiserte overskudd relatert til 
  beløpene Partnerskapet mottok for avslutte Partnerskapets ikke-spesifiserte 
  valutabytte som ble inngått som en sikrings relatert til Partnerskapets 
  norske kroner (NOK)- denominerte uprioriterte obligasjoner som detaljert 
  i tabellen nedenfor. Partnerskapet utstedte 600 millioner kroner i 
  uprioriterte obligasjoner i 2010 som modner i 2013, og utstedte 600 
  millioner kroner i uprioriterte obligasjoner i 2012 som modner i 2017. 
  Valutabytteoverskudd (tap) inkluderer også urealiserte (tap) overskudd 
  relatert til endringen i handelsverdi av slike avledede finansobjekter, 
  delvis utlignet av urealiserte overskudd (tap) på revalueringen av 
  obligasjonene i norske kroner som detaljert i tabellen nedenfor: 

              Tre måneder som endte	 seks måneder som endte
              30. juni  31. mars 30. juni 30. juni 30. juni 
                2012   2012   2011   2012   2011 
             --------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
 fortjenester relatert 
 til:                             
 Rentebytter          696    994    777   1,690   1,444 
Urealiserte (tap) 
overskudd                          
på valutabytter       (10,776)  7,879   3,135  (2,897)  9,363 
Urealiserte overskudd 
(tap)                          
på revaluering av 
obligasjoner                           
i norske kroner        9,414  (9,031)  (3,058)   383  (8,312)


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
OPPSUMMERING KONSERNBALANSE
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                    Per      Per        Per
               30. juni 2012 31. mars 2012 31. desember 2011
              (ikke-revidert)(ikke-revidert)  (ikke-revidert)
              ------------------------------------------------
AKTIVA                                   
Kontanter og likvide midler     179,462    234,742      179,934
Kjøretøy holds for salg       14,930     19,000      19,000
Andre gjeldende aktiva       157,242    162,295      148,825
Kjøretøy og utstyr        2,446,287   2,493,934     2,539,949
Forskudd på nybygg-                           
 Kontrakter             69,163     46,333      45,637
Andre aktiva             61,875     71,768      62,627
Immaterielle aktiva         18,585     20,114      21,644
Goodwill              127,113    127,113      127,113
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva           3,074,657   3,175,299     3,144,729
----------------------------------------------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL                           
Gjeld og akkumulerte                        
 passiva               91,606     98,963      99,220
Andre gjeldende passive       102,445    112,848      99,624
Gjeldende del av langfristet                        
 Gjeld               261,272    214,274      229,365
Langfristet gjeld         1,734,169   1,847,607     1,799,711
Andre langfristede passiva     400,634    362,118      393,769
Innløselige ikke-kontrollerende                         
 Rente                36,356     37,805      38,307
Egenkapital:
 Ikke-kontrollerende rente     40,384     42,046      40,622
Partners egenkapital        407,791    459,638      444,111
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital   3,074,657   3,175,299     3,144,729
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                       seks måneder som endte 30. juni
                          2012(ikke-   2011(ikke- 
                          revidert)   revidert)
                         --------------------------
Kontanter og likvide midler bevilget                   
 av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                  126,229   152,506 
----------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER 
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet gjeld    265,053   311,472 
Planlagte tilbakebetalinger av langfristet gjeld    (95,032)   (69,429)
Forutbetaling av langfristet gjeld          (203,273)   (50,360)
Forskudd fra samarbeidspartner                -    14,500 
Bidrag fra Teekay Corporation relatert til               
ervervelse av Rio das Ostras                 -    2,000 
Kjøp av 49% andel i Teekay Offshore
 Operating L.P.                       -   (160,000)
Egenkapitalbidrag fra prosjektpartner          1,000    2,250 
Kontaktdistribusjoner betalt av Partnerskapet     (76,779)   (61,335)
Kontantdistribusjoner betalt av datterselskaper               
til ikke-kontrollerende interesser           (5,657)   (19,642)
Annet                          (4,479)     (91)
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering            (119,167)   (30,635)
----------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER 
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                        (26,148)  (145,611)
Direkte finansieringslease-betalinger mottatt
                             9,129    10,477 
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                         9,485    5,054 
Investering i direkte finansierte leie-                  
 aktiva                           -     370 
----------------------------------------------------------------------------
Netto investeringskontantstrøm             (7,534)  (129,710)
----------------------------------------------------------------------------

Minsking i kontanter og likvide midler          (472)   (7,839)
Kontanter og likvide midler, start av perioden     179,934   166,483 
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutt av perioden     179,462   158,644 
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO (TAP) INNTEKT
(i tusen U.S. dollar)                    
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto (tap) inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Tre måneder som endte	 seks måneder som endte
                30. juni  30. juni  30. juni  30. juni 
                 2012     2011    2012    2011 
                (ikke-    (ikke-   (ikke-   (ikke-
               revidert)  revidert)  revidert)  revidert)
          ---------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt -
 GAAP basis          (11,629)   (13,291)   42,974   30,678 
Justeringer:                         
 Nettoinntekt som kan 
 tillegges
 ikke-kontrollerende renter   (499)    1,937   (2,468)  (18,656)
----------------------------------------------------------------------------
Justeringer:                         
 Nettoinntekt som kan tillegges
 ikke-kontrollerende renter  (12,128)   (11,354)   40,506   12,022 
Legg til (trekk fra) spesifikke 
artikler
 som påvirker netto (tap) 
inntekt:                 
 Valuta (fortjeneste)
 tap(1)             (192)     411    3,560    1,875 
 Valutavekslings-
 tap oppstått fra
 kraftløs sikring(2)       254      14     234     68 
 Utsatt inntektsskattutgift
 relatert til urealiserte
 valutafortjenester(3)       -    3,577      -   10,096 
 Urealiserte tap (fortjenester) 
på finanskontrakter(4)     46,416    26,155   16,368    2,031 
 Tap på salg av fartøy(5)    2,221      -    2,221     171 
 Nedskrivning av fartøy(6)   1,048    8,194    1,048    9,094 
 Avslutningshonorar(7)    (14,670)      -   (14,670)     - 
 Restruktureringskostnader og                         
  annet(8)           (2,410)      -   (2,956)   4,873 
Ikke-kontrollerende renter’
 del av artikler over       94    (810)     407    8,039 
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer       32,761   37,541    6,212   36,247 
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                           
 som kan tilskrives                          
 partnerne           20,633   26,187    46,718   48,269 
----------------------------------------------------------------------------

1. Valuta-(overskudd) tap relaterer primært til Partnerskapets revaluering 
  av alle pengefordringer og –gjeld i fremmed valuta og basert på gjeldende 
  kurs på slutten av hver rapporteringsperiode og urealiserte overskudd 
  eller tap relatert til Partnerskapets valutabyttinger og ekskluderer 
  realiserte overskudd relatert til valutabytter for utestående norske 
  obligasjoner i Partnerskapet. 
2. Tap fra valuteveksling som oppstår grunnet resultatløs kurssikring 
  inkluderer ikke-realiserte tap som har oppstått fra resultatløs 
  kurssikring fra valutavekslingskontrakter som er eller har blitt angitt 
  som valutasikring for regnskapsformål.
3. Del av utsatt inntektskatt- (inkasso) kostnad relatert til urealiserte 
  valutaoverskudd og –tap. Det er ingen justering for dette punktet for 
  de tre og seks månedene som endte 30. juni 2012, da en full 
  takseringsgodtgjørelse ble tatt ut fra starten av tredje kvartal 2011 
  mot den utsatte skattefordelen. 
4. Reflekter de urealiserte tapene grunnet endringer i børs-til-børs-verdi 
  på rentebytter og valutaterminkontrakter som ikke er angitt som sikring 
  for regnskapsformål. 
5. Tap på salg av fartøy relaterer til salg av en 1997-bygget konvensjonell 
  tanker i 2012 og Karratha Spirit FSO-enhet i 2011. 
6. Nedskrivingen av fartøyer for de tre og seks månedene som endte 30. juni 
  2012 og 2011 relaterer til verdiforringelse av henholdsvis en 
  skytteltanker i 2012 og en konvensjonell tanker i 2011, basert på deres 
  anslåtte handelsverdi. 
7. Et avslutningshonorar ble mottatt ved kansellering av den konvensjonelle 
  tankeren Hamane Spirits tidscharterkontrakt med Teekay Corporation. 
8. Andre punkter inkluderer et tap på $0,4 millioner og et overskudd på 
  $0,2 millioner for henholdsvis de tre månedene og seks månedene som 
  endte 30. juni 2012, relatert til revalueringen av en 
  handelsverdijustering av eventuell verdigjeld knyttet til kjøpet av 
  skytteltankeren Scott Spirit. Andre punkter inkluderer en engangs 
  omstøting av en inntektsskattetilvekst på $2,8 millioner for de tre og 
  seks månedene som endte 30. juni 2012. Omstruktureringsavgifter på 
  $3,9 millioner for de seks månedene som endte 30. juni 2011 ble pådratt 
  i forbindelse med salget av en FSO-enhet og avslutningen av 
  charterkontrakten for en av Partnerskapets skytteltankere. Andre punkter 
  for de seks månedene som endte 30. juni 2011 inkluderer $0,9 millioner 
  relatert til et engangs disponenthonorar knyttet til delen av aksjebasert 
  kompensasjonstilskudd for Teekays tidligere administrerende direktør 
  hadde ennå ikke blitt sikret før datoen for hans pensjonering den 
  31. mars 2011. 

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX B – AVSTEMNING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK MÅLESTOKK 
(i tusen U.S. dollar)

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Distribuerbar kontantstrøm representerer nettotap justert for nedskriving- og amortiseringskostnad, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontantpunkter, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering for nybyggingsavdrag, kostnader for fartøyservervelse, anslåtte vedlikeholdskapitalutgifter, urealiserte overskudd og tapp fra derivater, ikke-kontant inntektsskatt og urealiserte valutarelaterte punkter. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposjon er en kvantitative standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor forliker distribuerbar kontantstrøm til nettotap for kvartalene som endte henholdsvis 30. juni 2012 og 30. juni 2011.


----------------------------------------------------------------------------
                          Tre måneder som endte 
                        30. juni 2012  30. juni 2011
                       (ikke-revidert) (ikke-revidert)
----------------------------------------------------------------------------
Netto tap                      (11,629)    (13,291)
Legg til (trekk fra):
 Nedskriving av fartøy                3,269      8,194 
 Forringelse og amortisering            50,003     46,163 
 Urealiserte tap på ikke-angitte avledede              
  finansobjekter                   1,447        - 
 Fremmed valuta og annet, netto           (2,682)     4,259 
Anslåtte vedlikeholdskapitalutgifter        (27,652)    (25,793)
Urealiserte overskudd på ikke-angitte                    
  avledede finansobjekter              46,416     26,155 
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før 
ikke-kontrollerende rente              59,172     45,687 
 Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF      (4,991)     (3,097)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon             54,181     42,590 
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.                        
APPENDIX C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON 
(i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                 Tre måneder avsluttet 30. juni 2012      
                      (ikke-revidert)
              Skyttel Konvensjonell               
             Tankskip   Tankskip    FSO   FPSO     
              Segment   Segment  Segment  Segment  Total

----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)    111,597    30,656  14,781  56,317 213,351
Fartøydrifts                              
 Fartøy           33,341    4,366   6,519  25,854  70,080
Tidscharter leie-                              
 Utgift           12,969      -     -     -  12,969
Nedskrivning og                              
 Amortisering        31,944    3,331   2,001  12,727  50,003
Generelle og                                 
 Administrativt       11,709    1,098    919   4,963  18,689
Tap på salg av fartøy                           
og nedskriving av                             
fartøy            1,048    2,221     -     -  3,269
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøy-
 drift           20,586    19,640   5,342  12,773  58,341
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                 Tre måneder avsluttet 30. juni 2011      
                      (ikke-revidert)
              Skyttel Konvensjonell               
             Tankskip   Tankskip    FSO   FPSO     
              Segment   Segment  Segment  Segment  Total

----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)    113,471    30,915  14,626  42,561 201,573
Fartøydrifts                              
 fartøy           42,109    6,012   7,411  19,665  75,197
Tidscharter leie-                              
 Utgift           18,182      -     -     -  18,182
Nedskrivning og                              
 amortisering        28,704    5,557   2,991   8,911  46,163
Generelle og                                 
 administrativt       13,197     758   1,242   2,960  18,157
Nedskriving av fartøy      -    8,194     -     -  8,194
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 operasjoner        11,279    10,394   2,982 11,025 -  35,680
----------------------------------------------------------------------------

1. Nettofortjenester representerer fortjenester minus reiseutgifter, som 
  består av alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert 
  drivstoffsutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og kurtasje. 
  Nettofortjenester er en ikke-GAAP økonomisk målestokk brukt av visse
  investorer for å måle økonomisk resultat for rederier. Vennligst se 
  partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en avstemning av 
  denne ikke-GAAP-målestokken som brukt i denne offentliggjørelsen til den 
  mest direkte sammenlignbare GAAP økonomisk målestokk.


FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i seksjon 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: Partnerskapets fremtidige vekst og stabilitet for Partnerskapets distribuerbare kontantstrøm; potensialet for Teekay til å tilby ytterligere fartøy til Partnerskapet og Partnerskapets ervervelse av slike eventuelle fartøy, inkludering Petrojarl Foinaven, Petrojarl Cidade de Itajai, Hummingbird Spirit og den nybygde FPSO-enheten som vil betjene Knarrfeltet under kontrakt med BG Norge Limited; potensialet for Partnerskapet til å akseptere Teekays tilbud på Voyageur Spirit FPSO-enheten; timingen av levering av fartøy under konstruksjon eller konvertering; og potensialet for Partnerskapet til å erverve andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller direkte fra tredjeparter. Følgende faktorer er blant de som kan føre til at faktiske resultater skiller seg vesentlig fra langsiktige erklæringer som involverer risikoer og usikkerheter, og som bør vurderer i evalueringen av slik erklæring: fartøysoperasjoner og oljeproduksjonsvolumer; vesentlige endringer i oljepriser; variasjoner i forventede nivåer for feltvedlikehold; økte driftskostnader; avvikende-fra-forventede nivåer av oljeproduksjon på Nordsjøen og offshore-felt i Brasil; potensiell tidlig avslutning av kontrakter; Teekays svikt i å tilby Partnerskapet ytterligere fartøyer; prosjektsamarbeidet mellom Teekay og Odebrechts manglende evne til å sikre nye FPSO-prosjekter i Brasil som kan bli tilbydd solgt til Partnerskapet; svikt i anskaffelsen av nødvendige godkjenninger av konfliktkomiteen for Teekay Offshores komplementar for å erverve andre fartøyer eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjeparter, inkludert Voyageur Spirit FPSO-enheten; Partnerskapets evne til å skaffe tilstrekkelig finansiering for å kjøpe ytterligere aktiva; og andre faktorer diskutert i Teekay Offshores dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert dets rapport i skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2011. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om offentlig frigjøring av oppdateringer eller revisjoner av noen langsiktige erklæringer heri for å reflektere endring i Partnerskapets forventninger hertil, eller noen endring i hendelser, forhold eller omstendigheter som slik erklæring er basert på.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  For forespørsler om investorrelasjoner:
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com