SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

February 27, 2012 14:03 ET

Teekay Offshore Partners rapporterer resultater for fjerde kvartal og årsresultater

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Feb 27, 2012) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Genererte fri kontantflyt(1) på $41,6 millioner i fjerde
  kvartal 2011, opp 55 prosent fra samme periode 
  forrige år. 
-- Betalt kontantfordeling på $0.50 pr enhet for fjerde kvartal 2011.
-- Fullført overtagelse av Piranema Spirit FPSO-enheten fra Sevan
  Marine ASA og Scott Spirit skytteltanker fra Teekay Corporation
  henholdsvis i november og oktober 2011. 
-- Nåværende likviditet på omtrent $430 millioner inkludert utbytte fra
  et norsk obligasjonstilbud som ble fullført i januar 2012 og en ny $130
  millioner gjeldsmulighet sikret av Piranema Spirit FPSO, fullført i 
  februar 2012. 

Teekay Offshore GP LLC, komplementar i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) (NYSE: TOO) rapporterte i dag partnerskapets resultater for kvartalet som utløp 31 desember 2011. I løpet av fjerde kvartal 2011 genererte partnerskapet fri kontantflyt(1) på $41.6 millioner, sammenlignet med $26.9 millioner i samme periode forrige år. Økningen er hovedsakelig relatert til partnerskapets erverv fra Teekay Corporation (Teekay) av de gjenværende 49 prosent interesse i Teekay Offshore Operating L.P. (OPCO) i mars 2011, ervervet av Cidade de Rio Das Ostras flytende produksjonslager- og losseenhet (FPSO) i oktober 2010 og erverv av tre nybygde skytteltankskip siden desember 2010 og erverv av Piranema Spirit FPSO 30. november 2011.

19.01.12 erklærte partnerskapet en kontantfordeling på $0,50 pr enhet for kvartalet som utløp 31.12.11. Kontantfordelingen ble betalt 14.02.12 til alle registrerte enhetshavere på 01.02.12.

“Partnerskapet rapporterte enda et kvartal med sterke driftsresultater” kommenterte Peter Evensen, Teekay Offshore GP LLCs øverstkommanderende. “Spesielt hadde vi i løpet av fjerde kvartal suksess med reduksjon av driftsutgifter til tross for at vi fikk nye fartøy inn i flåten vår. Fullføringen av ervervet av Piranema Spirit FPSO fra Sevan Marine og ervervet av Scott Spirit skytteltanker fra Teekay Corporation vil føyes til partnerskapets store portefølje av fastpris kontantstrøm.” Herr Evensen fortsatte, ”Vi har også hatt suksess med ytterligere forsterkning av partnerskapets likviditet gjennom utstedelsen av enda en utstedelse av usikret norsk obligasjon i januar 2012 og komplettering av en ny gjeldsmulighet sikret av Piranema Spirit FPSO i februar 2012. Med omtrent $430 millioner i likviditet er partnerskapet godt posisjonert for å utnytte videre vekstmuligheter som kan bli presentert for oss i nær fremtid, inkludert FPSO-enheter som kan bli tilbudt av vår sponsor Teekay Corporation.”

(1) Kontantstrøm til distrubisjon er et ikke-GAAP finansielt tiltak brukt av visse investorer til å måle den finansielle ytelsen for partnerskapet og andre kommandittselskaper. Vennligst se Appendiks B for en avstemming av kontantstrøm til distribusjon til det mest direkte sammenlignbare finanstiltaket under GAAP.

Oppsummering av nylige transaksjoner

Sent i januar 2012 utstedte partnerskapet senior usikrede obligasjoner for NOK 600 millioner i det norske markedet, med forfall i januar 2017. Den totale prinsipielle summen for obligasjonene tilsvarer omtrent 100 millioner USD og all rente og avdrag er swappet til USD og fast til en renterate på 7,49 %. Nettoutbyttet av obligasjonene har blitt brukt til å redusere utestående summer under partnerskapets roterende kredittfasiliteter og til generelle partnerskapsformål. Partnerskapet vil søke listing for obligasjonene på Oslo Børs.

30. november 2011, i forbindelse med Teekays tidligere annonserte transaksjon for erverv av FPSO-enheter fra Sevan Marine ASA (Sevan) fullførte partnerskapet ervervet av Piranema Spirit FPSO-enheten direkte fra Sevan for $165 millioner, som ble finansiert gjennom en egenkapital privat plassering på $170 millioner. 2007-bygde Piranema FPSO driftes i øyeblikket under et langsiktig charter til Petrobras S.A. på Piranema-feltet nær kysten av Brasil. Charteret inkluderer en fast kontraktsperiode til mars 2018 med opp til 11 ettårige utvidelsesopsjoner og inkluderer klausuler for kostnadsstigning.

1. oktober 2011 fullførte partnerskapet ervervet av enda en nybygd skytteltanker fra Teekay, Scott Spirit, for en kostnad på $116 millioner, inkludert $93,3 millioner gjeld som ble antatt av Teekay Offshore. Kjøpsprisen er underlagt justering på opp til $12 millioner ekstra, basert på voksende skytteltankeromsetning generert gjennom de to årene etter erverv.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr 1. februar 2012.


----------------------------------------------------------------------------
                        Antall fartøy
               ----------------------------------------------
                   Eid   Innleid  Engasjert
                 Fartøy    Fartøy    nybygg   Total
               ----------------------------------------------
Skytteltankersegment         32(i)     4      4(ii)  40
Tradisjonell tanker segment      10      -      -    10
FSO-segment              5      -      -     5
FPSO-segment              3      -      -     3
----------------------------------------------------------------------------
Total                 50      4      4    58
----------------------------------------------------------------------------
(i) Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores interesse er 50 
   prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores eierskap er 67 
   prosent.
(ii) Inkluderer fire nybygde skytteltankere med forventet levering medio til 
   sent 2013 og starte drift under kontrakter med et datterselskap av BG 
   Group plc i Brasil.

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en bussavtale som Teekay Offshore inngikk i forbindelse med sin opprinnelige offentlige emisjon i desember 2006, er Teekay forpliktet til å tilby sine interesser i visse skytteltankere, flytelagre og avløpsenheter (FSO), FPSO-enheter og fellesprosjekter som Teekay eier eller kan erverve i fremtiden, gitt at fartøyene er entreprenøravtaler med mer enn tre års gjenværende varighet. Partnerskapet kan også erverve andre fartøy som Teekay eller tredjeparter kan tilby til enhver tid.

Skytteltankere

I juni 2011 inngikk partnerskapet en ny langsiktig kontrakt med en datterselskap av BG Group plc for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli utført av fire nybygde Suezmax skytteltankere som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en anslått total leveringskostnad på omtrent $470 millioner. Ved deres planlagte levering medio 2013 vil fartøyene starte drift under tiårige, fastprisede tidsbefraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også visse forlengelsesretter og fartøykjøpsretter.

FPSO-enheter

Som tidligere annonsert ervervet Teekay den 30. november 2011 fra Sevan, Hummingbird Spirit FPSO (som i øyeblikket driftes under et kortsiktig charter) og har avtalt å erverve Voyageur Spirit FPSO ved ferdiggjøring av visse oppgraderinger som forventes å være ferdige i tredje kvartal 2012. Begge FPSO-enheter vil i henhold til bussavtalen være kvalifisert for erverv av Teekay Offshore innen omtrent ett år etter start på charterkontrakter med en fast periode på mer enn tre års varighet.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2012. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langsiktig kontrakt med Petrobas om levering av en FPSO-enhet for Tiro- og Sidon-feltene i Santos-bassenget utenfor Brasil. Kontrakten med Petrobras vil bli utført av en nylig konvertert FPSO-enhet ved navn Petrojarl Cidade de Itajai. Den nye FPSO-enheten er planlagt levert medio 2012, hvor den vil utføre operasjoner under en niårig fastpris tidscharterkontrakt med Petrobras med seks ytterligere ettårige forlengelsesretter. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin 50-prosents andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen 365 dager etter begynnelsen av charteret med Petrobras.

I mai 2011 inngikk Teekay en samarbeidsavtale med Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht-gruppen) om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert Brasil-basert selskap som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og nærvær i mer enn 20 land. Som del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50-prosentspartner i Tiro Sidon FPSO-prosjektet og Teekay arbeider i øyeblikket sammen med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, om tildelt, kan resultere i det fremtidige salget av nye FPSO-enheter til partnerskapet i henhold til samarbeidsavtalen.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited om levering av en FPSO-enhet for tøft vær til Knarr olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli utført av en ny FPSO-enhet som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en total kostnad på omtrent $1 billion. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen 365 dager etter begynnelsen av charteret, som er forventet å finne sted i løpet av første kvartal 2014.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(2) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $22,3 millioner for kvartalet som utløp 31.12.11, sammenlignet med $13,8 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $63,5 millioner og $36,2 millioner for kvartalene som endte henholdsvis 31. desember 2010 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tillegges partnerne på $41,2 millioner for tredje kvartal 2011, sammenlignet med et nettotap på $50,0 millioner i samme periode foregående år. Nettofortjeneste(3) for tredje kvartal 2011 økte til $205,1 millioner sammenlignet med $203,1 millioner som samme periode forrige år.

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(2) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $102,2 millioner for kvartalet som utløp 31.12.11, sammenlignet med $65,3 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $206,4 millioner og $7,1 millioner for de ni månedene som endte henholdsvis 31.12.10 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tillegges partnerne på $104,3 millioner for året som endte 31. desember 2010, og nettoinntekt som kan tillegges partnerne på $58,2 millioner for året som endte 31. desember 2010. Nettofortjeneste(3) for året som endte 31.12.11 økte til $823,6 millioner sammenlignet med $775,4 millioner i samme periode forrige år.

På grunn av den vesentlige reduksjonen i spotkurs for konvensjonelle tankere og aktivaverdier i løpet av de siste kvartalene, en endring i driftsplanene for visse eldre skytteltankere, og eskalerende tørrdokk-kostnader, for regnskapsformål, registrerte partnerskapet ikke-kontante svekkelser på $57,9 millioner i tredje kvartal 2011, forbundet med syv av partnerskapets eldre fartøy. Disse ikke-kontante omkostningene påvirker ikke partnerskapets drift, kontantstrøm, likviditet eller noen av partnerskapets låneavtaler. Partnerskapet akter å selge to av sine konvensjonelle tankere som i øyeblikket er utleid på tidscharter til Teekay og forventer å motta et tidlig avslutningsgebyr fra Teekay ved salg av fartøyene.

For regnskapsformål kreves det at partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte skadeoppgaver, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter som urealiserte fortjenester eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.

Partnerskapet har skrevet om sine historiske økonomiske resultater til å inkludere resultatene for Falcon Spirit FSO-enhet, Cidade de Rio das Ostras (Rio das Ostras) FPSO-enhet og Amundsen Spirit skytteltanker-enhet vedrørende periodene før deres erverv av partnerskapet fra Teekay, hvis resultater før ervervet er henvist til i denne utgivelsen som nedfallsforgjengeren. I overenstemmelse med GAAP kreves det at forretningserverv av instanser under felles kontroll som har startet drift blir gjort regnskap for på en måte hvor partnerskapets finansregnskap tilbakejusteres til å inkludere de historiske resultatene for de ervervede fartøyene fra datoen hvor fartøyene originalt var under Teekays kontroll. For disse formålene var Falcon Spirit under felles kontroll av Teekay fra 15. desember 2009 til 1. april 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet; Rio das Ostras FPSO-enheten var under felles kontroll av Teekay fra 1. april 2008 til 1. oktober 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet; og Amundsen Spirit var under felles kontroll av Teekay fra 30. juli 2010 til 1. oktober 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet; og Scott Spirit var under felles kontroll av Teekay fra 22. juli 2011 til 1. oktober 2011, hvor den ble solgt til partnerskapet.

1. oktober 2010 avtalte Teekay Offshore erverv av Teekays interesse i den nybygde skytteltankeren Peary Spirit. Før den ble ervervet av partnerskapet ble denne instansen betraktet som variabel interesseinstans for regnskapsformål. Som et resultat inkluderer partnerskapets samlede finansregnskaper den økonomiske stillingen, driftsresultater og kontantflytbidraget for Peary Spirit etter 1. oktober 2010. Peary Spirit ble ervervet av partnerskapet 2. august 2011.

(2) Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte overslag over partnerskapets økonomiske resultater.

(3) Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Nettofortjeneste er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst se partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire hovedsegmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).


----------------------------------------------------------------------------
                    Tre måneder avsluttet 
                     31. desember 2011         
                      (ikke-revidert)
										  
             Skyttel Konvensjonell        FPSO     
(i tusen U.S.      Tankskip   Tankskip    FSO  Segment     
 dollar)         Segment   Segment  Segment    (3)   Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste (1)   122,117    21,265  14,804  46,925  205,111

Fartøys driftsutgifter   37,527    5,297   6,747  19,494  69,065
Tidscharter leieutgift   17,406      -     -     -  17,406
Nedskrivning og                              
 Amortisering       29,519    5,394   2,892  10,389  48,194

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift (2)         58,190    14,664   7,870  20,869  101,593
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder avsluttet 
                     31. desember 2010         
                      (ikke-revidert)

             Skyttel Konvensjonell               
(i tusen U.S.      Tankskip   Tankskip    FSO   FPSO     
 dollar)         Segment   Segment  Segment  Segment   Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste (1)   119,134    25,478  17,889  40,611  203,112

Fartøys driftsutgifter   42,993    6,224  10,093  18,034  77,344
Tidscharter leieutgift   20,981      -     -     -  20,981
Nedskrivning og                              
 Amortisering       29,353    8,620   3,537   8,720  50,230

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift (2)         49,392    18,125   7,394  19,490  94,401
----------------------------------------------------------------------------
(1) Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som omfatter 
   alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert utgifter til bunkerolje, 
   havneavgifter, kanaltoll og kurtasje. Netto fortjeneste er et ikke-GAAP 
   økonomisk tiltak brukt av visse investorer for å måle den finansielle 
   ytelsen for rederier. Vennligst se partnerskapets webside på 
   www.teekayoffshore.com for en bilegging av dette ikke- GAAP tiltaket som
   brukt i denne utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP 
   økonomiske tiltakene.
(2) Kontantflyt fra fartøysdrift representerer inntekt fra fartøysdrift før 
   nedskrivnings- og amortiseringsutgifter, nedskrivning av fartøy og 
   amortisering av utsatte fortjenester, inkluderer de realiserte fortjeneste 
   (tap) på valutavekslingskontrakter og ekskluderer kontantstrømmen fra 
   fartøydrift relatert til partnerskapets nedfallsforgjenger og justering 
   for direkte finansiell leasing til et kontantprinsipp. Kontantstrøm fra 
   fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse investorer 
   til å måle den økonomiske ytelsen for rederier. Vennligst se 
   partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en bilegging av dette
   ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte 
   sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.
(3) Nettofortjeneste fra Piranema Spirit FPSO-enheten ervervet i november 
   2011 inkluderer ikke-kontant inntekt på $1.1 millioner.            

Skytteltankersegment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets skytteltankersegment økte til $58,2 millioner for fjerde kvartal 2011, sammenlignet med $49,4 for samme periode forrige år, primært grunnet en nedgang i fartøydriftskostnader, lavere leieutgifter for tidscharter og et helt kvartals bidrag fra Nansen Spirit og Peary Spirit. Fartøydriftskostnader gikk ned grunnet midlertidig opplag av Basker Spirit i begynnelsen av første kvartal 2011 og fra uventede reparasjonskostnader oppstått for visse skytteltankere i fjerde kvartal 2010.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets konvensjonelle tankersegment sank til $14,7 millioner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med $18,1 millioner for samme periode forrige år, primært grunnet salget av Scotia Spirit i tredje kvartal 2011 og utløpet av tidscharterkontrakter på to av tankerne i løpet av fjerde kvartal 2011.

FSO-segment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra partnerskapets FSO-segment økte til $7,9 millioner i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med $7,4 millioner for samme periode året før, primært grunnet økte inntekter fra gunstige valutakursforskjeller og lavere fartøydriftskostnader, delvis utlignet av salget av Karratha Spirit FSO-enhet i første kvartal 2011.

FPSO-segment

Kontantstrøm fra fartøysdrift fra partnerskapets FPSO-segment økte til $20,9 millioner for fjerde kvarta 2011 sammenlignet med $19,5 millioner i samme periode forrige år, primært grunnet ervervet av Piranema Spirit FPSO-enheten 30. november 2011 og økte inntekter fra Rio das Ostras og Petrojarl Varg. Økte inntekter fra Rio das Ostras gjeldende fra april 2011 som angitt i dens nye charterkontrakt for Aruana-feltet. Inntekter økt fra Petrojarl Varg fra gunstige valutakursforskjeller, delvis utlignet av lavere oljeproduksjon.

Likviditet

Pr. 31.12.11 hadde partnerskapet en total likviditet på $202,3 millioner, hvorav $179,9 millioner i kontanter og likvide midler og $22,4 millioner i ikke hevede kredittfasiliteter. Etter 31. desember 2011 økte partnerskapets likviditetssaldo med omtrent $230 millioner grunnet (a) obligasjonsutstedelsen på NOK 600 millioner (omtrent $ 100 millioner) komplettert sent i januar 2012 og (b) en ny $130 millioners gjeldsfasilitet sikret av Piranema Spirit FPSO komplettert sent februar 2012.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger å ha en telefonkonferanse 24. februar 2012 kl 12:30 p.m. (ET) for å drøfte resultatene for fjerde kvartal 2011. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com før samtalens start. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:

-- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406, om man er utenfor Nord-Amerika,

og oppgi konferanse ID-kode 3063466.

-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay Offshores

webside påwww.teekayoffshore.com (arkivet vil forbli på

websiden i 30 dager).

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig til fredag 2. mars 2012. Dette opptaket kan aksesseres etter livesamtalen ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, om utenfor Nord-Amerika og oppgi kode 3063466.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av skipstransport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på hurtigvoksende, dypvanns offshore oljeregioner i Nordsjøren og Brasil. Teekay Offshore eier andeler i 40 skytteltankere (inkludert fire innchartrede fartøyer og fire avtalte nybygg), tre flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), fem flytende lagrings og avløpsenheter (FSO) og ti konvensjonelle oljetankere. Teekay Offshore har rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankermuligheter tilbudt av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Børs: SEVAN). Flertallet av Teekay Offshores flåter handler på langsiktige, stabile kontrakter og det er strukturert som et offentlig kommandittselskap.

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".


----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
           OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING
         (i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata)
----------------------------------------------------------------------------
             Tre måneder som endter       År avsluttet 
             31.     30.     31.     31.    31.
          desember  september  desember   desember  desember
            2011   2011(1)    2010   2011(1)   2010(2)
          (ikke-   (ikke-   (ikke-   (ikke-   (ikke-
          revidert)  revidert)  revidert)  revidert)  revidert)
INNTEKTER      238,122   243,023   229,263   949,061   900,546
----------------------------------------------------------------------------
DRIFTS                                  
 UTGIFTER                                  
Reiseutgifter     33,011   34,404   26,151   125,452   125,101
Fartøydrifts                              
 utgifter (3     69,065   72,783   77,344   292,175   268,876
Tidscharter                                
 Leieutgifter     17,406   18,620   20,981   74,478   89,795
Nedskrivning og                              
 Amortisering     48,194   47,783   50,230   187,710   190,341
Generelle og                                 
 administrative (3)  18,780   17,862   13,394   73,529   63,214
Nedskriving av
 fartøy        57,882   23,961    9,441   91,108    9,441
Omstrukturerings-                                
 gebyr (4)         -      -      -    3,924     119
----------------------------------------------------------------------------
           244,338   215,413   197,541   848,376   746,887
----------------------------------------------------------------------------
(tap) inntekt
 fra fartøy
 drift        (6,216)   27,610   31,722   100,685   153,659
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER                                 
Renteutgift     (9,804)   (9,734)   (8,553)  (36,897)  (37,411)
Renteinntekt       199     181     200     659     842
Realiserte og                                
 urealiserte                                 
 (tap) fortjeneste                               
 på finansielle                                 
 kontrakter (5   (19,179  (112,685)   63,863  (159,744)  (55,666)
Valuta-
 fortj (tap)(6)    2,247    (316)    (348)    1,499     911
Inntektsskatt
 (utgift)                                 
 gjenvinning    (4,517)    3,528    1,133   (6,679)    9,718
Annen inntekt -                               
 netto         171     966    1,296    3,606    6,810
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) 
inntekt      (37,099)  (90,450)    89,313  (96,871)   78,863
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap)                                 
 inntekt                                   
 tillegges                                
 til: Ikke-                                   
kontrollerende                               
  interesser     4,094    (296)    39,332   22,454   37,378
 Dropdown
 Predecessor
   (1)(2)       -  (15,075)      -  (15,075)  (16,685)
Partne       (41,193)  (75,079)    49,981  (104,250)   58,170
Kommanditt-                                   
 enheters                              
 utestående:                                
Middel                              
 antall                                 
 felles enheter                                
 utestående                                
-Grunnleggende                                
 og Utvannet  65,910,343  63,459,310  50,547,500 62,362,072 44,278,158
Totale enheter                                 
 utestående ved                               
periodens utløp 70,626,554  63,513,580  55,237,500 70,626,554 55,237,500
----------------------------------------------------------------------------
(1) Resultater for Scott Spirit skytteltanker for perioden som startet i juli
  2011 før den ble ervervet av partnerskapet i oktober 2011, når den var eid 
  og drevet av Teekay Corporation, er inkludert i Dropdown Predecessor. 
  Summene inkludert i denne utgivelsen relatert til nedfallsforgjengeren er 
  foreløpig og vil bli fullført for inkludering i partnerskapets skjema 20-F 
  arkivering for året som endte 31. desember 2011. Eventuelle endringer til 
  de foreløpige Scott Spirit skytteltanker nedfallsforgjenger tallene 
  forventes kun å påvirke regnskapet for periodene før datoen hvor Scott 
  Spirit skytteltanker ble ervervet av partnerskapet og vil derfor ikke ha 
  noen effekt på justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne eller 
  kontantstrøm til distribusjon av partnerskapet for noen periode, inkludert 
  fjerde kvartal 2011.             
(2) Resultater for Rio das Ostras FPSO-enhet for perioden som startet i april 
   2008 før den ble ervervet av partnerskapet i oktober 2010, (b) Resultater 
   for Amundsen Spirit skytteltanker for perioden som startet i juli 2010 før 
   den ble ervervet av partnerskapet i oktober 2010, og © for Falcon Spirit 
   FSO-enheten for perioden som startet i desember 2009 før den ble ervervet 
   av partnerskapet i april oktober 2010, når slike fartøy var eid og drevet 
   av Teekay Corporation, er inkludert i Dropdown Predecessor.               
(3) Partnerskapet har inngått valutavekslingskontrakter som er valutasikring 
   for visse fartøysdriftutgifter og generelle og administrative utgifter. 
   Visse av disse kontraktene er upekt som kontantstrømsikringer i henhold 
   til GAAP. Urealiserte (tap) gevinster fra kraftløs sikring fra slike
   kontrakter, inkludert kontrakter relatert til nedfallsforgjengeren 
   reflekteres i driftsutgifter for fartøy og generelle og administrative 
   utgifter i ovenstående Oppsummering samlet Erklæring av (Tap) inntekt 
   som detaljert i tabellen under:

             Tre måneder avsluttet        År avsluttet
               31.    30.    31.    31.    31.
             desember september desember desember desember
               2011    2011   2010   2011   2010
Fartøydrifts                              
 utgifter            -    (33)   (69)   (300)  (2,819)
Generelle og                                 
 administrative       (96)   (109)   (272)    (6)  (1,416)

(4) Omstruktureringsutgifter for året som endte 31. desember 2011 ble pådratt
  i forbindelse med salget av en FSO-enhet og avslutningen av en 
  charterkontrakt for en av partnerskapets skytteltankere.
  Omstruktureringsutgifter for året som endte 31.12.10 ble pådratt i 
  forbindelse med utflaggingen av visse av partnerskapets skytteltankere. 
(5) Realisert (tap) fortjeneste på finansielle kontrakter relaterer til
  summene som partnerskapet faktisk betalte eller mottok for å gjøre opp slike
  finansielle kontrakter og de urealiserte (tap) fortjenester på finansielle
  kontrakter relaterer til endringen i rimelig verdi for slike finansielle
  kontrakter som beskrevet i tabellen under: 

              Tre måneder avsluttet        År avsluttet
                31.    30.    31.    31.    31.
              desember september desember desember desember
                2011    2011   2010   2011   2010
            ----------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
fortjenester relatert 
til:                             
 Rentebytter      (16,115)  (14,889)  (12,993)  (58,475)  (49,224)
 Valuta-                             
  Vekslingskontrakt    1,132   1,950   (384)   4,704  (1,029)
            ----------------------------------------------------
            (14,983)  (12,939)  (13,377)  (53,771)  (50,253)
            ----------------------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
fortjenester relatert
til:                             
 Rentebytter      (1,214)  (92,888)  76,368  (100,306)  (10,408)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakter  (2,982)  (6,858)    872   (5,667)   4,995
            ----------------------------------------------------
             (4,196)  (99,746)  77,240  (105,973)  (5,413)
            ----------------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller 
ikke- utpekte                                 
 finansielle kontrakter (19,179) (112,685)  63,863  (159,744)  (55,666)
            ----------------------------------------------------

(6) Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester på $0,7 
  millioner og $2.9 millioner for de tre månedene og året som endte 31. 
  desember 2011, relatert til summene partnerskapet mottok for å gjøre opp
  partnerskapets ikke-utpekte kryssvalutabytter som ble inngått som en 
  økonomisk sikkerhet relatert til partnerskapets 2010-utstedelse av NOK 
  600 millioner usikrede obligasjoner som utløper 2013. Valutafortjeneste
  (tap) inkluderer også urealiserte tap på henholdsvis ($1,2) millioner og 
  ($1,6)millioner for de tre månedene og året som endte 31. desember 2011,
  relaterer til endringen i rimelig verdi for slike finansielle kontrakter, 
  utlignet av $1,9 millioner og $2,6 millioner i urealisert fortjeneste
  på revalueringen av NOK obligasjoner for de tre månedene og året som 
  endte 31. desember 2011.


----------------------------------------------------------------------------
           TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
            OPPSUMMERING KONSERNBALANSE
             (i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
                     Per      Per       Per
                 31.desember  30.september   31.desember
                   2011(1)    2011(2)      2010
               (ikke-revidert)(ikke-revidert) (ikke-revidert)

AKTIVA                                   
Kontanter og likvide midler      179,934    160,935     166,483
Kjøretøy holds for salg (3)      19,000       -        -
Andre gjeldende aktiva        148,825    140,385     142,493
Kjøretøy og utstyr         2,539,949   2,365,267    2,247,323
Forskudd på nybygg-                           
 Kontrakter              45,637    44,947      52,184
Andre aktiva              62,627    56,516      78,267
Immaterielle aktiva          21,644    23,423      28,763
Goodwill               127,113    127,113     127,113
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva            3,144,729   2,918,586    2,842,626
----------------------------------------------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL                           
Gjeld og akkumulerte                        
 passiva                99,220    95,686     101,287
Andre gjeldende passive        99,624    120,159     113,183
Gjeldende del av langfristet                        
 Gjeld                229,365    152,884     152,096
Langfristet gjeld          1,799,711   1,865,628    1,565,044
 Andre langfristede passiva      393,769    260,887     140,842
Innløselige ikke-kontrollerende                         
 Rente                 38,307    39,147      41,725
Egenkapital:
 Nedfallsforgjenger egenkapital       -   (37,097)        -
 Ikke-kontrollerende rente       40,622    39,203     170,876
 Partners egenkapital         444,111    382,089     557,573
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital    3,144,729   2,918,586    2,842,626
----------------------------------------------------------------------------

(1) Regnskapsbalansen 31. desember 2011 inkluderer handelsverdiene for aktiva 
  ervervet og passiva antatt som et resultat av ervervelsen av Piranema 
  Spirit FPSO-enhet 30. november 2011. Visse av disse estimerte rimelige 
  verdiene er foreløpige og er underlagt ytterligere justering. Eventuelle 
  revisjoner av de rimelige verdiene er ikke forventet å ha noen effekt på 
  kontantstrømmen til distribusjon for partnerskapet for noen periode.
(2) I overensstemmelse med GAAP inkluderer regnskapsbalansen 30. september 
  2011 nedfallsforgjengeren som den relaterer til Scott Spirit skytteltanker 
  som partnerskapet ervervet 1. oktober 2011, til å reflektere eierskap av 
  dette aktivumet fra tidspunktet hvor den startet drift, når eiet av Teekay 
  Corporation 22. juli 2011. Summene inkludert i denne utgivelsen relatert 
  til nedfallsforgjengeren er foreløpig og vil bli fullført for inkludering 
  i partnerskapets skjema 20-F arkivering for året som endte 31. desember 
  2011. Eventuelle endringer til de foreløpige Scott Spirit 
  nedfallsforgjengers tall er kun forventet å påvirke regnskapet for perioder 
  før datoen hvor Scott Spirit skytteltanker ble ervervet av partnerskapet 
  og forventes ikke å ha noen effekt på den justerte nettoinntekten som kan 
  tillegges partnerne eller kontantstrømmen til distribusjon for 
  partnerskapet for noen periode, inkludert fjerde kvartal 2011.
(3) I fjerde kvartal 2011 godkjente partnerskapet en plan for å selge to av 
  sine konvensjonelle tankere og ble samtidig enige med Teekay Corporation 
  om å avslutte deres eksisterende tidscharter-ut-kontrakter ved salget av 
  fartøyer i bytte mot et tidlig avslutningsgebyr for betaling til 
  partnerskapet. Pr. 31. desember 2011 ble disse fartøyene klassifisert som 
  holdt-for-salg og deres bokførte verdi hadde blitt skrevet ned til rimelig \
  verdi, som tilsvarer kalkulerte salgspriser. 


----------------------------------------------------------------------------
             TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
         OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING
               (i tusen U.S. dollar)
----------------------------------------------------------------------------
                          År som endte 
                        31. desember  31. desember 
                           2011(1)     2010(2)
                          (ikke-      (ikke-
                          revidert)    revidert)
Kontanter og likvide midler bevilget                   
 av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER
----------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital                   254,162   286,585
----------------------------------------------------------------------------
FINANSIERINGSAKTIVITETER 
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet gjeld    457,530   355,678
Tilbakebetaling av langfristet gjeld         (110,694)   (90,835)
Tilbakebetaling av langfristet gjeld relatert til
 Nedfallsforgjengere                     -   (41,909)
Forutbetaling av langfristet gjeld          (125,562)  (568,236)
Tilbakebetalinger av prosjektpartnerforskudd      (14,500)      -
Prosjektpartnerforskudd                 14,500      -
Egenkapitalbidrag fra prosjektpartner           3,750     633
Kjøp av 49% andel i Teekay Offshore
 Operating L.P.                    (386,267)      -
Kjøp av Piranema Spirit (netto kontanter ervervet)  (161,851)      -
Kjøp av fartøy fra Teekay Corporation         (60,683)  (107,051)
Bidrag fra Teekay Corporation
 relatert til Rio das Ostras               2,000      -
Kapitalbidrag fra Teekay Corporation
 relatert til nedfallsforgjengere             2,305    4,313
Nettoinntekter fra egenkapitaltilbud          420,146   419,989
Utgifter til egenkapitaltilbud              (222)   (18,498)
Kontantdistribusjoner betalt av                     
 partnerskapet                    (129,323)   (85,077)
Kontantdistribusjoner betalt av                     
 datterselskaper til ikke-kontrollerende                    
 renter                        (36,980)   (77,236)
Annet                           (682)   (3,371)
----------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering            (126,533)  (211,600)
----------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER 
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                        (148,796)   (39,759)
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                         13,354      -
Investering i direkte finansierte leie-                  
 aktiva                           316    (886)
Investering i direkte finansierte leie-                  
 aktiva                         20,948    22,736
----------------------------------------------------------------------------
Netto investeringskontantstrøm            (114,178)   (17,909)
----------------------------------------------------------------------------

Økning i kontanter og likvide midler           13,451    57,076
Kontanter og likvide midler, starten av året      166,483   109,407
----------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutten av året      179,934   166,483
----------------------------------------------------------------------------

(1) I samsvar med GAAP inkluderer Oppsummering samlet erklæring for 
  kontantstrøm for året som endte 31. desember 2011 inkluderer 
  kontantstrømmen relatert til Scott Spirit skytteltankerenhet, for perioden 
  fra 22. juli 2011 til 1. oktober 2011, hvor fartøyet var under felles
  kontroll av Teekay Corporation, men før det ble ervervet av partnerskapet. 
(2) I samsvar med GAAP inkluderer Oppsummering samlet erklæring for
  kontantstrøm for året som endte 31.12.10 inkluderer kontantstrømmen 
  relatert til: Falcon Spirit FSO-enhet, for perioden fra 15. desember 2009 
  til 1. april 2010; Rio das Ostras FPSO-enhet, for perioden fra 1. april 
  2008 til 1. oktober 2010; og Amundsen Spirit skytteltankerenhet for 
  perioden fra 30. juli 2010 til 1. oktober 2010, hvor; fartøyene var under 
  felles kontroll av Teekay Corporation, men før de ble oppkjøpt av 
  partnerskapet. 

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.

APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO (TAP) INNTEKT

(i tusen U.S. dollar)

(ikke-revidert)

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto (tap) inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


                 Tre måneder avsluttet    År avsluttet
             --------------------------------------------------
                 31.      31.     31.     31.
               desember   desember  desember  descember
                 2011     2010    2011     2010
               (ikke-    (ikke-   (ikke-    (ikke-
              revidert)   revidert)  revidert)   revidert)

Netto (tap) inntekt -
 GAAP basis         (37,099)    89,313   (96,871)    78,863
Justeringer:                         
Nettoinntekt som kan tillegges
ikke-kontrollerende renter  (4,094)   (39,332)   (22,454)   (37,378)
 Nettotap som kan tillegges
 nedfallsforgjengeren       -      -    15,075    16,685
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt som kan 
tillegges partnerne     (41,193)    49,981  (104,250)    58,170
Legg til (trekk fra) 
spesifikke artikler
 som påvirker netto 
 (tap) inntekt:                 
 Valuta (fortjeneste)
 tap(1)           (1,587)     546    1,382    (631)
 Valutavekslings-
 tap oppstått fra
 kraftløs sikring(2)       96     341     306    4,236
 Utsatt inntektsskattutgift
 relatert til urealiserte
 valutafortjenester(3)       -    1,178    10,096     146
 Urealiserte tap (fortjenester)
 på finanskontrakter(4)     4,196   (77,240)    93,787   (1,036)
 Nedskrivning av fartøy(5)   57,882    9,441    91,108    9,441
 Omstruktureringsutgifter
 og andre(6)          2,463   (2,978)    2,097      30
 Ikke-kontrollerende renter’
 del av artikler over      431    32,491    7,662   (5,038)
----------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer       63,481   (36,221)   206,438    7,148
----------------------------------------------------------------------------

Justert nettoinntekt                           
 som kan tilskrives                          
 partnerne           22,288    13,760   102,188    65,318
----------------------------------------------------------------------------

(1) Valutatap er primært relatert til partnerskapets revaluering av alle 
  utenlandsk valuta-pålydende pengefordringer og gjeld basert på gjeldende 
  valutakurs ved slutten av hver rapporteringsperiode, eksklusive beløp 
  relatert til Dropdown Predecessor, og realisert fortjeneste relatert til 
  valuta- Bytte for partnerskapets utestående norske obligasjoner. 
(2) Tap fra valuteveksling som oppstår grunnet resultatløs kurssikring 
  inkluderer ikke-realiserte tap som har oppstått fra resultatløs kurssikring 
  fra valutavekslingskontrakter som er eller har blitt angitt som 
  valutasikring for regnskapsformål.
(3) Del av utsatt inntektsskatt (gjenvinning) relatert til urealiserte
  valutafortjenester og –tap. Det er ingen justering for denne artikkelen 
  for de tre månedene som endte 31. desember 2011, ettersom full 
  valueringsgodtgjørelse ble tatt, med start tredje kvartal 2011 mot den 
  utsatte skattegjenvinningen. 
(4) Reflekterer de urealiserte tapene grunnet endringer i marked-til-
  markedverdien på rentebytte og valutavekslingskontrakter som ikke er utpekt 
  som sikring for regnskapsformål, unntatt urealiserte tap på henholdsvis 
  $12,2 millioner og $6,5 millioner relatert til nedfallsforgjengere for 
  årene som endte 31. desember 2011 og 2010,henholdsvis. 
(5) Nedskrivning av fartøy for året som endte 31. desember 2011 relaterer til
  takseringssvekkelse for fem eldre konvensjonelle tankere, tre eldre
  skytteltankere og en eldre FSO-enhet som ble nedskrevet til deres 
  estimerte handelsverdier. For året som endte 31. desember 2010 ble en eldre 
  skytteltanker nedskrevet til sin anslåtte rimelige verdi. 
(6) Omstruktureringskostnader på $3.9 millioner for de året som endte 31. 
  desember 2011 ble pådratt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og
  avslutningen av charterkontrakten for en av partnerskapets
  skytteltankere. Omstruktureringsutgifter på $0,1 million for året som endte
  31.desember 10 ble pådratt i forbindelse med omflagging av visse av 
  partnerskapets fartøy. Andre artikler for året som endte 31. desember 2011 
  inkluderer ($3.1) millioner relatert til skattegjenvinningen på tap ved salg 
  og ($2.1) millioner er relatert til kanselleringsavgiften som ble mottatt, 
  begge tilknyttet salget av Scotia Spirit i tredje kvartal 2011. $1,7 
  millioner relatert til et engangs suksesshonorar relatert til kjøpet av 
  Piranema Spirit, $0,9 millioner relatert til et engangs disponenthonorar 
  tilknyttet andelen av aksjebaserte kompensasjonstilskudd fra Teekays 
  tidligere øverstkommanderende som ikke enda var overdratt før hans avgang 
  31. mars 2011 og $0,8 millioner relatert til en rimelig verdijustering 
  av betinget vederlagsansvar forbundet med kjøpet av Scott Spirit. Andre 
  artikler for året som endte 31. desember 2010 inkluderer ($0,1)millioner 
  relatert til justeringer av bokført verdi for visse aktiverte 
  tørrdokk-kostnader og engangs-justeringer av pensjon og skatteavsetninger. 

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.

APPENDIX B – AVSTEMNING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK MÅLESTOKK

(i tusen U.S. dollar)

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto tap justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av nybygde installasjoner, fartøyervervelse, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, gevinst og tap på fartøysalg, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, inntekt (tap) fra forskjellige renteinstanser, ikke-kontant inntektsskatt, tap på nedskriving av fartøy og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposjon er en kvantitative standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til disposisjon med netto tap for kvartalet.


----------------------------------------------------------------------------
                            Tre måneder avsluttet 
                             31. desember 2011         
                               (ikke-revidert)
----------------------------------------------------------------------------

Netto tap                              (37,099)
Legg til (trekk fra):
 Nedskriving av fartøy                        57,882
 Forringelse og amortisering                     48,194
 Urealiserte tap på ikke-angitte avledede              
  finansobjekter(1)                          4,196
 Fremmed valuta og annet, netto                    2,444
 Distribusjoner relatert til egenkapitalfinansiering av
 nybygde installasjoner                         914
 Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital             (26,970)
 Utsatt inntektsskattgjenvinning                    (541)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før ikke-kontrollerende rente      49,020
 Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF               (7,464)
----------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon                     41,556
----------------------------------------------------------------------------

(1) Avledede finansobjekter inkluderer rentebytter og valuta- 
  vekslingskontrakter.

TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.

APPENDIX C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON

(i tusen U.S. dollar)


                 Tre måneder avsluttet 31. desember 2011  
                 ---------------------------------------
                      (ikke-revidert)

             Skyttel Konvensjonell               
             Tankskip   Tankskip    FSO   FPSO     
             Segment   Segment  Segment  Segment   Total

----------------------------------------------------------------------------

Nettofortjeneste (1)   122,117    21,265  14,804  46,925  205,111
Fartøydrifts                              
 Fartøy          37,527    5,297   6,747  19,494  69,065
Tidscharter leie-                              
 Utgift          17,406      -     -     -  17,406
Nedskrivning og                              
 Amortisering       29,519    5,394   2,892  10,389  48,194
Generelle og                                 
 Administrativt      11,098    1,304    800   5,578  18,780
Nedskriving av                                
 Fartøy          19,951    29,333   8,598     -  57,882
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt (tap) fra fartøy-
 drift           6,616   (20,063)  (4,233)  11,464  (6,216)
----------------------------------------------------------------------------

                 Tre måneder avsluttet 31. desember 2010  
                 --------------------------------------- 
                      (ikke-revidert)

             Skyttel Konvensjonell               
             Tankskip   Tankskip    FSO   FPSO     
             Segment   Segment  Segment  Segment   Total
----------------------------------------------------------------------------

Nettofortjeneste (1)   119,134    25,478  17,889  40,611  203,112
Fartøydrifts                              
 fartøy          42,993    6,224  10,093  18,034  77,344
Tidscharter leie-                              
 Utgift          20,981      -     -     -  20,981
Nedskrivning og                              
 amortisering       29,353    8,620   3,537   8,720  50,230
Generelle og                                 
 administrativt       8,217    1,129    943   3,105  13,394
Nedskriving av fartøy    9,441      -     -     -   9,441
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 operasjoner        8,149    9,505    3,31  10,752  31,722
----------------------------------------------------------------------------

(1) Nettofortjenester representerer fortjenester minus reiseutgifter, som 
  består av alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert 
  drivstoffsutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og kurtasje. 
  Nettofortjenester er en ikke-GAAP økonomisk målestokk brukt av visse
  investorer for å måle økonomisk resultat for rederier. Vennligst se 
  partnerskapets webside på www.teekayoffshore.com for en avstemning av 
  denne ikke-GAAP-målestokken som brukt i denne offentliggjørelsen til den 
  mest direkte sammenlignbare GAAP økonomisk målestokk.

FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i seksjon 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: Partnerskapets fremtidige vekstutsikter, kontantstrømmer og distribusjoner til andelseiere; leveringstidspunkt for fartøy under konstruksjon og ombygging; industrifundamenter for dypvanns offshore oljeproduksjon, lagring og transport; potensialet for Teekay til å tilby ytterligere fartøy til partnerskapet og partnerskapets erverv av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven, Petrojarl Cidade de Itajai, Voyageur Spirit, Hummingbird Spirit og den nybygde FPSO-enheten som vil operere på Knarrfeltet under kontrakt med BG Norge Limited; og potensialet for partnerskapet til å erverve andre fartøy eller offshoreprosjekter fra Teekay eller tredjeparter. Følgende faktorer er blant de som kan forårsake at faktiske resultater avviker materielt fra langsiktige erklæringer, som involverer risikoer og usikkerheter, og som må tas med i betraktningen ved evaluering av enhver slik erklæring; fartøydrift og oljeproduksjonsmengder; vesentlige endringer i oljepriser; variasjoner i forventede nivå av feltvedlikehold; økte driftsutgifter; variabilitet i skytteltankertonnasjekrav under hovedavtalen med Statoil, andre enn forventede nivåer på oljeproduksjon i Nordsjøen og Brasils offshorefelter; potensiell tidlig avslutning av kontrakter, inkludert Rio das Ostras FPSO tidscharterkontrakt og hovedavtalen med Statoil, forsømmelse fra Teekay i å tilby partnerskapet ytterligere fartøy; fellesprosjektets (mellom Teekay og Odebrecht) manglende evne til å sikre nye Brasil FPSO-prosjekter som kunne bli tilbudt for salg til partnerskapet; manglende innhenting av påkrevde godkjenninger fra konfliktkomiteen hos Teekay Offshores hovedpartner for å erverve andre fartøy eller offshoreprosjekter fra Teekay eller tredjeparter, partnerskapets evne til å stille finansiering for å kjøpe ytterligere verdier; og andre faktorer omtalt i Teekays Offshores arkiver fra tid til annen med SEC, inkludert rapporten på skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31.desember 2010. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller tilsagn til å offentlig utgi noen oppdateringer eller endringer på noen langsiktig erklæringer her for å reflektere noen endring i partnerskapets forventninger med respekt dertil og enhver endring i hendelser, betingelser eller omstendigheter eller på annen måte slik erklæring er basert.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  For forespørsler om investorrelasjoner:
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com