SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

November 12, 2011 07:03 ET

Teekay Offshore Partners Rapporterer resultater for tredje kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Nov 12, 2011) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Genererte fri kontantflyt(1) på $52,1 millioner i tredje
  kvartal 2011, opp 150 prosent fra samme periode forrige år. 
-- Total likviditet på $286,2 millioner pr 30. september 2011. 
-- Gjennomført overtagelse av de nybygde skytteltankskipene Peary
  Spirit og Scott Spirit henholdsvis 2. august og 1. oktober 2011. 
-- Kunngjort intensjon å erverve Piranema FPSO fra Sevan ASA for
  omtrent $165 millioner. 
-- Kunngjorde privat plassering av egenkapital på $170 millioner, 
  primært for å finansiere Piranema FPSO. 

Teekay Offshore GP L.L.C., komplementar i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) (NYSE: TOO), rapporterte i dag partnerskapets resultater for kvartalet som utløp 30. september 2011. I løpet av tredje kvartal 2011 genererte partnerskapet fri kontantflyt(1) på $52,1 millioner, sammenlignet med $20,8 millioner i samme periode forrige år. Økningen er hovedsakelig relatert til partnerskapets erverv av de gjenværende 49 prosent interesse i Teekay Offshore Operating L.P. (OPCO) i mars 2011, ervervet av Cidade de Rio Das Ostras flytende produksjonsslager- og losseenhet (FPSO) i oktober 2010 og erverv av tre nybygde skytteltankskip i løpet av de siste tre kvartalene.

18. oktober 2011 erklærte partnerskapet en kontantfordeling på $0,50 pr enhet for kvartalet som utløp 30. september 2011. Kontantfordelingen er betalbar 14. november 2011 til alle registrerte enhetshavere på 2. november 2011.

"Partnerskapet rapporterte veldig sterke driftsresultater for tredje kvartal, primært på grunn av lavere driftskostnader og høyere skytteltankeromsetninger som følge av et antall kortsiktige transport- og lagringskontrakter til høyere priser," kommenterte Peter Evensen, Teekay Offshore GP LLCs øverstkommanderende. "Mens vi ikke forventer like sterke resultater for fjerde kvartal er vi fornøyd med den vedvarende veksten for partnerskapet gjennom de nylige ervervene av to nybygde skytteltankere og kunngjøringen tidligere i dag om å erverve Piranema FPSO fra Sevan Marine."

Oppsummering av nylige transaksjoner

I forbindelse med Teekay Corporations (Teekay) tidligere kunngjorte transaksjonen for erverv av tre FPSO-enheter fra Sevan Marine ASA (Sevan), kunngjorde partnerskapet i dag at Teekay og Teekay Offshore har til hensikt at Teekay Offshore skal erverve Piranema FPSO-enheten direkte fra Sevan Marine ASA (Sevan) for omtrent $165 millioner, underlagt visse arbeidskapitaljusteringer. 2007-bygde Piranema FPSO driftes i øyeblikket under et langsiktig charter til Petrobras S.A. på Piranema-feltet nær kysten av Brasil. Charteret inkluderer en fast kontraktsperiode til mars 2018 med opp til 11 ettårige utvidelsesopsjoner og inkluderer klausuler for kostnadsstigning.

De gjenværende to Sevan FPSO-ene, Sevan Hummingbird (som i øyeblikket driftes under en kortsiktig charterkontrakt) og Sevan Voyageur (som i øyeblikket oppgraderes) ville i utgangspunktet erverves av Teekay. Om ervervet av Teekay vil begge FPSO-enhetene være kvalifisert for erverv av Teekay Offshore ved fullføring av charterkontraktene med en fast periode på mer enn tre års varighet.

I tillegg kunngjorde partnerskapet i dag at det har avtalt å selge omtrent 7,1 millioner enheter i en privat plassering til en gruppe av institusjonelle investorer for et beløp på omtrent $170 millioner (ekskludert dets komplementarers proporsjonale kapitalbidrag). Partnerskapet akter å bruke inntektene fra salget av beregningsenheter til delvis finansiering av ervervet at Piranema FPSO og delvis finansiering av partnerskapets tidligere kunngjorte erverv av fire nybygde skytteltankere som er planlagt levert medio 2013.

2. august 2011 fullførte partnerskapet ervervet av en nybygd skytteltanker, Peary Spirit, for en kostnad på $134,5 millioner. Kjøpet ble finansiert gjennom gjeld på $96,8 millioner og $37,7 millioner kontant.

1. oktober 2011 fullførte partnerskapet ervervet av enda en nybygd skytteltanker, Scott Spirit, for en kostnad på $116 millioner, inkludert $93,3 millioner gjeld som ble antatt av Teekay Offshore. Kjøpsprisen er underlagt justering på opp til $12 millioner ekstra, basert på voksende skytteltankeromsetning generert gjennom de to årene etter erverv.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr. 1. november 2011 og ekskluderer Piranema FPSO-enheten.


---------------------------------------------------------------------------
                       Antall fartøy        
              -----------------------------------------------
                Eid     Innleid  Engasjert     
               Fartøy     Fartøy    nybygg   Total
              -----------------------------------------------
Skytteltankersegment      32(i)(ii)     4     4(iii)    40
Tradisjonell tanker segment   10(iv)     -       -     10
FSO-segment             5      -       -     5
FPSO-segment             2      -       -     2
Total                49      4       4     57
---------------------------------------------------------------------------

(i)    Inkluderer seks skytteltankere hvor Teekay Offshores interesse 
     er 50 prosent og tre skytteltankere hvor Teekay Offshores
     eierskap er 67 prosent.                     
(ii)   Inkluderer Scott Spirit som partnerskapet ervervet fra   
     Teekay, gjeldende i løpet av oktober 2011               
(iii)   Inkluderer fire nybygde skytteltankere med forventet levering 
     medio til sent 2013 og starte drift under kontrakter med et 
     datterselskap av BG Group plc i Brasil.               
(iv)   Reflekterer salget av Scotia Spirit i august 2011.      

Tidlig i august 2011 solgte partnerskapet sin konvensjonelle Aframax-tanker, Scotia Spirit, bygget i 1993, til en tredjepartskjøper for nettoutbytte på $8,3 millioner. Som et resultat av den tidlige avslutningen av tidsbefraktningen for dette fartøyet mottok partnerskapet et avslutningsgebyr på $2,1 millioner.

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en bussavtale som Teekay Offshore inngikk i forbindelse med sin opprinnelige offentlige emisjon i desember 2006, er Teekay forpliktet til å tilby sine interesser i visse skytteltankere, flytelagre og avløpsenheter (FSO), FPSO-enheter og fellesprosjekter som Teekay kan erverve i fremtiden, gitt at fartøyene er entreprenøravtaler med mer enn tre års gjenværende varighet. Partnerskapet kan også erverve andre fartøy som Teekay kan tilby til enhver tid.

Skytteltankere

Teekay Offshore ervervet nylig tre nybygde Aframax skytteltankere (Amundsen Spirit, Nansen Spirit og Peary Spirit). Partnerskapet ervervet en fjerde nybygd skytteltanker, Scott Spirit, fra Teekay 1. oktober 2011 for en kostnad på $116 millioner. Kjøpsprisen er underlagt justering på opp til $12 millioner ekstra, basert på voksende skytteltankeromsetning generert gjennom de to årene etter erverv.

I juni 2011 inngikk partnerskapet en ny langsiktig kontrakt med en datterselskap av BG for levering av skytteltanktjenester i Brasil. Kontrakten med BG vil bli utført av fire nybygde Suezmax skytteltankere som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en anslått total leveringskostnad på omtrent $480 millioner. Ved deres planlagte levering medio 2013 vil fartøyene starte drift under tiårige, fastprisede tidsbefraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også visse forlengelsesretter og fartøykjøpsretter:

FPSO-enheter

I oktober 2011 kunngjorde Teekay at de har inngått en avtale med Sevan og innehavere av mer enn to tredjedeler av hvert av Sevans obligasjonslån for Teekays erverv av tre FPSO-enheter fra Sevan, inkludert Piranema FPSO beskrevet over, og å inngå en aksjeinvestering i et kapitalrekonstruert Sevan. Under Teekays eksisterende samleavtale og som videre avtalt mellom Teekay og partnerskapet, etter den foreslåtte oppgraderingen av Voyageur FPSO-enheten og Teekays erverv av denne fra Sevan vil denne enheten være kvalifisert for salg til partnerskapet ved fullførelse av dens kontrakt med befrakteren, som er forventet å skje i løpet av tredje kvartal 2012. Etterfølgende Teekays foreslåtte erverv av Hummingbird FPSO-enheten vil denne enheten være kvalifisert for salg til partnerskapet ved fullførelse av en ny charterkontrakt med en fast periode på mer enn tre år.

I henhold til samleavtalen og en følgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby å selge Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, en eksisterende enhet eid av Teekay og drevet under en langsiktig kontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore før 9. juli 2012. Kjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-enhet ville være rimelig markedspris pluss enhver ekstraskatt eller andre kostnader for Teekay i forbindelse med overføring av FPSO-enheten til partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langsiktig kontrakt med Petrobas om levering av en FPSO-enhet for Tiro- og Sidon-feltene i Santos-bassenget utenfor Brasil. Kontrakten med Petrobras vil bli utført av en nylig konvertert FPSO-enhet ved navn Petrojarl Cidade de Itajai. Den nye FPSO-enheten er planlagt levert medio 2012, hvor den vil utføre operasjoner under en niårig fastpris tidscharterkontrakt med Petrobras med seks ytterligere ettårige forlengelsesretter. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin 50-prosents andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen 365 dager etter begynnelsen av charteret med Petrobras.

I mai 2011 inngikk Teekay en samarbeidsavtale med Odebrecht Oil & Gas S.A. (et medlem av Odebrecht-gruppen) om å samarbeide om FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert Brasil-basert selskap som opererer innen teknikk og konstruksjon, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og miljøteknikk, med over 120 000 ansatte og nærvær i mer enn 20 land. Som del av samarbeidsavtalen er Odebrecht 50-prosentspartner i Tiro Sidon FPSO-prosjektet og Teekay arbeider i øyeblikket sammen med Odebrecht på andre FPSO prosjektmuligheter som, om tildelt, kan resultere i det fremtidige salget av nye FPSO-enheter til partnerskapet i henhold til samarbeidsavtalen.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited om levering av en FPSO-enhet for tøft vær til Knarr olje- og gassfeltet i Nordsjøen. Kontrakten vil bli utført av en ny FPSO-enhet som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en total kostnad på omtrent $1 billion. I henhold til samlekontrakten er Teekay forpliktet til å tilby partnerskapet sin andel i dette FPSO-prosjektet til Teekays fulle kostnad, innen 365 dager etter begynnelsen av charteret, som er forventet å finne sted i løpet av første kvartal 2014.

Finansiell oppsummering

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(1) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $31,6 millioner for kvartalet som utløp 30. september 2011, sammenlignet med $12,9 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $106,7 millioner og $16,8 millioner for kvartalene som endte henholdsvis 30. september 2010 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tillegges partnerne på $75,1 millioner for tredje kvartal 2011, sammenlignet med et nettotap på $3,9 millioner i samme periode foregående år. Nettofortjeneste(2) for tredje kvartal 2011 økte til $208,8 millioner sammenlignet med $181,8 millioner som samme periode forrige år.

Partnerskapet rapporterte justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne(1) (som beskrevet i Vedlegg A til denne utsendelsen) på $79,9 millioner for de ni månedene som utløp 30. september 2011, sammenlignet med $51,9 millioner i samme periode forrige år. Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne ekskluderer et antall spesifikke elementer som har hatt nettoeffekt på minket inntekt med $143,0 millioner og $43,7 millioner for de ni månedene som endte henholdsvis 30. september 2010 og 2011, som beskrevet i Vedlegg A. Inkludert disse elementene rapporterte partnerskapet, på en GAAP-basis, nettotap som kan tillegges partnerne på $63,1 millioner for tredje kvartal 2, sammenlignet med et nettotap på $8,2 millioner i samme periode foregående år. Nettofortjeneste(2) for de ni månedene som endte 30. september 2011 økte til $618,7 millioner sammenlignet med $572,3 millioner i samme periode forrige år.

På grunn av den vesentlige reduksjonen i spotkurs for konvensjonelle tankere og aktivaverdier i løpet av de siste kvartalene, for regnskapsformål, registrerte partnerskapet ikke-kontante svekkelser på $24,0 millioner i tredje kvartal 2011, forbundet med tre av partnerskapets eldre fartøy. Disse ikke-kontante omkostningene påvirker ikke partnerskapets drift, kontantstrøm, likviditet eller noen av partnerskapets låneavtaler.

For regnskapsformål kreves det at partnerskapet anerkjenner, gjennom konsoliderte skadeoppgaver, endringer i den rimelige verdien for visse finansielle kontrakter som urealiserte fortjenester eller tap. Denne revurderingen påvirker ikke økonomien for noen dekningsforretninger eller har noen innvirkning på partnerskapets faktiske kontantstrøm eller beregningen av dets fordelbare kontantstrøm.

Partnerskapet har skrevet om sine historiske økonomiske resultater til å inkludere resultatene for Falcon Spirit FSO-enhet, Cidade de Rio das Ostras (Rio das Ostras) FPSO-enhet og Amundsen Spirit skytteltanker-enhet vedrørende periodene før deres erverv av partnerskapet fra Teekay, hvis resultater før ervervet er henvist til i denne utgivelsen som nedfallsforgjengeren. I overensstemmelse med GAAP kreves det at forretningserverv av instanser under felles kontroll som har startet drift blir gjort regnskap for på en måte hvor partnerskapets finansregnskap tilbakejusteres til å inkludere de historiske resultatene for de ervervede fartøyene fra datoen hvor fartøyene originalt var under Teekays kontroll. For disse formålene var Falcon Spirit under felles kontroll av Teekay fra 15. desember 2009 til 1. april 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet; Rio das Ostras FPSO-enheten var under felles kontroll av Teekay fra 1. april 2008 til 1. oktober 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet; og Amundsen Spirit var under felles kontroll av Teekay fra 30. juli 2010 til 1. oktober 2010, hvor den ble solgt til partnerskapet.

1. oktober 2010 avtalte Teekay Offshore erverv av Teekays interesse i den nybygde skytteltankeren Peary Spirit. Før den ble ervervet av partnerskapet ble denne instansen betraktet som variabel interesseinstans for regnskapsformål. Som et resultat inkluderer partnerskapets samlede finansregnskaper den økonomiske stillingen, driftsresultater og kontantflytbidraget for Peary Spirit etter 1. oktober 2010. Peary Spirit ble ervervet av partnerskapet 2. august 2011.


(1)    Justert nettoinntekt som kan tillegges partnerne er en ikke-GAAP  
     økonomisk tiltak. Vennligst se Vedlegg A, inkludert i denne  
     utgivelsen for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket til det 
     mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og 
     informasjon om spesifikke elementer som påvirker nettoinntekt som
     vanligvis ekskluderes av verdipapiranalytikere i deres publiserte
     overslag over partnerskapets økonomiske resultater.               

(2)    Nettofortjeneste representerer omsetning uten reiseutgifter, som   
     omfatter alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert   
     utgifter til bunkerolje, havneavgifter, kanaltoll og kurtasje.    
     Nettofortjeneste er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av visse 
     investorer for å måle den finansielle ytelsen for rederier. Vennligst
     se partnerskapets webside på http://www.teekayoffshore.com/ 
     for en bilegging av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne 
     utgivelsen til de mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske 
     tiltakene.                

Driftsresultater

Følgende tabell trekker frem sikker finansiell informasjon for Teekay Offshores fire hovedsegmenter: Skytteltankersegmentet, Konvensjonell tanker-segmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (vennligst se delen ”Teekays Offshoreflåte” i denne utgivelsen over og Vedlegg C for ytterligere detaljer).----------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder avsluttet        
             --------------------------------------------------
                      30. september 2011        
             --------------------------------------------------
                      (ikke-revidert)          
             --------------------------------------------------
                     Skyttel Konvensjonell              
(i tusen U.S.        Tankskip   Tankskip   FSO   FPSO     
 dollar)           Segment   Segment Segment Segment  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste       122,825    29,200  14,713  42,066 208,804

Fartøys driftsutgifter    40,327    5,965  7,164  18,185  71,641
Tidscharter leieutgift    18,620      -    -    -  18,620
Nedskrivning og                              
 amortisering         29,102    5,572  2,945  9,284  46,903

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(1)           55,156    22,214  7,456  20,401 105,227
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder avsluttet        
             --------------------------------------------------
                     30. september 2010        
             --------------------------------------------------
                       (ikke-revidert)          
             --------------------------------------------------
                     Skyttel Konvensjonell 
                                FPSO     
(i tusen U.S.        Tankskip   Tankskip   FSO  Segment     
 dollar)          Segment(2)   Segment Segment    (3)  Total
----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste       108,750    22,116  16,777  34,176 181,819

Fartøys driftsutgifter    34,263    6,144  8,296  18,333  67,036
Tidscharter leieutgift    20,352      -    -    -  20,352
Nedskrivning og                              
 amortisering         27,569    7,239  3,479  8,892  47,179

Kontantflyt fra fartøys-                            
 drift(1)           45,636    14,932  8,161  9,162  77,891
----------------------------------------------------------------------------

(1)    Kontantflyt fra fartøysdrift representerer inntekt fra fartøysdrift  
     før nedskrivnings- og amortiseringsutgifter, nedskrivning  
     av fartøyer og amortisering av utsatte fortjenester, inkluderer 
     realisert fortjeneste (tap) på utenlandske valuta   
     terminkontrakter og ekskluderer kontantflyten fra fartøydrift     
     relatert til partnerskapets nedfallsforgjenger og justering 
     for direkte finansiell leasing til kontantprinsipp. Kontantflyt 
     fra fartøysdrift er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av  
     visse investorer for å måle den finansielle ytelsen for rederier.
     Vennligst se partnerskapets webside på        
      http://www.teekayoffshore.com/ for en bilegging av dette ikke- 
     GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen til de mest direkte     
     sammenlignbare GAAP økonomiske tiltakene.                
(2)    Kontantstrøm fra fartøysdrift for skytteltankersegmentet  
     ekskluderer kontantflyten generert av Amundsen Spirit skytteltanker  
     før den ble ervervet av partnerskapet 1. oktober
     1, 2010. Resultater for Amundsen Spirit skytteltankskip-enheten for 
     periodene før den ble ervervet av partnerskapet, når den var  
     eid og drevet av Teekay er inkludert i Dropdown   
     Predecessor.                           
(3)    Kontantstrøm fra fartøysdrift for FPSO-segmentet ekskluderer
     kontantflyten generert av Rio das Ostras FPSO-enhet før den ble 
     ervervet av partnerskapet 1. oktober 2010. Resultater for
     Rio das Ostras FPSO-enheten for periodene før den ble ervervet 
     av partnerskapet, når den ble eid og drevet av Teekay er  
     inkludert i Dropdown Predecessor.               

Skytteltankersegment

Kontantflyt fra fartøydrift fra partnerskapets skytteltankersegment økte til $55,2 millioner for tredje kvartal 2011 sammenlignet med $45,6 millioner for samme periode året før, primært grunnet en økning i inntekter fra offshoreprosjekter i Nordsjøen, en økning i inntekter fra hovedavtalen med Statoil som ble endret i september 2010 og inkluderer bidraget fra erverv av tre nybygde skytteltankere, Amundsen Spirit, Nansen Spirit (som ble ervervet i fjerde kvartal 2010) og Peary Spirit (som ble ervervet i august 2011) og lavere leieutgifter for tidscharter grunnet tilbakelevering av to innleide fartøyer. Dette ble delvis utlignet av høyere fartøydriftsutgifter, avslutningen av tidscharterkontrakten for Basker Spirit i første kvartal 2011 og lavere inntekt som et resultat av færre inntektsdager fra fartøyer driftet under befraktningskontrakter.

Konvensjonell tanker-segment

Kontantflyt fra fartøydrift fra partnerskapets konvensjonelle tanker-segment økte til $22,2 millioner i tredje kvartal 2011 sammenlignet med $14,9 millioner for samme periode foregående år, primært grunnet en nedgang i antallet utleiedager grunnet planlagte tørrdokkdager og lavere bunkerforbruk.

FSO-segment

Kontantflyt fra fartøydrift fra partnerskapets FSO-segment minket til $7,5 millioner i tredje kvartal 2011 sammenlignet med $8,2 millioner for samme periode året før, primært grunnet salget av Karratha Spirit FSO-enhet i første kvartal 2011.

FPSO-segment

Kontantflyt fra fartøydrift fra partnerskapets FPSO-segment økte til $20,4 millioner for tredje kvartal 2011 sammenlignet med $9,2 millioner for samme periode forrige år, primært grunnet ervervet at Rio das Ostras FPSO-enhet i oktober 2010 og planlagt vedlikeholdsnedlukking på Petrjojarl Varg FPSO-enhet i tredje kvartal 2010.

Likviditet

Pr. 30. september 2011 hadde partnerskapet en total likviditet på $286,2 millioner, hvorav $160,9 millioner i kontanter og likvide midler og $125,3 millioner i ikke hevede kredittfasiliteter.

Konferansesamtale

Partnerskapet planlegger å arrangere en konferansesamtale 11. november 2011 kl. 12:30 p.m. (ET) for å diskutere sine resultater for tredje kvartal 2011. En ledsagende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshores webside på www.teekayoffshore.com før samtalens start. Alle aksjeholdere og interesserte parter inviteres til å lytte til konferansesamtalen ved å velge blant følgende alternativer:


-- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406, om man er utenfor 
  Nord-Amerika, og oppgi konferanse ID-kode 7648937. 
-- Ved å aksessere websendingen som vil være tilgjengelig på Teekay Offshores
  webside på www.teekayoffshore.com (arkivet vil forbli på
  websiden i 30 dager). 

Konferansesamtalen vil bli tatt opp og være tilgjengelig til 18. november 2011. Dette opptaket kan aksesseres etter livesamtalen ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148, om utenfor Nord-Amerika og oppgi kode 7648937.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P., et børsnotert master-kommandittselskap som er dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av maritim transport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore-oljeindustrien. er en internasjonal leverandør av maritim transport, oljeproduksjon og lagringstjenester til offshore-oljeindustrien. Teekay Offshore eier 40 skytteltankskip (inkludert fire innleide skip og fire forpliktede nybygg), fem flytende lagrings- og avtaksenheter (FSO), ti konvensjonelle oljetankere og to flytende produksjons-, lagrings- og avlastningsenheter (FPSO). Teekay Offshore har også rettigheter til å delta i bestemte andre muligheter med FPSO og skytteltankskip som er gitt av eierselskapet Teekay Corporation.

Teekay Offshores fellesenheter handles på New York-børsen under symbolet "TOO".----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
          OPPSUMMERING SAMLET TAPSERKLÆRING          
        (i tusen U.S. dollar, unntatt enhetsdata)       
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

             Tre måneder avsluttet		Ni måneder avsluttet  
        ------------------------------------------------------------
                     September        September 
         September    Juni  30, 2010  September  30, 2010 
          30, 2011  30, 2011    (1)(2)  30, 2011  (1)(2)(3)
        ------------------------------------------------------------
         (ikke-   (ikke-   (ikke-   (ikke-    (ikke-
         revidert)  revidert)  revidert)  revidert)   revidert)
        ------------------------------------------------------------
INNTEKTER     239,900   234,145   210,866   707,816    671,283 
----------------------------------------------------------------------------

DRIFTS                                  
 UTGIFTER                                  
Reiseutgifter    31,096   32,572   29,047   89,133    98,950 
Fartøydrifts                              
 utgifter (4)    71,641   75,197   67,036   221,968    191,532 
Tidscharter                                
 leieutgifter    18,620   18,182   20,352   57,072    68,814 
Nedskrivning og                              
 amortisering    46,903   46,163   47,179   138,636    140,111 
Generelle og                                 
 administrative                               
 (4)        17,643   18,157   16,838   54,530    49,820 
Tap ved salg av                               
 fartøy         -      -      -     171      - 
Nedskriving av                                
 fartøy       23,961    8,194      -   33,055      - 
Omstrukturerings-                                
 gebyr (5)        -      -      -    3,924      119 
----------------------------------------------------------------------------
          209,864   198,465   180,452   598,489    549,346 
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra                                 
 fartøy                                   
 drift       30,036   35,680   30,414   109,327    121,937 
----------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER                                 
Renteutgift     (9,271)   (8,890)   (9,652)  (26,630)   (28,858)
Renteinntekt      181     150     240     460      642 
Realiserte og                                
 urealiserte                                 
 (tap) fortjeneste på                               
 finansielle                                 
 kontrakter (6)  (100,499)  (38,720)  (37,191)  (128,379)   (119,529)
Valuta-                              
 fortj(tap) (7)   (316)    367   (2,615)    (748)    1,255 
Inntektsskatt                                 
 inkasso                                  
 (utgift)      3,528   (3,037)   (8,779)   (2,162)    8,585 
Annen inntekt -                               
 netto         966    1,159    1,623    3,435     5,514 
----------------------------------------------------------------------------
Nettotap      (75,375)  (13,291)  (25,960)  (44,697)   (10,454)
----------------------------------------------------------------------------
Netto (tap)                                 
 inntekt                                   
 tillegges                                
 til:                                    
 Ikke-                                   
  kontrollerende                               
  interesser     (296)   (1,937)   (5,231)   18,360    (1,954)
 Dropdown                                 
  Predecessor                               
  (1)(2)(3)       -      -   (16,869)     -    (16,685)
 Partne      (75,079)   (3,860)  (63,057)   8,185 
Kommanditt-                                   
 enheters                              
 utestående:                                
Middel                              
 antall                                 
 felles enheter                                
 utestående                                
 - Grunnleggende og                                
  utvannet   63,459,310 62,800,314 45,450,625 61,166,318  42,165,412 
Totale enheter                                 
 utestående ved                               
 periodens utløp 63,513,580 62,800,314 48,797,500 63,513,580  48,797,500 
----------------------------------------------------------------------------

(1)    Resultater for Rio das Ostras FPSO-enhet for perioden som startet 
     i april 2008 før den ble ervervet av partnerskapet i   
     oktober 2010, når den var eid og drevet av Teekay Corporation.
     er inkludert i Dropdown Predecessor.             
(2)    Resultater for Amundsen Spirit skytteltankeren for perioden   
     som startet i juli 2010, før den ble ervervet av partnerskapet
     i oktober 2010, når den var eid og drevet av Teekay     
     Corporation er inkludert i Dropdown Predecessor.      
(3)    Resultater for Falcon Spirit FSO-enheten for perioden som startet i
     desember 2009 før den ble ervervet av partnerskapet i april
     2010, når den var eid og drevet av Teekay Corporation, er  
     inkludert i Dropdown Predecessor.               
(4)    Partnerskapet har inngått valutavekslings     
     kontrakter, som er valutasikring for visse fartøysdriftutgifter 
     og generelle og administrative utgifter. Visse av disse
     terminkontraktene er konstruert som kontantflytsikringer    
     i henhold til GAAP. Urealiserte (tap) gevinster fra kraftløs  
     sikring fra slike terminkontrakter, inkludert terminkontrakter  
     vedrørende Dropdown Predecessor reflekteres i 
     fartøydriftsutgifter og generelle og administrative utgifter
     i ovenstående oppsummering samlet erklæring av (tap) inntekt som 
     beskrevet i tabellen under.                   

             Tre måneder avsluttet		Ni måneder avsluttet  
        ------------------------------------------------------------
         September    Juni  September  September  September 
          30, 2011  30, 2011  30, 2010  30, 2011   30, 2010 
        ------------------------------------------------------------
Fartøydrifts                              
 utgifter        (33)    (83)    (428)    (300)   (2,750)
Generelle og                                 
 administrative    (109)     69     410     90    (1,144)

(5)    Omstruktureringsutgifter for de ni månedene som sluttet 30. september 
     2011 ble pådratt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og 
     avslutningen av charterkontrakten for en av partnerskapets  
     skytteltankere. Omstruktureringsutgifter for de ni månedene som 
     sluttet 30. september 2010 ble pådratt i forbindelse med omflagging    
     av noen av partnerskapets skytteltankere.     

(6)    Realisert (tap) fortjeneste relaterer til summene som partnerskapet 
     faktisk betalte eller mottok for å gjøre opp slike finansielle 
     kontrakter og de urealiserte (tap) fortjenester relaterer til 
     endringer i rimelig markedsverdi for slike finansielle kontrakter 
     som beskrevet i tabellen under:                              


              Tre måneder avsluttet    Ni måneder avsluttet  
           -------------------------------------------------------
           September    Juni September September  September 
            30, 2011  30, 2011  30, 2010  30, 2011  30, 2010 
           -------------------------------------------------------
Realiserte (tap)                              
 fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter      (14,889)  (13,769)  (11,387)  (42,360)  (36,231)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakt    1,950   1,204    (150)   3,572    (645)
           -------------------------------------------------------
             (12,939)  (12,565)  (11,537)  (38,788)  (36,876)
           -------------------------------------------------------
Urealiserte (tap)                             
 fortjenester relatert til:                             
 Rentebytter      (80,702)  (26,969)  (33,637)  (86,906)  (86,776)
 Valuta-                             
  vekslingskontrakter  (6,858)    814   7,983   (2,685)   4,123 
           -------------------------------------------------------
             (87,560)  (26,155)  (25,654)  (89,591)  (82,653)
           -------------------------------------------------------
Totalt realiserte og                             
 urealiserte (tap)                            
 fortjenester eller ikke-                               
 utpekte                                 
 finansielle                                 
 kontrakter       (100,499) (38,720)  (37,191) (128,379) (119,529)
           -------------------------------------------------------

(7)    Valutafortjeneste (tap) inkluderer realiserte fortjenester på $0,8   
     millioner og $2,2 millioner, for tre og ni måneder som utløp   
     30. september 2011, relatert til summene som   
     partnerskapet mottok for å gjøre opp partnerskapets ikke-utpekte  
     kryssvalutabytter som ble inngått som en økonomisk sikkerhet 
     relatert til partnerskapets NOK 600 millioner uprioriterte obligasjoner.   
     Valutavekslingsfortjeneste (tap) inkluderer også urealiserte tap av  
     ($9,8) millioner og ($0,4) millioner, for tre og ni måneder som utløp  
     30. september 2011, relatert til endringen i 
     rimelig verdi for slik finansiell kontrakt, forskjøvet med $9,1 million 
     og $0,8 millioner i urealisert fortjeneste på revalueringen for NOK
     obligasjonen for de tre og ni månedene avsluttet 30.09.11,   
     henholdsvis.                           


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
            OPPSUMMERING KONSERNBALANSE          
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                     Per     Per         Per 
              ------------------------------------------------
               30. september   30. juni    31. desember 
                 30, 2011   30, 2011      31, 2010 
              ------------------------------------------------
             (ikke-revidert)  (ikke-revidert)  (ikke-revidert)
              ------------------------------------------------
AKTIVA                                   
Kontanter og likvide midler    160,935     158,644      166,483 
Kjøretøy holds for salg         -      8,300         - 
Andre gjeldende aktiva       140,078    163,318      142,493 
Kjøretøy og utstyr        2,241,569   2,302,656     2,247,323 
Forskudd på nybygg-                           
 kontrakter             44,947     44,600       52,184 
Andre aktiva            55,119     71,468       78,267 
Immaterielle aktiva         23,423     25,203       28,763 
Goodwill              127,113    127,113      127,113 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Totale aktiva          2,793,184   2,901,302     2,842,626 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
PASSIVA OG EGENKAPITAL                           
Gjeld og akkumulerte                        
 passiva              95,642     90,121      101,287 
Andre gjeldende passiva       85,618    183,793      113,183 
Gjeldende del av langfristet                        
 gjeld               145,108     202,677      152,096 
Langfristet gjeld        1,780,096    1,714,458     1,565,044 
Andre langfristede passiva     226,281     144,718      140,842 
Innløselige ikke-kontrollerende                         
 rente               39,147     39,604      41,725 
Egenkapital:                                   
 Ikke-kontrollerende rente     39,203     46,703      170,876 
 Partners egenkapital       382,089     479,228      557,573 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Total passiva og egenkapital   2,793,184    2,901,302     2,842,626 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
        OPPSUMMERING KONSERNKONTANTSTRØMOPPSTILLING        
             (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                   Ni måneder avsluttet 30. september,  
                  ------------------------------------
                         2011      2010 (1)
                  ------------------------------------
                    (ikke-revidert)  (ikke-revidert)
Kontanter og likvide midler bevilget                   
 av (brukt for)                             
DRIFTSAKTIVITETER                          
------------------------------------------------------------------------
Netto driftskapital              203,002      227,754 
------------------------------------------------------------------------

FINANSIERINGSAKTIVITETER                          
Nettoutbytte fra utbetaling av langfristet                   
 gjeld                     420,626      119,400 
Fast tilbakebetaling av langfristet                    
 gjeld                     (86,230)     (62,311)
Forutbetaling av langfristet gjeld      (125,561)     (309,235)
Forskudd fra prosjektpartner          14,500         - 
Tilbakebetaling av forskudd fra                     
 prosjektpartner                (14,500)        - 
Tilbakebetaling av langfristet gjeld relatert                  
 til Dropdown Predecessor relatert til                  
 Falcon Spirit                    -      (32,834)
Bidrag til Teekay Corporation                   
 relatering til oppkjøp av Rio das                   
 Ostras                     2,000         - 
Distribuering til Teekay Corporation                   
 for oppkjøpet av Falcon                     
 Spirit                       -      (11,295)
Egenkapitalbidrag fra Teekay                     
 Corporation til Dropdown Predecessor        -      19,172 
Kjøp av 49% andel i Teekay                   
 Offshore Operating L.P.           (160,000)        - 
Oppkjøp av Peary Spirit LLC          (37,730)        - 
Egenkapitalbidrag fra                     
 prosjektpartner                 3,750        233 
Nettoutbytte fra utstedelse av felles                    
 enheter                    20,408      237,041 
Utgifter til egenkapitaltilbud          (119)     (11,117)
Kontantdistribusjoner betalt av                     
 partnerskapet                 (95,329)     (60,579)
Kontantdistribusjoner betalt av                       
 datterselskaper til ikke-kontrollerende                    
 renter                    (33,475)     (58,969)
Annet                       (658)      (1,025)
------------------------------------------------------------------------
Netto kontantstrøm finansiering        (92,318)     (171,519)
------------------------------------------------------------------------

INVESTERINGSAKTIVITETER                          
Utgifter til kjøretøy og                      
 utstyr                    (145,538)      (5,811)
Nettoutbytte fra salg av kjøretøy og                    
 utstyr                     13,354         - 
Investering i direkte finansierte leie-                  
 aktiva                      316       (887)
Mottatt betaling fra direkte finansiert                     
 leie                      15,636      17,181 
------------------------------------------------------------------------
Netto investeringskontantstrøm        (116,232)      10,483 
------------------------------------------------------------------------

(Økning) minking i kontanter og likvide                  
 midler                     (5,548)      66,718 
Kontanter og likvide midler, starten                  
 av perioden                  166,483      109,407 
------------------------------------------------------------------------
Kontanter og likvide midler, slutten                    
 av perioden                  160,935      176,125 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

(1)    I samsvar med GAAP inkluderer Oppsummering konsernkontantstrøm-  
     oppstilling kontantstrømmene relatert til: Falcon Spirit 
     FSO-enheten, for perioden fra 15. desember 2009 til 1. april 2010; 
     Rio das Ostras FPSO-enheten, for perioden fra 1. april 2008 til
     oktober 2010; og Amundsen Spirit skytteltankskip-enheten, for 
     for perioden fra 30. juli 2010 til 1. oktober 2010, mens fartøyene
     var under Teekay Corporations kontroll, men før de ble 
     oppkjøpt av partnerskapet.               ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
              TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
     APPENDIX A – SPESIFIKKE ARTIKLER SOM PÅVIRKER NETTO (TAP) INNTEKT      
               (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Fremstilt nedenfor som en avstemning av partnerskapets ikke-reviderte nettoinntekt som kan tilskrives partnerne, en ikke-GAAP finansiell målestokk, til netto (tap) inntekt som kan tilskrives partnerne som avgjort i samsvar med GAAP. Partnerskapet mener at enkelte investorer bruker denne informasjonen for å evaluere partnerskapets økonomiske resultat, i tillegg til vanlige tiltak fremstilt i samsvar med GAAP. Artiklene nedenfor er også vanligvis ekskludert av verdipapiranalytikere i deres publiserte estimater av partnerskapets økonomiske resultat. Justert netto inntekt som kan tilskrives partnerne er ment å gi ytterligere informasjon og burde ikke anses som en erstatning for ytelsestiltak fremstilt i samsvar med GAAP.


------------------------------------------------------------------------
            Tre måneder avsluttet		Ni måneder avsluttet   
          ----------------------------------------------------
          30. september 30. september 30. september 30. september 
            30, 2011   30, 2010   30, 2011   30, 2010 
          ----------------------------------------------------
       (ikke-revidert) (ikke-revidert) (ikke-revidert) (ikke-revidert)
Netto tap – GAAP-                             
 basis          (75,375)   (25,960)   (44,697)   (10,454)
 Netto tap (inntekt)                           
  som kan tilskrives                           
  ikke-kontrollerende                           
  renter           296    5,231   (18,360)    1,954 
 Netto inntekt (tap)                           
  som kan tilskrives                           
  Dropdown                               
  Predecessor         -    16,869      -    16,685 
------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt                            
 som kan tilskrives                          
 partnerne         (75,079)   (3,860)   (63,057)    8,185 
Legg til (trekk fra)                             
 spesifikke artikler                             
 som påvirker netto                             
 (tap) inntekt:                             
 Valuta-                           
  tap(1)          1,092    (1,737)    2,967    (1,173)
 Valuta-                           
  tap                           
  som resultat av                            
  resultatløs                               
  kurssikring                           
  (2)            142     (16)     210    3,896 
 Forskuddsbetalt inntekt                            
  skatteutgift                             
  (inkasso)                              
  relatert til                             
  urealiserte                              
  valuta-                           
  gevinster (3)        -    13,174    10,096    (1,032)
 Urealiserte tap                           
  på avledede                            
  finansobjekter (4)   87,560    20,292    89,591    76,204 
 Tap ved salg av                            
  fartøy (5)          -      -     171      - 
 Nedskriving av                             
  fartøy(6)        23,961      -    33,055      - 
 Omstrukturerings-                             
  omkostninger og                             
  annet(7)        (5,239)      -     (366)    3,753 
 Ikke-kontrollerende                            
  renters del                           
  av artikler ovenfor    (808)   (14,956)    7,231   (37,899)
------------------------------------------------------------------------
Totale justeringer    106,708    16,757   142,955    43,749 
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Justert nettoinntekt                           
 som kan tilskrives                          
 partnerne         31,629    12,897    79,898    51,934 
------------------------------------------------------------------------

(1)    Valutatap er primært relatert til partnerskapets   
     revaluering av alle utenlandsk valuta-pålydende pengefordringer  
     og gjeld basert på gjeldende valutakurs ved slutten av 
     hver rapporteringsperiode, eksklusive beløp relatert til Dropdown  
     Predecessor, og realisert fortjeneste relatert til valuta-
     bytte.                               
(2)    Tap fra valuteveksling som oppstår grunnet resultatløs      
     kurssikring inkluderer ikke-realiserte tap som har oppstått fra 
     resultatløs kurssikring fra valutavekslingskontrakter som er 
     eller har blitt angitt som valutasikring for regnskapsformål. Dette  
     ekskluderer tap fra valuteveksling som oppstår grunnet resultatløs 
     kurssikring relatert til Dropdown Predecessors på ($34,387)
     og $nil, for de tre og ni månedene avsluttet 30. september 2010, 
     henholdsvis.                           
(3)    Del av utsatt inntektsskatt (gjenvinning) relatert til   
     urealiserte valutagevinster og –tap. Det er ingen     
     justering for denne artikkelen for de tre månedene som endte 30. september 
     2011, da en full valueringsgodtgjørelse ble tatt mot den utsatte
     skattegjenvinningen.                           
(4)    Reflekterer de urealiserte tapene grunnet endringer i marked-til-   
     markedverdien på rentebytte og valutavekslings- 
     kontrakter som ikke er angitt som valutasikring for regnskaps-    
     formål, ekskludert urealisert tap på $5.4 millioner og $6.5  
     millioner relatert til Dropdown Predecessors for de tre og  
     ni månedene som endte 30. september 2010, respektivt.        
(5)    Tap på salg av fartøy er relatert til salget av Karratha Spirit 
     FSO-enhet.                             
(6)    Nedskriving av fartøyene for de tre månedene som endte 30. september  
     2011 er relatert til vurderingssvekkelse av to eldre konvensjonelle 
     tankskip og en eldre skytteltanker, som ble nedskrevet til 
     deres estimerte handelsverdier. For de ni månedene som endte 30. september 
     2011 ble et ytterligere konvensjonelt fartøy nedskrevet til  
     dets salgsverdi.                     
(7)    Omstruktureringskostnader på $3.9 millioner for de ni månedene som endte  
     den 30. september 2011 ble pådratt i forbindelse med salget av en
     FSO-enhet og oppsigelsen av charterkontrakten for en av
     partnerskapets skytteltankskip. Omstruktureringskostnader på $0.1   
     millioner for de ni månedene som endte 30. september 2010 ble pådratt
     i forbindelse med utflaggingen av visse av partnerskapets
     fartøy. Andre artikler for de tre og ni månedene som endte 30. september
     2011 inkluderer ($3.1) millioner relatert til skattegjenvinningen på
     tap ved salg og ($2.1) millioner er relatert til kanselleringsavgiften  
     mottatt, begge knyttet til Scotia Spirit. Andre artikler for 
     de ni månedene som endte 30. september 2011 inkluderer $0.9 millioner   
     relatert til et engangs disponenthonorar knyttet til delen av 
     aksjebaserte kompensasjonstilskudd for Teekays tidligere administrerende    
     direktør, som ikke var sikret før datoen for hans
     pensjonering den 31. mars 2011. Andre artikler de ni månedene   
     som endte 30. september 2010 inkluderer $3.6 millioner relatert til     
     justeringer på bokført verdi for visse aktiverte     
     tørrdokk-kostnader og engangs-justeringer på skatte-   
     tilvekst.                             ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
     APPENDIX B – AVSTEMNING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK MÅLESTOKK     
              (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak – disponerbar kontantstrøm (Distributable Cash Flow, DCF)

Kontantstrøm til disposisjon representerer netto tap justert for forringelse og amortisering, ikke-kontrollerende rente, ikke-kontante artikler, beregnede utgifter for vedlikeholdskapital, gevinst og tap på fartøysalg, urealisert gevinst og tap fra finansielle kontrakter, inntekt (tap) fra forskjellige renteinstanser, ikke-kontant inntektsskatt, tap på nedskriving av fartøy og urealiserte valutarelaterte artikler. Utgifter for vedlikeholdskapital representerer de kapitalutgiftene nødvendig for å opprette driftskapasiteten for, eller omsetningen generert av, partnerskapets realaktiva over lang tid. Kontantstrøm til disposisjon er en kvantitative standard brukt i det offentlige partnerskapsinvesteringssamfunnet for å hjelpe med evalueringen av et partnerskaps evne til å komme med kvartalsvise kontaktdistribusjoner. Kontantstrøm til distribusjon er ikke definert av GAAP og bør ikke vurderes som et alternativ til netto tap eller annen indikator på partnerskapets ytelse som kreves av GAAP. Tabellen nedenfor avstemmer kontantstrøm til disposisjon med netto tap for kvartalet.


---------------------------------------------------------------------------
                           Tre måneder avsluttet 
                            -------------------
                             30. september 2011 
                            -------------------
                               (ikke-revidert)
---------------------------------------------------------------------------

Netto tap                              (75,375)
Legg til (trekk fra):                              
 Forringelse og amortisering                    46,903 
 Nedskriving av fartøy                       23,961 
 Fremmed valuta og annet, netto                   3,775 
 Utsatt inntektsskattgjenvinning                  (3,920)
 Beregnede utgifter for vedlikeholdskapital            (26,121)
 Urealiserte tap på ikke-angitte avledede              
  finansobjekter (1)                        87,560 
---------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til distribusjon før ikke-kontrollerende rente     56,783 
 Ikke-kontrollerende rentes andel av DCF              (4,634)
---------------------------------------------------------------------------
Kontantstrøm til disposisjon                     52,149 
---------------------------------------------------------------------------
(1)    Avledede finansobjekter inkluderer rentebytter og valuta-  
     vekslingskontrakter.                    ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.            
        APPENDIX C – SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON        
             (i tusen U.S. dollar)            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

               Tre måneder avsluttet 30. september 2011     
          --------------------------------------------------------
                      (ikke-revidert)           

            Skyttel Konvensjonell               
            Tankskip    Tankskip    FSO   FPSO      
            Segment    Segment  Segment Segment   Total

----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste (1)  122,825     29,200  14,713  42,066  208,804
Fartøydrifts                              
 fartøy         40,327     5,965   7,164  18,185   71,641
Tidscharter leie-                              
 utgift         18,620       -     -    -   18,620
Nedskrivning og                              
 amortisering      29,102     5,572   2,945  9,284   46,903
Generelle og                                 
 administrativt     12,449     1,021    674  3,499   17,643
Nedskriving av                                
 fartøy          8,319     15,642     -    -   23,961
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 operasjoner       14,008     1,000   3,930 11,098   30,036
----------------------------------------------------------------------------


               Tre måneder avsluttet 30. september 2010     
          --------------------------------------------------------
                      (ikke-revidert)           

            Skyttel                       
            Tankskip  Konvensjonelt        FPSO      
            Segment     Tankskip    FSO Segment      
               (2)     Segment  Segment    (3)   Total

----------------------------------------------------------------------------
Nettofortjeneste(1)   108,750     22,116  16,777  34,176  181,819
Fartøydrifts                              
 fartøy         34,263     6,144   8,296  18,333   67,036
Tidscharter leie-                              
 utgift         20,352       -     -    -   20,352
Nedskrivning og                              
 amortisering      27,569      7,239   3,479  8,892  47,179
Generelle og                                 
 administrativt     11,447      1,040    837  3,514  16,838
----------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøys-                             
 operasjoner       15,119      7,693   4,165  3,437  30,414
----------------------------------------------------------------------------

(1)    Nettofortjenester representerer fortjenester minus reiseutgifter, 
     som består av alle utgifter relatert til visse reiser, inkludert 
     drivstoffsutgifter, havneavgifter, kanalavgifter og kurtasje. 
     Nettofortjenester er en ikke-GAAP økonomisk målestokk brukt av visse
     investorer for å måle økonomisk resultat for rederier.
     Vennligst se partnerskapets webside på        
      http://www.teekayoffshore.com/ 
     for en avstemning av denne ikke-GAAP-målestokken som brukt i denne 
     offentliggjørelsen til den mest direkte sammenlignbare GAAP økonomisk
     målestokk.                
(2)    Inntekt fra operasjoner for Amundsen Spirit skytteltankskipsenhet for 
     periodene før dets oppkjøp av partnerskapet 1. oktober 2010, når den 
     var eid og drevet av Teekay Corporation, kreves av GAAP å være inkludert
     i Teekay Offshores resultater for slike tidligere perioder. Beløpene 
     inkludert i denne offentliggjørelsen relatert til Amundsen Spirit 
     skytteltankskips Dropdown Predecessor-tall er kun forventet å påvirke
     regnskapene for perioder før Amundsen Spirit skytteltankskipet ble 
     oppkjøpt av partnerskapet, og vil derfor ikke ha noen effekt på justert
     nettoinntekt som kan tilskrives partnerne eller kontantstrøm for 
     distribusjon for partnerskapet for noen periode, inkludert tredje kvartal 2010.           
(3)    Inntekt fra operasjoner for Rio das Ostras FPSO-enhet for periodene før dets 
     oppkjøp av partnerskapet 1. oktober 2010, når den var eid og drevet av Teekay
     Corporation, kreves av GAAP å være inkludert i Teekay Offshores resultater for
     slike tidligere perioder. Beløpene inkludert i denne offentliggjørelsen 
     relatert til Rio das Ostras FPSOs Dropdown Predecessor-tall er kun forventet
     å påvirke regnskapene for perioder før Rio das Ostras FPSO ble oppkjøpt av 
     partnerskapet, og vil derfor ikke ha noen effekt på justert nettoinntekt som
     kan tilskrives partnerne eller kontantstrøm for distribusjon for partnerskapet
     for noen periode, inkludert tredje kvartal 2010. 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
             FREMTIDSRETTET INFORMASJON 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i seksjon 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: Partnerskapets fremtidige vekstutsikter, kontantstrømmer og distribusjoner til andelseiere; tidsberegningen for levering av de fire nybygde skytteltankskipene og forventet fremtidig økning i partnerskapets kontantstrøm til disposisjon som et resultat av den nye langsiktige kontrakten med BG i Brasil; industrigrunnlagene for dypvanns offshore oljeproduksjon, -lagring og transport; potensialet for Teekay til å tilby ytterlige fartøy til partnerskapet og partnerskapets oppkjøp av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven, Petrojarl Cidade de Itajai, Sevan Voyageur, Sevan Hummingbird og den nybygde FPSO-enheten som vil betjene Knarr-feltet under kontrakt med BG Norge Limited; partnerskapets hensikt til å kjøpe Piranema FPSO-enheten fra Sevan og relaterte kostnader og resultater for partnerskapet; finansiering for det foreslåtte Piranema FPSO, inkludert den private egenkapitaltransaksjonen; og potensialet for partnerskapet for å kjøpe opp andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjeparter.

Følgende faktorer er blant de som kan føre til at faktiske resultater skiller seg drastisk fra de langsiktige redegjørelsene, som involverer risikoer og usikkerheter, og som bør tas hensyn til ved evalueringen av en slik redegjørelse: fartøysoperasjoner og oljeproduksjonsvolumer; betydelige endringer i oljepriser; variasjoner i forventede feltvedlikeholdsnivåer; økte driftsutgifter; variasjoner i tonnasjekrav for skytteltankskip under hovedavtalen med Statoil; avvik fra forventede oljeproduksjonsnivåer på offshore-feltene i Nordsjøen; potensiell tidlig oppsigelse av kontrakter, inkludert Rio das Ostras FPSO tidscharterkontrakter og hovedavtalen med Statoil; Teekays unnlatelse i å tilby partnerskapet ytterligere fartøy; fellesprosjektet mellom Teekay og Odebrecht manglende evne til å sikre nye Brasil FPSO-prosjekter som kan bli tilbydt for salg til partnerskapet; forsømmelse i å anskaffe nødvendige godkjenninger fra konfliktkomiteen for Teekay Offshores generelle partner for oppkjøp av andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjeparter; parnerskapets evne til å reise finansene for BGs nybygging av skytteltankskip eller for kjøp av ytterligere aktiva; forhandling og avslutning av definitive avtaler for de foreslåtte transaksjonene med Sevan og mislykkethet i å tilfredsstille relaterte avslutningsbetingelser, inkludert innhenting av godkjennelser fra Sevans aksjonærer, Sevans obligasjonsinnehavere, tilsynsmyndigheter, , Sevan FPSO-befraktere, og Sevans bankkonsortium relatert til Voyageur FPSO; og andre faktorer diskutert i Teekay Offshores dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert dets rapport om skjema 20-F for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2010. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å utgi offentlig oppdateringer eller revisjoner for fremtidsrettet informasjon oppgitt her, for å gjenspeile endringer i Partnerskapets forventninger eller endinger i hendelser, forhold eller omstendigheter hvorpå sådan informasjon er basert.

Contact Information • Kontakt:
  For forespørsler om investorrelasjoner:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com