SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

August 15, 2011 07:13 ET

Teekay Offshore Partners rapporterer resultater fra andre kvartal

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Aug 15, 2011) - Teekay Offshore Partners L.P. (NYSE: TOO) -

Høydepunkter


-- Generert fri kontantstrøm (1) på $42,6 millioner andre
  kvartal i 2011, opp 52 prosent fra samme periode forrige
  år.
-- Juni 2011, inngikk langtidskontrakt med BG Group plc for
  bygging av fire nye oljetankere i Brasil, start i
  midten/slutten av 2013.
-- Juli 2011, fullførte en $20 millioners rettet emisjon med
  tilbud om delvis finansiering av byggingen av de fire nye
  tankskipene.
-- Total likviditet på $294,- millioner pr. 30. juni 2011.

Teekay Offshore GP L.L.C., samarbeidspartneren til Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet) (NYSE: TOO), rapporterte i dag Partnerskapets resultater for kvartal endt 30. juni 2011. I løpet av andre kvartal 2011 genererte Partnerskapet en fri kontantstrøm (1) på $42,6 millioner, sammenlignet med $28,1 millioner samme periode forrige år.

Den 22. juli 2011 kunngjorde Partnerskapet en kontantstrøm på $0,50 pr. andel for kvartal endt 30. juni 2011. Kontantstrømmen er til utbetaling den 12. august 2011 til alle andelseiere registrert 5. august 2011.

”Partnerskapets sterke kontantstrøm andre kvartal gjenspeiler hele kvartalets positivitet av oppkjøp av de gjenværende 49 prosent interesser i Teekay Offshore Operating L.P. mars 2011”, sier Peter Evensen, konsernsjef i Teekay Offshore GP LLC. ”De grunnleggende elementene for oljeproduksjon på dypt hav, lagring og transport fortsetter å være fordelaktig og vi er oppmuntret av det høye nivået på nylig anbudsaktivitet innen sektoren. Våre tiltak for forretningsutvikling har gitt resultater og resulterte nylig i en belønning i form av en ny langtidskontrakt for oljetankere fra et datterselskap av BG Group plc i Brasil. Denne kontrakten vil utgjør bygging av fire nye oljetankere med planlagt levering i midten/slutten av 2013."

Evensen la til, ”Vår sponsor, Teekay Corporation, ble nylig belønnet med en betydelig ny North Sea FPSO-kontrakt, også med BG. Dette er positivt for vår fremtidige vekst av kontantstrøm da den nybyggende FPSO-andelen burde kvalifiseres ti oppkjøp av Teekay Offshore så snart drift under dens kontrakt starter tidlig 2014. I tillegg til vår evne til å sikre prosjekter eller kjøpe fartøy direkte fra tredjepart, gir Partnerskapets sponsor, Teekay Corporation, oss en viktig mulighet for fremtidig vekst.”

(1) Fri kontantstrøm er et ikke-GAAP økonomisk tiltak av bestemte investorer for å måle Partnerskapets økonomiske ytelse og andre begrensede Partnerskap. Se tillegg B for avstemming av fri kontantstrøm til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under amerikanske regnskapsprinsipper (U.S. generally accepted accounting principles, GAAP).

Referat av nylige transaksjoner

I juni 2011 inngikk Partnerskapet en langtidskontrakt med et datterselskap av BG Group plc (BG) med formål å levere oljetankertjenester i Brasil. Som nevnt tidligere vil kontrakten utgjøre bygging av fire Suezmax oljetankere som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries med en totalkostnad levert på $480 millioner. Etter planlagt leveranse i midten/slutten av 2013 vil fartøyene settes i drift under 10-årskontrakter med fastsatt tidsleie. Kontrakten med BG inkluderer også muligheter for forlengelse og kjøp av fartøy.

I løpet av juni 2011 solgte Partnerskapet 0,7 millioner felles andeler gjennom en privat plassering for nettoproveny på $20,4 millioner (inkludert generell partners bidrag). Nettoproveny fra tilbudet ble brukt til delvis finansiering verftets avdrag for byggingen av de fire nye Suezmax oljetankerne.

Teekay Offshores flåte

Følgende tabell oppsummerer Teekay Offshores flåte pr. 10. august 2011.


---------------------------------------------------------------------------
                        Antall fartøy
               ---------------------------------------------
                      Innleid-
                  Eid med forpliktelse
                  Fartøy    Fartøy Nybygginger Totalt
               ---------------------------------------------
Oljetankersegment          31(i)     5      4(ii)   40
Konvensjonelt tankskipsegment	  10(iii)     -       -   10
FSO-segment               5     -       -    5
FPSO-segment              2     -       -    2
---------------------------------------------------------------------------
Totalt                 48     5       4   57
---------------------------------------------------------------------------

(i)  Inkluderer seks oljetankere der Teekay Offshore har interesser på 50
   prosent og tre oljetankere der Teekay Offshore har et eierskap
   på 67 prosent.

(ii) Inkluderer bygging av fire nye tankskip med planlagt levering i
   midten/slutten av 2013 og settes i drift under kontrakt med BG i
   Brasil.

(iii) Gjenspeiler salget av Scotia Spirit i starten av august 2011.


I starten av august 2011 solgte Partnerskapet sin konvensjonelle Aframax-tanker bygget i 1993, Scotia Spirit, til en tredjeparts kjøper for nettoproveny på $8,3 millioner. Som et resultat av tidlig slutt på leie av dette fartøyet vil Partnerskapet motta et avslutningsgebyr på $2,1 millioner tredje kvartal 2011.

Fremtidige vekstmuligheter

I henhold til en omnibus-avtale som Teekay Offshore inngikk forbindelse med innledende børsnotering i desember 2006, er Teekay Corporation (Teekay) forpliktet til å tilby Partnerskapet sin interesse i bestemte oljetankere, FSO-andeler, flytende produksjon, lagring og lossing (FPSO)-andeler og eventuell fremtidig felles virksomhet, gitt at fartøyene er under kontrakt med en gjenværende tid på tre år eller mer. Partnerskapet kan også kjøpe opp andre fartøy som Teekay eventuelt tilbyr fra tid til annen.

Oljetankere

Teekay Offshore gikk nylig til innkjøp av to nybygde Aframax oljetankere (Amundsen Spirit og Nansen Spirit) og forpliktet seg til å kjøpe opp enda en nybygget Aframax oljetanker (Peary Spirit) som ble levert Partnerskapet i starten av august 2011. Teekay forplikter seg til å tilby Partnerskapet en fjerde nybygd oljetanker (Scott Spirit) innen 365 dager etter levering, gitt at fartøyet er under leiekontrakt med gjenværende leietid på tre år eller mer.

FPSO-andeler

I henhold til omnibus-avtalen og en påfølgende avtale er Teekay forpliktet til å tilby salg av Petrojarl Foinaven FPSO-andelen, en eksisterende FPSO-andel, som eies av Teekay og opererer under langtidskontrakt i Nordsjøen, til Teekay Offshore innen 9. juli 2012. Oppkjøpsprisen for Petrojarl Foinaven FPSO-andelen vil være reell markedsverdi pluss avgifter eller andre utgifter som Teekay måtte ha for å overføre FPSO-andelen til Partnerskapet.

I oktober 2010 signerte Teekay en langtidskontrakt med Petrobras for å tilby en FPSO-andel for Tiro og Sidon-feltene lokalisert i Santos Basin offshore, Brasil. Kontrakten med Petrobas vil betjenes av en nylig konvertert FPSO-andel som heter Petrojarl Cidade de Itajai. Den nye FPSO-enheten er planlagt levert i midten av 2012, da den vil gå i drift under en 9-års fast leiekontrakt til Petrobas med mulighet for seks ett-års utvidelser. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapet sine 50 prosent interesser i dette FPSO-prosjektet på Teekay sin fulle kostnad for bygging, innen 365 dager etter start av leie med Petrobas.

I mai 2011 inngikk Teekay en avtale om felles virksomhet med Odebrecht Oil & Gas S.A. (medlem av Odebrecht-gruppen) for sammen å arbeide for FPSO-prosjekter i Brasil. Odebrecht er et veletablert selskap i med sete i Brasil som opererer innen ingeniørtjenester og bygg, petrokjemi, bioenergi, energi, olje og gass, eiendom og sektor innen miljøteknikk, med over 120.000 ansatte og med tilstedeværelse i mer enn 20 land. Som en del av samarbeidet er Odebrecht 50 prosent partner i Tiro Sidon FPSO-prosjektet og Teekay jobber for tiden med Odebrecht på andre mulige FPSO-prosjekter som, i henhold til avtalen, kan resultere i fremtidige salg av nye FPSO-enheter til Partnerskapet.

I juni 2011 inngikk Teekay en ny kontrakt med BG Norge Limited for å kunne tilby en FPSO-enhet beregnet for hardt vær til Knarr olje- og gassfeltet lokalisert i Nordsjøen. Kontrakten vil betjenes av en nybygd FPSO-enhet som skal konstrueres av Samsung Heavy Industries for en totalkost på ca. $1 million. I henhold til omnibus-avtalen er Teekay forpliktet til å tilby Partnerskapet sine interesser i dette FPSO-prosjektet på Teekay sin fulle kostnad for bygging, innen 365 dager etter start av leie, som forventes å være i løpet av første kvartal i 2014.

Økonomisk oppsummering

Partnerskapet rapporterte korrigert netto inntekt tilskrevet partnerne (2) (som spesifisert i Tillegg A i denne utgivelsen) på $26,2 millioner for kvartalet som endte 30. juni 2011, sammenlignet med $18,9 millioner den samme perioden forrige år. Korrigert netto inntekt tilskrevet partnerne utelater en rekke spesifikke elementer som førte til reduksjon i netto inntekt med $37,5 millioner og $21,7 millioner for kvartalene som endte 30. juni 2011 og 2010, som spesifisert i Tillegg A. Med disse elementene inkludert, rapporterte Partnerskapet på GAAP-grunnlag et nettotap tilskrevet partnerne på $11,4 millioner for andre kvartal 2011, sammenlignet med et nettotap på $2,8 millioner den samme perioden forrige år. Netto inntekter (3) for andre kvartal 2011 økte til $201,6 millioner sammenlignet med $191,9 millioner samme periode forrige år.

Partnerskapet rapporterte justert netto inntekt tilskrevet partnerne (2) (som spesifisert i Tillegg A i denne utgivelsen) på $48,3 millioner for kvartalet som endte 30. juni 2011, sammenlignet med $39,0 millioner den samme perioden forrige år. Korrigert netto inntekt tilskrevet partnerne utelater en rekke spesifikke elementer som førte til reduksjon i netto inntekt med $36,2 millioner og $27,0 millioner for halvårene som endte 30. juni 2011 og 2010, som spesifisert i Tillegg A. Med disse elementene inkludert, rapporterte Partnerskapet på GAAP-grunnlag en netto inntekt tilskrevet partnerne på $12,0 millioner for halvåret som endte 30. juni 2011 og 2010. Netto inntekter (3) for halvåret som endte 30. juni 2011 økte til $409,9 millioner, sammenlignet med et nettotap på $390,5 millioner den samme perioden forrige år.

Av regnskapsmessige grunner er Partnerskapet påkrevd å gjøre seg, gjennom konsolidert (tap) inntekt, endringer i reell verdi av bestemte derivater som urealisert fortjeneste eller tap. Denne revurderingen berører ikke økonomisk sett noen sikringstransaksjoner, ei heller får det konsekvenser for Partnerskapets gjeldende kontantstrøm eller kalkulering av fri kontantstrøm.

Partnerskapet har omarbeidet sine historiske økonomiske resultater til å inkludere resultatene fra Falcon Spirit FSO-enheten og Cidade de Rio das Ostras (Rio das Ostras) FPSO-enheten knyttet til perioden før Partnerskapets oppkjøp fra Teekay og resultater fra forhåndsoppkjøp er i denne utgivelsen referert til som Dropdown-forløper. I samsvar med GAAP er forretningsoppkjøp av enheter under felles kontroll, som har startet drift, påkrevd å regnskapsføres på en måte der Partnerskapets regnskap er justert med tilbakevirkende kraft for å inkludere historiske resultater fra oppkjøpte fartøy, fra den dato fartøyene opprinnelig var under ledelse av Teekay. For disse formålene var Falcon Spirit under felles ledelse av Teekay fra 15. desember 2009 til 1. april 2010, da det ble solgt til Partnerskapet, og Rio das Ostras FPSO-enheten var under felles ledelse av Teekay fra 1. april 2008 til 1. oktober 2010, da det ble solgt til Partnerskapet.

Den 1. oktober 2010 avtalte Teekay Offshore å kjøpe opp Teekays interesser i nybyggingen av oljetankeren Peary Spirit. Før Partnerskapets oppkjøp er denne enheten sett på som en variabel interesseenhet for regnskapsmessige formål. Som et resultat inkluderer Partnerskapets konsernregnskap økonomisk posisjon, driftsresultater og bidrag til kontantstrøm fra Peary Spirit etter 1. oktober 2010. Peary Spirit ble kjøpt opp av Partnerskapet tidlig i august 2011.

(2) Korrigert netto inntekt tilskrevet partnerne er et ikke-GAAP økonomisk tiltak. Se Tillegg A inkludert i denne utgivelsen for avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket under GAAP og informasjon om spesifikke elementer som berører netto inntekt, som normalt er utelatt av verdipapiranalytikere i deres offentlige estimater av Partnerskapets økonomiske resultater.

(3) Netto driftsinntekter representerer driftsinntekter minus utfartsutgifter, som omfatter alle utgifter relatert til utfart, inkludert bunkerskostnader, havneavgifter, kanalavgifter og meglingsprovisjoner. Netto driftsinntekter er et ikke-GAAP økonomisk tiltak brukt av noen investorer for å måle den økonomiske ytelsen i rederier. Se Partnerskapets webside www.teekayoffshore.com for en avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket som brukt i denne utgivelsen mot det mest sammenlignbare økonomiske GAAP-tiltaket.

Driftsresultater

Følgende tabell fremhever økonomisk informasjon for Teekay Offshore sine fire hovedsegmenter: Oljetankersegmentet, det konvensjonelle tankskipsegmentet, FSO-segmentet og FPSO-segmentet (se seksjonen ”Teekay Offshore Flåte” i denne utgivelsen og Tillegg C for ytterligere infromasjon).


---------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder endte
                      30. juni 2011
                       (urevidert)
                Konvensjonell
               Tanker
(oppgitt i $1000)      Tanker  Tanker    FSO   FPSO
              Segment  Segment  Segment  Segment  Totalt
---------------------------------------------------------------------------
Driftsinntekter       113 471  30 915  14 626  42 561  201 573

Driftsutgifter fartøy    42 109   6 012   7 411  19 665  75 197
Leieutgifter         18 182     -     -     -  18 182
Avskriving og
 amortisering        28 704   5 557   2 991   8 911  46 163

Kontantstrøm fra fartøyets
 drift(1)          44 551  24 145   6 520  19 955  95 171
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
                     Tre måneder endte
                      30. juni 2010
                       (urevidert)

                Konvensjonelt
              fartøy              FPSO
(oppgitt i $1000)      Tanker  Tanker    FSO   Segment
              Segment  Segment  Segment     (2) Totalt
---------------------------------------------------------------------------
Driftsinntekter       114 264  21 589  18 343  37 693  191 889

Driftsutgifter fartøy    32 346   5 657   8 420  14 685  61 108
Leieutgifter         23 424     -     -     -  23 424
Avskriving og
 amortisering        29 280   5 921   3 829   8 894  47 924

Kontantstrøm fra fartøyets
 drift(1)          49 343  14 793   9 404  15 513  89 053
---------------------------------------------------------------------------

(1) Kontantstrøm fra fartøydrift representerer inntekt fra
  drift av fartøy før avskrivings- og amortiseringsutgifter og
  amortisering av utsatte gevinster, inkluderer realisert gevinst (tap) på
  oppgjør av utenlandsk valuta terminkontrakter og utelater
  kontantstrømmen fra fartøydrift relatert til Partnerskapets Dropdown-
  forløper og justering for direkte finansiering av leieavtaler etter
kontant-
  prinsippet. Kontantstrøm fra fartøydrift er et ikke-GAAP økonomisk
tiltak
  brukt av noen investorer for å måle rederienes økonomiske ytelse.
  Se Partnerskapets webside http://www.teekayoffshore.com/ 
  for avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket som er brukt i denne
  utgivelsen til det mest direkte sammenlignbare økonomiske tiltaket.

(2) Kontantstrøm fra fartøydrift for FPSO-segmentet utelater kontant-
  strømmen generert av Rio das Ostras FPSO-enheten for oppkjøpt
  av Partnerskapet den 1. oktober 2010. Resultater for Rio das Ostras
  FPSO-enheten for periodene før oppkjøpt av Partnerskapet
  da den var eid og driftet av Teekay er inkludert i Dropdown-
  forløperen.

Oljetankersegmentet

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets oljetankersegment ble redusert til $44,6 millioner for andre kvartal 2011, sammenlignet med $49,3 millioner samme periode forrige år, først og fremst på grunn av økte driftsutgifter for fartøy som er relatert til større mannskap, reparasjons- og vedlikeholdsutgifter, opphør av leie av Basker Spirit første kvartal 2011 og lavere inntekter som følge av færre inntektsdager fra fartøy som opererer under fraktavtalekontrakter. Dette ble delvis oppveid av en økning av inntekter som følge av endring av hovedavtalen med Statoil i september 2010, som inkluderer tilskuddet av nybygging av to oljetankere, Amundsen Spirit og Nansen Spirit (som ble kjøpt opp i løpet av fjerde kvartal 2010) og lavere leieutgifter som følge av tilbakelevering av to innleide fartøy.

Konvensjonelt tankskipsegment

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets konvensjonelle tankskipsegment økte til $24,1 millioner andre kvartal 2011 sammenlignet med $14,8 millioner samme periode forrige år, primært som følge av netto bunker driftsinntekter som var høyere enn normalt pga. økning i bunkerspriser og reduksjon i antall dager utenfor leie som følge av planlagt tørrdokk.

FSO-segmentet

Kontantstrømmen fra fartøydrift fra Partnerskapets FSO-segment ble redusert til $6,5 millioner andre kvartal 2011 sammenlignet med $9,4 millioner samme periode forrige år, primært som følge av salget av Karratha Spirit FSO-enheten i løpet av første kvartal 2011 og lavere leiesats for Navion Saga som ble effektuert andre kvartal 2010 i samsvar med leiekontrakten.

FSO-segmentet

Kontantstrøm fra fartøydrift fra Partnerskapets FPSO-segment økte til $20,0 millioner andre kvartal 2011 sammen lignet med $15,5 millioner samme periode forrige år, primært som følge av oppkjøpet av Rio das Ostras FPSO-enheten i oktober 2010, delvis oppveid av høyre driftsutgifter på fartøyet.

Likviditet

Pr. 30. juni 2011 hadde Partnerskapet en total likviditet på $294,0 millioner, som besto av $158,6 millioner i kontanter og kontantekvivalenter og $135,4 millioner i ubenyttede rullerende kredittfasiliteter.

Telefonkonferanse

Partnerskapet planlegger en telefonkonferanse den 12. august 2011 kl. 13:00 (ET) for å diskutere resultatene for andre kvartal 2011. En tilhørende investorpresentasjon vil være tilgjengelig på Teekay Offshore sin webside www.teekayoffshore.com før konferansen. Alle andelseiere interesserte parter er invitert til å lytte direkte til telefonkonferansen på følgende måter:


-- Ved å ringe (866) 322-8032 eller (416) 640-3406 utenfor USA
  og oppgi konferanse ID-kode 4969510.
-- Ved å koble seg opp via webcast som vil være tilgjengelig på Teekay
  Offshore sin webside www.teekayoffshore.com 
  (vil bli lagret på websiden i 30 dager).

Telefonkonferansen vil bli tatt opp og er tilgjengelig til den 19. august 2011. Dette opptaket kan nås ved å ringe (888) 203-1112 eller (647) 436-0148 utenfor USA. Tilgangskoden er 4969510.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P., er et børsnotert begrenset Partnerskap dannet av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av maritim transport, oljeproduksjon og lagringstjenester mot offshore oljeindustri. Teekay Offshore eier 40 oljetankere (inkluderer 5 innleide fartøy og fire nybygde skip), fem FSO-enheter, 10 konvensjonelle oljetankere og to FPSO-enheter. Teekay Offshore har også rett til å delta i andre muligheter når det gjelder FPSO og oljetankere tilbudt av sin sponsor Teekay Corporation.

Teekay Offshore sin felles aksjehandel på New York-børsen går under symbolet ”TOO”.


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
        SAMMENDRAG AV KONSOLIDERT (TAP) INNTEKT
        (oppgitt i tusen dollar, unntatt andelene)
---------------------------------------------------------------------------

             Tre måneder endte       Seks måneder endt
          30. juni  31. mars  30. juni  30. juni  30. juni
            2011    2011   2010(1)    2011  2010(1)(2)
         (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert)

DRIFTSINNT     234 145   233 771   226 838   467 916   460 417
---------------------------------------------------------------------------

DRIFTSUTGIFTER
Utfartsutgifter   32 572   25 465   34 949   58 037   69 903
Fartøy drifts-
 utgifter(3)     75 197   75 130   61 108   150 327   124 496
Leie-
 utgifter      18 182   20 270   23 424   38 452   48 462
Avskriving og
 amortisering    46 163   45 570   47 924   91 733   92 932
Generelt og
 administrativt(3)  18 157   18 730   16 347   36 887   32 981
Tap ved salg av
 fartøy          -     171      -     171      -
Nedskrivning av
 fartøy        8 194     900      -    9 094      -
Restruktureringskostnad
 (4)           -    3 924      -    3 924     119
---------------------------------------------------------------------------
          198 465   190 160   183 752   388 625   368 893
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra fartøy-
 drift        35 680   43 611   43 086   79 291   91 524
---------------------------------------------------------------------------
ANDRE ELEMENTER
Rentekostnader    (8 890)   (8 469)   (9 326)  (17 359)  (19 206)
Renteinntekter     150     129     238     279     403

Realisert og
 urealisert (tap)
 vinning på derivative
 instrumenter(5)  (38 720)   10 840   (57 863)  (27 880)  (82 338)
Utenlandsvaluta
 vinning (tap)(6)    367    (799)   2 249    (432)   3 871
Inntektsskatt (kostnad)
 gjenvinning     (3 037)   (2 653)   10 453   (5 690)   17 364
Annen inntekt - netto 1 159    1 310    1 409    2 469    3 890
---------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt (13 291)   43 969   (9 754)   30 678   15 508
---------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt
 tilskrevet:
 Ikke-kontrollerende
 interesser     (1 937)   20 593   (7 572)   18 656    3 277
 Dropdown-
 forløper(1)(2)     -      -     653      -     186
 Partnere      (11 354)   23 376   (2 835)   12 022   12 045
Begrensede partneres
 andeler utestående:
Vektet snitt
 antall felle
 andeler utestående
 - Grunnleggende og
 uttynnet    62 800 314 57 170 219 42 760 000 60 000 819 40 495 580
Totale andeler
 utestående ved
 slutten av
 perioden    62 800 314 62 800 314 42 760 000 62 800 314 42 760 000
---------------------------------------------------------------------------

(1) Resultater for Rio das Ostras FPSO-enheten for perioden som begynner i
  april 2008 før oppkjøpt av Partnerskapet i oktober 2010
  da den var eid og driftet av Teekay Corporation er inkludert i
  Dropdown-forløperen.

(2) Resultater for Falcon Spirit FSO -enheten for perioden som begynner i
  desember 2009 før oppkjøpt av Partnerskapet i april 2010
  da den var eid og driftet av Teekay Corporation er inkludert i
  Dropdown-forløperen.

(3) Partnerskapet inngått valuta terminkontrakter
  som er en økonomisk sikring for enkelte driftsutgifter for fartøy og
  generelle og administrative utgifter. Noen av disse terminkontraktene
  er ment som kontantstrømsikring i henhold til GAAP. Urealiserte
  (tap) vinninger oppstår fra sikringsineffektivitet fra terminkontrakter,
  som inkluderer terminkontrakter relatert til Dropdown-
  forløperen, er gjenspeilet i driftsutgifter for fartøy og generelle
  og administrative utgifter i ovenstående Sammendrag av
  konsolidert (tap) inntekt som beskrevet i nedenstående tabell:

                Tre måneder endte    Seks måneder endt
             --------------------------------------------------
              30. juni 31. mars 30. juni 30. juni 30. juni
                2011   2011   2010   2011   2010
             --------------------------------------------------
 Fartøydrift
 utgifter           (83)   (184)  (1 198)   (267)  (2 322)
 Generelt og
 administrativt         69    130   (840)   199  (1 554)

(4) Omstruktureringskostnader for tre måneder endt 31. mars 2011 var
  påløpt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og opphøret
  av leiekontrakten for en av Partnerskapets oljetankere.
  Omstruktureringskostnader for seks måneder endt 30. juni 2010 var
  påløpt i forbindelse med ommerking av noen av
  Partnerskapets oljetankere.

(5) De realiserte (tapene) vinningene relaterer seg til beløpene
Partnerskapet
  faktisk betalte eller mottok for å etablere derivative instrumenter og
  urealiserte (tap) vinninger relaterer seg til endring av reell verdi
  i derivative instrumenter som angitt i nedenstående tabell:

               Tre måneder endte     Seks måneder endt
             --------------------------------------------------
              30. juni 31. mars 30. juni 30. juni 30. juni
                2011   2011   2010   2011   2010
             --------------------------------------------------
Realiserte (tap) vinninger
 relatert til:
 Rentebytteavtaler     (13 769) (13 702) (12 057) (27 471) (24 844)
 Utenlandsk valuta termin-
 kontrakt          1 204    418   (340)  1 622   (495)
             --------------------------------------------------
              (12 565) (13 284) (12 397) (25 849) (25 339)
             --------------------------------------------------
Urealiserte (tap) vinninger
 relatert til:
 Rentebytteavtaler     (26 969)  20 765  (42 190)  (6 204) (53 139)
 Utenlandsk valuta termin-
 kontrakter          814   3 359  (3 276)  4 173  (3 860)
             --------------------------------------------------
              (26 155)  24 124  (45 466)  (2 031) (56 999)
             --------------------------------------------------
Totalt realiserte og
 urealiserte (tap)
 vinninger på ikke-dedikerte
 derivative instrumenter  (38 720)  10 840  (57 863) (27 880) (82 338)
             --------------------------------------------------

(6) ) Valutavinning (tap) inkluderer realiserte vinninger på $0,8 millioner
  og $1,4 millioner for tre og seks måneder endt 30. juni 2011
  relatert til beløpene Partnerskapet mottok for å
  etablere Partnerskapets ikke-dedikerte kryss valutaveksling som ble
  inngått som en økonomisk sikring i relasjon til Partnerskapets
  usikrede obligasjonslån på 600 millioner norske kroner. Valutavinning
  (tap) inkluderer også urealiserte vinninger på $3,1 millioner og $9,4
  millioner for tre og seks måneder endt 30. juni 2011 relatert til
  endring av reell verdi av derivat instrument, delvis oppveid av $3,1
  millioner og $8,4 millioner i urealiserte tap på revaluering av
  obligasjon i NOK for tre og seks måneder endt 30. juni 2011.


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
         SAMMENDRAG AV KONSOLIDERTE BALANSER
            (oppgitt i tusen dollar)
---------------------------------------------------------------------------

                        Pr.     Pr.     Pr.
                     30. juni  31. mars 31. desember
                       2011    2011     2010
                    (urevidert) (urevidert) (urevidert)
AKTIVA
Kontanter og kontantekvivalenter      158 644   123 422   166 483
Fartøy lagt ut for salg           8 300      -      -
Andre gjeldende aktiva           163 318   156 946   142 493
Fartøy og utstyr             2 302 656  2 218 025  2 247 323
Forskudd på nybyggingskontrakter      44 600   53 670    52 184
Andre aktiva                71 468   75 501    78 267
Immaterielle aktiva             25 203   26 983    28 763
Goodwill                  127 113   127 113   127 113
---------------------------------------------------------------------------
Aktiva totalt              2 901 302  2 781 660  2 842 626
---------------------------------------------------------------------------
GJELD OG EGENKAPITAL
Leverandørgjeld og påløpte
 kostnader                 90 121   101 491   101 287
Annen nåværende gjeld	          183 793   145 511   113 183
Nåværende andel av langsiktig gjeld    202 677   137 468   152 096
Langsiktig gjeld             1 714 458  1 667 768  1 565 044
Annen langsiktig gjeld           144 718   117 483   140 842
Innløsbare ikke-kontrollerende interesser  39 604   40 614    41 725
Egenkapital:
 Ikke-kontrollerende interesser       46 703   48 323   170 876
 Partners egenkapital           479 228   523 002   557 573
---------------------------------------------------------------------------
Total gjeld og egenkapital        2 901 302  2 781 660  2 842 626
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
         SAMMENDRAG AV KONSOLIDERT KONTANTSTRØM
            (oppgitt i tusen dollar)
---------------------------------------------------------------------------

                         Seks måneder endt 30. juni
                              2011   2010(1)
                           (urevidert) (urevidert)
Kontanter og kontantekvivalenter fra (brukt til)
DRIFT
---------------------------------------------------------------------------
Netto drifts kontantstrøm                152 506   147 017
---------------------------------------------------------------------------

ØKONOMI
Innbetalinger fra opptrekk av langsiktig gjeld     311 472   81 600
Planlagt nedbetaling av langsiktig gjeld        (69 429)  (50 398)
Nedbetaling av langsiktig gjeld	            (50 360)  (150 048)
Forskudd fra samarbeidspartner	             14 500      -
Nedbetaling av langsiktig gjeld relatert til Dropdown-
 forløperen relatert til Falcon Spirit            -   (32 834)
Bidrag fra Teekay Corporation relatert til
 oppkjøp av Rio das Ostras                2 000      -
Fordeling til Teekay Corporation for
 oppkjøpet av Falcon Spirit                  -   (11 295)
Bidrag til egenkapital fra Teekay Corporation	       -    5 020
Kjøp av 49% interesser i Teekay Offshore
 Drift L.P.                      (160 000)     -
Bidrag til egenkapital fra Teekay Corporation til
 Dropdown-forløperen relatert til Falcon Spirit        -     805
Bidrag til egenkapital fra samarbeidspartner       2 250     333
Innbetalinger fra utstedelse av felles andeler        -   100 581
Kostnader ved egenkapitaltilbud               (91)   (5 043)
Kontantfordeling betalt av Partnerskapet        (61 335)  (39 126)
Kontantfordeling betalt av datterselskaper av ikke-
 kontrollerende interesser               (19 642)  (42 968)
Andre                             -    (523)
---------------------------------------------------------------------------
Netto drifts kontantstrøm                (30 635)  (143 896)
---------------------------------------------------------------------------

INVESTERING
Utgifter for fartøy og utstyr             (145 611)   (4 813)
Innbetalinger fra salg av fartøy og utstyr        5 054      -
Investering i direkte finans av leasing-aktiva       370    (886)
Direkte finans av leasing mottatt            10 477   11 607
---------------------------------------------------------------------------
Netto investerings kontantstrøm            (129 710)   5 908
---------------------------------------------------------------------------

(Reduksjon) økning i kontanter og kontantekvivalenter  (7 839)   9 029
Kontanter og kontantekvivalenter, start av periode   166 483   109 407
---------------------------------------------------------------------------
Kontanter og kontantekvivalenter, slutten av periode  158 644   118 436
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

(1) I samsvar med GAAP inkluderer Sammendrag av konsolidert kontantstrøm
  den kontantstrømmen relatert til Falcon Spirit FSO-enheten
  for perioden 15. desember 2009 til 1. april 2010 og Riodas
  Ostras FPSO-enheten for perioden 1. april 2008 til 1. oktober 2010,
  da fartøyene var under felles ledelse av Teekay Corporation,
  men før de ble kjøpt opp av partnerskapet.


---------------------------------------------------------------------------
         TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
   TILLEGG A - SPESIFIKKE ELEMENTER SO BERØRER (TAP) INNTEKT
          (oppgitt i tusen dollar)
---------------------------------------------------------------------------

Nedenfor er en avstemming av partnerskapets ureviderte justerte
netto inntekt tilskrevet partnerne, et ikke-GAAP økonomisk tiltak, for
netto (tap) inntekt tilskrevet partnerne som bestemt i samsvar med GAAP.
Partnerskapet mener at, i tillegg til konvensjonelle
foretak klargjort i samsvar med GAAP, noen investorer bruker denne
informasjonen til å vurdere Partnerskapets økonomiske ytelse. Elementene
under er også vanligvis utelatt av analytikere i deres offentlige
estimater av Partnerskapets økonomiske resultater. Juster netto inntekt
tilskrevet partnerne er ment å gi ytterligere informasjon
og bør ikke betraktes som en erstatning for ytelsestiltak
klargjort i samsvar med GAAP.

---------------------------------------------------------------------------
                 Tre måneder endte 	Seks måneder endt
                30. juni  30. juni  30. juni  30. juni
                  2011    2010    2011    2010
               (urevidert) (urevidert) (urevidert) (urevidert)
Netto (tap) inntekt -      (13 291)   (9 754)   30 678   15 508
Netto tap (inntekt) tilskrevet
 ikke-kontrollerende interesser 1 937    7 572   (18 656)   (3 277)
 Netto inntekt (tap) tilskrevet
 Dropdown-forløperen	       -    (653)     -    (186)
---------------------------------------------------------------------------
Netto (tap) inntekt tilskrevet
 partnerne           (11 354)   (2 835)   12 022   12 045
Legg til (trekk fra) spesifikke elementer
 som berører netto (tap) inntekt:
 Valutatap(1)            411    1 200    1 875     564
 Valutaveksling
 tap som følge av sikring
 ineffektivitet(2)         14    2 052     68    3 912
 Utsatte kostnader for inntektsskatt
 (avstemming) tilskrevet
 urealisert valuta
 vinninger(3)          3 577   (10 997)   10,096   (14 206)
 Urealiserte tap på
 derivative instrumenter(4)   26 155   44 762    2 031   55 912
 Tap på salg av fartøy(5)       -      -     171      -
 Nedskrivning av fartøy(6)    8 194      -    9 094      -
 Omstruktureringskostnader og
 annet(7)              -    3 634    4 873    3 753
 Ikke-kontrollerende interessers
 andel av ovenstående elementer  (810)  (18 924)   8 039   (22 943)
---------------------------------------------------------------------------
Justeringer totalt        37 541   21 727   36 247   26 992
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
Juster netto inntekt
 tilskrevet partnerne      26 187   18 892   48 269   39 037
---------------------------------------------------------------------------

(1) Valutatap primært relatert til Partnerskapets
  revaluering av alle utenlandske valuta-denominerte monetære aktiva og
  gjeld basert på gjeldende valutakurs ved slutten av hver
  rapporteringsperiode, unntatt beløp relatert til Dropdown-forløperen,
  og realiserte vinninger relatert til kryss valutaveksling.

(2) Valutatap som følge av sikringsineffektivitet
  inkluderer de urealiserte tapene som oppstår fra
  sikringsineffektivitet fra valuta terminkontrakter som er eller har
  vært tiltenkt som regnskapsmessig sikring. Dette utelater
  valutavekslingsvinninger som følge av sikringsineffektivitet relatert
  til Dropdown-forløperens på $0,01 millioner og $0,04 millioner for tre
  og seks måneder endt henholdsvis 30. juni 2010.

(3) Andel av utsatte kostnader for inntektsskatt (avstemming) relatert til
  urealiserte vinninger og tap for valutaveksling.

(4) Gjenspeiler de urealiserte tapene som følge av endringer i
  gjenanskaffelsesverdimodellens interesseverdi og valuta
  terminkontrakter som ikke er dedikert til sikring av regnskapsmessige
  grunner, unntatt urealiserte tap på $0,7 millioner og $1,1 millioner
  relatert til Dropdown-forløperen for tre og seks måneder endt 30.
  juni 2010.


(5) Tap på salg av fartøy relaterer seg til salget av Karratha Spirit
  FSO-enheten.


(6) Nedskrivning av fartøy er relatert til verdivurdering av en
  konvensjonell tanker basert på estimert salgspris.

(7) Omstruktureringsgebyrer på $3,9 millioner for seks måneder endt 30.
  juni 2011 påløpt i forbindelse med salget av en FSO-enhet og opphør
  av leiekontrakten for en av Partnerskapets oljetankere.
  Omstruktureringsgebyrer på $0,1 millioner for seks måneder endt
  30. juni 2010 påløp i forbindelse med ommerking av
  noen av Partnerskapets fartøy. Andre elementer for seks måneder
  endt 30. juni 2011 inkluderer $0,9 millioner relatert til et engangs
  forvaltningshonorar knyttet til andelen av opsjonskostnader
  for forrige konsernsjef i Teekay som ennå ikke var
  opptjent før pensjonering, den 31. mars 2011. Andre
  elementer for tre måneder endt den 30. juni 2010 inkluderer $3,6
  millioner relatert til justeringer til bokført verdi av noen
  kapitaliserte tørrdokkutgifter og engangskostnadsjusteringer for
  skattemessig periodisering.


---------------------------------------------------------------------------
           TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
    TILLEGG B - AVSTEMMING AV IKKE-GAAP ØKONOMISK TILTAK
          (oppgitt i tusen dollar)
---------------------------------------------------------------------------

Beskrivelse av ikke-GAAP økonomisk tiltak - Fri kontantstrøm (DCF)

Fri kontantstrøm representerer netto inntekt justert for avskrivninger og
amortiseringskostnader, ikke-kontrollerende interesser, poster uten
kontanteffekt, estimerte vedlikeholdsutgifter, fortjeneste og tap på salg av
fartøy, urealisert fortjeneste og tap fra derivater, inntekt (tap) fra
variable interesseforetak, skat på poster uten kontanteffekt, tap på
nedskrivning av fartøy og urealiserte valutarelaterte elementer.
Vedlikeholdsutgifter representerer de kapitalutgiftene påkrevd for å
vedlikeholde over langsiktig periode driftskapasiteten av, eller
driftsinntekter generert av, Partnerskapets kapitalaktiva. Distribuerbar
kontantstrøm er en kvantitativ standard brukt i børsnotert Partnerskaps
investeringssamarbeid for å behjelpe evaluering av Partnerskapets evne til å
foreta kvartalsmessige kontant-fordelinger. Fri kontantstrøm er ikke
definert
av GAAP og skal derfor ikke betraktes som et alternativ til netto (tap)
inntekt
eller noen annen indikator av Partnerskapets ytelse påkrevd av GAAP.
Tabellen nedenfor avstemmer fri kontantstrøm til netto (tap) inntekt for
kvartalet.

---------------------------------------------------------------------------
                             Tre måneder endte
                               30. juni 2011
                                 (urevidert)
---------------------------------------------------------------------------

Netto tap                              (13 291)
Legg til (trekk fra):
 Avskrivning og amortisering                     46 163
 Nedskrivning av fartøy	                       8 194
 Utenlandsvaluta og annet, netto                   1 579
 Utsatte kostnader for inntektsskatt                 2 680
 Estimert kapitalkostnader for vedlikehold             (25 793)
 Urealiserte tap på ikke-dedikerte derivative
 instrumenter(1)                          26 155
---------------------------------------------------------------------------
Fri kontantstrøm før ikke-kontrollerende interesser         45 687
 Ikke-kontrollerende interessers andel av DCF            (3 097)
---------------------------------------------------------------------------
Fri kontantstrøm                           42 590
---------------------------------------------------------------------------

(1) Derivative instrumenter inkluderer rentebytte og valuta
  terminkontrakter.


---------------------------------------------------------------------------
            TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P.
        TILLEGG C - SUPPLERENDE SEGMENTINFORMASJON
            (oppgitt i tusen dollar)
---------------------------------------------------------------------------

               Tre måneder endte 30. juni 2011
                    (urevidert)
        Konvensjonell oljetanker
          Tanker    Tanker    FSO     FPSO
         Segment    Segment   Segment   Segment   Totalt
---------------------------------------------------------------------------
Netto
driftsinntekter(1)113 471    30 915   14 626   42 561   201 573
Fartøy
 drifts-
 utgifter     42 109     6 012    7 411   19 665   75 197
Leie-
 utgifter     18 182       -      -      -   18 182
Avskrivning
 og
 amortisering   28 704     5 557    2 991    8 911   46 163
Generelt og
 administrativt  13 197      758    1 242    2 960   18 157
Nedskrivning av
 fartøy         -     8 194      -      -    8 194
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra
 fartøy-
 drift       11 279    10 394    2,982   11,025   35,680
---------------------------------------------------------------------------

               Tre måneder endte 30. juni 201
                    (urevidert)
         Konvensjonell oljetanker
         Tanker     Tanker     FSO    FPSO
         Segment    Segment   Segment  Segment (2)  Totalt
---------------------------------------------------------------------------
Netto
driftsinntekter(1)114 264    21 589   18 343   37 693   191 889
Fartøy
 drifts-
 utgifter     32 346     5 657    8 420   14 685   61 108
Leie-
 utgifter     23 424       -      -      -   23 424
Avskrivning
 og
 amortisering   29 280     5 921    3 829    8 894   47 924
Generelt og
 administrativt  11 603     1 139    1 009    2 596   16 347
---------------------------------------------------------------------------
Inntekt fra
 fartøy-
 drift       17 611     8 872    5,085   11,518   43,086
---------------------------------------------------------------------------

(1) Netto driftsinntekter representerer driftsinntekter minus
  utfartskostnader, som omfatter alle kostnader relatert til utfart,
  inkludert bunkersolje-utgifter, havnegebyrer, kanalavgifter og
  meglingsprovisjoner. Netto driftsinntekter er et ikke-GAAP økonomisk
  tiltak brukt av noen investorer for å måle rederienes økonomiske ytelse.
  Se Partnerskapets webside http://www.teekayoffshore.com/ 
  for en avstemming av dette ikke-GAAP tiltaket som er brukt i denne
  utgivelsen til det mest direkte sammenlignbare GAAP økonomiske tiltaket.

(2) Inntekt fra drift for Rio das Ostras FPSO-enheten for periodene
  før oppkjøpt av Partnerskapet den 1. oktober 2010 da den
  var eid og driftet av Teekay Corporation er påkrevd av GAAP å være
  inkludert i Teekay Offshore sine resultater for slike foregående
perioder.
  Beløpene angitt i denne utgivelsen relatert til Rio das Ostras FPSO
  sine tall for Dropdown-forløper er kun forventet å påvirke regnskapet
  for periodene for Rio das Ostras ble kjøpt opp av
  Partnerskapet, og vil derfor ikke ha noen innvirkning på justert netto
  inntekt tilskrevet partnerne eller Partnerskapets frie kontantstrøm
  for noen periode, inkludert andre kvartal 2010.

FREMTIDSRETTET INFORMASJON

Denne utgivelsen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i seksjon 21E i Securities Exchange Act av 1934, med endringer) som gjenspeiler ledelsens nåværende synspunkter med hensyn til fremtidige hendelser og resultater, inkludert informasjon om: Partnerskapets fremtidige vekstprospekter, kontantstrøm og fordeling til andelseiere; tidspunkt for levering av fire nye oljetankere og forventet fremtidig økning i Partnerskapets frie kontantstrøm som et resultat av den nye langsiktige kontrakten med BG i Brasil; industrifundamentet for offshore oljeproduksjon på dypt hav, lagring og transport; potensialet for Teekay å kunne tilby flere fartøy til Partnerskapet og Partnerskapets eventuelle oppkjøp av slike fartøy, inkludert Petrojarl Foinaven FPSO-enhet, Petrojarl Cidade de Itajaj FPSO-enhet, Scott Spirit, den nye Aframax oljetankeren og den nye FPSO-enheten som vil betjene Knarr-feltet under kontrakt med BG Norge Limited; og potensialet for Partnerskapet å kunne kjøpe opp andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjepart. Følgende faktorer kan forårsake materiell forskjell i gjeldende resultater fra fremtidsrettet informasjon, som involverer risiko og usikkerhet som bør vurderes ved evaluering av sådan informasjon: Fartøydrift og oljeproduksjonsvolum; betydelige endringer i oljepriser; variasjoner i forventet nivå på feltvedlikehold; økte driftsutgifter; variasjon i tonnasjekrav for oljetankere under hovedavtale med Statoil; forskjell fra forventet oljeproduksjon på feltene i Nordsjøen; potensiell tidlig avslutning av kontrakt, inkludert leiekontrakt for Rio das Ostras FPSO og hovedavtale med Statoil; at Teekay ikke kan tilby Partnerskapet flere fartøy; manglende evne mellom Teekay og Odebrecht til å sikre nye FPSO-prosjekter i Brasil som kan tilbys Partnerskapet; at det ikke kan fremskaffes nødvendige godkjenninger fra Teekay Offshore sin generelle partners konfliktutvalg for oppkjøp av andre fartøy eller offshore-prosjekter fra Teekay eller tredjepart; Partnerskapets evne til å finansiere nybygging av BG oljetankere og/eller å kjøpe nye aktiva; at man ikke kan sikre en ny kontrakt i overkant av tre år for Scott Spirit oljetanker nybygging; og andre faktorer drøftet i Teekay Offshore sine registre fra tid til annen med SEC, inkludert rapportering i skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2010. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å utgi offentlig oppdateringer eller revisjoner for fremtidsrettet informasjon oppgitt her, for å gjenspeile endringer i Partnerskapets forventninger eller endinger i hendelser, forhold eller omstendigheter hvorpå sådan informasjon er basert.

Contact Information • Kontakt:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorrelaterte henvendelser
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com