SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

May 23, 2013 12:27 ET

Teekay Offshore Partners signerer ny FSO-kontrakt med Statoil

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwired - May 23, 2013) - Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller det ansvarlige selskapet) (NYSE: TOO) kunngjorde i dag at de har inngått en avtale med Statoil Petroleum AS (Statoil), på vegne av feltlisens partnerne, å levere et flytende lager og avlastningsenhet (FSO) til Gina Krog olje- og gassfeltet som ligger i Nordsjøen.

Kontrakten vil betjenes av en ny FSO-enhet som er ombygget fra et skytteltankskip, bygget i 1995, Randgrid, som nå eies med 67 % av Teekay Offshore. Det ansvarlige selskapets del av FSO ombyggingsprosjektet er ventet å ferdigstilles for en totalkostnad på rundt 220 mill. dollar, inkludert kostnadene for å overta de resterende 33 prosent eierandelene i Randgrid skytteltankskipet. Etter fullføring i første kvartal av 2017, vil den nyombygde FSO-enheten påbegynne operasjon av 3 års fastperiode tidsbefraktningskontrakt for Statoil, som inkluderer ytterligere 12 ettårige forlengelsesmuligheter.

"Dette strategisk viktige ombyggingsprosjektet representerer en ny milepæl i Teekay Offshores ekspanderende FSO-forretninger", kommenterte Ingvild Saether, President for Teekay shuttle and offshore services. "Gina Krog FSO prosjektet viser hvordan Teekay Offshore kan kombinere sin voksende offshoreprosjekt utviklingsevne og sine finansielle ressurser til å levere Statoil en FSO-løsning, samtidig som de bygger om et eksisterende skytteltankskip for å generere et kontantoverskudd som kan disponeres.

Om Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal tilbyder av marin transport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshoreindustrien, og fokuserer på de hurtigvoksende, offshore dypvanns-oljeregionene i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore er organisert som et offentlig styrt privat kommandittselskap og har eierinteresser i 35 skytteltankskip (inkludert fire innleide fartøy og tre forpliktede nybygg), fire flytende produksjons, lagrings og losseenheter (FPSO), syv flytende lagrings og avlastingsenheter (FSO) (inkludert to forpliktede FSO-ombygginger) og seks konvensjonelle oljetankere. Hovedandelen av Teekay Offshores flåte er engasjert på langsiktige, stabile kontrakter. I tillegg har Teekay Offshore rett til å delta i visse andre FPSO og skytteltankskipmuligheter gjennom Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Børs: SEVAN).

Teekay Offshore aksjeenheter handles på New York børsen under symbolet "TOO".

FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettet informasjon (som definert i del 21E i verdipapirbørsloven av 1934, som tillagt) som reflekterer ledelsens nåværende planer med hensyn til visse fremtidige begivenheter og ytelser, inkludert informasjon som angår: timing av oppstart av FSO tjenestekontrakten mellom selskapet og Statoil, og effekten denne kontrakten har på selskapets fremtidige disponible kontantbeholdning, den beregnede totale kapitalkostnaden ved å bygge om skytteltankskipet Randgrid fra 1995 til en FSO enhet, og kostnaden og sikkerheten i selskapets overtagelse av de gjenstående 33 prosent eierandelen i Randgrid. Følgende faktorer er blant dem som kan forårsake at resultatet faktisk avviker vesentlig fra den fremtidsrettede informasjonen, som involverer risikoer og uvissheter, og som bør tas hensyn til i vurderingen av slike uttalelser: variasjoner i forventede kapitalkostnader ved ombygging av skytteltankskipet Randgrid til en FSO enhet, at selskapets overtakelse av de resterende 33 prosent eierandelene i skytteltankeren Randgrid slår feil, forsinkelser ved verftet som resulterer i forsinket levering og oppstart av kontrakten for den nylig ombygde FSO enheten ved Gina Krog olje og gassfeltet, høyere driftskostnader enn forventet, potensiell tidlig avslutning av kontrakten mellom selskapet og Statoil, og feiling i å erstatte kontrakten, selskapets evne til å finansiere fullføring av Randgrid ombyggingen til FSO, og andre faktorer, som diskutert i Teekay Offshores dokumentasjon fra tid til annen med SEC, inkludert deres rapport på skjema 20-F for regnskapsåret som endte 31. desember 2012. Selskapet gjør det tydelig klart at det frasier seg alle forpliktelser om å offentlig oppgi noen oppdateringer eller endringer i den fremtidsrettede informasjonen som er gitt her, for å reflektere endringer i selskapets forventninger eller noen andre hendelser, tilstander eller forhold som noen slik informasjon er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore Partners L.P.
  Kent Alekson
  Investorkontakt
  +1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com