SOURCE: Teekay Offshore Partners L.P.

Teekay Offshore Partners L.P.

June 24, 2011 11:37 ET

Teekay Offshore TegnBrasil Skyttel Tanker Kontrakt skal Betjenes av Fire Nybygginger

HAMILTON, BERMUDA--(Marketwire - Jun 24, 2011) - Teekay Offshore GP L.L.C., den ansvarlige deltakeren i Teekay Offshore Partners L.P. (Teekay Offshore eller Partnerskapet)(NYSE: TOO), annonserte i dag at den har inngått en ny langsiktig kontrakt med et datterselskap av BG Group plc (BG) for å tilby tjenester med skytteltanker I Brasil.

Kontrakten med BG vil betjenes av fire Suezmax-size DP2 nybygde skytteltankere som skal produseres av Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. Ved levering i løpet av siste halvdel av 2013 vil fartøyene påbegynne operasjoner med 10 års befraktningskontrakter. Kontrakten med BG inkluderer også bestemte forlengelsesmuligheter og muligheter for kjøp av fartøy.

"Disse nye, strategiske langsiktige befraktningskontraktene for skytteltankere med BG forsterker partnerskapets posisjon I det raskt voksende brasilianske offshoremarkedet ytterliggere," kommenterte Peter Evensen, daglig leder av Teekay Offshore GP L.L.C. "I tillegg til å øke vår Brasil-baserte skytteltank flåte med omtrent 30 prosent, er det forventet at denne transaksjonen vil føre til økt vekst når fartøyene levers og at dette vil gi Teekay Offshore ytterligere kundediversifisering og stabil kontantstrøm."

Om Teekay Offshore

Teekay Offshore Partners L.P., et børsnotert styrebegrenset partnerskap utviklet av Teekay Corporation (NYSE: TK), er en internasjonal leverandør av skipstransport, oljeproduksjon og lagertjenester til offshore oljeindustri. Teekay Offshore eier 40 skytteltankere (inkludert fem innleide fartøy og fem engasjerte nybygginger), fem Lagrings og Lossings (FPSO) enheter. Teekay Offshore har også rettigheter til å delta i bestemte andre FPSO og skytteltanker prosjekter som tilbys av dens sponsor, Teekay Corporation.

Teekay Offshore Partners' felles enheter omsettes på New York børsen under symbolet "TOO".

FREMTIDIGE KUNNGJØRINGER

Denne offentliggjøringen inneholder fremtidige kunngjøringer (som definer i Seksjon 21E av Securities Exchange Act av 1934, som endret) som reflekterer ledelsens nåværende syn med hensyn til bestemte fremtidige hendelser og ytelse, inkludert kunngjøringer om: forventet tidspunkt for levering av de fire nybygde skytteltankerne fra skipsverftet og begynnelsen på deres respektive langsiktige befraktningskontrakter; den forventede økningen i partnerskapets distribuerbare kontantstrøm per enhet som et resultat av de nye tidsbefraktningskontraktene med BG og påvirkningen på partnerskapets totale kontantstrøm, og utsiktene til vekst i det brasilianske offshoremarkedet. De følgende faktorene er blant de som kan skape faktiske resultater som skiller seg kart ut fra de fremtidsrettede kunngjøringene, som omfatter risikoer og usikkerheter, og som bør tas med i betraktningen ved enhver evaluering av slike uttalelser: konstruksjonskostnader for fartøyene som er høyere enn forventet; endringer på leveringsdatoene av fartøyene som et resultat av forsinkelser ved skipsverftene; økninger i driftskostnader som er høyere enn forventet; potensiell tidlig opphøring av kontrakter, potensiell forlengelse av kontrakter; potensiell utøvelse av BG av bestemte kjøpsopsjoner for fartøyer; ulike faktorer som påvirker veksten til det brasilianske offshore oljemarkedet; og andre faktorer diskutert i Teekay Offshores arkiver til enhver tid med SEC, inkludert dens rapport på Form 20 F for regnskapsåret som endte 31.desember 2010. Partnerskapet frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse eller garanti om å offentlig frigi oppdateringer eller endringer av fremtidige kunngjøringer i dette dokumentet for å reflektere en endring i partnerskapets forventning med hensyn til eller som følge av endringer i utfall, betingelser eller forhold som slike kunngjøringer er basert på.

Contact Information • Kontakter:
  Teekay Offshore GP L.L.C.
  Kent Alekson
  Investor relasjoner
  + 1 (604) 609-6442
  www.teekayoffshore.com