SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

October 01, 2009 02:27 ET

Thunderbird kondigt een aanbieding van gewone aandelen aan

AMSTERDAM, NETHERLANDS--(Marketwire - October 1, 2009) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt aan dat het een openbare aanbieding en particuliere plaatsing heeft gelanceerd van 75.000.000 van haar gewone aandelen (of 86.250.000 van haar gewone aandelen indien een overtoewijzing wordt uitgevoerd) (gezamenlijk de "Aangeboden aandelen") met een aanbiedingsprijs van $1,00 tot $1,25 per gewoon aandeel (het "Aanbod"). De definitieve aanbiedingsprijs wordt meegedeeld op of rond 16 oktober 2009 (“Prijsstellingdatum”). Als dit aanbod tot een goed einde wordt gebracht, en in de veronderstelling van het gemiddelde van ons prijsbereik, wordt verwacht dat het Aanbod ca. $77,7 miljoen in nettowinst zal opleveren, en ca. $89,7 in nettowinst als de overtoewijzing volledig wordt uitgevoerd.

Het Aanbod bestaat uit (i) een openbare aanbieding in Nederland (inclusief aan gekwalificeerde investeerders in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht zoals af en toe geamendeerd en de hierin bekend gemaakte regels) en (ii) een particuliere plaatsing voor institutionele of gekwalificeerde investeerders in bepaalde rechtsgebieden buiten Nederland, inclusief (a) in de Verenigde Staten aan “gekwalificeerde institutionele kopers" (in de betekenis van Regel 144A ("Rule 144A") van de VS Effectenwet van 1933, geamendeerd (de "VS effectenwet")) in het kader van Regel 144A of "geaccrediteerde investeerders" (in de betekenis van Regel 501 van Verordening D ("Verordening D") onder de VS effectenwet) in het kader van Regel 506 van Verordening D of een andere vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de VS effectenwet en (b) buiten de Verenigde Staten aan personen die geen VS personen (“VS personen”) zijn zoals deze term wordt gedefinieerd in Verordening S ("Verordening S") onder de VS effectenwet in het kader van Verordening S.

De aanvraag wordt uitgevoerd voor alle Aanbieding aandelen die toegelaten worden aan de notering en verhandeling op Euronext Amsterdam (“Toelating”). Wordt verwacht dat de Toelating van kracht gaat op Euronext Amsterdam om 09u00 lokale tijd in Amsterdam op of rond 23 oktober 2009 (de “Verhandelings- en vereffeningsdatum”). De levering van de Aanbieding aandelen (behalve de overtoewijzing aandelen) wordt uitgevoerd op de Verhandelings- en vereffeningsdatum in girale vorm via de faciliteiten van Euroclear Bank S.A./N.V. als operator van het Euroclear systeem (“Euroclear”) tegen betaling in onmiddellijk beschikbare fondsen. De inschrijvingsperiode voor toekomstige investeerders wordt verwacht van start te gaan op 30 september 2009 en te eindigen op 14 oktober 2009 om 17u00 lokale tijd in Amsterdam, onderhevig aan de versnelling of extensie van de tijdstabel voor de Aanbieding.

Indien de Aanbieding niet wordt afgesloten op de Verhandelings- en vereffeningsdatum, of helemaal niet, wordt de Aanbieding ingetrokken, alle inschrijvingen voor de Aanbieding aandelen worden genegeerd, iedere overtoewijzing wordt beschouwd als niet uitgevoerd, alle inschrijvingsbetalingen worden geretourneerd zonder interest of andere compensaties. De terugtrekking van de Aanbieding kan enkel plaatsvinden voor de Verhandelings- en vereffeningsdatum (of voor 09u00 lokale tijd in Amsterdam op de Verhandelings- en vereffeningsdatum). Alle transacties in de Aanbieding aandelen voor de vereffening en levering vallen onder het exclusieve risico van de betrokken partijen.

In het kader van de Aanbieding kunnen Friedman, Billings, Ramsey International, Limited, die handelen als stabilisatieagent in eigen naam, transacties overtoewijzen of verhandelen die de marktprijs van de Aanbieding aandelen stabiliseren of handhaven op een hoger niveau dan wat anderzijds de heersende trend kan zijn in de open markt. Dergelijke transacties, indien gestart, kunnen uitgevoerd worden op Euronext Amsterdam, in de over-the-counter markt of anderzijds. Er is geen verplichting dat een dergelijke stabilisatie wordt ondernomen en, zo ja, kan ze op ieder moment onderbroken worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Als de stabilisatie en de uitvoering van de overtoewijzing al plaatsvinden, zal dit gebeuren tijdens een stabilisatieperiode in overeenstemming met artikel 8 en 11, respectievelijk, van Verordening EC 2273/2003 (“Stabilisatieverordening”) (de “Stabilisatieperiode”). De Stabilisatieperiode gaat van start op de Verhandelings- en vereffeningsdatum of de Prijsstellingdatum die wordt meegedeeld voor de Prijsstellingsdatum in een persbericht, en onder geen enkele voorwaarde later zal zijn dan 30 kalenderdagen na de start.

OVER THUNDERBIRD

Wij zijn een internationale leverancier van merk casino en horeca diensten, toegespitst op markten in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië, Oost-Europa en India. Onze doelstelling is “uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten”. Bijkomende informatie over de groep is beschikbaar op de website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit communiqué bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en reglementering van uiteenlopende internationale, federale en staat rechtsgebieden. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, die hierin vervat zijn, inclusief maar zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de afsluiting van de Aanbieding en doelstellingen van de Groep zijn vooruitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties geboden worden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de effectieve resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten verwacht in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten materieel verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van de Groep omvatten concurrentiële druk, ongunstige wijzigingen in de regulerende structuren en algemene risico’s verbonden met de bedrijfsvoering. Deze worden allen bekend gemaakt onder de kop “Risicofactoren” en op andere locaties in de documentatie van de Groep die op regelmatige basis ingediend wordt bij Euronext Amsterdam en andere regulerende autoriteiten.

Deze aankondiging is een advertentie in het kader van Artikel 3 van richtlijn 2003/71/EC (de “Prospectus richtlijn”) en haar uitvoering in alle betrokken lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus richtlijn geïmplementeerd hebben (“Betrokken lidstaten”) en is geen prospectus in het kader van de Prospectus richtlijn en haar uitvoering in een Betrokken lidstaat en investeerders mogen zich niet inschrijven op of effecten aankopen waar in deze advertentie naar wordt verwezen, behalve indien op basis van de informatie in het prospectus (het “Prospectus”) dat op 30 september wordt gepubliceerd door Thunderbird in verband met de aanbieding en toelating van Aanbieding aandelen in het kapitaal van Thunderbird voor notering en verhandeling op Euronext Amsterdam.

Kopieën van het Prospectus zijn gratis beschikbaar bij Thunderbird in Calle Alberto Navarro, El Cangrejo, Apartado 0823-00514 Zona 7, Panama City, Panama of bij de ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland, en via de Euronext website (www.euronext.com), enkel voor inwoners van Nederland, en via de website van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Deze aankondiging omvat geen, of maakt niet deel uit van, een aanbieding van of uitnodiging tot de verkoop of het uitschrijven, of welke aanvraag dan ook van een aanbod effecten te kopen of uit te schrijven, en iedere inschrijving op of aankoop van, of aanvraag voor effecten van Thunderbird die worden uitgeschreven of verkocht in het kader van de Aanbieding mag uitsluitend gebeuren op basis van de informatie vervat in het Prospectus en eventuele bijlagen hierop.

Deze aankondiging is niet bestemd voor distributie, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten (inclusief haar territoria en eigendommen en het District van Columbia). Deze aankondiging omvat geen, noch maakt ze deel uit van, een aanbod of aanvraag van Thunderbird in de Verenigde Staten of ieder ander rechtsgebied. De effecten van Thunderbird werden niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de VS effectenwetgeving. De effecten van Thunderbird worden niet aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij zij worden geregistreerd onder de Effectenwetgeving of conform een uitzondering op deze registratie. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Contact Information