SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

October 14, 2009 09:33 ET

Thunderbird kondigt een uitbreiding aan van de inschrijvingsperiode voor aanbod van gewone aandelen

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS--(Marketwire - October 14, 2009) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigde op 29 september 2009 aan dat het een openbare aanbieding en particuliere plaatsing heeft gelanceerd van 75.000.000 van haar gewone aandelen (of 86.250.000 van haar gewone aandelen indien een overtoewijzing wordt uitgevoerd) (gezamenlijk de "Aangeboden aandelen") met een aanbiedingsprijs van $1,00 tot $1,25 per gewoon aandeel (het "Aanbod"). De Groep heeft bovendien aangekondigd dat de inschrijvingsperiode voor toekomstige investeerders van start is gegaan op 30 september 2009 en geëindigd op 14 oktober 2009 om 17u00 lokale tijd in Amsterdam, onderhevig aan de versnelling of extensie van de tijdstabel voor de Aanbieding. Als antwoord op de markt feedback heeft de Groep geopteerd de inschrijvingsperiode uit te breiden van 14 oktober 2009 om 17u00 lokale tijd in Amsterdam tot 22 oktober 2009 om 13u00 lokale tijd in Amsterdam. Omwille van de extensie van de inschrijvingspriode tot 22 oktober 2009 worden de prijsstelling en vereffeningsdatum worden in deze zin verlengd.

OVER THUNDERBIRD

Wij zijn een internationale leverancier van merk casino en horeca diensten, toegespitst op markten in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië, Oost-Europa en India. Onze doelstelling is "uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten". Bijkomende informatie over de groep is beschikbaar op de website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit communiqué bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staat rechtsgebieden. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, die hierin vervat zijn, inclusief maar zonder beperking, verklaringen met betrekking tot de afsluiting van de Aanbieding en doelstellingen van de Groep zijn vooruitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten verwacht in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten materieel verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van de Groep omvatten concurrentiële druk, ongunstige wijzigingen in de regulerende structuren en algemene risico’s verbonden met de bedrijfsvoering. Deze worden allen bekend gemaakt onder de kop “Risicofactoren” en op andere locaties in de documentatie van de Groep die op regelmatige basis ingediend wordt bij Euronext Amsterdam en andere regulerende autoriteiten.

Deze aankondiging is een advertentie in het kader van Artikel 3 van richtlijn 2003/71/EC (de "Prospectus richtlijn") en haar uitvoering in alle betrokken lidstaten van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus richtlijn geïmplementeerd hebben (“Betrokken lidstaten”) en is geen prospectus in het kader van de Prospectus richtlijn en haar uitvoering in een Betrokken lidstaat en investeerders mogen zich niet inschrijven op of effecten aankopen waar in deze advertentie naar wordt verwezen, behalve indien op basis van de informatie in het prospectus (het "Prospectus") dat op 30 september wordt gepubliceerd door Thunderbird in verband met de aanbieding en toelating van Aanbieding aandelen in het kapitaal van Thunderbird voor notering en verhandeling op Euronext Amsterdam.

Kopieën van het Prospectus is gratis beschikbaar bij de ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland, en via de website van Euronext (www.euronext.com), enkel voor Nederlandse inwoners, en via de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Deze aankondiging omvat geen, of maakt niet deel uit van, een aanbieding van of uitnodiging tot de verkoop of het uitschrijven, of welke aanvraag dan ook van een aanbod effecten te kopen of uit te schrijven, en iedere inschrijving op of aankoop van, of aanvraag voor effecten van Thunderbird die worden uitgeschreven of verkocht in het kader van de Aanbieding mag uitsluitend gebeuren op basis van de informatie vervat in het Prospectus en eventuele bijlagen hierop.

Deze aankondiging is niet bestemd voor distributie, direct noch indirect, in of naar de Verenigde Staten (inclusief haar territoria en eigendommen en het District van Columbia). Deze aankondiging omvat geen, noch maakt ze deel uit van, een aanbod of aanvraag van Thunderbird in de Verenigde Staten of ieder ander rechtsgebied. De effecten van Thunderbird werden niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de VS effectenwetgeving. De effecten van Thunderbird worden niet aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij zij worden geregistreerd onder de Effectenwetgeving of conform een uitzondering op deze registratie. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.

Contact Information