SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 02, 2013 08:07 ET

Thunderbird kondigt programma voor de terugkoop van aandelen aan

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Sep 2, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt zijn intentie aan mogelijk een gedeelte van zijn uitgegeven en uitstaande gewone aandelen terug te kopen. De raad van bestuur heeft Thunderbird gemachtigd tot een totaal van 1.300.000 van zijn uitgegeven en uitstaande gewone aandelen te verwerven over een termijn van niet meer dan twaalf (12) maanden en niet meer dan $1.000.000 (USD) te besteden in totaal (het "terugkoopprogramma"). Thunderbird heeft de bedoeling aandelen terug te kopen, maar naar eigen goeddunken zou het kunnen opteren aandelen niet te kopen afhankelijk van diverse marktvoorwaarden en factoren.

De toelating van het terugkoopprogramma zal beginnen op 1 september 2013 en zal ten laatste op 31 augustus 2014 eindigen, of op de datum dat alle aandelen die onderhevig zijn aan het terugkoopprogramma aangekocht zijn. Alle aankopen zullen worden afgesloten tegen marktprijzen via de voorzieningen van de NYSE Euronext in Amsterdam in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van deze beurs. Thunderbird heeft nog geen effecten aangekocht in het kader van dit terugkoopprogramma voor de bovenstaande datum. Thunderbird zal discretionaire overeenkomsten aangaan met één of meerdere banken om Thunderbird-aandelen aan te kopen binnen de parameters van dit terugkoopprogramma.

Beschikbaarheid van het document

Wij hebben eerder gemeld op 23 augustus 2013 dat exemplaren van het halfjaarverslag 2013 in het Engels gratis beschikbaar zijn op de kantoren van onze lokale betalingsinstelling ING Bank N.V. De contactinformatie voor ING Bank N.V. is gewijzigd. De te contacteren afdeling is ING CB CBS/SecServ/IS/PAS. Het adres is Bijlmerplein 888, plaatscode: AMP L.02.007, 1102 MG Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail iss.pas@ing.nl. Het halfjaarverslag 2013 is ook beschikbaar op onze website onder http://thunderbirdresorts.com/investors/.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Onze missie is "buitengewone ervaringen creëren voor onze gasten." Bijkomende informatie over de Groep is verkrijgbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die de effectenwetten en reglementeringen van verschillende internationale, federale en staatsjurisdicties betreffen. Alle verklaringen, behalve verklaringen over historische feiten, die hierin zijn opgenomen, inclusief zonder beperking, verklaringen wat betreft mogelijke inkomsten en toekomstige plannen en doelstellingen van de groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden met zich brengen. Er kunnen geen garanties worden geboden dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn en daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die de daadwerkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen doen verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van de groep zijn onder meer concurrentiedruk, ongunstige veranderingen in de structuren van de regelgeving, en algemene risico's die samengaan met business, die allemaal openbaar gemaakt worden onder de titel "Risicofactoren" en elders in de documenten van de groep die af en toe bij de AFM en andere regelgevende instanties ingediend worden.

Contact Information