SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 27, 2014 15:07 ET

Thunderbird Resort heeft haar halfjaarlijks rapport voor 2014 en het inkomstenrapport van juli 2014 gepubliceerd

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Aug 27, 2014) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Group") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) kondigt haar interim resultaten aan voor het tweede kwartaal en zes maanden die geëindigd zijn op 30 juni 2014.

Hieronder vindt u: 1) Onze samenvatting van de halfjaarlijkse geconsolideerde resultatenrekening 2014 (1); 2) Dezelfde rekening aangepast voor schommelingen in de valutakoersen door de 2014 jaar-op-datum wisselkoers gemiddelden toe te passen op dezelfde periode in 2013 om de netto prestatie trend van de Groep te vergelijken van de impact van Forex; 3) 2014 halfjaarlijkse financiële hoogtepunten; 4) 2014 halfjaarlijkse andere hoogtepunten; en 5) Juli 2014 inkomstenrapport.

We omvatten deze valuta neutrale(2) aangepaste rekening omdat een materieel deel van de variantie tot half 2014 verbonden werd met wisselkoersschommelingen en deze aanpassing biedt de lezen een betere appelen-met-appelen vergelijking van de trends in de operationele prestaties.


1. SAMENVATTING 2014 HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportioneel                         
 consolidatie)                               
                   Zes maanden geëindigd           
                       30 juni            %
                     2014   2013  Variantie wijziging
                  ----------------------------------------
Gokspel netto-inkomsten        $ 22,205 $ 24,095 $ (1,890)   -7.8%
Verkoop voedsel & drank         2,200   2,202    (2)   -0.1%
Gastvrijheid en andere verkopen     2,989   3,106   (27)   -0.9%
                  ----------------------------------------
Totale inkomsten            27,394  29,313  (1,919)   -6.5%
                  ----------------------------------------

Promotionele vergoedingen        2,355   2,444   (89)   -3.6%
Vastgoed, marketing en                           
 administratie             20,307  21,489  (1,182)   -5.5%
                  ----------------------------------------
Eigendom EBITDA             4,732   5,380   (648)  -12.0%
                  ----------------------------------------
Bedrijfsonkosten             2,191   2,388   (197)   -8.2%
                  ----------------------------------------
Aangepaste EBITDA            2,541   2,992   (451)  -15.1%
                  ----------------------------------------

Eigendom EBITDA als percentage van                     
 de inkomsten               9.3%   10.2%          
Afschrijving               2,606   3,668  (1,062)  -29.0%
Rente en financieringskosten. netto   2,290   3,308  (1,018)  -30.8%
Beheerskosten toe te schrijven aan                     
 een minderheidsbelang          (13)    71   (84)  -118.3%
Projectontwikkeling             33    61   (28)  -45.9%
Eigen vermogen compensatie          -     -     -   0.0%
Vreemde valuta (winst) / verlies      521   1,115   (594)  -53.3%
Overige (winsten) / verliezen      (290)   (13)   (277)  2130.8%
Afgeleid financieel instrument        -   (18)    18  -100.0%
Inkomstenbelastingen            221    619   (398)  -64.3%
                  ----------------------------------------
Winst / (verlies) voor de periode van                     
 doorlopende activiteiten      $ (2,827) $ (5,819)  $ 2,992  -51.4%
                  ----------------------------------------
                  ----------------------------------------

2. SAMENVATTING 2014 HALFJAARLIJKSE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING AANGEPAST VOOR
  VALUTA-NEUTRAAL

----------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele consolidatie aangepast voor valuta                    
 neutraal)                                  
                    Zes maanden geëindigd           
                       30 juni             %
               		 2014   2013  Variantie wijziging
                  ----------------------------------------
Gokspel netto-inkomsten     	$ 22.205 $ 22.582  $ (377)   -1,7%
Verkoop voedsel & drank          2.200   2.068    132   6,4%
Gastvrijheid en andere verkopen      2.989   2.827    162   5,7%
                  ----------------------------------------
Totale inkomsten             27,394  27,477   (83)   -0.3%
                  ----------------------------------------

Promotionele vergoedingen         2,355   2,302    53   2.3%
Vastgoed, marketing en                           
 administratie              20,307  20,140    167   0.8%
                  ----------------------------------------
Eigendom EBITDA              4,732   5,035   (303)   -6.0%
                  ----------------------------------------
Bedrijfsonkosten              2,191   2,388   (197)   -8.2%
                  ----------------------------------------
Aangepaste EBITDA             2,541   2,647   (106)   -4.0%
                  ----------------------------------------

Eigendom EBITDA als percentage van                     
 de inkomsten                9.3%   9.6%          
Afschrijving                2,606   3,432   (826)  -24.1%
Rente en financieringskosten, netto    2,290   3,233   (943)  -29.2%
Beheerskosten toe te schrijven aan                     
 een minderheidsbelang           (13)    29   (42)  -144.8%
Projectontwikkeling              33    58   (25)  -43.1%
Eigen vermogen compensatie           -     -     -   0.0%
Vreemde valuta (winst) / verlies       521   1.030   (509)  -49,4%
Overige (winsten) / verliezen       (290)   (14)   (276) 1.971,4%
Afgeleid financieel instrument         -   (18)    18  -100,0%
Inkomstenbelastingen             221    583   (362)  -62,1%
                  ----------------------------------------
Winst / (verlies) voor de periode van                     
 doorlopende activiteiten       $ (2,827) $ (5,686)  $ 2,859  -50.3%
                  ----------------------------------------
                  ----------------------------------------

3. 2014 HALFJAARLIJKSE FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN 

Ontwikkeling: We blijven onze huidige operationele markten te ontwikkelen waar we bestaande beheer teams optimaal kunnen benutten om op efficiëntere wijze cash flow te genereren van nieuwe inkomsten.


-- In Costa Rica is de Fiesta Casino Aurola geopend einde juni 2014 met
  122 gokautomaten, 27 tafelposities, 3 pokertafels en 36 F&B zitplaatsen,
  met een bijkomende 26 gokposities die voor het einde van het jaar zullen 
  worden toegevoegd.
-- In Peru hebben we 24 elektronische roulette posities geopend in de
  maanden juli en augustus en 56 nieuwe tafelposities in onze Luxor Lima
  vestiging die verwacht wordt te openen tijdens het 4de kwartaal van 2014. 
  We zijn ook bezig met de herschikking van de kantoorruimte gebruikt door 
  ons intern administratief personeel om de ruimte te optimaliseren voor derde 
  partij verhuur in het Fiesta hotel. We blijven nieuwe locaties zoeken 
  voor gok activiteiten.
-- In Nicaragua werken we momenteel aan een lening van de bank voor de
  verplaatsing van een van onze bestaande activiteiten naar een demografisch betere 
  locatie op grond waarvan we eigenaar zijn met als doel het rendement en 
  omzetresultaten te verbeteren.

Inkomst prestaties: We blijven ons toespitsen op groei maar Forex heeft ons parten gespeeld:


-- De inkomsten bedroegen $29,3 miljoen tot 30 juni 2013 in vergelijking met $27,4
  miljoen tot juni 2014. Op een valuta-neutrale basis werd deze $1,9
  miljoen variantie verminderd tot slechts $83 duizend. Dit bewijst dat Forex onze 
  grootste uitdaging was op het gebied van onze opbrengsten.
-- De opbrengsten werden ook beïnvloed door: a) De vermindering van 290 machines in
  Costa Rica in het vierde kwartaal van 2013 waarvoor de opbrengsten lager waren 
  dan hun proportionele operationele kosten en gokbelastingen; en b) Een daling 
  in het inhouding percentage in Peru omwille van hoge winsten door een speler aan
  een VIP-tafel.

Verlaging van de kosten: We blijven de nationale en bedrijfsonkosten beheren en verminderen:


-- Operationele kosten (promotionele vergoedingen en eigendom, marketing en 
  administratie) werden verminderd met $1,3 miljoen tot juni 2014 in 
  vergelijking met juni 2013.
-- De bedrijfsonkosten werden verlaagd met $197 in de periode tot juni 2014 in 
  vergelijking met de periode tot juni 2013. 

Aangepaste EBITDA en Winst / (Verlies) voor de periode: Onze omzetresultaten verbeteren ondanks Forex-aangedreven dalingen in EBITDA:


-- Aangepaste EBITDA(3) is verlaagd met $451 duizend in de periode tot 2014 in 
  vergelijking met de periode tot juni 2013. Op een valuta-neutrale basis is 
  de aangepaste EBITDA gedaald met slechts $106 duizend, wat er op wijst dat
  de inkomsten die werden beïnvloed door een stijgende US dollar in vergelijking 
  met onze operationele valuta de belangrijkste stimulans was van de lagere 
  US dollar prestaties.
-- Hoewel we nog steeds met een verlies werken, zijn onze resultaten verbeterd 
  met $3,0 miljoen in de periode tot juni 2014. De verbeterende omzetresultaten
  werden aangedreven door de afschrijvingen te verminderen en de 
  financieringskosten(4) te verlagen terwijl de bruto schuld (zie onder)
  van de Groep nog steeds wordt betaald.

Inspanningen om de schuld te verlagen en de resterende schuld te herfinancieren: We blijven de schuld verlagen en de herfinanciering van onze resterende schuld blijft een hoge prioriteit.


a. De bruto schuld(5) van de Groep was gedaald tot $47,3 miljoen op 30 juni 
  2014.
b. De netto schuld(6) van de Groep was gedaald tot $42,7 miljoen op 30 juni 2014.

Eerder hebben wij aangekondigd Peru en Peru-verwante schuldsaldo’s te herfinancieren (inclusief een deel van de schuld van het ouderbedrijf) en we proberen in het bijzonder ongeveer $20,9 miljoen van het saldo te herfinancieren met $22 miljoen bankfinanciering a rato van 8.5%, 10-15-jaar afschrijving met een 10-jarige periode. Een dergelijke transactie zou onze afschrijving verminderen en onze cash flow verbeteren met ca. $1,5 miljoen tot $2,1 miljoen op jaarbasis.


1. IFRS 11: Vanaf 1 januari 2013 heeft IFRS 11 de boekhouding van 
joint ventures gewijzigd waarbij de proportionele consolidatie niet meer toegelaten is
als een geschikte methode de investeringen in joint ventures te vertegenwoordigen
en dat equity boekhouding moet worden toegepast. Om de resultaten te vergelijken
met vorige perioden vertegenwoordigt de Groep de Costa Rica joint
venture proportioneel in de discussie van de financiële prestaties in dit
persbericht en in het 2014 halfjaarlijks rapport (behalve in Hoofdstuk 4 -
2014 halfjaarlijkse geconsolideerd financiële overzichten die conform zijn met
IFRS 11).
2. Valuta-neutraal is een berekening die schommelingen elimineert in
de valutawaarden door de gemiddelde wisselkoers van 2014 jaar-op-jaar toe te passen
op dezelfde periode in 2013 om de netto prestatie trends van de Groep te vergelijken
van de impact van Forex.
3. EBITDA is geen boekhoudkundige term onder IFRS en verwijst naar de opbrengsten
voor de netto intrestkosten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen,
eigen vermogen in opbrengsten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen,
ontwikkelingskosten, andere winsten en verliezen en stopgezette activiteiten.
"Eigendom EBITDA" is gelijk aan de EBITDA op nationaal niveau. “Aangepaste
EBITDA" is gelijk aan eigendom EBITDA geconsolideerd van alle activiteiten
verminderd met de "bedrijfsonkosten". Dit zijn de kosten van het
ouderbedrijf en haar niet-operationele dochterondernemingen en filialen.
4. Financieringskosten zijn het aggregaat van de rente op leningen en leasing en
de afschrijving van lening premies, kortingen en afgiftekosten.
5. Bruto schulden zijn gelijk aan de totale lening en financiële lease verplichtingen,
inclusief het proportionele aandeel van de Groep in de schulden in de
Costa Rica joint venture.
6. Netto schuld is gelijk aan de bruto schuld verminderd met de cash en cash equivalenten (exclusief beperkte cash). 4. 2014 HALFJAARLIJKSE OVERIGE FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN

In het 1ste kwartaal van 2014 heeft de Groep materiële gebeurtenissen afgesloten en materiële contracten afgesloten, als volgt:


-- Nieuwe Directeur: Op 19 januari 2014 is Alfred Meili een Directeur geworden van 
  het bedrijf tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Aandeelhouders.


-- Guatemala verkoop: Zoals voordien gerapporteerd, heeft de Groep zijn belangen verkocht in 
  zijn gokactiviteiten in Guatemala vanaf 31 december 2010. Deze verkoop
  was in de vorm van een orderbrief van ca. $2,1 miljoen plus 
  andere overwegingen en werd verzekerd door een waarborg in Aandelen en Activa.
  De Groep heeft iedere waarde afgeschreven verbonden met een dergelijke 
  orderbrief. Op 22 april 2014 heeft de Groep opnieuw bezit genomen van de 
  verkochte aandelen in de betrokken Guatemala entiteiten en toegewezen aandelen aan de 
  liefdadigheidsinstelling die momenteel houder is van de goklicentie op basis
  waarvan de bedrijven actief zijn. De toewijzing van de aandelen werd gefinancierd door de 
  Groep met een wissel van $2 miljoen aan 10%, met de verplichting deze 
  terug te betalen aan een minimum van $30.000 per maan met een eventueel saldo 
  betaalbaar in de 36ste maand. Bijkomende maandelijkse betalingen kunnen verschuldigd zijn als 
  bepaalde drempelwaarden worden behaald. De wissel is gegarandeerd door beloften in aandelen en 
  activa.


-- Pardini geschilregeling: Op 31 maart 2014 heeft Thunderbird 
  een overeenkomst afgesloten met de verschillende partijen in het Pardini geschil 
  beschreven in Nota 5 in de 2013 financiële informatie. Het geschil is al meer dan 
  10 jaar hangende en het zou waarschijnlijk nog een groot
  aantal jaar duren. Om de kosten van bijkomende geschillen te vermijden 
  tussen uiteenlopende partijen heeft Management een efficiënte regeling
  gevonden en alle mogelijke blootstellingen vermeden. De kost van de 
  regeling, inclusief juridische kosten, was $550.519,89.

In het 2de kwartaal van 2014 heeft de Groep materiële gebeurtenissen afgesloten en materiële contracten afgesloten, als volgt:


-- Opening van de Fiesta Casino Aurola in Costa Rica: In de laatste week van juni 
  is de locatie van 570 vierkante meter geopend voor het publiek met 122 gokautomaten 
  (een uitbreiding tot 148 gokautomaten voor het einde van het jaar), 
  27 goktafelposities (niet-poker), 3 pokertafels en 36 F&B zitplaatsen. Deze eigendom 
  bevindt zich in een 5-sterren, 196-kamer hotel in het centrum van San 
  Jose, een commercieel en toeristisch district met een hoge densiteit.

-- Sale van Plaza Globus kantoor: In mei 2014 heeft de Groep een vastgoedlegging 
  in Panama City, Panama voor $1.800.000,00 in bruto-opbrengsten en 
  $440.857,30 in netto-opbrengsten na betaling van de schulden, bemiddelingsvergoedingen 
  en belastingen.

Als opvolgende gebeurtenis op het halfjaarlijks rapport 2014 heeft de Groep materiële gebeurtenissen aangekondigd en materiële contracten afgesloten, als volgt:


-- Peru nationale manager: Op 8 juli 2014 heeft Gustavo Barclay officieel 
  overgenomen als Nationale manager van onze Peru activiteiten ter vervanging 
  van Tom Mraz die ontslag heeft genomen om andere uitdagingen aan te gaan.
	

-- Ontslag: Op 25 juli 2014 heeft Alfred Meili ontslag genomen als Directeur van 
  het bedrijf.
	

-- Verkoop van de Filipijnen activiteiten: Op 6 augustus 2013 heeft de groep 
  een aantal transacties afgesloten die geresulteerd zijn in de verkoop van al haar 
  economische belangen en beheer rechten in de Filipijnen en de verwante 
  British Virgin Islands ("BVI") activiteiten "Philippine operations" van 
  Magnum Leisure Holdings Inc. en de verwante entiteiten, dochterondernemingen van 
  Solar Entertainment Corporation (collectief "Magnum"), voor 
  overweging na belasting van ca. $28,3 miljoen. Van de nettoprijs: a) $21,1
  miljoen werd betaald in cash; b) $5 miljoen werd betaald via een orderbrief 
  die na ongeveer 18 maanden wordt afgeschreven met een rentevoet van 7% 
  en wordt ondersteund door een Kredietbrief uitgeschreven door een grote 
  bankinstelling ("Wissel") (de nominale waarde wordt geschat gelijk te zijn aan de 
  reële waarde); en b) $5 miljoen is onderhevig inhouding van Magnum tot 
  30 maanden ("Inhouding") om potentiële voorwaardelijke verplichtingen te dekken.
  De herkende reële waarde van de inhoudingen was $2,2 miljoen. Dit 
  vertegenwoordigde de huidige waarde van geschatte cash 
  inkomsten van de Groep. Op 20 augustus 2014 heeft de Groep een bericht ontvangen 
  dat Magnum een claim heeft uitgeschreven voor de volledige $5.000.000 en een 
  recht opeisen van meer dan de inhouding, ondanks duidelijke taal in het contract die 
  de aansprakelijkheid van de Groep beperkt met betrekking tot de inhouding. De Groep 
  heeft deze zaak aan een revisie onderworpen en zal binnen de 30 toegelaten dagen 
  reageren en is van plan haar positie met betrekking tot de hierboven vermelde 
  inhouding, de wissel en de kredietbrief sterk verdedigen. 

5. JULI 2014 RESULTATENRAPPORT 

----------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. - Groepsbrede                      
 verkoopresultaten per land       Juli   Juli     Jaar-na-jaar
 (niet-geauditeerd, in miljoenen)(1)   2014   2013  stijging/(daling)
----------------------------------------------------------------------------
Peru(2)                 $2.73   $2.57        6.23%
Costa Rica(3)(4)             1.04   1.27       -18.11%
Nicaragua                1.20   1.12        7.14%
----------------------------------------------------------------------------
Totale geconsolideerde operationele                        
 inkomsten               $4,97   $4,96        0,20%
----------------------------------------------------------------------------
(1) De gerapporteerde inkomsten zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, 
rapporten van inkomsten van dezelfde winkels en vermeld in USD miljoen. Van maand tot maand 
kunnen wisselkoers schommelingen een impact hebben op de inkomsten in vergelijking met het 
jaar voordien.
(2) De inkomsten van 2014 en 2013 omvatten alle inkomsten van de gokspelen in het land 
plus de inkomsten van het Fiesta Hotel dat volledig onze eigendom is en de beheerkosten
voor het Thunderbird Hotel - Pardo, Thunderbird Hotel - Carrera en Thunderbird Hotel -
El Pueblo, dat in eigendom is van derden.            
(3) Vanaf 1 januari 2013 heeft IFRS 11 de boekhouding van joint ventures gewijzigd 
waarbij de proportionele consolidatie niet meer toegelaten is en de eigen vermogen boekhouding 
moet worden toegepast op joint ventures. Tot nader order en voor het gemak van de lezer en 
voor de illustratieve doeleinden van dit maandelijks inkomstenrapport heeft de Groep ervoor
gekozen de Costa Ricaanse joint venture proportionele inkomsten te blijven weergeven. Deze
variëren van de wijze waarop de Groep deze inkomsten opneemt in de boekhouding in onze 
tussentijdse en Jaarlijkse financiële overzichten.                        
(4) In oktober 2013 hebben wij onze spelposities in Costa Rica verminderd die meer kosten
in onderhoud op de vloer (omwille van de per positie spelbelasting) dan hun respectieve
inkomsten. Als resultaat zijn de periode inkomsten gedaald, maar ze moeten worden weerspiegeld
in de verbeterde EBITDA van de betrokken locaties. Einde juni heeft de Groep het 
Casino Fiesta Aurola voorlopig geopend in het centrum van San Jose met 122 gokautomaten 
(uitbreiding tot 148 gokautomaten), 27 speltafelposities (niet-poker), 3 pokertafels 
en 36 F&B zitplaatsen. Onze formele opening is gepland voor einde augustus 2014.                

Beschikbaarheid van documenten: Deze aankondiging is een samenvatting van, en moet worden gelezen in combinatie met de interim resultaten voor het tweede kwartaal
en zes maanden geëindigd op 30 juni 2014, die beschikbaar zijn op de website van de Groep: www.thunderbirdresorts.com. Engelstalige kopieën van het halfjaarlijkse rapport 2014 zijn gratis beschikbaar in het kantoor van de Groep in Panama en in de kantoren van onze lokale betaalagent, ING Commercial Banking, Paying Agency Services, Location Code TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Kopieën zijn ook beschikbaar op SEDAR: www.SEDAR.com.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Onze doelstelling is “uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten”. Bijkomende informatie over de groep kunt u vinden op onze website www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit communiqué bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staat rechtsgebieden. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, die hierin vervat zijn, inclusief maar zonder beperking, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn vooruitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten verwacht in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten materieel verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van het Bedrijf omvatten concurrentiële druk, ongunstige wijzigingen in de regulerende structuren en algemene risico’s verbonden met de bedrijfsvoering. Deze worden allen bekend gemaakt onder de kop “Risicofactoren” en op andere locaties in de documentatie van het Bedrijf die op regelmatige basis ingediend wordt bij het CNQ en andere regulerende autoriteiten.

Contact Information