SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 03, 2015 18:40 ET

Thunderbird Resorts 2015 halfjaarlijks rapport ingediend

PANAMA, REPUBLIEK PANAMA--(Marketwired - Sep 3, 2015) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) deelt met genoegen mee dat zijn halfjaarlijks rapport voor 2015 is ingediend bij Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit voor Financiële Markten ("AFM"). Uitgegeven door een Aangewezen Buitenlands Emittent ten opzichte van de Canadese effectenregelgeving, is het jaarverslag bedoeld om te voldoen aan de regelgeving en voorschriften die door de AFM en de Euronext Amsterdam worden toegepast.

Kopieën van het jaarverslag in de Engelse taal zullen gratis ter beschikking worden gesteld op de website van de Groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën in de Engelse taal zijn gratis ter beschikking gesteld op het bedrijfskantoor van de Groep in Panama en bij de kantoren van onze plaatselijke betalingsgemachtigde ING Commercial Banking, Paying Agency Services, Location Code TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Kopieën zijn tevens beschikbaar op SEDAR op www.SEDAR.com.

Hieronder zijn bepaalde materiële uittreksels uit het volledige Jaarverslag voor 2015 opgenomen dat in zijn volledige vorm kan worden teruggevonden op onze website via de volgende link: www.thunderbirdresorts.com.

BRIEF VAN DE CEO

In de brief van de CEO aan aandeelhouders gepubliceerd in het Jaarverslag 2014 formuleerde de groep bepaalde doelen om winstgevendheid te bereiken en te werken aan groeiende en houdbare cash-flows. Hieronder vindt u een update wat betreft onze vooruitgang.

HOE WE FUNCTIONEERDEN WAT BETREFT DE VIER GEFORMULEERDE DOELEN

1. Ontwikkeling: we zegden toe om uit zaken te stappen die niet goed rendeerden en om opbrengsten te investeren om cash-flow te verhogen door of hoog amortiserende schluden of te investeren in onze resterende markten. Hieronder zijn de ontwikkelingsinitiatieven uit de eerste helft van 2015.


A. Op 25 februari 2015 verkocht de groep zijn economische belangen en
  beheerrechten in zijn zeven casino's in Costa Rica. We namen een
  strategische beslissing om een een rijpe operatie te stoppen waarin we slechts
  een aandeel van ongeveer 50% hadden. De netto cash die ontvangen werden voor 
  het aandeel van de groep van ongeveer 50% was ongeveer $ 8,1 miljoen. De winst 
  van de verkoop was ongeveer $6,7 miljoen. We blijven eigenaar van onroerend 
  goed in Costa Rica met een getaxeerde waarde van onze 50% van ongeveer $14,9 
  miljoen. Dit onroerend goed is vrij en zonder schulden en wordt aangehouden 
  voor de verkoop. Zie pagina 14 van het halfjaarrapport 2015 voor meer informatie 
  over de verkoop van onze operaties in Costa Rica. 

B. Op 22 april 2015 opende onze groep een plek voor entertainment van
  1200 vierkante meter in Managua met 111 gokautomaten, 21 speltafels
  en 110 F&B tafels. Op basis van de eerste volledige drie maanden
  draaien genereert dit gebouw op jaarbasis $150
  duizend in gebouw-EBITDA vergeleken met -$23 duizend aan gebouwen-
  EBITDA in geheel 2014 voor de Pharaoh's Holiday Inn dat dit verving.
  Zie pagina 12 van het halfjaarrapport 2015 voor meer informatie over
  Nicaragua. 

2. Groei EBITDA2 in doorgaande operaties: gebouwen-EBITDA groeide met 29% en aangepaste EBITDA groeide met 98,6% in het eerste half jaar van 2015 vergeleken met het eerste half jaar van 2014. De onderstaande opsommingspunten beschrijven hoe deze resultaten werden bereikt en beschrijven ook het proces dat op gang kwam om zowel de EBITDA voor gebouwen als de aangepaste EBITDA in de komende perioden te verbeteren.


A. Groepsinkomsten verminderden met $0,3 miljoen of 1,5% op dollarbasis. 
  Met een valutaneutrale analyse (waarin de wisselkoers voor het eerste half 
  jaar 2015 op beide perioden werd toegepast en waardoor op die manier de 
  Forex-wisselingen van de analyse worden verwijderd) zouden de groepinkomsten 
  in realitieit toegenomen zijn met $1,4 miljoen (een groei van 7,2%). De waarde 
  van de Amerikaanse dollar is toegenomen ten opzichte van valuta's over de gehele 
  wereld, waaronder ook onze werkvaluta's. Niettemin, op basis van valutaneutrale 
  analyse is het duidelijk, dat onze onderliggende basis doorgaat met verbeteren. 

B. Op landniveau promotionele toelagen en gebouwen, onkosten voor marketing en
  administratiekosten werden met $1,2 miljoen verminderd in het eerste
  half jaar vn 2015 in vergelijking met dezelfde periode in 2014. Een belangrijk 
  deel van de vermindering werd bereikt door het herstructuren van personeel, wat
  ongeveer $300 duizend in onkosten voor ontslagen met zich meebracht, wat betekent 
  dat onze netto reductie van promotionele toelagen en kosten voor gebouwen, 
  marketing en administratiekosten in wezen dichterbij $1,5 miljoen lag. 

C. Bedrijfskosten bleven vlak in het eerste half jaar van 2015 in vergelijking met 
  het eerste halfjaar van 2014. De groep is echter begonnen met het invoeren van een 
  plan om de bedrijfskosten te verminderen van de $4,4 miljoen werkhoeveelheid in het 
  eerste half jaar van 2015 tot ongeveer $3,0 miljoen werkkosten in kwartaal 1 van 
  2016 en tot ongeveer $2,5 miljoen werkkosten in het vierde kwartaal 2016. De eerste 
  stappen die we hebben gezet die ongeveer $935 duizend in besparingen van 
  bedrijfskosten moeten opleveren, luiden als volgt: 


i. In het eerste half jaar van 2015 verwijderde de groep bepaalde posities voor
  werknemers in het bedrijf, dat de continue bedrijfskosten met
  ongeveer $290 duizend jaarlijks zou verminderen. 
ii. Na het eerste half jaar van 2015 voerde de groep het volgende uit: a) herstructureerde 
  en kocht enkele contracten van leidinggevende uit en b) meldde aan andere werknemers dan
  hun posities zouden verdwijnen tussen de perioden kwartaal 4 van 2015 en kwartaal 1
  van 2016. Samen zouden deze inspanningen verder de bedrijfskosten verminderen met 
  ongeveer $645K jaarlijks zoals meer beschreven op pagina 15 van het volledige rapport 
  over het eerste half jaar van 2015. 

3. Het verminderen van de schulden en/of het herfinancieren van de resterende schuld: we zullen uit alle macht proberen om de schulden te verminderen en/of onze resterende schuld te herfinancieren tot meer gunstige termen. Het doel is om de cash-flow te verbeteren. Hieronder volgen de resultaten voor het eerste half jaar van 2015.


A. De bruto schulden zijn verminderd tot $35,5 miljoen op 30 juni 2015 in vergelijking
  met $46,2 miljoen op 31 december 2014. Netto schulden (bruto schulden
  min cash en cash-equivalenten) is verminderd tot $27,8 miljoen op
  30 juni 2015 in vergelijking met $41,3 miljoen op 31 december 2014. 
B. Vanaf deze datum gaan we door met het proberen te herfinancieren van onze veilige schulden
  die te maken hebben met Peru. 

4. De waarde van aandeelhouders verhogen: we gaan door met te menen, dat onze aandelenprijs de intrinsieke waarde van de onderneming niet weerspiegelt. We gaan door met het evalueren van onze kapitaalstructuur, de verkoop van een gedeelte of van alles van onze ongeveer $75 miljoen aan onroerend goed (gebaseerd op getaxeerde waarde) en andere strategische alternatieven om de waarde voor aandeelhouders te doen toenemen. Het doel van elke materiële transactie is om de cash-flow op de juiste grootte te brengen en om aandeelhouderswaarde te vormen door in groei te investeren.

We zullen u op de hoogte houden, als er materiële gebeurtenissen en vooruitgang zijn.

Salomon Guggenheim

Chief Executive Officer en voorzitter

30 Augustus 2015

1. Tenzij anderszins vermeld, zijn alle cijfers in Amerikaanse dollars en deze gaan over de resultaten van die ondernemingen die doorgingen vanaf 30 juni 2015 in vergelijking met diezelfde ondernemingen in de eerste zes maanden die eindigden op 30 juni 2014 of tot het einde van het jaar 2014. Ons geformuleerde doelen zijn lichtelijk het laatste jaar ontwikkeld, maar zijn materiaal hetzelfde als zoals geformuleerd in eerdere rapporten.

2. EBITDA is geen boekhoudkundig begrip in de zin van IFRS en slaat op de opbrengsten voor aftrek van de netto interestkosten, inkomstenbelastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen, eigen vermogen in opbrengsten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, andere winsten en verliezen en stopgezette activiteiten. "EBITDA onroerend goed" staat gelijk aan EBITDA op landniveau(s). "Aangepaste EBITDA" staat gelijk aan EBITDA onroerend goed min "bedrijfslasten", dit zijn de onkosten van werken met het moederbedrijf en de niet handelende dochterondernemingen en gerelateerde ondernemingen daarvan.

GROEPOVERZICHT

Hieronder volgt onze geconsolideerde winst/(verlies) samenvatting voor onze doorgaande operaties voor de zes maanden die op 30 juni 2015 eindigden vergeleken met dezelfde periode van 2014. Samengevat verminderden onze inkomsten met $0,3 miljoen of 1,5% op dollarbasis (zie "Forex"-notitie hieronder), maar aangepaste EBITDA nam met $0,9 miljoen toe of 98,6% op grond van agressieve efficiency-programma's die leidden tot een materieel bestendige reductie van onkosten op landniveau en in bedrijfslasten. Zie opmerkingen over bepaalde hoofditems hieronder.

Men dient op te merken dat wanneer men onze $6,7 miljoen winst van gestaakte operaties meerekent, wat in dit geval verwijst naar onze verkochte operaties in Costa Rica zoals beschreven op pagina 14, onze winst in het eerste half jaar van 2015 ongeveer $4,3 miljoen was. Zie Hoofdstuk 4, 2015 Interim gecondenseerde geconsolideerde financiële verklaringen en notities voor meer informatie.----------------------------------------------------------------------------
(In duizendtallen, proportioneel geconsolideerd)                 
                 Zes maanden eindigend op            
                     30 juni 
                 --------------------           
                    2015    2014  Variantie verandering 
                 ---------------------------------------------
Netto spelwinsten         $ 17.209 $ 16.786  $   423     2,5%
Verkoop voedsel en dranken      1.501   1.644    (143)    -8,7%
Gastvrijheid en andere vormen 
        van verkoop      2.313   2.909    (596)   -20,3%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten           21.023   21.339    (316)    -1,5%
                 ---------------------------------------------

Promotionele toelagen         2,282   2,226     (82)    2.5%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie            14.724   15.998   (1.274)    -8,0%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed         4.017   3.115     902    29,0%
                 ---------------------------------------------
Bedrijfslasten            2.182   2.191     (9)    -0,4%
                 ---------------------------------------------
Aangepaste EBITDA           1.835    924     911    98,6%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
 van inkomsten             8,7%    4,3%           
Afschrijvingen en amortisatie     1.836   1.918     (82)    -4,3%
Rente en financieringskosten, netto  2.124   2.027     97     4,8%
Beheerskosten toe te schrijven aan                       
 niet-regelbare rente           -    (253)   , 253   -100.0%
Projectontwikkeling           48     -     48     0,0%
Valutahandel (winst)/verlies      466    (32)    498   -1556,3%
Delen in verlies aan investeringen                          
 die tot de aandelen gerekend werden   10    300    (290)   -96.7%
Andere (winsten) / verliezen      (470)   (288)    (182)    63,2%
Inkomstenbelastingen          169    164      5     3,0%
                 ---------------------------------------------
Verlies over de periode uit                          
 doorgaande operaties        (2.348)  (2.912)    564    -19,4%

Verlies over de periode uit                          
 doorgaande operaties         6.690    (201)   6.891   -3428,4 

Verlies over de periode uit                          
 doorgaande operaties       $  4.342 $ (3.313) $  7.455   -239,5%
-------------------------------------------------------------------------------

Forex: Het sterker worden van de Amerikaanse dollar in vergelijking met onze werkvaluta's blijft een materiële invloed hebben op onze gerapporteerde winst/ (verlies), zoals vergeleken met dezelfde periode in 2014. Als men een valuatneutrale analyse maakt (waarbij de wisselkoers van 2015 wordt toegepst op beide perioden, om Forex-schommelingen van de analyse te weren), zouden de groepsinkomsten met $1,4 millioen (7,2% groei) gestegen zij en de aangepaste EBITDA zou toegenomen zijn met ongeveer $1,2 miljoen (170,6% groei).Schuld van de Groep: Hieronder vindt u de bruto en netto schuld van de Groep op dinsdag 30 juni 2015. 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden; proportionele consolidatie)                 
                           15 Jun  15 Mrt  14 Dec
                        --------------------------------
Leningen                     $ 34.947 $ 37.088 $ 43.485
Leningen geassocieerd met activa gehouden voor                 
 verkoop                         -     -   1.890
Verplichtingen onder financiële leasing en huurkoop                 
 contracten                       564    684    780
                        --------------------------------
Brutoschuld                    $ 36.511 $ 37.773 $ 46.155

Min: geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief aan beperkende bepalingen                  
 onderhevige cash)                  7.755  10.525   4.885
                        --------------------------------
Nettoschuld                    $ 27.756 $ 27.248 $ 41.270

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Opmerking: Bruto schuld wordt hierboven gepresenteerd zonder kosten van uitgave van schulden (kosten van  
schulden op het tijdstip van uitgifte, die op dit moment niet-cash zijn en in de loop der tijd amortiseren),  
wat de reden is van ongeveer $0,4 miljoen variantie in vergelijking
met de totale beginbalans hieronder. Onze reductie in bruto schuld van    
ongeveer $10,6 miljoen sinds december 2014 is het gevolg van de    
deconsolidatie van onze verkochte operaties in Costa Rica, van buitengewone betalingen van schulden
die bekostigd zijn door de opbrengsten van de verkoop van die bezittingen en van onze    
geplande amortisatie van schulden op het niveau van landen en van groepen.         


De groep schat de schuld met als begin juli 2015 als volgt:       

-------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbetaling                2015     2016      2017
              ---------------------------------------------------
 Bedrijfs             $   4.046.001 $  5.833.599  $  4.909.213
  Schuld die te maken heeft met Peru   357.968   5.252.363    4.657.041
  Dode schuld             3.310.959       -        -
  Anders                 377.074    581.236     252.172
 Peru                   805.648   1.499.542    1.288.639
 Nicaragua                140.007    268.715     269.563
              ---------------------------------------------------
Totaal               $  4.991.656 $  7.601.856  $  6.467.415
              ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

Betaling van rente              2015     2016      2017
              ---------------------------------------------------
Bedrijfs              $  1.157.853 $  1.676.919  $   908.049
  Schuld die te maken heeft met Peru  800.706   1.523.014     782.080
  Dode schuld              185.274       -        -
  Anders                171.873    153.906     125.969
 Peru                  475.179    842.535     729.552
 Nicaragua                112.525    179.435     147.028
              ---------------------------------------------------
Totaal               $  1.745.557 $  2.698.890  $  1.784.629
              ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------De groep schat de schuld met als begin juli 2015 als volgt:       

-------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbetaling           2018     2019    Daarna    Totaal
              ----------------------------------------------------
 Bedrijfs         $ 2.513.506 $ 1.375.026 $ 3.397.095 $ 22.074.440
  Schuld die te maken 
   heeft met Peru      1.232.413  1.375.026  3.397.095  16.271.905
  Dode schuld            -      -      -   3.310.959
  Anders          1.281.093      -      -   2.491.575
 Peru            1.395.824  6.810.756      -  11.800.409
 Nicaragua           294.887   757.341   329.593   2.060.106
              ----------------------------------------------------
Totaal           $ 4.204.217 $ 8.943.123 $ 3.726.687 $ 35.934.955
              ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

Betaling rente           2018     2019    Daarna    Totaal
              ----------------------------------------------------
Bedrijfs          $  619.272 $  456.979 $  419.584 $ 5.238.656
  Schuld die te maken 
   heeft met Peru       599.593   456.979   419.584   4.581.955
  Dode schuld            -      -          185.274
  Anders            19.679      -      -    471.426
 Peru             620.176   223.950      -   2.891.392
 Nicaragua           120.439    92.985    30.880    683.292
              ----------------------------------------------------
Totaal           $ 1.359.886 $  773.914 $  450.464 $ 8.813.340
              ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

RISICOBEHEER

VERKLARING VAN HET BESTUUR OP BASIS VAN HET CONTINUÏTEITSBEGINSEL

Het bestuur plant toekomstige activiteiten gewoonlijk inclusief toekomstige kasstromen. Het bestuur heeft zijn plan tezamen met de Directie bekeken en ze zijn tot het collectieve oordeel gekomen dat de Groep over voldoende middelen beschikt om zijn activiteiten in de nabije toekomst voort te zetten. De nabije toekomst hebben het Bestuur en de Directie gedefinieerd als ten minste 18 maanden vanaf dinsdag 30 juni 2015. Bij het tot stand komen van dit oordeel heeft het Bestuur de kasstroomprognoses van de Groep voorbereid waarin een prognose voor vijf jaar en een gedetailleerd model voor kasstromen op basis van het lopende financiële jaar zijn opgenomen. De Directie heeft deze door het Bestuur verstrekte informatie behandeld en bekeken in het licht van de financiële onzekerheden in het huidige economische klimaat, de bestaande verplichtingen van de Groep en de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de Groep. De verwachte kasstromen zijn gemodelleerd op basis van verwachte opbrengsten- en winststromen, waarbij financiering met vreemd vermogen opgenomen is in het model en lager wordt met het verstrijken van de tijd. Het model veronderstelt geen nieuwe bouwprojecten gedurende de periode waarop het betrekking heeft, met uitzondering van een handelsactiviteit die in 2014 in de ontwikkelingsfase zat en inmiddels op 22 april 2015 in werking is getreden. Het model veronderstelt dat de regel- en wetgeving in alle landen met bestaande activiteiten stabiel zal blijven. In dit model zijn er bijzondere factoren ingebouwd i.v.m. opbrengsten die mogelijk de verwachte niveaus niet zullen halen.

De Directie heeft de volgende factoren in overweging genomen: (i) de basis van investeerders en leeninstanties historisch beschikbaar voor Thunderbird Resorts, waaronder ook niet beveiligde leeninstanties die de bereidheid hebben getoond om de termen van de schulden opnieuw te onderhandelen indien en zoals vereist (ii) wereldwijde kapitaalmarkten (iii) beperkte blootstelling aan handel aan onze plaatselijke leveranciers en klanten in de kleinhandel (iv) andere risico's waaraan de groep is blootgesteld, de meest significante van welke beschouwd wordt risico door regelgeving te zijn (v) bronnen van groepsinkomsten, waaonder ook gerekende beheerkosten en inkomsten die verdeeld werden van de verschillende operaties (vi) het genereren van cash, de niveaus van amortisatie van schulden en de dekkingsverhoudingen van de belangrijkste schulddiensten (vii) fundamentele trends van de ondernemingen van de groep (viii) buitengewone instroom en uitstroom van cash van eenmalige gebeurtenissen die voorspeld waren in de periode van 18 maanden die volgde op 30 juni 2015 (ix) herfinanciering van schulden van Peru en die met Peru te maken hadden en (x) liquidatie van onontwikkelde en daardoor niet presterende activa wat betreft onroerend goed die voor verkoop werden aangehouden.

Het bovenstaande in ogenschouw nemend zijn het management en de directeuren er tevreden over, dat de groep voldoende middelen heeft om door te gaan als een actief concert voor op zijn minste 18 maanden na 30 juni 2015. Op grond hiervan gaan het management en de directeuren door om de actieve concern-basis aan te nemen bij het maken van de financiële verklaringen.

FINANCIËLE VERKLARINGEN


THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE GECONDENSEERDE VERKLARING VAN FINANCIËLE POSITIE           
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Zoals per 30 juni 20915 en 31 december 2014                  

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

                               30 juni, december
                                 2015 31, 2014
                              ---------- ---------

Activa                                   

Vaste activa                             
Gebouwen, fabriek en apparatuur (notitie 7)        $  25.572 $ 28.720
Investeringen die opgenomen werden met behulp               
 van de aandelenmethoden (notitie 16)              6.040   6.403
Niet-tastbare activa                      6.064   7.783
Uitgestelde belastingactiva                    491    566
Handel en andere uitstaande vorderingen             1.663   1.543
Verschuldigd van verwante partijen (notitie 13)          64   5.651
                              ---------- ---------
Totale niet-vlottende middelen                 39.894  50.666

Vlottende activa                               
Handel en andere uitstaande vorderingen             2.170   2.766
Verschuldigd van verwante partijen (notitie 13)         2.038   1.019
Voorraden                             761    738
Beperkte cash                          1.561   1.802
Cash en cash-equivalenten                    7.755   4.749
                              ---------- ---------
Totaal aan vlottende activa                  14.285  11.074

                              ---------- ---------
Totale activa                        $ 54.179 $ 61.740
                              ---------- ---------
                              ---------- ---------

-------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS. INC.                          
GECONSOLIDEERDE GECONDENSEERDE VERKLARING VAN FINANCIËLE POSITIE (vervolg)     
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Zoals per 30 juni 20915 en 31 december 2014                  
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                                  31 december 
                        30 juni 30. 2015      2014 
                        --------------- ---------------

Passiva                           

Eigen vermogen en reserves                            
Maatschappelijk kapitaal (Nota 11)           110.240     110.144 
Reserve voor aandelenopties                 269       289 
Vastgehouden verdiensten                (102.159)    (106.552)
Vertalingsreserve                    (3.448)     (1.725)
                         --------------- ---------------
Aan aandeelhouders van de moedermaatschappij toekomend                
 aandelenbezit                      4.902      2.156 
Minderheidsbelangen                    1.740      6.404 
                        --------------- ----------------
Totaal aandelen                      6.642      8.560 

Langetermijnschulden                           
Geleend (notitie 9)                   28.714     28.532 
Verplichtingen onder financiële leasing en huurkoop                 
 contracten (notitie 10)                   58       317 
Uitgestelde verplichtingen qua belasting           73       77 
Provisies                          502      1.475 
Handel en andere sommen te betalen            1.603      1.318 
                        --------------- ----------------
Totaal langetermijnschulden               30.950     31.719 

Kortetermijnschulden                             
Handel en andere sommen te betalen            6.663      6.203 
Krediteuren verschuldigd door verbonden partijen 
 (Nota 13)                        1.041      2.368 
Geleend (notitie 9) 
Verplichtingen onder financiële leasing en huurkoop                 
 contracten (Nota 10)                    506       463 
Andere financiële schulden                 599       615 
Lopende belastingschulden                  788       821 
Provisies                          756      1.228 
                        --------------- ----------------
Totaal kortetermijnschulden               16.587     21.461 

                        --------------- ----------------
Totaal schulden                     47.537     53.180 

                        --------------- ----------------
Totaal passiva                  $   54.179  $   61.740 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE GECONDENSEERDE VERKLARING VAN SAMENGEVATTE INKOMSTEN          
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2015                   
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                            Zes maanden eindigend op   
                          30 juni (niet gecontroleerd)  
                            -------------------------
                               2015     2014 
                            -------------------------

Netto winst door spelen                $  17.209 $   16.786 
Verkoop voedsel, dranken en gastvrijheid           3.814    4.553 
                           ------------ -------------
Totale inkomsten                      21.023    21.339 

Kosten van goederen verkocht                (7.945)   (8.056)
                           ------------ -------------
Bruto winst                         13.078    13.283 

Overige bedrijfskosten                            
 Werk, algemeen en administratief             (11.243)   (12.106)
 Projectontwikkeling                     (48)      - 
 Afschrijving en amortisatie                (1.836)   (1.918)
 Andere winsten en (verliezen) (notitie 5)          470     288 
                           ------------ -------------
Winst/ (verlies) operaties                   421     (453)

Deel van verlies van tot aandelen gerekende investeringen               
 (Notitie 16)                         (10)    (300)
Financiering                                  
 Valutahandel (verlies) / winst               (466)     32 
 Financieringskosten (notitie 6)              (2.217)   (2.308)
 Financieringsinkomsten (notitie 6)              106     297 
 Andere renten (notitie 6)                  (13)     (16)
                           ------------ -------------
Financieringskosten, netto		(2.590)	(1.995)

                           ------------ -------------
Verlies voor belasting                   (2.179)   (2.748)

Onkosten inkomstenbelastingen                            
 Huidig                           (169)    (164)
 Uitgesteld 
                           ------------ -------------
Onkosten inkomstenbelastingen                 (169)    (164)
                           ------------ -------------
Verlies voor het jaar door doorgaande operaties    $  (2.348) $  (2.912)
                           ------------ -------------
Winst/(verlies) voor het jaar door gestopte                
 operaties (notitie 8)                    6.690     (201)

                           ------------ -------------
Winst/(verlies) voor het jaar             $   4.342  $  (3.113)

--------------------------------------------------------------------------------
THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE GECONDENSEERDE VERKLARING VAN UITGEBREIDE INKOMSTEN (vervolg)    
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2015                   
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                            Zes maanden eindigend op    
                          30 juni (niet gecontroleerd'   
                          30 Juni (niet gecontroleerd)
                              2015       2014 
                        --------------------------------


Overige resultaten (bedragen die zullen worden                 
 gerecycled)                   $   (1.723) $    (973)

Wisselkoersverschillen ontstaan uit de                     
 vertaling van buitenlandse operaties                     
                        --------------------------------
Andere uitgebreide inkomsten voor het jaar       (1.723)      (973)

                        --------------- ----------------
Totale uitgebreide inkomsten voor het jaar    $    2.619  $    (4.086)
                        --------------- ----------------
                        --------------- ----------------

Winst / (verlies) voor het jaar dat men kan wijten aan:                 
Eigenaars van de moedermaatschappij           4.372      (3.395)
Niet-gecontroleerde rente                 (30)       282 
                        --------------- ----------------
                         $    4.342  $    (3.113)
                        --------------- ----------------

Totaal overige resultaten toe te schrijven aan:                 
Eigenaars van de moedermaatschappij           2.649      (4.368)
Niet-gecontroleerde rente                 (30)       282 
                        --------------- ----------------
                         $    2.619  $   (4.086)
                        --------------- ----------------

Basisverlies per aandeel (in $): (Nota 12)                   
Verlies door doorgaande operaties            (0,10)     (0,14)
Winst / (verlies) van gestopte operaties         0,29      (0,01)
                        --------------- ----------------
Totaal                          0,19      (0,15)

Verwaterd verlies per aandeel (in $) : (Nota 12)                  
Verlies door doorgaande operaties            (0.10)     (0.14)
Winst / (verlies) van gestopte operaties         0,29      (0,01)
                        --------------- ---------------
Totaal                          0.19      (0.15)

THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN                 
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2015                   
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

         Toe te schrijven aan kapitaalhouders van de moedermaatschappij    
                                     Valuta 
                      Aandelenopties      vertaling 
              Aandelenkapitaal    reserve       reserve 
           ---------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2014           $     109.926 $     467   $     734 

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgave van nieuwe aandelen       120       -          - 
Annulering van opties                            
 en vervallen               -      (34)         - 
           ---------------------------------------------------------
             $       120 $     (34)   $      - 
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar 

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties          -       -        (973)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar                         (973)

           ---------------------------------------------------------
Balans zoals op 30 juni                             
 2014           $     110.046 $     433   $     (239)
           ---------------------------------------------------------

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgifte van nieuwe aandelen       98       -          - 
Terugkopen van dochtermaatschappij                           
 aandelen 
Annulering van opties                            
 en verlopen               -      (144)         - 
           ---------------------------------------------------------
             $       98 $     (144)   $      - 
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar 

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties          -       -       (1.486)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar         -       -       (1.486)

Balans in 31 december                             
 2014           $     110,144 $     289   $    (1,725)


-------------------------------------------------------------------------------


        Toe te schrijven aan kapitaalhouders van de moedermaatschappij    
                              Minderheidsbelangen       
            Vastgehouden        controleren     Totaal 
              inkomsten    Totaal    rente    aandelen 
           ---------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2014          $  (95,666) $  15,461  $  6,117   $  21,578 

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgave van nieuwe aandelen    -     120      -       120 
Annulering van opties                            
 en verlopen           34      -      -        - 
           ---------------------------------------------------------
             $    34  $   120  $    -   $   120 
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar     (3,395)   (3,395)     282     (3,113)

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties        -    (973)       -    (973)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar     (3.395)   (4,368)      282   (4,086)

           ---------------------------------------------------------
Balans zoals op 30 juni                             
 2014          $   (99,027) $  11,213 $    6,399 $  17,612 
           ---------------------------------------------------------

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgave van nieuwe aandelen      -     98       -     98 
Terugkopen van dochtermaatschappij                           
 aandelen              20     20      (24)     (4)
Annulering van opties                            
 en verlopen            144      -       -      - 
           ---------------------------------------------------------
             $     164 $   118 $     (24) $    94 
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar      (7,689)   (7,689)      29   (7,660)

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties        -   (1.486)       -   (1.486)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar     (7.689)   (9.175)      29   (9.146)

Balans op 31 december                             
 2014           $  (106.552) $  2.156 $    6.404  $  8.560 


-------------------------------------------------------------------------------

           ---------------------------------------------------------
                                    Valuta 
                       Aandelenopties     vertaling 
             Aandelenkapitaal     reserve      reserve 
-------------------------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2015           $    110.144 $      289 $     (1.725)

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgifte van nieuwe aandelen      96        -         - 
Terugkopen van dochtermaatschappij                           
 aandelen 
Annulering van opties                            
 en vervallen              -       (20)         - 
Verwijderen Costa Rica          -        -         - 
           ---------------------------------------------------------
             $       96 $      (20) $        - 
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar 

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties         -        -       (1.723)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar         -        -       (1.723)

           ---------------------------------------------------------
Balans zoals op 30 juni                             
 2015           $    110.144 $      269 $     (3.448)

-------------------------------------------------------------------------------           ---------------------------------------------------------
                              Minderheidsbelangen       
             Vastgehouden        controleren    Totaal 
               inkomsten    Totaal    rente   aandelen 
-------------------------------------------------------------------------------
Balans per 1 januari                            
 2015          $  (106.552)  $  2.156  $  6.404  $  8.560 

Transacties met                              
 eigenaren:                                  
Uitgave van nieuwe aandelen     -      96      -      96 
Terugkopen van dochtermaatschappij                           
 aandelen              -       -      56      56 
Annulering van opties                            
 en verlopen            20       -      -      - 
Wegdoen Costa Rica          -       -    (4.690)   (4.690)
           ---------------------------------------------------------
             $     20  $    96  $ (4.634) $  (4.538)
           ---------------------------------------------------------

Verlies voor het jaar      4.373     4.373     (30)    4.343 

Overige                             
 resultaten                                   
Wisselkoersverschillen                            
 ontstaan uit                                 
 omzetting van                               
 buitenlandse operaties       -    (1.723)      -   (1.723)
           ---------------------------------------------------------
Totaal overige                             
 inkomsten voor het jaar     4.373     2.650      (30)   2.620 

           ---------------------------------------------------------
Balans zoals op 30 juni                             
 2015          $  (102.159)  $  4.902   $ 1.740 $  6.642 

-------------------------------------------------------------------------------

THUNDERBIRD RESORTS, INC.                          
GECONSOLIDEERDE GECONDENSEERDE VERKLARING VAN VORMEN VAN CASH FLOW               
(uitgedrukt in duizenden Amerikaanse dollars)              
Voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2015                   
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
                      Zes maanden eindigend op      
                     30 juni (niet gecontroleerd'     
                   ------------------------------------------
                          2015         2014 
                   ------------------- ----------------------

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten                     
Verlies voor het jaar         $     (2.348)  $     (2.912)
Posten zonder kasstromen:                          
afschrijving en amortisatie            1.826         1.918 
 Verlies door wegdoen van gebouwen, fabriek                    
  en apparatuur                              
Niet-gerealiseerde valutahandel           466          (32)
 Verhogen / (verminderen) qua provisie     (1.284)        (1.404)
 Andere verliezen / (winsten)           (470)         (288)
 Op aandelen gebaseerde betalingen         96          (81)
Financiën inkomsten                2.217         2.308 
Financiën kosten                  (106)         (297)
 Andere vormen van rente              13          16 
Resultaten van tot aandelen gerekende                        
 investeringen                    10          300 
 Belastingonkosten                 169          164 
Netto wijzinging in non-cash werkende                       
 kapitaalobjecten                               
 Vermindering in handel, vooraf betaald                       
  en andere rekeningen te ontvangen       (1.605)        3.548 
 Vermindering van voorraad             (48)         184 
 (Vermindering) / vermeerdering in handel                      
  te betalen en opgehoopt             642         1.010 
                   ------------------- ----------------------
Cash (gebruikt) van operaties           (412)        4.434 
 Totaal belasting betaald             (199)         (639)
                   ------------------- ----------------------
Netto cash gegeneerde door voortgaande                      
 operaties                     (611)        3.795 
                   ------------------- ----------------------

Netto cash (gebruikt) van gestopte                      
 operaties                      77         (158)
                   ------------------- ----------------------

Netto cash (gebruikt) van werk                       
 activiteiten             $      (534)   $     3.637 
                   ------------------- ----------------------
                   ------------------- ----------------------

Kasstromen uit investeringsactiviteiten                     
Uitgaven voor gebouwen, fabriek en                     
 apparatuur                   (2.754)        (1.685)
Winsten voor verkoop van gebouwen, fabriek                     
 en apparatuur                    44         1.883 
Winsten voor verkoop van operatie                       
 in Costa Rica                  8.077           - 
Kosten van verkoop van operatie Costa Rica     (165)          - 
Rente ontvangen                   106          297 
                   ------------------- ----------------------
Netto cash gebruikt van investerings                        
 activiteiten             $     5.308   $       495 
                   ------------------- ----------------------

Kasstromen uit financieringsactiviteiten                     
Inkomsten van uitgave van nieuwe leningen      870          34 
Herbetaling van leningen en huren die men 
 moet betalen                  (4.955)        (2.698)
Betaalde rente                  (1.791)        (1.962)
                   ------------------- ----------------------
Netto cash gebruikt van financierings                        
 activiteiten              $    (5.876)  $     (4.626)
                   ------------------- ----------------------

Netto wijziging in cash en equivalenten                         
 van cash tijdens het jaar            (1.102)         (494)

Cash en equivalenten van cash, begin                    
 van het jaar                   6.551         7.215 

Effect van valuta-                         
 aanpassingen                   3.867         (351)
                   ------------------- ----------------------
                          9.316        6.370 
Met inbegrip van wegdoen van groep (notitie 11)    -         (213)
                   ------------------- ----------------------

Cash en equivalenten van cash, einde van het                    
 jaar                 $      9.316  $      6.157 
                   ------------------- ----------------------
                   ------------------- ----------------------

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van door een merk beschermde diensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, met de focus op de markten in Latijns-Amerika. Onze missie is om "buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten."Extra informatie over de groep kunt u vinden op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Waarschuwing: Het rapport over het eerste half jaar van 2015 waarnaar verwezen wordt, bevat bepaalde naar de toekomst kijkende verklaringen die vallen binnen de betekenis van de wet op de aandelen en regelgeving van verschillende internationale, federale en staat-jurisdicties. Alle verklaringen, anders dan verklaringen van historische feiten die men in dit rapport vindt, waaronder zonder beperking verklaringen over mogelijke inkomsten en toekomstige plannen en doelen van Thunderbird zijn naar de toekomst kijkende verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden verwacht. Belangrijke factoren die werkelijke resultaten materieel kunnen laten verschillen van vooruitblikkende verklaringen van Thunderbird omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de wet- en regelgeving en algemene risico's inherent aan zakendoen, die alle worden vermeld onder de noemer "Risicofactoren" en elders in de documenten van Thunderbird die regelmatig worden ingediend bij Euronext Amsterdam en andere regelgevende autoriteiten. Opgenomen in het rapport over het eerste half jaar van 2015 zijn bepaalde "niet-FRS financiële maatregelen", die maatregelen betreffen van de historische en geschatte toekomstige prestaties van Thunderbird die anders zijn dan de maatregelen die berekend zijn en gepresenteerd in overeenstemming met IFRS, binnen de betekenis van de relevant regels van Euronext Amsterdam, die nuttig voor investeerders zijn. Deze maatstaven bevatten (i) EBITDA onroerend goed dat bestaat uit inkomsten uit operaties voor de toepassing van waardeverminderingen en afschrijvingen, afboekingen, reserves en terugvorderingen, kosten van projectontwikkeling, bedrijfslasten, beheerslasten van het bedrijf, fusie- en integratiekosten, inkomen/(verliezen) op interesten in niet-geconsolideerde dochterondernemingen en afschrijvingen op immateriële activa. EBITDA onroerend goed is een aanvullende financiële maatstaf die we gebruiken teneinde onze operaties op landniveau te evalueren. (ii) Aangepaste EBITDA geeft opbrengsten voor aftrek van netto interestkosten, inkomstenbelastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen, eigen vermogen in opbrengsten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, andere winsten en verliezen en stopgezette activiteiten weer. Aangepaste EBITDA is een aanvullende financiële maatstaf die we gebruiken teneinde onze operaties op algemeen bedrijfsniveau te evalueren. EBITDA onroerend goed en aangepaste EBITDA zijn aanvullende financiële maatstaven die door het bestuur, als ook door industrie-analisten worden gebruikt teneinde onze activiteiten te evalueren. Het dient echter te worden opgemerkt dat EBITDA onroerend goed en Aangepaste EBITDA niet mogen worden beschouwd als een alternatief voor inkomsten uit activiteiten (als een indicator voor onze bedrijfsprestaties) of voor kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (als een maatstaf voor de liquiditeit), zoals vastgesteld in overeenstemming met algemeen geaccepteerde boekhoudkundige beginselen.

Contact Information