SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 28, 2012 10:31 ET

Thunderbird Resorts Inc.: 2012 Bericht van deponering van het Halfjaarverslag

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Aug 28, 2012) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) maakt bekend dat het verslag van de Groep over het eerste halfjaar van 2012 gedeponeerd is bij Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ('AFM') op 27 augustus 2012 evenals bij SEDAR in Canada.

Verkrijgbaarheid van het document

Duplicaten van het verslag over het eerste halfjaar 2012, gesteld in de Engelse taal, zullen zonder kosten verkrijgbaar zijn bij het bedrijfskantoor van de Groep in Panama en op de kantoren van ons lokale betalende agentschap, i.c. ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland (tel.nr.: +31 20 7979 398, faxnr.: +31 20 7979 607, e-mail: iss.pas@mail.ing.nl) en zijn beschikbaar op de internetsite van de Groep via het adres www.thunderbirdresorts.com. Duplicaten zijn ook verkrijgbaar bij SEDAR op het adres www.sedar.com en bij Euronext Amsterdam op het adres www.euronext.com.

OVER DE VENNOOTSCHAP

Wij zijn een internationaal actieve leverancier van casino- en gastvrijheidsdiensten, gericht op markten in Azië en Latijns-Amerika. Onze missie luidt "het scheppen van uitzonderlijke ervaringen voor onze gasten". Meer informatie over de Groep is te vinden op het adres www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwingen: Het verslag over het halfjaar, waarnaar in dit document wordt verwezen, bevat bepaalde uitspraken over de toekomst, gedaan binnen de strekking van de wetten op zekerheden en de regelgeving van verscheidene internationale en federale instellingen en instellingen van staatswege met rechtsbevoegdheid. Alle uitspraken, anders dan uitspraken over historische feiten, opgenomen in dit jaarverslag waaronder zonder enige inperking de uitspraken betreffende potentiële inkomsten en plannen of doelstellingen van Thunderbird voor de toekomst, zijn uitspraken betreffende die toekomst en dragen risico's en onzekerheden in zich. Er bestaan geen garanties dat dergelijke uitspraken accuraat zullen blijken; de feitelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen die in zulke uitspraken worden voorzien. Belangrijke factoren waardoor de actuele resultaten aanzienlijk zouden kunnen gaan afwijken van de uitspraken van Thunderbird over de toekomst betreffen aspecten als concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren, en algemene risico's welke verband houden met de bedrijfsvoering, welke alle zijn gepubliceerd onder het kopje 'Risicofactoren', en anderszins in documenten die Thunderbird periodiek deponeert bij NYSE Euronext Amsterdam en andere regelgevende autoriteiten. In het halfjaarverslag zijn bepaalde "non-IFRS financial measures" [niet aan de IFRS-regels onderworpen financiële maatstaven] opgenomen, welke maatstaven zijn voor historische prestaties en in de toekomst verwachte prestaties, welke verschillen van de maatstaven welke in overeenstemming met IFRS werden berekend en gepresenteerd, en wel binnen het kader van de toepasselijke regels van Euronext Amsterdam, welke van nut voor investeerders zijn. Deze maatstaven omvatten (i) "Property EBITDA" [EBITDA berekend over de bezittingen], bestaande uit inkomsten uit normale bedrijfsvoering voor afschrijving en amortisatie, afboekingen, donaties en onttrekkingen aan reserves, kosten van projectontwikkeling, algemene kosten, vergoedingen voor de leiding van de algehele onderneming, kosten van fusies en integraties, winsten/(verliezen) op belangen in niet-geconsolideerde deelnemingen en amortisatie van immateriële bezittingen. "Property EBITDA" is aan aanvullende financiële maatstaf, welke wij toepassen om onze bedrijfsvoering op landenniveau te evalueren. (ii) De "Adjusted EBITDA" (aangepaste EBITDA) vertegenwoordigt de netto opbrengsten voor rentelasten, winstbelasting, afschrijving en amortisatie, aandelen in winsten van filialen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en baten op herfinancieringen en gediscontinueerde bedrijfsactiviteiten. De "Adjusted EBITDA" is een aanvullende financiële maatstaf, welke wij toepassen om onze algehele bedrijfsvoering te evalueren. "Property EBITDA" en "Adjusted EBITDA" zijn aanvullende financiële maatstaven, die de leiding en industriële analisten toepassen om onze bedrijfsvoering te evalueren. De "Property EBITDA" en de "Adjusted EBITDA" moeten niet worden gezien of behandeld als een alternatief voor de winst uit normale bedrijfsvoering (als een indicatie van onze operationele prestaties) of als kasstromen, voortkomend uit operationele activiteiten (als maatstaf voor de liquiditeit, zoals vastgesteld in overeenstemming met algemeen geaccepteerde boekhoudregels).

Contact Information