SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

May 01, 2014 10:55 ET

Thunderbird Resorts Inc.: 2013 Jaarrapport ingediend

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - May 1, 2014) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (EURONEXT: TBIRD) (FRANKFURT: 4TR) is verheugd te kunnen melden dat haar Jaarrapport en de Geauditeerde geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2013 werden ingediend bij NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM").

Als Aangewezen buitenlandse emittent onder de Canadese effectenwetgeving heeft dit Jaarrapport als doel conform te zijn met de voorschriften en reglementeringen van de AFM en Euronext Amsterdam. Engelstalige kopieën van het Jaarrapport zullen gratis beschikbaar gemaakt worden in het kantoor van de Groep in Panama en in de kantoren van onze lokale betaalagent, ING CB CBS/SecServ/IS/PAS, Bijlmerplein 888, AMP L.02,007, 1102 MG Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl) en ze zijn beschikbaar op de website van de Groep www.thunderbirdresorts.com. Kopieën zijn ook beschikbaar op SEDAR, www.SEDAR.com en op Euronext Amsterdam, www.euronext.com.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Onze doelstelling is “uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten”. Bijkomende informatie over de groep kunt u vinden op onze website www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Waarschuwing: Het Jaarrapport waar naar wordt verwezen in dit communiqué bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staat rechtsgebieden. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, omvat in het Jaarrapport, inclusief maar zonder beperking, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van Thunderbird zijn voortuitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten verwacht in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de effectieve resultaten materieel verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van Thunderbird omvatten concurrentiële druk, ongunstige wijzigingen in de regulerende structuren en algemene risico’s verbonden met de bedrijfsvoering. Deze worden allen bekend gemaakt onder de kop “Risicofactoren” en op andere locaties in de documentatie van Thunderbird die op regelmatige basis ingediend wordt bij NYSE Euronext Amsterdam en andere regulerende autoriteiten. Bijgevoegd in dit Jaarrapport zijn een aantal “niet-IFRS financiële maatregelen” die een maatstaf vormen van de historische of geschatte toekomstprestaties van Thunderbird die verschillen van de maatstaven berekend en voorgesteld in overeenstemming met IFRS, in de context van de toepasselijke Euronext Amsterdam regels, die nuttig zijn voor investeerders. Deze maatstaven omvatten (i) Eigendom EBITDA bestaat uit het inkomen van operaties voor afschrijving en amortisatie, afwaarderingen, reserves en herstel, projectontwikkelingskosten, bedrijfsonkosten, bedrijfsbeheerkosten, fusie- en integratiekosten, inkomsten/(verliezen) op interest in niet-geconsolideerde filialen en amortisatie van immateriële vaste activa. Eigendom EBITDA is een bijkomende financiële maatstaf die we gebruiken om onze operaties op landniveau te evalueren. (ii) Aangepast EBITDA vertegenwoordigt de nettoverdiensten voor intrestkosten, inkomstenbelasting, afschrijving en amortisatie, actief vermogen in filialen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en winst op herfinanciering en stopgezette operaties. Aangepast EBITDA is een bijkomende financiële maatstaf die we gebruiken om onze algemene operaties te evalueren. Eigendom EBITDA en Aangepast EBITDA zijn bijkomende financiële maatstaven gebruikt door management en industriële analisten om onze operaties te evalueren. Hoewel, Eigendom en Aangepast EBITDA mogen niet opgevat worden als een alternatief op inkomsten uit operaties (als indicator van onze operationele prestaties) of op cashflows van operationele activiteiten (als een liquiditeitsmaatstaf) zoals bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen.

Contact Information