SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 01, 2011 06:31 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Aankondiging Indiening Halfjaarlijks Rapport 2011

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Sep 1, 2011) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt aan dat het Halfjaarlijks Rapport 2011 van de Groep op 31 augustus 2011 is ingediend bij de Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM") alsook bij SEDAR in Canada.

Beschikbaarheid Document

Exemplaren van het Halfjaarlijks Rapport 2010 zijn gratis beschikbaar in het Engels in het bedrijfskantoor van de Groep in Panama en in de kantoren van onze plaatselijke betalingsgemachtigde ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 7979 398, fax: +31 20 7979 607, email: iss.pas@mail.ing.nl) en zijn beschikbaar op de website van de Groep op www.thunderbirdresorts.com. Exemplaren zijn ook beschikbaar bij SEDAR op www.SEDAR.com en bij Euronext Amsterdam op www.euronext.com.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van casino- en horecadiensten van naam en richten ons op markten in Azië en Latijns-Amerika. Het is onze missie om “buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten.” Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op haar website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Het Halfjaarlijks Rapport waarnaar in deze publicatie wordt verwezen bevat bepaalde geprognosticeerde verklaringen wat betreft veiligheidswetgeving en voorschriften van verschillende internationale, federale en nationale rechtsgebieden. Alle hierin opgenomen beweringen, met uitzondering van vermeldingen van historische feiten, inclusief zonder beperking beweringen betreffende mogelijke inkomsten en toekomstplannen en doeleinden van de Groep zijn toekomstgerichte beweringen die risico en onzekerheden inhouden. Er bestaan geen garanties dat dergelijke beweringen juist zullen blijken te zijn en werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van die voorzien in dergelijke beweringen. Belangrijke factoren die kunnen veroorzaken dat werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte beweringen van de Groep omvatten onder meer concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico’s verbonden aan het zakendoen, welke allen bekend gemaakt worden onder de kop “Risicofactoren” en elders in de documenten van de Groep die van tijd tot tijd gedeponeerd worden bij de NYSE Eurnext Amsterdam en andere officiële autoriteiten. In het Halfjaarlijks Rapport zijn bepaalde "non-IFRS financiële metingen" opgenomen; dit zijn metingen van de historische of geschatte toekomstige prestatie van Thunderbird die afwijken van metingen die zijn berekend en gepresenteerd conform IFRS, in de zin van toepasbare Euronext Amsterdam-regels, die van nut zijn voor investeerders. Deze metingen omvatten (i) Eigendom EBITDA bestaat uit resultaten uit transacties voor afschrijvingen en aflossingen, afwaarderingen, reserves en teruggevorderde bedragen, projectontwikkelingskosten, bedrijfskosten, bedrijfsmanagementkosten, fusie- en integratiekosten, inkomen/(verliezen) op rente in niet-geconsolideerde dochterondernemingen en afschrijvingen van immateriële activa. Eigendom EBITDA is een extra financiële meting die wij gebruiken om onze transacties op nationaal niveau te evalueren. (ii) Gecorrigeerde EBITDA vertegenwoordigt nettoresultaat voorafgaand aan rentekosten, inkomstenbelasting, afschrijvingen en aflossingen, billijkheid in resultaten van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en winst op herfinanciering en afgebroken transacties. Gecorrigeerde EBITDA is een extra financiële meting die wij gebruiken om onze totale transacties te evalueren. Eigendom EBITDA en Gecorrigeerde EBITDA zijn extra financiële metingen gebruikt door management, alsook door bedrijfsanalisten, om onze transacties te evalueren. Eigendom en Gecorrigeerde EBITDA moeten echter niet worden uitgelegd als zijnde een alternatief voor inkomen uit transacties (als indicator van ons bedrijfsrendement) of voor kasstromen van bedrijfsactiviteiten (als een liquiditeitsmeting) zoals bepaald volgens algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen.

Contact Information