SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 26, 2013 00:47 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Aankondiging van het indienen van het halfjaarverslag 2013

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Aug 26, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt aan dat het halfjaarverslag 2013 van de groep is ingediend bij Euronext Amsterdam door NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 23 augustus 2012, evenals bij SEDAR in Canada.

Beschikbaarheid van het document

Exemplaren van het halfjaarverslag 2013 in het Engels zijn gratis beschikbaar op het operationele kantoor van de groep in Panama en op de kantoren van onze lokale betalingsinstelling ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland (tel.: +31 20 7979 398, fax: +31 20 7979 607, e-mail: iss.pas@mail.ing.nl) en ze zijn verkrijgbaar op de website van de groep onder www.thunderbirdresorts.com. De exemplaren zijn ook beschikbaar op SEDAR onder www.SEDAR.com en op Euronext Amsterdam onder www.euronext.com.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Onze missie is "buitengewone ervaringen creëren voor onze gasten." Bijkomende informatie over de Groep is verkrijgbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Het halfjaarverslag waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die de wetten en reglementeringen van verschillende internationale, federale en staatsjurisdicties betreffen. Alle verklaringen, behalve verklaringen over historische feiten, die in het halfjaarverslag zijn opgenomen, inclusief zonder beperking, verklaringen wat betreft mogelijke inkomsten en toekomstige plannen en doelstellingen van de groep, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn en daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die de daadwerkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen doen verschillen van de toekomstgerichte verklaringen van Thunderbird zijn onder meer concurrentiedruk, ongunstige veranderingen in de structuren van de regelgeving, en algemene risico's die samengaan met business, die allemaal openbaar gemaakt worden onder de titel "Risicofactoren" en elders in de documenten van Thunderbird die van tijd tot tijd bij NYSE Euronext Amsterdam en andere regelgevende instanties ingediend worden. In het halfjaarverslag zijn bepaalde "non-IFRS financial measures" opgenomen, welke maatstaven zijn voor historische of geschatte toekomstige prestaties die verschillen van de maatstaven die berekend en gepresenteerd worden in overeenstemming met IFRS, binnen het kader van de toepasselijke regels van Euronext Amsterdam, die nuttig zijn voor investeerders. Deze maatstaven omvatten (i) 'Property EBITDA' ("eigendom-EBITDA") bestaat uit inkomsten van activiteiten voor waardevermindering en amortisatie, afschrijvingen, reserves en recuperaties, kosten van projectontwikkeling, bedrijfsuitgaven, managementvergoedingen van het bedrijf, kosten van fusie en integratie, inkomsten/(verliezen) op belangen in niet-geconsolideerde afdelingen en amortisatie van immateriële bezittingen. 'Property EBITDA' is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze activiteiten op landenniveau te evalueren. (ii) 'Adjusted EBITDA', (aangepaste EBITDA), vertegenwoordigt de netto opbrengsten voor rentelasten, winstbelastingen, waardevermindering en amortisatie, aandeel in opbrengsten van filialen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, en winst op herfinancieringen en beëindigde activiteiten. 'Adjusted EBITDA' is een aanvullende financiële maatstaf die wij gebruiken om onze algemene activiteiten te evalueren. 'Property EBITDA' en 'Adjusted EBITDA' zijn aanvullende financiële maatstaven die gebruikt worden door het management, evenals door industriële analisten, om onze activiteiten te evalueren. 'Property' en 'Adjusted EBITDA' mogen echter niet worden opgevat als een alternatief voor de winst uit activiteiten (als een indicator van onze operationele prestaties) of voor kasstromen voortkomend uit operationele activiteiten (als een maatstaf voor de liquiditeit), zoals bepaald in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudregels.

Contact Information