SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 12, 2013 12:40 ET

Thunderbird Resorts Inc.: activiteiten in de Filippijnen verkocht voor een nettoprijs die hoger is dan de marktkapitalisatie van de Groep

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Aug 12, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Group") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) is verheugd aan te kondigen dat het al zijn economische belangen en beheersrechten in de activiteiten in de Filippijnen en aanverwante Britse Maagdeneilanden heeft verkocht aan Magnum Leisure Holdings Inc. en de hieraan verbonden ondernemingen, filialen van Solar Entertainment Corporation (collectief "Magnum"), voor een nettoprijs voor belastingen van ca. 26,5 miljoen dollar. De gerapporteerde geconsolideerde schuld van de Groep zal bovendien met minstens 9,2 miljoen dollar worden verminderd.

Thunderbird is daarnaast een concurrentiebeding van 36 maanden overeengekomen met Magnum in de Filippijnen. Van de nettoprijs zal: a) 5 miljoen dollar worden betaald via een promesse die over ca. 18 maanden zal worden afgeschreven tegen een rente van 7% en worden ondersteund door een kredietbrief uitgegeven door een grote bankinstelling; en b) 5 miljoen dollar moet voor maximaal 30 maanden worden gereserveerd door Magnum om potentiële voorwaardelijke verplichtingen te dekken.

In augustus 2011 had de Groep aangekondigd dat de Groep en Solar Entertainment Corporation ("Solar") een joint venture zouden oprichten om de activiteiten in de Filippijnen samen te beheren. De beslissing van de Groep om de werkzaamheden in de Filippijnen te verkopen in plaats van gezamenlijk te beheren, is gebaseerd op verdere strategische analyse en wordt gezien als de beste beslissing om aandeelhouderswaarde op te bouwen.

Hoewel de Filippijnen ongeveer 45% van de wereldwijde EBITDA van het vermogen van de Groep vertegenwoordigt, is de nettoprijs inclusief schuldvermindering gelijk aan ongeveer 1,39 dollar per aandeel of 155% van de 30-daagse gemiddelde prijs van 0,90 dollar per aandeel van de Groep. Bovendien blijft naar schatting het volgende in eigendom van Thunderbird in Latijns-Amerika (1):


Activiteiten:   Gaming, hotel, eten en drinken, en vastgoed     
          Bedrijven in Peru (100% eigendom van de Groep), Costa Rica (50% tot
          56,2% eigendom van de Groep) en Nicaragua (55,9% eigendom van de Groep); en 
          ongeveer 1,700 werknemers in dienst.        

Omzet:       58,4 miljoen dollar op jaarbasis gebaseerd op de voorlopige resultaten van 30      
          juni 2013, waarvan 85% afkomstig is uit gaming en 15% 
          uit overige activiteiten.               

EBITDA:      10,8 miljoen dollar op jaarbasis gebaseerd op de voorlopige resultaten van 30      
          juni 2013.                   

Bedrijfskosten:  4,8 miljoen dollar op jaarbasis gebaseerd op de voorlopige resultaten van 30      
          juni 2013.                   

Onroerend goed:  62 miljoen dollar in marktwaarde gebaseerd op uitgevoerde taxaties voor 
          vrijwel alle onroerende goederen in de afgelopen 24 maanden. Op ons  
          balansoverzicht boeken we onroerende goederen volgens de afgeschreven    
          boekwaarde, die 46,9 miljoen dollar bedroeg gebaseerd op de voorlopige 
          resultaten van 30 juni 2013.            

Schuld:      57,2 miljoen dollar uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten gebaseerd 
          op de voorlopige resultaten van 30 juni 2013 en na aftrek van de schuld   
          gerelateerd aan de Filippijnen die is gereduceerd in de boeken van de Groep in 
          het kader van de verkoop aan Solar. De Groep zal extra schulden in de nabije 
          toekomst waarschijnlijk afbetalen.           

Soorten games:   2,885 gokautomaten en 616 speeltafels verdeeld over 
          19 exploitaties met een jaarlijks bezoekersaantal van meer dan 
          2,5 miljoen per jaar.                    

Hotelkamers:    87 kamers in eigendom van het 66 kamers tellende Fiesta Hotel op een   
          toplocatie in Miraflores, Lima, Peru, het 20 kamer tellende 
          Fiesta Hotel in Perez Zeledon, Costa Rica, en 398 kamers 
          in 3 hotels beheerd door de Groep in Lima, Peru.     

Met de verkoop van de activiteiten in de Filippijnen beschikt de Groep nu over nieuw kapitaal om schulden verder af te betalen en om te investeren in de opbouw van cash flows in Peru, Costa Rica en Nicaragua. We zullen ons blijven richten op gaming als onze kernactiviteit.

Wij willen de vele toegewijde werknemers en vennoten bedanken die hebben meegeholpen aan de groei van Thunderbird in de Filippijnen. Wij wensen hen en Magnum veel succes. Tot slot, gaat onze speciale dank uit naar Angel Sueiro, die ontslag heeft genomen als officer van Thunderbird Resorts Inc. en zijn filialen. Hij heeft de transactie vergemakkelijkt door bij de Filippijnse werkzaamheden achter te blijven onder de nieuwe eigenaar. Angel Sueiro is vele jaren in dienst geweest van Thunderbird en wij wensen hem en zijn familie veel succes.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Het is onze missie om “buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten.” Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op www.thunderbirdresorts.com.

(1) Vanaf 1 januari 2013 heeft IFRS 11 de manier veranderd waarop verantwoording moet worden afgelegd over joint ventures, waarbij proportionele consolidatie niet langer is toegestaan en de vermogensmutatiemethode op alle joint ventures moet worden toegepast. Tot nader order, voor het gemak van de lezer en voor illustratieve doeleinden heeft de Groep ervoor gekozen om de proportionele omzet van de Costa Ricaanse joint venture te blijven tonen in de presentatie van de financiële resultaten in deze publicatie. Deze presentatie kan afwijken van de manier waarop de Groep verantwoording zal afleggen voor de Costa Ricaanse joint venture in onze tussentijdse en jaarlijkse gecontroleerde financiële overzichten.

Waarschuwing: deze publicatie bevat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast constateringen van historische feiten, die hierin zijn opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten, toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitziende uitspraken van de Groep omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld, welke allemaal zijn vermeld onder de rubriek “Risicofactoren” en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd worden ingediend bij de AFM en andere regelgevende instanties.

Contact Information