SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

January 11, 2013 15:22 ET

Thunderbird Resorts Inc.: december 2012 Omzetrapport

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Jan 11, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) ("Thunderbird" of "Groep") rapporteert de volgende omzet van december 2012. Een meer uitgebreide analyse van de omzet van december 2012 kunt u vinden op www.thunderbirdresorts.com en daar klikt u op "December 2012 Revenue Report - Analysis" welke te vinden is op de homepage onder "News and Press Releases".


---------------------------------------------------------------------------
                                  Jaar-van
Thunderbird Resorts Inc. - Groepsbreed                 jaar
verkoopresultaten op land (niet geauditeerd,  december  december toename/
in miljoenen)                   2012    2011  (afname)
---------------------------------------------------------------------------
Filippijnen                   4,30    3,86   11,40%
Peru(1)                     2,65    2,35   12,77%
Costa Rica                    1,44    1,94  -25,77%
Nicaragua                    1,26    1,07   17,76%
---------------------------------------------------------------------------
Total Geconsolideerde Jaarrekening        9,65    9,22   4,66%
---------------------------------------------------------------------------
(1) 2012 omzet bestaat alleen uit de omzet van het Fiesta Hotel plus de 
  managementkosten voor het Thunderbird Hotel – Pardo, Thunderbird Hotel
  - Carrera en Thunderbird Hotel - El Pueblo; 2011 omzet bestaat alleen 
  uit de omzet van het Fiesta Hotel plus de managementkosten voor het
  Thunderbird Hotel - Pardo en Thunderbird Hotel - Carrera.

-- De geconsolideerde operationele omzet is toegenomen met 4,66% in 
  december 2011 and was de op één na hoogste maandelijkse inkomst in 2012. 
  De omzet voor 2012 was $107,87 miljoen, vergeleken met $109,30 miljoen 
  in 2011, een afname van $1,43 miljoen. De omzet is toegenomen in alle 
  landen behalve Costa Rica.
-- De omzet van de Filippijnen is toegenomen met 11,40% in december 2011. 
  De omzet in 2012 was $49,92 miljoen, vergeleken met $49,11 miljoen in 
  2011, een toename van $0,81 miljoen. 
-- De omzet in Peru is toegenomen met 12,77% in december 2011 en groeit 
  verder van maand tot maand in dezelfde trend waarmee het in augustus 
  begonnen is. De omzet in 2012 was $28,99 miljoen, vergeleken met 
  $28,07 miljoen in 2011, een toename van $0,92 miljoen. 
-- De omzet in Costa Rica is met 25,77% afgenomen in december 2011. De 
  omzet in december was de hoogste sinds maart 2012 en was $240 duizend 
  meer dan in november. De omzet van 2012 was $16,27 miljoen vergeleken 
  met $19,83 miljoen in 2011, een afname van $3,56 miljoen. De 
  hoofdfactoren die invloed hadden op de Costa Rica omzet waren het 
  rookverbod dat is opgelegd in het 2e kwartaal van 2012, werkzaamheden 
  aan de wegen die toegang bieden tot enkele van onze eigendommen en
  werkzaamheden in onze Fiesta Presidente Casino. De werkzaamheden aan 
  de snelweg die invloed hebben gehad op ons bezoekersverkeer in 2012 
  zal doorzetten in 2013, met mogelijke wegafzettingen daar verdere 
  reparatie aan de brug nog steeds nodig is. De werkzaamheden in ons 
  Fiesta Presidente Casino zijn afgerond in december, waarbij kleine 
  details nog worden afgemaakt in januari 2013. 
-- De omzet in Nicaragua is toegenomen met 17,76% in december 2011 en was
  de hoogste omzet binnen 12 maanden. De omzet van 2012 was $12,69
  miljoen vergeleken met $12,29 miljoen in 2011, een toename van $0,40
  miljoen. 

Let op: De omzet die wordt weergegeven van een jaar tot op het heden is 
gebaseerd op gemiddelde wisselkoersen van een jaar tot op heden, en 
rapporteren dezelfde winkelomzet. Alle omzetcijfers in dit persbericht 
zijn uitgedrukt in VS dollars.

OVER HET BEDRIJF

We zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, toegespitst op de markten in Azië en Latijns-Amerika. Onze missie is “het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten”. Er is meer informatie over de Groep beschikbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Deze uitgave omvat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden Alle uitspraken, naast de constateringen van historische feiten, vallen hieronder, Met inbegrip van maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die er voor kunnen zorgen dan werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken van de groep zijn onder andere concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld die allemaal vermeld zijn onder de kop "Risicofactoren" en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd ingediend worden bij de AFM en andere regelgevende instanties

Contact Information