SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

November 16, 2014 12:18 ET

Thunderbird Resorts Inc: derde kwartaal 2014 verklaring interim management Oktober 2014 Rapport over inkomsten en verandering van auditors

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Nov 16, 2014) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Group") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) kondigt zijn interim resultaten aan voor het derde kwartaal en negen maanden eindigend op 30 september 2014.

Hieronder volgt onze samenvatting over de geconsolideerde winst (verlies) voor de negen maanden die eindigden op 30 september 2014, als vergeleken met dezelfde periode van 2013. Het sterker worden van de Amerikaanse dollar versus onze werkvaluta's blijft een materiële invloed hebben op onze zaken, zoals vergeleken met dezelfde periode in 2013. Voor het gemak van de lezer presenteren we: a) een samenvatting van onze geconsolideerde resultaten zonder aanpassingen voor forex en b) dezelfde samenvatting, maar met onze wisselkoers van 2014 wat betreft een jaar geleden, toegepast op dezelfde periode in 2013 om resultaten te vergelijken onder een scenario dat valutaneutraal is ("valutaneutraal").

a) Samenvatting derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele 
consolidatie)                               
                 Negen maanden eindigend           
                    30 September        %     
                 -----------------------          
                     2014    2013 Variantie wijziging
                 --------------------------------------------
Netto winsten spelen        $  34,114 $  36,174 $ (2,060)   -5.7%
Verkopen voedsel en dranken       3,360   3,332     28   -0.8%
Gastvrijheid en andere verkopen     4,543   4,453     90   2.0%
                 --------------------------------------------
Totale inkomsten            42,017   43,959  (1,942)   -4.4%
                 --------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie        3,660   3,656     4   0.1%
Onroerend goed, marketing en                         
 administratie             30,860   32,006  (1,146)   -3.6%
                 --------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          7,497   8,297   (800)   -9.6%
                 --------------------------------------------
Bedrijfsuitgaven             3,295   3,743   (448)  -12.0%
                 --------------------------------------------
Aangepaste EBITDA            4,202   4,554   (352)   -7.7%
                 --------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
van inkomsten              10.0%   10.4%          
Afschrijving en amortisatie       3,963   5,159  (1,196)  -23.2%
Rente en financieringskosten, netto   3,238   4,993  (1,755)  -35.1%
Managementkosten die samenhangen met                       
 niet-onder controle hebben van rente    12    110    (98)  -89.1%
Projectontwikkeling	          86     89    (3)   -3.4%
Gedeelde basiscompensatie          -     -     -   0.0%
Valutahandel verlies (winst)        629   1,195   (566)  -47.4%
Anders (winsten) / verliezen       1,280   1,522   (242)  -15.9%
Afgeleid financieel instrument        -    (18)     18  -100.0%
Inkomstenbelastingen            342    695   (353)  -50.8%
                 --------------------------------------------
Winst / (verlies) voor de periode                       
 van doorgaande operaties      $ (5,348) $ (9,191) $  3,843  -41.8%
                 --------------------------------------------
                 --------------------------------------------

b) Samenvatting derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L aangepast voor valutaneutraal:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele 
consolidatie onder 
valutaneutraal)                                  
                 Negen maanden eindigend 
			        30 september        %     
                 -----------------------          
                     2014    2013 Variantie wijziging
                 --------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  34,114 $  34,210 $   (96)   -0.3%
Verkopen voedsel en dranken       3,360    3,150    210   6.7%
Gastvrijheid en andere verkopen     4,543    4,248    295   6.9%
                 --------------------------------------------
Totale inkomsten            42,017   41,608    409   1.0%
                 --------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie       3,660    3,477    183   5.3%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie             30,860   30,292    568   1.9%
                 --------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          7,497    7,839   (342)   -4.4%
                 --------------------------------------------
Bedrijfsonkosten            3,295    3,743   (448)  -12.0%
                 --------------------------------------------
Aangepaste EBITDA            4,202    4,096    106   2.6%
                 --------------------------------------------

EBITDA onroerende goed als percentage                       
van inkomsten              10.0%    9.8%          
Afschrijvingen en amortisatie      3,963    4,882   (919)  -18.8%
Rente en financieringskosten, netto   3,238    4,900  (1,662)  -33.9%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente    12     50    (38)  -76.0%
Projectontwikkeling            86     84     2   2.4%
Compensatie met gedeelde basis       -      -     -   0.0%
Wisselen valuta (winst) / verlies     629    1,195   (566)  -47.4%
Andere (winsten) / verliezen      1,280    1,522   (242)  -15.9%
Afgeleid financieel instrument       -    (18)     18  -100.0%
Inkomstenbelastingen           342     695   (353)  -50.8%
                 --------------------------------------------
Winst / (verlies) voor de periode                       
 door doorgaande operaties     $ (5,348) $  (9,118) $  3,770  -41.3%
                 --------------------------------------------
                 --------------------------------------------

Opmerking: "EBITDA" is geen accountancy-term op grond van IFRS en verwijst naar verdiensten voor netto rentekosten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen en amortisatie, aandelen in verdiensten van aangesloten maatschappijen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten, andere winsten en verliezen en operaties waarmee men niet doorgegaan is. "EBITDA onroerend goed" staat gelijk aan EBITDA op landniveau(s). "Aangepaste EBITDA" staat gelijk aan EBITDA onroerend goed geconsolideerd van alle operaties min "bedrijfsonkosten", dit zijn de onkosten van werken met het hoofdbedrijf en de niet handelende dochterondernemingen en gerelateerde onderneming. "Valutaneutraal" elimineert fluctuaties in valutawaarden door het gemiddelde van de wisselkoers 2014 tot één jaar terug toe te passen op dezelfde periode in 2013 om de prestatietrend van de groep netto van de invloed van forex te vergelijken.

Hieronder vindt u de bruto en netto schuld van de groep op 30 september 2014.


------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele consolidatie)                 
                         14 Sep   14 Jun   14 Mrt
                      -----------------------------------
Leningen                   $  43,848 $  44,473 $  45,624
Leningen die te maken hebben met activa 
die aangehouden werden voor
 verkoop                     1,817   1,918    2,018
Verplichtingen op grond van huren en 
aanschaf op afbetaling
 contracten                     829    953    1,029
Afgeleide financieel instrumenten           -     -      -
                      -----------------------------------
Bruto schuld                 $  46,494 $  47,344 $  48,671

Mind: cash en cash-equivalenten 
(met uitzondering van                  
 beperkte cash)                  7,148   4,648    4,141

                      -----------------------------------
Netto schuld                 $  39,346 $  42,660 $  44,530

------------------------------------------------------------------------------

Opmerking: de bovenstaande bruto schuld wordt gepresenteerd zonder kosten van schuldemissie, wat de reden is waarom een bedrag van ongeveer $1,0 miljoen variantie met de totale hoofdbalans hieronder bestaat. Leningen op grond van activa die vastgehouden worden voor verkoop, zijn gerelateerd aan twee onderontwikkelde stukken onroerend goed die eigendom zijn van de joint venture van de groep in Costa Rica. "Cash en cash-equivalenten" omvatten niet $5,0 million die vastgehouden worden op grond van het feit dat de groep in januari 2016 geen aansprakelijkheden aannam wat betreft het terughouden zoals op grond van de overeenkomst met de koper in de Filippijnen.

De groep schat het schuldschema als volgt te beginnen in oktober 2014:


------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbetalingen         2014     2015     2016     2017
            -------------------------------------------------------
 Bedrijf         $ 1.891.036 $  6.978.596 $ 5.237.293 $  4.910.903
 Bedrijf          1.642.050   6.320.522  5.237.293   4.910.903
 Guatemala          248.985    658.074      -       -
 Costa Rica          449.614   2.826.568  1.186.286   1.201.588
 Peru             306.710   1.548.761  1.492.742   1.280.140
 Nicaragua           79.202    165.514   181.027    172.538
            -------------------------------------------------------
Totaal          $ 2.726.562 $ 11.519.440 $ 8.097.347 $  7.565.168
            -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Hoofdbetalingen         2018     2019    Daarna     Totaal
            -------------------------------------------------------
 Bedrijf         $ 1.563.506 $ 1.375.026 $ 3.397.095 $  25.353.454
 Bedrijf          1.563.506  1.375.026  3.397.095   24.446.394
 Guatemala             -      -      -    907.060
 Costa Rica         1.653.274   423.445    33.168   7.773.943
 Peru            1.386.369  6.931.464      -   12.946.185
 Nicaragua          149.988   633.740      -   1.382.008
            -------------------------------------------------------
Totaal          $ 4.753.136 $ 9.363.263 $ 3.430.263 $  47.455.591
            -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Onkosten rente         2014     2015     2016     2017
           --------------------------------------------------------
 Bedrijf        $  563.634 $  1.866.620 $ 1.584.419 $   822.549
 Bedrijf          563.634   1.866.620  1.584.419    822.549
 Guatemala            -       -      -       -
 Costa Rica         188.597    659.990   378.990    251.902
 Peru            268.029    993.872   851.029    738.274
 Nicaragua          31.347    111.660    96.147     79.006
           --------------------------------------------------------
Totaal         $ 1.051.607 $  3.632.142 $ 2.910.585 $  1.891.731
           --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Onkosten rente          2018     2019    Daarna     Totaal
           --------------------------------------------------------
 Bedrijf        $   602.022 $  456.979 $  419.584 $  6.315.807
 Bedrijf           602.022   456.979   419.584   6.315.807
 Guatemala             -      -      -       -
 Costa Rica          110.090    13.356     518   1.603.442
 Peru             629.632   271.233      -   3.752.070
 Nicaragua           65.671    52.807      -    436.638
           --------------------------------------------------------
Totaal     	    $  1.407.416 $  794.375 $  420.102 $  12.107.956
           --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Update Peru

a) Samenvatting Peru derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                 Negen maanden eindigend           
                   30 september        %     
                 -----------------------           
                     2014    2013  Variantie wijziging
                 ---------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  16,984 $  17,215 $   (231)   -1,3%
Verkopen voedsel en dranken       1,335   1,149     186   16,2%
Gastvrijheid en andere verkopen     4,336   4,125     211   5,1%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten            22,655   22,489     166   0,7%
                 ---------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie       2,191   1,968     223   11,3%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie             16,956   16,403     553   3,4%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          3,508   4,118    (610)  -14,8%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
van inkomsten              15,5%   18,3%           
Afschrijvingen en amortisatie      2,443   3,015    (572)  -19,0%
Kosten rente en financiering,                        
 netto                  983    942     41   4,4%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente   (64)     82    (146)  -178,0%
Projectontwikkeling             -     -      -   0,0%
Compensatie met gedeelde basis       -     -      -   0,0%
Valutahandel verlies (winst)       368   1,374   (1,006)  -73,2%
Overig (winsten)/verliezen        (3)     8    (11)  -137,5%
Afgeleid financieel instrument       -     -      -   0,0%
Inkomstenbelastingen            -    323    (323)  -100,0%
                 ---------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $  (219) $ (1,626) $   1,407  -86,5%
                 ---------------------------------------------
                 ---------------------------------------------

b) Samenvatting Peru derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L aangepast voor valutaneutraal:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, onder valutaneutraal)                                  
                 Negen maanden eindigend           
                    30 september        %     
                 -----------------------          
                     2014    2013 Variantie wijziging
                 --------------------------------------------
Nettowinsten spelen         $  16,984 $  16,404 $   580   3,5%
Verkopen voedsel en dranken       1,335   1,095    240   21,9%
Gastvrijheid en andere verkopen     4,336   3,931    405   10,3%
                 --------------------------------------------
Totale inkomsten            22,655   21,430   1,225   5,7%
                 --------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie        2,191   1,875    316   16,9%
  Onroerend goed, marketing en                         
  administratie            16,956   15,630   1,326   8,5%
                 --------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          3,508   3,925   (417)  -10,6%
                 --------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
van inkomsten              15,5%   18,3%          
Afschrijvingen en amortisatie      2,443   2,873   (430)  -15,0%
Rente en financieringskosten, netto    983    898     85   9,5%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente   (64)     78   (142)  -182,1%
Projectontwikkeling             -     -     -   0,0%
Compensatie met gedeelde basis        -     -     -   0,0%
Valutahandel verlies (winst)        368   1,309   (941)  -71,9%
Overig (winsten)/verliezen         (3)     8    (11)  -137,5%
Afgeleid financieel instrument        -     -     -   0,0%
Inkomstenbelastingen             -    308   (308)  -100,0%
                 --------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $  (219) $ (1,549) $  1,330  -85,9%
                 --------------------------------------------
                 --------------------------------------------

Inkomsten voor de periode zoals vergeleken met dezelfde periode in 2013 verhoging van 0,7%, herstellend van de verminderde inkomstenniveaus in vergelijking met cijfers 2013 gerapporteerd in onze KW1 2014 en midden jaar 2014 verklaringen interim management. Inkomsten in USD werden negatief beïnvloed door forex op een valutaneutrale basis waren ze in realiteit 5,7% of $1,2 miljoen hoger dan vergeleken met dezelfde periode in 2013.

EBITDA voor de periode verminderde als gevolg van de hogere vergoedingen voor promotie en onkosten voor onroerend goed, marketing en administratie (de laatste op één lijn met inflatie). De groep gaat door met zich te concentreren op kostenefficiency.

Verlies voor de periode zoals vergeleken met dezelfde periode vorig jaar verbeterde met $1,4 miljoen op grond van verminderingen in afschrijvingen en amortisatie en door verminderde verliezen op valutahandel.

Belangrijkste zakelijke stimulans - expansie: zoals ook eerder aangekondigd verwacht de groep om 56 nieuwe tafelposities toe te voegen in KW4 2014 in onze business van Luxor in Lima. We zijn ook bezig om ons kantorencomplex in Peru te verplaatsen om ruimte voor verhuur aan derden mogelijk te maken. Dit zal naar verwachting plaatsvinden eind 2014.

Belangrijkste zakelijke stimulans - herfinanciering: de groep gaat door met inspanningen om de schuld van Peru en de schuld die te maken heeft met Peru te herfinancieren, wat ook omvat schuld in de boeken van het hoofdbedrijf. De hoofdbalans van Peru en schuld die met Peru te maken heeft in de ondernemingsboeke is ongeveer $29,7 miljoen vanaf 30 september 2014.

Update over Costa Rica

a) Samenvatting Costa Rica derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele                         
 consolidatie)                               
                 Negen maanden geëindigd            
                   20 September        %     
                 -----------------------           
                     2014    2013  Variantie wijziging
                 ---------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  8.177 $  9.847 $  (1.670)  -17.0%
Verkopen voedsel en dranken        842    964    (122)  -12.7%
Gastvrijheid en andere verkopen      122    128     (6)   -4.7%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten            9.141   10.939   (1.798)  -16.4%
                 ---------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie        219    238    (19)   -8.0%
Onroerend goed. marketing en                           
 administratie             6.663   8.095   (1.432)  -17.7%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          2.259   2.606    (347)  -13.3%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerende goed als percentage                       
van inkomsten              24.7%   23.8%           
Afschrijvingen en amortisatie      1.060   1.539    (479)  -31.1%
Kosten rente en financiering.                        
 netto                  431    557    (126)  -22.6%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente   359    565    (206)  -36,5%
Projectontwikkeling            86     63     23   36,5%
Compensatie met gedeelde basis       -     -      -   0,0%
Valutahandel verlies (winst)       504   (156)     660  -423,1%
Overig (winsten)/verliezen         -     17    (17)  -100,0%
Afgeleid financieel instrument       -     -      -   0,0%
Inkomstenbelastingen            96    100     (4)   -4,0%
                 ---------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $  (277) $   (79) $   (198)  250,6%
                 ---------------------------------------------
                 ---------------------------------------------

b) Samenvatting Costa Rica derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L Aangepast voor valutaneutraal:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, proportionele                         
 consolidatie onder valuta                        
 neutraal)                                  
                 Negen maanden geëindigd            
                   30 september        %     
                 -----------------------           
                     2014    2013  Variantie wijziging
                 ---------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  8,177 $  9,128 $   (951)  -10,4%
Verkopen voedsel en dranken        842    894    (52)   -5,8%
Gastvrijheid en andere verkopen      122    119      3   2,5%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten            9,141   10,141   (1,000)   -9,9%
                 ---------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie        219    221     (2)   -0,9%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie             6,663   7,504    (841)  -11,2%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          2,259   2,416    (157)   -6,5%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerende goed als percentage                       
van inkomsten              24.7%   23.8%           
Afschrijvingen en amortisatie      1.060   1.427    (367)  -25.7%
Kosten renten en financiering.                        
 netto                  431    516    (85)  -16.5%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente   359    524    (165)  -31.5%
Projectontwikkeling            86     58     28   48.3%
Compensatie met gedeelde basis       -     -      -   0.0%
Valutahandel verlies (winst)       504   (145)     649  -447.6%
Overig (winsten)/verliezen         -     16    (16)  -100.0%
Afgeleid financieel instrument       -     -      -   0.0%
Inkomstenbelastingen            96     93     (3)   3.2%
                 ---------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $  (277) $   (73) $   (204)  279.5%
                 ---------------------------------------------
                 ---------------------------------------------

Inkomsten in KW3 2014 verminderde hoofdzakelijk op grond van de verwijdering van 290 spelposities tussen september en oktober 2013 om vaste onkosten voor spelbelasting verminderen met als doel het verbeteren van EBITDA.

EBITDA voor de periode wordt vergeleken met dezelfde periode in 2013 verminderd met 13,3% of $347 duizend, maar op een valutaneutrale basis wordt deze reductie verlaagd tot 6,5% of $157 duizend. Let op de voornaamste zakelijke aandrijver hieronder wat betreft het vooruitzicht voor inkomsten en groei van de EBITDA in de perioden die nog komen.

Verlies voor de periode werd voornamelijk aangedreven door $504 duizend niet-cash forex-verliezen. Zonder deze forex-verliezen dit zou op een andere manier geresulteerd hebben een in een toename van ongeveer $227 duizend.

De belangrijkste zakelijke stimulans - nieuwe operatie: de Fiesta Casino Aurola, gevestigd in het hart van het centrum van San Jose, geopend eind juni 2014 en werd formeel geïnaugureerd in augustus 2014. Deze nieuwe operatie zal naar verwachting de EBITDA van Costa Rica in de komende perioden verhogen.

De belangrijkste zakelijke stimulans - landverkopen: de gerelateerde maatschappijen van de groep in Costa Rica bezitten twee niet-ontwikkelde eigendommen: a) Tres Rios, een 8.2-hectare bezit dat zich bevindt op een snelweg als de afslag een de hoofdweg die leidt van San Jose naar Cartago en net voor het belangrijkste winkelcentrum b) Escazu, een bezitting van 2,7 hectare dat zich bevindt in het belangrijke gebied voor commerciële groei van San Jose. Inspanningen om beide percelen onroerend goed te verkopen zijn onderweg, waarbij de netto verdiensten geprojecteerd worden om de schulden in Costa Rica te vereffenen en die gedistribueerd moeten worden en/of gebruikt voor reserves of ontwikkeling.

Update Nicaragua

a) Samenvatting Nicaragua derde kwartaal 2014 geconsolideerde P&L:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden)                               
                 Negen maanden geëindigd            
                   30 September        %     
                 -----------------------           
                     2014    2013  Variantie wijziging
                 ---------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  8.953 $  9.112 $   (159)   -1,7%
Verkopen voedsel en dranken       1.183   1.219    (36)   -3,0%
Gastvrijheid en andere verkopen      15     36    (21)  -58,3%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten            10.151   10.367    (216)   -2,1%
                 ---------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie       1.250   1.450    (200)  -13,8%
Onroerend goed. marketing en                           
 administratie             7.171   7.344    (173)   -2,4%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          1.730   1.573     157   10,0%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerende goed als percentage                       
van inkomsten              17,0%   15,2%           
Afschrijvingen en amortisatie       413    485    (72)  -14,8%
Kosten rente en financiering.                        
 netto                  103    173    (70)  -40,5%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente    18    315    (297)  -94,3%
Projectontwikkeling             -     -      -   0,0%
Compensatie met gedeelde basis       -     -      -   0,0%
Valutahandel verlies (winst)       131    191    (60)  -31,4%
Overig (winsten)/verliezen         24     2     22  1100,0%
Afgeleid financieel instrument       -     -      -   0,0%
Inkomstenbelastingen           218    217      1   0,5%
                 ---------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $   823 $   190 $    633  333,2%
                 ---------------------------------------------
                 ---------------------------------------------

b) Samenvatting Nicaragua derde kwartaal 2014 Geconsolideerde P&L Aangepast voor valutaneutraal:------------------------------------------------------------------------------
(In duizenden, onder valutaneutraal)                                  
                 Negen maanden eindigend            
                   20 september        %     
                 -----------------------           
                     2014    2013  Variantie wijziging
                 ---------------------------------------------
Nettowinsten spelen        $  8,953 $  8,678 $    275   3,2%
Verkopen voedsel en dranken       1,183   1,161     22   1,9%
Gastvrijheid en andere verkopen      15     34    (19)  -55,9%
                 ---------------------------------------------
Totale inkomsten            10,151   9,873     278   2,8%
                 ---------------------------------------------

Vergoedingen voor promotie       1,250   1,381    (131)   -9,5%
Onroerend goed, marketing en                           
 administratie             7,171   6,994     177   2,5%
                 ---------------------------------------------
EBITDA onroerend goed          1,730   1,498     232   15,5%
                 ---------------------------------------------

EBITDA onroerend goed als percentage                       
van inkomsten              17,0%   15,2%           
Afschrijvingen en amortisatie       413    462    (49)  -10,6%
Kosten rente en financieringen,                        
 netto                  103    165    (62)  -37,6%
Managementkosten gerelateerd aan                       
niet onder controle hebben van rente    18    300    (282)  -94,0%
Projectontwikkeling             -     -      -   0,0%
Compensatie met gedeelde basis       -     -      -   0,0%
Valutahandel verlies (winst)       131    182    (51)  -28,0%
Overig (winsten)/verliezen         24     2     22  1100,0%
Afgeleid financieel instrument       -     -      -   0,0%
Inkomstenbelastingen           218    207     11   5,3%
                 ---------------------------------------------
Winst (verlies) voor de periode                       
van doorgaande operaties      $   823 $   180 $    643  357,2%
                 ---------------------------------------------
                 ---------------------------------------------

Verdiensten in KW3 2014 op basis van de Amerikaanse dollar verminderden op grond van forex, terwijl op een valutaneutrale basis inkomsten stegen met 2,8%. "Gaming drop" nam met bijna 1,9 miljoen dollar met bijna $1,9 miljoen gedurende dezelfde periode in 2013, hoewel het percentage van door het casino vastgehouden fiches daalde naar 23.3% van 25.0% als vergeleken met dezelfde periode in 2013, wat resulteerde in een verlies van inkomsten. We geloven dat de reductie in het percentage fiches dat achterhouden wordt geen trend is, want er zijn geen materiële veranderingen in onze regels of posities wat betreft het spelen. Het percentage van fiches dat achtergehouden wordt van jaar terug tot 2013 was van toepassing op het jaar 2014 daling tot een jaar terug zou materiaal onze inkomsten vergeleken met het laatste jaar hebben vermeerderd.

EBITDA voor de periode zoals vergeleken met dezelfde periode in 2013 verbeterde met 10,0% op basis van de Amerikaanse dollar en 15,5% op een valutaneutrale basis als gevolg van inspanningen op het gebied van kostenbeheer.

Winst voor de periode verbeterde door de hogere EBITDA en verminderde afschrijvingen en amortisatie, financieringskosten en verliezen op grond van forex-uitwisseling.

Andere updates over groepen

Hieronder volgen de materiële veranderingen in onze zaken sinds het openbaar maken van ons halfjaarrapport 2014 op 26 augustus 2014:

Verdiensten oktober 2014: de groep rapporteerde de volgende voorlopige verdiensten voor oktober 2014. Voor een meer gedetailleerde analyse van de verdiensten over oktober 2014, kunt u www.thunderbirdresorts.com bezoeken en klikt u op "October 2014 Revenue Report - Analysis", dat zich bevindt op de introductiepagina onder "News and Releases."


------------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. - verkoopresultaten 
 in de gehele groep per land, zoals 
 gerapporteerd (ongecontroleerd, in   Oktober oktober     Jaar na jaar
 miljoen) (1)                2014  2013   toename/(afname)
------------------------------------------------------------------------------
Peru(2)                  $2,62  $2,65        -1,13%
Costa Rica(3)(4)              0,92  1,10        -16,36%
Nicaragua                  1,06  1,26        -15,87%
------------------------------------------------------------------------------
Totale geconsolideerde werkinkomsten
                      $4,60  $5,01        -8,18%
------------------------------------------------------------------------------

Groepsinkomsten op een valutaneutrale basis voor oktober 2014 versus oktober 2013. In deze analyse passen we de gemiddelde wisselkoers voor verdiensten voor oktober 2014 tot oktober 2013 om de twee perioden te vergelijken, alsof er geen enkele invloed dan ook als van valutahandel.


------------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. - 
 verkoopresultaten over de gehele groep per land - 
 valutaneutraal (ongecontroleerd in   Oktober Oktober     Jaar na jaar
 miljoenen)(1)               2014  2013 verhoging/(verlaging)
------------------------------------------------------------------------------
Peru(2)                  $2,62  $2,54         3,15%
Costa Rica(3)(4)              0,92  1,02        -9,80%
Nicaragua                  1,06  1,20        -11,67%
------------------------------------------------------------------------------
Totale geconsolideerde werkinkomsten    $4,60  $4,76        -3,36%
------------------------------------------------------------------------------
1  De gerapporteerde verdiensten zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, rapporteren dezelfde verkoopverdiensten en deze worden in Amerikaanse miljoenen vermeld. Van maand tot maand zouden fluctuaties in wisselkoersen een invloed kunnen hebben op inkomsten zoals vergeleken met het vorige jaar.                          
2  Verdiensten 2014 en 2013 bestaan uit alle spelinkomsten in het land plus inkomsten van het door ons volledig in het bezit zijnde Fiesta hotel en managementkosten voor het Thunderbird hotel - Pardo, Thunderbird Hotel - Carrera and Thunderbird Hotel - El Pueblo, die bezit zijn van derden.          
3  Effectief vanaf 1 januari 2013 wijzigde IFRS 11 de manier waarop joint ventures proportionele consolidatie wordt toegerekend vanaf welke datum proportionele consolidatie niet langer toegestaan is en het aanrekenen van aandelen op joint ventures dient te worden toegepast. Tot latere melding en voor het gemak van de lezer en voor de illustratieve doeleinden van dit maandrapport wat betreft verdiensten, heeft de groep ervoor gekozen om door te gaan om de proportionele verdiensten van de joint venture in Costa Rica te tonen, die anders zijn dan de manier waarop de groep verdiensten berekend voor deze verdiensten in onze interim en jaarlijkse financiële verklaringen.        
4  In oktober 2013 verminderden we de 290 spelposities in Costa Rica de meer kosten om op de vloer te blijven uitbaten (op grond van spelbelastingen per positie) dan hun respectievelijke inkomsten. Als gevolg hiervan zijn de verdiensten voor deze periode verminderd, maar deze dient weerspiegeld te worden in verbeterde EBITDA van de gerelateerde bezittingen. Eind juni opende de groep het Casino Fiesta Aurola in de binnenstad van San Jose met 122 gleufmachines (uitbreidend tot 148 gleufmachines), 27 posities voor speltafels (niet-poker), 3 pokertafels en 36 F&B stoelen.  
  Formele openingsplechtigheid vond plaats in augustus 2014.             

Voltooiing van fondsenverwerving en start van de constructie van het Pharaohs Casino Bolonia in Nicaragua: op 14 oktober 2014 kondigde Thunderbird de voltooiing van de fondsenwerving aan voor het Pharaohs Casino Bolonia met een lening van $1.0 miljoen met een termijn van 7 jaar die door een plaatselijke bank werd gegeven. De constructie van deze vermaakslokatie van 1200 vierkante meter met 115 gleufmachines en 21 posities voor speltafels is nu begonnen en men verwacht open te gaan in KW2 2015. Men vindt dit bezit in residentieel Bolonia, een welvarend gebied in het hart van Managua, waarin de regering sterk investeert om het toerisme te stimuleren. De onderneming zal het gebouw van Pharaohs Holiday Inn naa deze nieuwe lokatie verplaatsen, die bezit is van de onderneming en die beschikt over een zichtbaarheid op de markt, parkeermogelijkheden en distributie voor onze onderneming.

Opgeloste juridische procedures met Solar Entertainment: de groep kondigde op 14 oktober 2014 aan dat de rechtszaken met Solar Entertainment Corporation ("Solar") in de Filippijnen was opgelost en tot een goed einde was gebracht. De onderneming had $3,35 miljoen ontvangen, dat staat voor 100% of het financiële deel van de aanschafprijs en ook een deel van de gelden die werden teruggehouden om mogelijk contingente aansprakelijkheden te dekken. Alle overeenkomsten over deze oplossing zijn nu volledig geïmplementeerd. Er resteren nog verdere verplichtingen van de onderneming aan Solar die te maken hebben met de verkooptransactie van augustus 2013.

Verkiezing van directeuren en leidinggevenden: op 26 oktober 2014 hield de groep de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Op de vergadering kozen de aandeelhouder voor het komende jaar de volgende directeuren: Salomon Guggenheim, Douglas Vicari, Reto Stadelmann, Madeleine Linter, George Gruenberg, and Albert W. Atallah. De Raad van Commissarissen hield vervolgens een vergadering en benoemde de volgende personen als leidinggevenden van de groep voor het volgende jaar: Salomon Guggenheim, President en Chief Executive Officer; Albert Atallah, Algemene raadgever en bedrijfssecretaris; Peter LeSar, Chief Financial Officer en Tino Monaldo, Vice President - bedrijfsontwikkeling. Grant Thornton UK, LLP werd benoemd als auditors voor het volgende jaar.

Verandering van auditor: Thunderbird Resorts Inc. kondigt aan vanaf de datum van deze verklaring van interim management dat het de auditor van de NV heeft veranderd van Grant Thornton UK LLP in Baker Tilly Curacao voor de controle van de geconsolideerde groep voor 2014. Baker Tilly Curacao heeft een licentie van de AFM om de onderneming te controleren die publiek verhandeld wordt op de NYSE Euronext (Amsterdam). Deze verandering is gebaseerd op factoren intern bij Thunderbird en is geen weerspiegeling van de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt door Grant Thornton UK LLP. Geen van de interne factoren hebben te maken met welk conflict met Grant Thornton UK LLP wat dan ook. Thunderbird erkent en apprecieert de service die verschaft werd door Grant Thornton UK LLP en ziet vooruit op werken met Baker Tilly Curacao.

Beschikbaarheid van documenten: deze aankondiging is een samenvatting van en dient gelezen te worden in samenhang met de verklaring van interim management voor het derde kwartaal 2014, dat men op de website van de groep kan vinden op www.thunderbirdresorts.com. Exemplaren van de verklaring van het interim management in de Engelse taal kan men gratis krijgen op het werkkantoor van de groep in Panama en bij de kantoren van onze plaatselijke betaalvertegenwoordiger ING Commercial Banking, Paying Agency Services, Location Code TRC 01.013, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl). Men vindt exemplaren ook op SEDAR op www.SEDAR.com.

OVER DE ONDERNEMING

We zijn een internationale leverancier van diensten op het gebied van casino's en hotel- en restaurantwezen met als brandpunt markten in Latijns Amerika. Onze missie is om "buitengewone ervaringen voor onze gasten te creëren". Extra informatie over de groep kunt u vinden op www.thunderbirdresorts.com.

Verklaring om voorzichtig te zijn: deze publicatie bevat bepaalde verklaringen die in de toekomst kijken op grond van de betekenis van de wet op aandelen en regels van verschillende internationale, federale en staatsjurisdicties. Alle verklaringen, anders dan verklaringen van historische feiten die u hierin vindt, waaronder zonder beperking verklaringen over mogelijke verdiensten en toekomstige plannen en doelen van de groep zijn verklaringen die in de toekomst kijken die ook risico's en onzekerheden met zich mee brengen. Men kan op geen enkele wijze verzekeren, dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen zijn en werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen verwacht worden. Belangrijke factoren die werkelijke resultaten materieel kunnen laten verschillen van de in de toekomst kijkende verklaringen van de groep omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's die verbonden zijn met zaken doen, die alle worden vermeld onder de kop "Risicofactoren" en elders in de documenten van de groep die van tijd tot tijd worden ingediend bij de AFM en andere regelgevende autoriteiten.

Contact Information