SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

July 01, 2011 13:23 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Filipijnse Update Motion dwingt PAGCOR te voldoen aan bevel order

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Jul 1, 2011) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) deelde vooraf reeds mee dat zijn filialen in de Filipijnen, Eastbay Resorts, Inc. ("ERI") en Thunderbird Pilipinas Hotels and Resorts, Inc. ("TPHR") rechtszaken indienden tegen de Filipijnse Amusement & Gaming Corporation ("PAGCOR"). De rechtszaken werden ingediend als antwoord op de mededeling van PAGCOR dat het de stopzetting van handel zou inzetten, tenzij ERI en TPHR vóór 3 Juli 2011 schriftelijk akkoord zouden gaan met de bezwarende nieuwe voorwaarden ("ATO’s") voor het bestuur die werden voorgesteld door PAGCOR. De ATS’s geven PAGCOR niet het recht om nieuwe eenzijdige voorwaarden op te leggen en ook niet om te dreigen met de stopzetting op deze basis. Bij het voorlegen van de rechtszaken van ERI en TPHR, stemde het hof in met een tijdelijk huisverbod ("TRO’s") van 20 dagen die werd opgelegd aan PAGCOR na de dreiging om de stopzettings procedure in te zetten. Op 23 Juni 2011 gaf de Filipijnse Regionale Rechtbank een "Dagvaarding van Voorlopige Vordering tot Staking" die PAGCOR ertoe dwongen om af te zien van het plan om de procedure tot stopzetting of gelijkaardige procedures in te zetten tegen TPHR en ERI. Op 29 Juni 2011 publiceerde PAGCOR een "betaalde advertentie" in de lokale Filipijnse kranten waarvan de Groep denkt dat deze in strijd is met het oordeel van de regionale rechter en dat het uitbrengen van zulke advertentie bedoeld is om de integriteit van onze activiteiten in diskrediet te brengen. Om onze werknemers en onze bedrijven te beschermen, hebben ERI en TPHR een aanvraag ingediend om te vermijden dat PAGCOR in de toekomst gelijkaardige propaganda kan uitbrengen. ERI en TPHR blijven het hof respecteren, en blijven geloven dat de beschermende maatregelen om de activiteiten van ERI en TPHR te garanderen van kracht blijven, tenzij dit anders beslist zou worden door het hof. De Groep zal blijven doorgaan met haar rechtszaak om zo te garanderen dat PAGCOR de originele voorwaarden en ATO’s met ERI en TPHR blijven respecteren. De datum voor het vonnis is nog niet vastgelegd door het Hof.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merken van casino- en horecadiensten, voornamelijk gericht op de markten in Midden en Zuid-Amerika, Zuid-Oost Azië en India. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Meer informatie over onze Groep vindt u op onze website www.thunderbirdresorts.com.

Let op: Deze verklaring bevat een aantal verklaringen met betrekking tot de toekomst zoals bedoeld in aandelenwetgeving op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Alle verklaringen, behalve verklaringen aangaande historische feiten, die hierin zijn opgenomen waaronder ongelimiteerde verklaringen aangaande potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn vooruitziende verklaringen waar risico en onzekerheden een rol spelen. Het is niet mogelijk te garanderen dat dergelijke verklaringen juist zullen blijken te zijn, feitelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de weergegeven verwachtingen in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de prognoseverklaring van de groep zijn o.a.: concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in de regelgeving en algemene bedrijfsrisico’s. Deze factoren zijn allemaal opgenomen in het hoofdstuk "Risicofactoren" en zijn te vinden in de documentatie die de Groep periodiek overhandigt aan Euronext Amsterdam en andere regulerende autoriteiten.

Contact Information