SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

February 06, 2014 12:03 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Inkomstenrapport januari 2014

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Feb 6, 2014) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Group") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) rapporteert de volgendeinkomstenvoorjanuari 2014. Voor een meer gedetailleerde analyse van de inkomsten voor januari 2014, ga naar www.thunderbirdresorts.com en klik op "Inkomstenrapport– Analyse januari 2014" te vinden op de startpagina onder “Nieuws en Persberichten”.


 --------------------------------------------------------------------------
 Thunderbird Resorts Inc. - Group-                     
 Groepsbrede verkoopresultaten 
 per land              januari  januari    Jaar-over-jaar
 (niet-geverifieerd, in miljoenen)
 (1)                  2014   2013   toename/(afname)
 --------------------------------------------------------------------------
 Peru(2)                $2.55   $2.57        -0,78%
 Costa Rica(3)             1.13   1.26       -10,32%
 Nicaragua               1.21   1.14        6,14%
 --------------------------------------------------------------------------
 Totale geconsolideerde operationele
 inkomsten
                    $4.89   $4.97        -1,61%
 --------------------------------------------------------------------------
(1) De gerapporteerde inkomsten zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, 
rapporteren dezelfde magazijninkomsten en zijn vermeld per miljoen USD.                
(2) Inkomsten voor 2014 en 2013 bestaan uit alle speelinkomsten in het land plus
inkomsten uit ons geheel in bezit zijnde Fiesta Hotel en managementkosten voor het    
Thunderbird Hotel - Pardo, Thunderbird Hotel - Carrera en Thunderbird Hotel
- El Pueblo, die in bezit van derden zijn.            
(3) Met ingang van 1 januari 2013, heeft IFRS 11 de manier gewijzigd waarop zakelijke 
samenwerkingsverbanden rekenschap afleggen, waarbij proportionele consolidatie niet meer is 
toegestaan en de equity-methode moet worden toegepast op samenwerkingsverbanden. Voorlopig
 heeft de Groep er voor het gemak van de lezer en vanwege het illustratieve doel van dit maandelijkse
 inkomstenrapport voor gekozen om voor het samenwerkingsverband in Costa Rica proportionele
 inkomsten te blijven vermelden, die anders zijn dan de manier waarop de Groep deze inkomsten
 rapporteert in onze voorlopige en jaarlijkse financiële verslagen. 
                           

OVER HET BEDRIJF

We zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, toegespitst op Latijns-Amerika. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Er is meer informatie over de Groep te vinden op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Deze uitgave bevat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast de constateringen van historische feiten, vallen hieronder. Met inbegrip van maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiele inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die er voor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken van de groep zijn onder andere concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld die allemaal vermeld zijn onder de kop "Risicofactoren" en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd ingediend worden bij de AFM en andere regelgevende instanties.

Contact Information